Grulich

map

This map shows the position or outline of the object. Have you found an error? Then we would be happy about a message.

GOV id http://gov.genealogy.net/object_266918
name
  • Grulich (deu)
type
  • rural county (rural)
w-Number
  • 62334
Article about this place in the genealogy.net wiki
Geographic Position
  • 50.1801°N 16.5485°E calculated center position of the place
  • Number of the German 1:25,000 map sheet: 5865

Superordinate objects

Caption

 political administration
 ecclesiastical
 judical
 settlement
 geographic
 transportation

Superordinate objects

Superordinate objects

name Timespan type Source
Troppau, Opawa, Kraj Opava Bezirkshauptmannschaft administrative district

Subordinate objects

name type GOV-Id Timespan
Hlaska place HLASKAJO80EE
Dolní Lipka, Nieder Lipka place LIPPKAJO80IC
Batzdorf, Bartošovice place BATORFJO80GE
Mohrau place MOHRA2JO80JD
Goldenfluß, Zlatý Potok place GOLLUSJO80JB
Groß Stiebnitz, Velká Zdobnice place STIITZJO80FF
Deschney, Deštné place DESNEYJO80EH
Plaßnitz, Plassnitz, Plasnice place PLAITZJO80DH
Tanndorf, Jedlová v Orlických Horách place TANORFJO80EG
Bärnwald place BARALDJO80GE
Těchonín, Linsdorf place LINORFJO80HB
Malá Strana, Halbseiten place HALTENJO80GE
Zölney (Zöhney ?) place ZOLNEYJO80HB
Grulich, Nieder Grulich place GRUIC2JO80JB
Nebeská Rybná, Himmlisch Rybnai place HIMNAIJO80FE
Hohen Erlitz, Vrchní Orlice place ERLITZJO80GE
Kronstadt, Kunštát, seit 1960 (auf cze) Orlické Záhoří place KROADTJO80FG
Polom, Polom place POLLOMJO80DG
Lichtenau, Lichkov place LICNAUJO80IC
Mohrau, Ober Mohrau place MOHRAUJO80JD
Deutsch Petersdorf, Německé Petrovice, Petrovičky part of place PETOR2JO80HC
Glashütte, Deschney-Glashütte place GLATTEJO80EH
Rokitnitz-Oberdorf, Oberdorf place OBEORFJO80FE
Nieder Erlitz, Dolní Orlice place ERLIT3JO80JB
Králíky, Grulich place GRUIC1JO80JB
Rokitnitz-Mitteldorf, Prostřední Rokytnice, Mitteldorf place MITORFJO80FE
Rokitnitz im Adlergebirge, Rokytnice v Orlických Horách place ROKIT2JO80FE
Böhmisch Petersdorf, České Petrovice municipality PETORFJO80HC (1939 - 1945)
Dolní Rokytnice, Rokitnitz-Niederdorf, Niederdorf place NIEORFJO80FD
Zöllnei, Celné place ZOHNEYJO80HB
Dolní Dvŭr, Rokitnitz-Niederhof, Niederhof place NIEHOFJO80FD
Šediviny, Schediwy place SCHIWYJO80DH
Rampusch place RAMSCHJO80EE
Ober Lipka, Horní Lipka place LIPPKAJO80JC
Mladkov, Wichstadtl place WICDT1JO80HC
Malá Zdobnice, Klein Stiebnitz place STIITZJO80FG
Nieder Mohrau, Velká Morava place MOHRA4JO80JD
Rothfloß, Červený Potok place ROTLOSJO80JC
Sattel, Sedloňov place SATTELJO80DH
Adamskapelle place ADALLEJO80HC
Ober Erlitz, Horní Orlice place ERLIT2JO80JB
Souvlastní, Saufloß place SAULOSJO80EF
Prostřední Lipka, Mittel Lipka place LIPPK2JO80JC
Panské Pole, Herrnfeld place HERELDJO80GE
Nieder Heidisch, Dolní Hedeč place HEISC2JO80JB
Hohenfluß, Vysoký Potok place HOHLUSJO80KB
Říčky, Ritschka place RITHKAJO80FF
Rokitnitz Schloss ROKITZJO80FE
Vlčkovice, Wöllsdorf place WOLOR1JO80HB
Glasdörfl, Glasdörfel, Sklené place GLAFELJO80JC
Groß Mohrau, Velká Morava place MOHRA3JO80JD
Grulich place GRUICHJO80JB
Jadrná, Kerndorf place KERORFJO80FG

Images in the GenWiki


Quicktext

object_266918
	gehört zu adm_368377,
	hat w-Nummer 62334,
	heißt  (auf deu) Grulich,
	ist (auf deu) Landkreis;
RDF
Quick Search