Kielce

map

This map shows the position or outline of the object. Have you found an error? Then we would be happy about a message.

GOV id http://gov.genealogy.net/KIELCEKO00HC
name
type
population
web page
external id
Article about this place in the genealogy.net wiki
Geographic Position
  • 50.8703°N 20.6275°E
  • Number of the German 1:25,000 map sheet: 5189

Notes

Sitz eines Landkreises 1795-1809.


Superordinate objects

Caption

 political administration
 ecclesiastical
 judical
 settlement
 geographic
 transportation

Superordinate objects

Superordinate objects

name Timespan type Source
Galicja zachodnia (Nowa Galicja), Westgalizien (1785 - 1809) province part province Source Nowa Galicja
Kielce parish
Województwo świętokrzyskie (1999 -) voivodship Source
Województwo Kieleckie (1975 - 1998) voivodship Source
Kielce diocese
Kielce Stadtgemeinde

Subordinate objects

name type GOV-Id Timespan
Gruchawka part of town GROWKAKO00HV (1999 -)
Kielce/St. Trinitatis, Kielce/Świętej Trójcy church object_181732
Kielce (Bazylika Katedralna Wniebowzięcia) church BAZLCEKO00HU

Images in the GenWiki


Quicktext

KIELCEKO00HC
	 TEXT:Sitz eines Landkreises 1795-1809.:TEXT,
	has 1808 population 2324 says source_299844,
	has 2010 population 203804 says source_299844,
	has URL  http://en.wikipedia.org/wiki/Kielce,
	has external reference  SIMC:0945930,
	has external reference  geonames:769250,
	has name (in pol) Kielce says source_299844,
	is from 1364 (in deu) Stadt (Siedlung) says source_299844,
	is from 1785 until 1809 part of object_387570 says source_299844 (Nowa Galicja),
	is from 1975 until 1998 part of object_214127 says source_299844,
	is from 1999 part of object_214163 says source_299844,
	is part of object_1073975,
	is part of object_1295012,
	is part of object_181731,
	located at 50.8703°N 20.6275°O;
RDF
Quick Search