Weißenburg, Fejér

Karte

Diese Karte zeigt die Position oder den Umriss des Objekts. Haben Sie einen Fehler entdeckt? Dann würden wir uns über eine Nachricht freuen.

GOV-Kennung http://gov.genealogy.net/object_269227
Name
 • Fejér (hun)
 • Weißenburg (deu)
Typ
 • Komitat
Einwohner
 • 209440 (1881) Quelle Seite 1001
 • 222455 (1888)
 • 194907 (1890) Quelle Bd 17 S.69
 • 250670 (1910)
Webseite
Fläche (in km²)
 • 4156.0 (1881) Quelle Seite 1001
 • 4156.0 (1900)
externe Kennung
Artikel zu diesem Objekt im GenWiki
Geographische Position
 • 47.0945°N 18.5866°O berechneter Mittelpunkt des Objekts
 • Nummer des TK25-Kartenblatts: 8977

Bemerkungen

Ein Teil des historischen Komitates kam 1920 zur Republik Österreich


Übergeordnete Objekte

Legende

 politische Verwaltung
 kirchliche Verwaltung
 gerichtliche Verwaltung
 Wohnplatz
 geographische Typen
 Verkehrswesen

Übergeordnete Objekte

Übergeordnete Objekte

Name Zeitraum Typ Quelle
Ungarn, Magyarország, Hongarije, Magyar Köztársaság, Венгрия, Hongrie, Hungary (1918 -) Republik
Rechts der Donau, Duna jobb partja (1876 - 1918) Landschaft Quelle Seite 1001

Untergeordnete Objekte

Name Typ GOV-Kennung Zeitraum
Benditanya Ort BENNYAJN97FB
Hantos Ort HANTOSJN96IX
Szabadegyháza Vasútállomás Bahnhof SZAOMSJN97IB
Biharpuszta Ort BIHZTAJN97AH
Kiseszter Ortsteil KISTERJN97IM
Sándorkapuszta Ortsteil SNDZTAJN97CB
Máléhegy Ort MLHEGYJN97IL
Galagonyás Ortsteil GALNYSJN97HM
Alsóhegy Ort ALSEGYJN97DB
Szabadhidvég Ort SZADVGJN96DT
Sashalom Ortsteil SASLOMJN97FC
Pusztaszentmihályfa Ortsteil PUSYFAJN96DU
Szlatinapuszta Ortsteil SZLZTAJN97LG
Szlatinapuszta Ortsteil SZLZTAJN97LA
Ferenctanya Ort FERNYAJN97IF
Ferenctanya Ort FERNYAJN97HF
Kákavölgy Ortsteil KKALGYJN97GH
Kishantos Ortsteil KISTOSJN96IX
Kishantos Ortsteil KISTO1JN96IX
Kislók Ort KISSLKJN96IW
Dinnyés Vasútállomás Bahnhof DINOMSJN97GE
Gardamajor Ortsteil GARJORJN96HX
Külsősáripuszta Ortsteil KULZTAJN96ET
Bolváritanya Ortsteil BOLNYAJN97GA
Országútdűlői Tanyák Ort ORSNYKJN96LX
Alumíniumércbányatelep Ort ALULEPJN97EI
Kölestelek Ortsteil KOLLEKJN97DA
Pusztakápolna Ort PUSLNAJN97EJ
Aba-Sárkeresztúr Vasútállomás Bahnhof ABAOMSJN97GA
Schacktanya Ort SCHNYAJN97EC
Dűltfás Ort DLTTFSJN97BH
Menyőd Ortsteil MENNYDJN96HS
Orondszőllők Ort OROLLKJN97DI
Nagyvenyim, Venyim, Nagyvenyim major Dorf NAGYIMJN96GN
Kis Zakariás Tanya Ortsteil KISNYAJN97LA
Nagy Lajos Tanya Ortsteil NAGNYAJN97LA
Égettház Ort GETTHZJN96FT
Szúnyogpuszta Ort SZNZTAJN96GT
Szentlászlópuszta Ortsteil SZEZTAJN97JH
Kiskokasd Ort KISASDJN96KV
Csalaerdészlak Ort CSALAKJN97GF
Bernátkút Ort BERTKTJN96KX
Gézamajor Ortsteil GZAJORJN97CK
Gézamajor Ort GZAJORJN97GG
Halastó Ortsteil HALASTJN96HU
Külsőkisperkátapuszta Ort KULZTAJN97JB
Szauerweintanya Ort SZANYAJN96HS
Robozhegy Ortsteil ROBEGYJN96IR
Gábormajor Ortsteil GBOJORJN97JH
Nagycséripuszta Ortsteil NAGZTAJN97EA
Farkastanya Ort FARNYAJN97GF
Farkastanya Ort FARNYAJN97DB
Kismarton Ortsteil KISTONJN97JH
Kozmatanya Ort KOZNYAJN96FW
Csajkástanya Ort CSANYAJN97JG
Vendeldűlő Ortsteil VENLDLJN97DE
Bagolyvártanya Ort BAGNYAJN97IB
Sárszentmiklós Vasútállomás Bahnhof SRSOMSJN96HU
Hordóvölgy Ortsteil HORLGYJN96GT
Banksismánd Ort BANMNDJN96JW
Adony-Duna-part Vasútállomás Bahnhof ADOOMSJN97JC
Seregélyes Ort SERYESJN97GC
Cicemalom Ort CICLOMJN97DG
Attilapuszta Ort ATTZTAJN96DW
Mészőtanya Ort MSZNYAJN96HS
Polgárditekeres Ortsteil POLRESJN97DA
Kazsokitanya Ortsteil KAZNYAJN96IT
Berkitanya Ort BERNYAJN97DB
Reménysor Ortsteil REMSORJN96KV
Tükröspuszta Ortsteil TUKZTAJN97GN
Tükröspuszta Ortsteil TUKZTAJN97IE
Tükröspuszta Ortsteil TUKZTAJN97IB
Sukoró Ort SUKKORJN97HF
Békemajor Ort BKEJORJN97JD
Sziget Ort SZIGETJN96LX
Kispuszta Ortsteil KISZTAJN97FA
Béketelep Ort BKELEPJN96DT
Füreditanya Ortsteil FURNYAJN97JD
Tabajd Ort TABAJDJN97HJ
Malomtó Ort MALOMTJN97KF
Pákozd Ort PKOOZDJN97GF
Páskum Ortsteil PSKKUMJN97GF
Merítőpuszta Ortsteil MERZTAJN97CE
Tordas Ort TORDASJN97JI
Tornyó Ort TORRNYJN97HL
Hegedűspuszta Ort HEGZTAJN97EB
Börgönd Vasútállomás Bahnhof BOROMSJN97GD
Móriczmajor Ortsteil MRIJORJN96IU
Antalmajor Ort ANTJORJN96JV
Antalmajor Ort ANTJORJN96FV
Dunai Finomító Vasútállomás Bahnhof DUNOMSJN97KH
Nagykustyán Ortsteil NAGTYNJN96CV
Júliamajor Ortsteil JLIJORJN97DD
Inotapuszta Ortsteil INOZTAJN97AH
Temetőhegy Ort TEMEGYJN96KV
Deáktanya Ort DEKNYAJN97JD
Deáktanya Ort DEKNYAJN97KC
Saar, Szár Ort SZRSZRJN97GL
Kisstanya Ort KISNYAJN97HF
Kisstanya Ort KISNYAJN97FB
Borbálapuszta Ort BORZTAJN97GK
Sárosd Ort SROOSDJN97HB
Vattaitanya Ortsteil VATNYAJN97JG
Liget Sor Ortsteil LIGSORJN96KV
Bányavölgy Ort BNYLGYJN97IJ
Sárbogárd Ort SRBGRDJN96HV
Bálistanya Ort BLINYAJN97IB
Baracska Ort BARSKAJN97JG
Györgymajor Ortsteil GYOJORJN97DF
Györgymajor Ortsteil GYOJORJN97ID
Györgymajor Ortsteil GYOJORJN97JA
Györgymajor Ort GYOJORJN97IE
Szabadbattyán Ort SZATYNJN97EC
Kisszentmiklós Ortsteil KISKLSJN96KU
Téseny Ort TSEENYJN95AW
Nyedámpuszta Ortsteil NYEZTAJN96FS
Lipótpuszta Ort LIPZTAJN97LA
Tótrét Ortsteil TTRTRTJN97BH
Radicsa Ortsteil RADCSAJN97KB
Belsőszőllőhegy Ort BELEGYJN96HU
Bakonycsernye Ort BAKNYEJN97AH
Sárpentele Ortsteil SRPELEJN97ED
Bánomtelep Ort BNOLEPJN96JT
Sárszentmihály Vasútállomás Bahnhof SRSOMSJN97DE
Dobogóhegy Ort DOBEGYJN97FJ
Felsőbesnyő Ortsteil FELSNYJN97JE
Cece Vasútállomás Bahnhof CECOMSJN96HS
Belátóhegy Ort BELEGYJN96DP
Ecsimajor Ortsteil ECSJORJN96EX
Boglar, Vértesboglár Ort VRTGLRJN97GK
Vasútisor Ort VASSORJN96IX
Bodakajtor Ort BODTORJN97GB
Csákberény Ort CSKRNYJN97DI
Csetényitanya Ort CSENYAJN97FB
Alsógajdimalom Ort ALSLO1JN97DG
Komáromitanya Ort KOMNYAJN97JG
Biglitanya Ort BIGNYAJN96HV
Szentlászlótelke Ort SZELKEJN97GA
Balogtanya Ort BALNYAJN96DW
Csakvar Ort CSAVARJN97FJ
Bagolyvár Ort BAGYVRJN97HL
Bakonykúti Puszta Ort BAKZTAJN97CG
Fisitanya Ortsteil FISNYAJN97FB
Nagyhantosierdőmajor Ort NAGJORJN96IW
Kisvenyimalsópuszta Ortsteil KISZT1JN96JX
Mezőhídvég Vasútállomás Bahnhof MEZOMSJN96DT
Külsőbáránd Ort KULRNDJN97GC
Zámoly Ort ZMOOLYJN97EH
Nagyhalom Ortsteil NAGLOMJN97JF
Pázmándpuszta Ortsteil PZMZTAJN96KV
Nagyveleg Ort NAGLEGJN97BI
Ilonamajor Ortsteil ILOJORJN97DC
Nagyvölgy Ortsteil NAGLGYJN97FG
Kochtanya Ortsteil KOCNYAJN97GK
Baranyaszőllőhegy Ort BAREGYJN97II
Ürgemajor Ort URGJORJN97GI
Ürgemajor Ort URGJORJN97JB
Külsőhatvan Ort KULVANJN96FW
Dunaújváros Ort DUNRO1JN96LX
Venyinidűlő Ort VENIDLJN97LA
Csákvár Ort CSKKVRJN97FJ
Marcinkatanya Ortsteil MARNYAJN97KC
Habóczkytanya Ortsteil HABNYAJN97LA
Margittanya Ort MARNYAJN97IB
Hegyikastély Ortsteil HEGTLYJN97HM
Csókakő Ort CSKKAKJN97DI
Talliánpuszta Ort TALZTAJN97KB
Benedekpuszta Ort BENZTAJN96IS
Sándorszállás Ort SNDLLSJN97KH
Elzamajor Ortsteil ELZJORJN97GC
Polgárdi Ipartelepek Ortsteil POLPEKJN97DC
Hermanntanya Ort HERNYAJN96IT
Kistelekitanya Ortsteil KISNYAJN97FE
Róbertvölgy Ortsteil RBELGYJN96JT
Szelestanya Ortsteil SZENYAJN97JC
Mikustanya Ort MIKNYAJN97JD
Karolinpuszta Ortsteil KARZTAJN97CJ
Külsőkajtor Ortsteil KULTORJN97GA
Lajoskomárom Ort LAJROMJN96EU
Vukájtótanya Ort VUKNYAJN97LA
Enying Vasútállomás Bahnhof ENYOMSJN96DW
Annamajor Ort ANNJORJN97GK
Annamajor Ort ANNJORJN97EA
Annamajor Ort ANNJORJN96IW
Annatanya Ort ANNNYAJN97JF
Vastaghalompuszta Ortsteil VASZTAJN97IB
Alsókispuszta Ort ALSZTAJN97LG
Fövenypuszta Ortsteil FOVZTAJN97FC
Czuczákmajor Ort CZUJORJN96IT
Szigetdűlői Tanyák Ort SZINYKJN97JB
Kollerrész Ort KOLRSZJN96IS
Leitnertanya Ortsteil LEINYAJN96LW
Pálhalma Ortsteil PLHLMAJN96KX
Ágnesforrás Ort GNERRSJN97EF
Pálmajor Ortsteil PLMJORJN97HD
Pálmajor Ortsteil PLMJORJN97DE
Pálmajor Ortsteil PLMJORJN96EW
Boronkaypuszta Ort BORZTAJN96LX
Rongyos Ort RONYOSJN96IT
Barátidűlő Ort BARIDLJN97JB
Aranyhegy Ortsteil ARAEGYJN97FJ
Szedrespuszta Ortsteil SZEZTAJN96KX
Szentkútimajor Ort SZEJORJN96FW
Csongrád Ort CSOGRDJN97ID
Kisdádpuszta Ort KISZTAJN96FS
Felsőpuszta Ortsteil FELZTAJN97DH
Felsőpuszta Ort FELZTAJN97IC
Tutyimajor Ort TUTJORJN97IE
Sövénykútpuszta Ortsteil SOVZTAJN97BJ
Ménesmajor Ortsteil MNEJO1JN96JV
Tavaszmajor Ortsteil TAVJORJN96IT
Göncsögmajor Ortsteil GONJORJN97IB
Varjuvár Ortsteil VARUVRJN97DH
Beloiannisz Ort BELISZJN97JE
Atschau, Vértesacsa Ort VRTCSAJN97GI
Kocsihegy Ort KOCEGYJN96HS
Gyűrűsaljapuszta Ortsteil GYRZTAJN97IH
Szentmihálypuszta Ortsteil SZEZTAJN97KB
Delihegyirész Ort DELRSZJN96HS
Barákapuszta Ort BARZTAJN97ID
Tolnaitelep Ortsteil TOLLEPJN97EC
Rétimajor Ortsteil RTIJORJN96HT
Vasztély Ortsteil VASTLYJN97HN
Felsősomlyó Ortsteil FELMLYJN97DC
Örspuszta Ortsteil ORSZTAJN96GU
Balassatanya Ort BALNYAJN97IB
Bogyatanya Ort BOGNYAJN97GK
Alsótekeres Ort ALSRESJN96CW
Sörkedűlők Ortsteil SORDLKJN96IT
Úbaldpuszta Ortsteil BALZTAJN97BH
Csiribpuszta Ort CSIZTAJN97HD
Janitsárypuszta Ortsteil JANZTAJN96LX
Vidatanya Ortsteil VIDNYAJN96HV
Felsővenyim Ort FELYIMJN97JA
Hanáktanya Ortsteil HANNYAJN97DB
Szarvastanya Ort SZANYAJN97IE
Bélamajor Ort BLAJORJN97GA
Lángtanya Ort LNGNYAJN97FB
Imremajor Ortsteil IMRJORJN97EF
Imremajor Ortsteil IMRJORJN96DW
Előszállás Ort ELSLLSJN96KT
Kőrakás Ort KRAAKSJN97GG
Külsőtükrös Ort KULROSJN96GT
Napraforgópuszta Ort NAPZTAJN97DE
Zichyújfalu Ort ZICALUJN97ID
Szélescsapás Ort SZLAPSJN96KV
Nagy-sziget Insel NAGGETJN97LA
Újbarok Ort JBAROKJN97GL
Dinnyés Ort DINNYSJN97GE
Kishörcsökpuszta Ortsteil KISZTAJN96FW
Újmajor Ortsteil JMAJORJN97JE
Újmajor Ort JMAJORJN96FT
Miklósmajor Ort MIKJORJN97FH
Újtelep Ortsteil JTELEPJN96KV
Újtelep Ortsteil JTELEPJN96EU
Újtelep Ort JTELE1JN97AH
Újtelep Ort JTELEPJN97GF
Újtelep Ort JTELEPJN97IB
Újtelep Ort JTELEPJN97JB
Borbélymajor Ort BORJORJN96JT
Hollótanya Ortsteil HOLNYAJN97KA
Székesfehérvár Vasútállomás Bahnhof SZKOMSJN97FE
Csákytanya Ort CSKNYAJN97GL
Dögvölgypuszta Ort DOGZTAJN96JS
Buráriház Ort BURIHZJN97II
Kisgyónbánya Ortsteil KISNYAJN97BH
Richárdmajor Ortsteil RICJORJN97IL
Zsuzsatanya Ort ZSUNYAJN97DA
Nagylók Ort NAGYLKJN96HX
Alapi Rész Ort ALARSZJN96IS
Erzsébetmajor Ortsteil ERZJORJN97HB
Erzsébetmajor Ort ERZJORJN96EX
Ercsi Vasútállomás Bahnhof ERCOMSJN97KG
Őrhalmiszőlők Ortsteil RHAZLKJN97FD
Nagygyörgyszállás Ortsteil NAGLL1JN96JU
Rácalmás Vasútállomás Bahnhof RCAOMSJN97LA
Balázstanya Ort BALNYAJN96HS
Rétszilas Ortsteil RTSLASJN96HT
Györgyitanya Ort GYONYAJN97GK
Tárnokpuszta Ortsteil TRNZTAJN97CI
Bácskai Tanyák Ort BCSNYKJN96LX
Moha Vasútállomás Bahnhof MOHOMSJN97EF
Lusztrét Ort LUSTRTJN97CG
Timárpuszta Ortsteil TIMZTAJN97BI
Szénavölgy Ortsteil SZNLGYJN97JG
Kőhányás Ortsteil KHNNYSJN97EK
Havranak-tanya Ort HAVNYAJN97FD
Józsefmajor Ortsteil JZSJORJN96IW
Tőröspuszta Ortsteil TROZTAJN97CI
Ráczszentpéter Ortsteil RCZTERJN97JF
Seregélyesi Tanyák Ortsteil SERNYKJN97GC
Edinapuszta Ortsteil EDIZTAJN97DE
Külsőpötöllepuszta Ortsteil KULZTAJN97FB
Gottltanya Ort GOTNYAJN97LG
Prazsáktanya Ortsteil PRANYAJN97GL
Klementinmajor Ortsteil KLEJORJN97IL
Horváthtanya Ortsteil HORNYAJN97IB
Jenőmajor Ortsteil JENJORJN97IH
Szűcstanya Ortsteil SZCNYAJN97GA
Szűcstanya Ort SZCNYAJN97FB
Alsóörspuszta Ort ALSZTAJN97IM
Felsőörspuszta Ortsteil FELZTAJN97IN
Alsóbogárdpuszta Ortsteil ALSZTAJN96ET
Vancsaytanya Ortsteil VANNYAJN96IT
Sándorházapuszta Ortsteil SNDZTAJN96LX
Killertanya Ortsteil KILNYAJN96HU
Bérestanya Ort BRENYAJN96KV
Pátkai Tanyák Ort PTKNYKJN97GG
Mészárosdűlő Ortsteil MSZSDLJN96KV
Szárazrét Ortsteil SZRZRTJN97EE
Gedőváritanya Ortsteil GEDNYAJN97IA
Szárliget Ort SZRGETJN97FM
Móricmajor Ort MRIJORJN97FK
Darvastelep Ort DARLEPJN97GH
Jilektanya Ortsteil JILNYAJN96HU
Győritanya Ort GYRNYAJN96HU
Kisapostag Ort KISTAGJN96LV
Schweizerei Ort SCHREIJN97FJ
Újváritanya Ort JVRNYAJN96LX
Kiskarácsonyszállás Ortsteil KISLLSJN96IV
Gólyadűlő Ortsteil GLYADLJN97FE
Szórádidűlő Ort SZRIDLJN97HF
Kilicsán Ort KILCSNJN97HF
Gárdony Vasútállomás Bahnhof GRDOMSJN97HE
Árkitanya Ort RKINYAJN96FW
Velistanya Ortsteil VELNYAJN96KV
Sikátor Ortsteil SIKTORJN97BH
Alsódobos Ort ALSBOSJN97CJ
Hadnagypuszta Ortsteil HADZTAJN96HU
Rókamajor Ort RKAJORJN96DW
Alsómalom Ort ALSLOMJN97DG
Alsómalom Ort ALSLOMJN97DD
Lapostanya Ortsteil LAPNYAJN97JD
Nádasdladány Ort NDADNYJN97CD
Ságihegy Ort SGIEGYJN97GG
Tüskéspuszta Ortsteil TUSZTAJN96ES
Ságmajor Ort SGMJORJN97GF
Sattelbergertanya Ortsteil SATNYAJN97HM
Csalamalom Ort CSALOMJN97FF
Téglatelep Ort TGLLEPJN97GC
Hétházpuszta Ortsteil HTHZTAJN97CG
Taligástanya Ort TALNYAJN97JD
Aligváromtelep Ort ALILEPJN96JT
Terézmajor Ortsteil TERJORJN97KE
Szabadbattyán Vasútállomás Bahnhof SZAOMSJN97EC
Dérfitanya Ort DRFNYAJN97IB
Dajapuszta Ort DAJZTAJN97KB
Újbogárdpuszta Ort JBOZTAJN96EU
Szentimremajor Ortsteil SZEJORJN96GX
Aladármajor Ort ALAJORJN97JC
Szentimretelep Ortsteil SZELEPJN97JB
Bolgárkert Ort BOLERTJN97EC
Csikótanya Ort CSINYAJN97IF
Halászház Ort HALZHZJN97JD
Nagylóktelep Ortsteil NAGLEPJN96HX
Pesthytanya Ort PESNYAJN96HS
Mezőszilas Ort MEZLASJN96FT
Körtélyesmajor Ortsteil KORJORJN96HQ
Kisasszonytanya Ortsteil KISNYAJN97GN
Huszártanya Ort HUSNYAJN96GV
Felsőtéglaház Ort FELAHZJN97FA
Szenettatanya Ort SZENYAJN97FB
Soponya Ort SOPNYAJN97FA
Városrétidűlő Ort VROIDLJN96LX
Kisfalud Ortsteil KISLUDJN97FE
Kishalom Ortsteil KISLOMJN97JG
Iváncsa Ort IVNCSAJN97JD
Bárányjáráspuszta Ort BRNZTAJN97IA
Kismalom Ort KISLOMJN97GG
Kistelep Ort KISLEPJN97FB
Selyemmajor Ortsteil SELJORJN96JW
Selyemmajor Ort SELJORJN97FA
Pityerdűlő Ort PITRDLJN97FE
Csala István-major Ort CSAJORJN97GF
Magyaralmás Ort MAGLMSJN97DG
Rózsamajor Ortsteil RZSJORJN97KA
Rózsamajor Ortsteil RZSJORJN96FV
Magyartanya Ort MAGNYAJN97FB
Gizellatanya Ort GIZNYAJN96DT
Paszkalinmajor Ortsteil PASJORJN97IL
Hidastanya Ortsteil HIDNYAJN97LG
Kossuthpuszta Ort KOSZTAJN96KV
Rikimajor Ortsteil RIKJORJN96DX
Vitéztelek Ort VITLEKJN96FW
Vitéztelek Ort VITLEKJN96JW
Ágostonpuszta Ortsteil GOSZTAJN96DW
Jánosi Völgy Ort JNOLGYJN97KC
Zedregpuszta Ort ZEDZTAJN96IS
Vértesnána Ort VRTNNAJN97DK
Malachegy Ortsteil MALEGYJN97FJ
Fürdőtanya Ort FURNYAJN96FW
Piripócs Ortsteil PIRPCSJN96KV
Tóthtanya Ortsteil TTHNYAJN96KV
Pincevölgy Ortsteil PINLGYJN97DH
Kajtori Tanyák Ort KAJNYKJN97GA
Vajta Vasútállomás Bahnhof VAJOMSJN96HR
Kincsesbánya Ort KINNYAJN97DG
Zöldmajor Ort ZOLJORJN96FT
Sáregres Ort SRERESJN96HS
Istvánhegyi Szőllő Ort ISTZLLJN96HV
Sárkeszi Ort SRKSZIJN97DD
Egyházpuszta Ort EGYZTAJN96IS
Polgárdi Vasútállomás Bahnhof POLOMSJN97DB
Háromrózsa Ortsteil HROZSAJN97IL
Szigettanya Ort SZINYAJN97LA
Pélpuszta Ortsteil PLPZTAJN96CT
Kulapuszta Ort KULZTAJN96ES
Szabadsághegy Ortsteil SZAEGYJN97EC
Csillagpuszta Ort CSIZTAJN96IS
Marcsamajor Ort MARJORJN97KE
Zsuzsannamajor Ortsteil ZSUJORJN97DC
Lászlómajor Ortsteil LSZJORJN97IC
Lászlómajor Ortsteil LSZJORJN97DB
Lászlómajor Ort LSZJORJN97GG
Diófasori Újtelep Ortsteil DIFLEPJN97IG
Fövenyi Csárda Ortsteil FOVRDAJN97FB
Felsőmajor Termelőszövetkezet Ortsteil FELZETJN97JH
Lobbmajor Ort LOBJORJN96FX
Sándormajor Ortsteil SNDJORJN97DG
Sándormajor Ortsteil SNDJORJN97HD
Szabolcspuszta Ortsteil SZAZTAJN97JD
Szuszki Ort SZUZKIJN96IS
Rétszilas Vasútállomás Bahnhof RTSOMSJN96HT
Császártanya Ort CSSNYAJN97LB
Péterszállás Ort PTELLSJN96IT
Mariskapuszta Ortsteil MARZTAJN97DC
Katlanvölgy Ort KATLGYJN96FW
Seregélyes Vasútállomás Bahnhof SEROMSJN97GC
Újgalambos Ortsteil JGABOSJN96KX
Vilhelmtanya Ort VILNYAJN97HH
Aba Ort ABAABAJN97GA
Dég Ort DGDGDGJN96FU
Mór Ort MRMRMRJN97CJ
Tác Ort TCTCTCJN97EB
Vál Ort VLVLVLJN97II
Alap Ort ALALAPJN96IT
Bacs Ort BACACSJN96GT
Bitó Ort BITBITJN97DG
Cece Ort CECECEJN96HS
Csór Ort CSRCSRJN97DE
Diós Ort DISDISJN96HS
Gaja Ort GAJAJAJN97DG
Igar Ortsteil IGAGARJN97DG
Igar Ort IGAGARJN96GS
Jenő Ort JENJENJN97DC
Füle Ort FULULEJN97CB
Gánt Ort GNTGNTJN97EJ
Moha Ort MOHOHAJN97EF
Mány Ort MNYMNYJN97HM
Sáriújmajor Ort SRIJORJN96ET
Fűrésztelep Ort FRSLEPJN97CH
Búsfeketepuszta Ort BSFZTAJN97CJ
Gellértpuszta Ortsteil GELZTAJN97JG
Szárliget Vasútállomás Bahnhof SZROMSJN97FM
Endltanya Ort ENDNYAJN96KV
Ráckeresztúr Ort RCKZTRJN97KG
Botpuszta Ortsteil BOTZTAJN97IL
Pétermajor Ortsteil PTEJORJN97IB
Gulyamajor Ortsteil GULJORJN96KU
Hatházsismánd Ortsteil HATMNDJN96JW
Vértpuszta Ortsteil VRTZTAJN97IK
Adony Ort ADOONYJN97KC
Agárd Ort AGRGRDJN97HE
Bevár Ort BEVEVRJN97JF
Buhim Ort BUHHIMJN97HF
Csala Ortsteil CSAALAJN97FF
Csősz Ort CSSSSZJN97EA
Doboz Ortsteil DOBBOZJN97HK
Ercsi Ort ERCCSIJN97KG
Etyek Ort ETYYEKJN97JK
Gyúró Ort GYRGYRJN97II
Iszka Ort ISZZKAJN97DF
Fáncs Ortsteil FNCNCSJN96GT
Kulcs Ort KULLCSJN97LB
Kuldó Ortsteil KULULDJN97JI
Nadap Ort NADDAPJN97HG
Káloz Ort KLOLOZJN96FW
Piros Ort PIRROSJN96HS
Pátka Ort PTKTKAJN97FG
Tokjó Ort TOKOKJJN96KV
Vajta Ort VAJJTAJN96HR
Vereb Ort VERREBJN97HH
Villa Ort VILLLAJN97HL
Rókás Ortsteil RKSRKSJN96HS
Söréd Ort SORORDJN97DH
Pongráctanya Ort PONNYAJN97HM
Tirringertanya Ortsteil TIRNYAJN96HV
Garastanya Ortsteil GARNYAJN96EX
Aranyospuszta Ort ARAZTAJN96FV
Galambospuszta Ortsteil GALZTAJN97KA
Tarnóca Ortsteil TARNCAJN97EA
Tarnóca Ort TARNCAJN96GS
Kápolnásnyék Vasútállomás Bahnhof KPOOMSJN97IG
Világospuszta Ortsteil VILZTAJN97EB
Világospuszta Ortsteil VILZTAJN96IX
Világospuszta Ort VILZTAJN96KV
Andormajor Ort ANDJORJN97IB
Kocsistanya Ort KOCNYAJN97JG
Líviamajor Ortsteil LVIJORJN97KC
Vitzmantanya Ort VITNYAJN96FT
Alvégi Tanya Ort ALVNYAJN97FB
Szőnyegitanya Ortsteil SZNNYAJN97FB
Szentgyörgypuszta Ortsteil SZEZTAJN97IJ
Erdőhát Ortsteil ERDDHTJN97JI
Semseitanya Ort SEMNYAJN97JD
Rebecpuszta Ortsteil REBZTAJN96DT
Harmatospuszta Ortsteil HARZTAJN97JD
Parragpuszta Ortsteil PARZTAJN97IA
Parragpuszta Ort PARZTAJN97KC
Dunaújuáros Vasútállomás Bahnhof DUNOMSJN96KX
Máriaannapuszta Ortsteil MRIZTAJN97IJ
Előhegy Ortsteil ELHEGYJN97HL
Bariczatanya Ort BARNYAJN96KV
Mezőszentgyörgy Ort MEZRGYJN96DX
Pusztaszabolcs Vasútállomás Bahnhof PUSOMSJN97JD
Iszkaszentgyörgy Ort ISZRGYJN97DF
Dunaújváros Kikötő Vasútállomás Bahnhof DUNOM1JN96LW
Pázmánd Ort PZMMNDJN97HG
Mezőfalva Ort MEZLVAJN96JW
Országúti Tanya Ortsteil ORSNYAJN96FW
Dunadűlői Tanyák Ort DUNNYKJN96LX
Szilfamajor Ortsteil SZIJORJN96HX
Szentterézmajor Ort SZEJORJN97JB
Roboztanya Ortsteil ROBNYAJN97JG
Nándormajor Ort NNDJORJN97ID
Árkipuszta Ort RKIZTAJN97CJ
Barátlakáspuszta Ort BARZTAJN97IB
Kisbarátpuszta Ortsteil KISZTAJN97IB
Miklósvár Ort MIKSVRJN96FT
Markovicstanya Ortsteil MARNYAJN96KV
Zsemberitanya Ortsteil ZSENYAJN96DW
Újiskola Ort JISOLAJN97HF
Öreghegy Ortsteil OREEGYJN96CW
Öreghegy Ort OREEGYJN97HI
Öreghegy Ort OREEGYJN97CC
Orondpuszta Ortsteil OROZTAJN97DH
Forsterpuszta Ort FORZTAJN96KV
Ezrespuszta Ortsteil EZRZTAJN97FE
Mecsértelep Ortsteil MECLEPJN97BH
Kislókpuszta Ortsteil KISZTAJN96IW
Kisfalud Felsőmajor Ort KISJORJN97GF
Felsőpettend Ort FELENDJN97IG
Nagydoboka Ort NAGOKAJN97LA
Nagykarácsony Vasútállomás Bahnhof NAGOMSJN96JU
Újkútpuszta Ortsteil JKTZTAJN96DW
Kisfalud Alsómajor Ort KISJO1JN97GF
Friedrichtanya Ort FRINYAJN97IF
Darumajor Ort DARJORJN97IA
Orgonás Ortsteil ORGONSJN97DA
Rácszentmiklós Ortsteil RCSKLSJN97JG
Kosmau, Vérteskozma Ortsteil VRTZMAJN97FK
Iváncsa Vasútállomás Bahnhof IVNOMSJN97JE
Ödönmajor Ortsteil ODOJORJN96GT
Fornapuszta Ort FORZTAJN97FI
Újmenyőd Ortsteil JMENYDJN96HS
Kolompos Ort KOLPOSJN97JE
Nádasdypuszta Ort NDAZTAJN97IF
Matesztanya Ort MATNYAJN96KV
Szabótanya Ort SZANYAJN97IF
Szabótanya Ort SZANYAJN96DW
Székesfehérvár Ort SZKRVRJN97EE
Dádpuszta Ort DDPZTAJN96FS
Ágnesmajor Ortsteil GNEJORJN97DF
Bereckytanya Ort BERNYAJN97LG
Szélesmajor Ort SZLJORJN96CT
Líviapuszta Ortsteil LVIZTAJN97DD
Kisvelence Ort KISNCEJN97IF
Bodritanya Ort BODNYAJN96FW
Alsóbesnyő Ortsteil ALSSNYJN97JD
Szabolcsiúti Háromfa Ort SZAMFAJN97HF
Kokasdi Dűlő Ort KOKIDLJN96KV
Bélápapuszta Ort BLPZTAJN97IJ
Alsócikola Ortsteil ALSOLAJN97KB
Nagygyónpuszta Ortsteil NAGZTAJN97BH
Moha-Rakodó Vasútállomás Bahnhof MOHOMSJN97DG
Hercegfalva, Mezöfalva Ort object_306839
Martonvásár Ort MARVSRJN97JH
Füle Vasúti Megállóhely Bahnhof FULELYJN97DB
Belsősáripuszta Ort BELZTAJN96ES
Szabadhegy Ort SZAEGYJN97HI
Zsidókalapmajor Ortsteil ZSIJORJN97JB
Polgárdi Ort POLRDIJN97DB
Kőszárhegy Ort KSZEGYJN97EC
Sárkeszi Felsőmajor Ort SRKJORJN97DD
Felsődobos Ortsteil FELBOSJN97BK
Ganesztanya Ort GANNYAJN96FW
Felsőmajor Ortsteil FELJORJN97HH
Felsőmajor Ortsteil FELJORJN97GA
Felsőmajor Ort FELJORJN97EI
Felsőmalom Ortsteil FELLOMJN97DD
Felsőmalom Ort FELLOMJN97HL
Bodakajtor-Felsőszentiván Vasútállomás Bahnhof BODOMSJN97GB
Csalakastély Ort CSATLYJN97GF
Erdőmajor Ortsteil ERDJORJN97JI
Újhódospuszta Ortsteil JHDZTAJN96DU
Pötöllepuszta Ortsteil POTZTAJN97FC
Kabókapuszta Ortsteil KABZTAJN96DV
Alap Vasútállomás Bahnhof ALAOMSJN96HT
Gurdimajor Ortsteil GURJORJN97FJ
Felcsút Ort FELCSTJN97HK
Fehérvárcsurgói Tanyák Ort FEHNYKJN97DH
Farkasfapuszta Ortsteil FARZTAJN97IJ
Gusztuspuszta Ortsteil GUSZTAJN97DE
Elöszállas, Elöszállas puszta Ort Ortsteil Ort ELOLASJN96FL
Csontospuszta Ort CSOZTAJN96IS
Plihal-puszta Ort PLIZTAJN96HW
Kajmáti Ortsteil KAJMTIJN97DH
Kajászó Ort KAJJSZJN97IH
Alsóhangos Ort ALSGOSJN96IS
Gyúróipuszta Ortsteil GYRZTAJN97II
Kastély Ort KASTLYJN97HF
Kastély Ort KASTLYJN97DB
Tompapuszta Ortsteil TOMZTAKN06LH
Cikola Úti Tanya Ort CIKNYAJN97JB
Nagysismánd Ortsteil NAGMNDJN96IW
Molnártanya Ort MOLNYAJN97FB
Fehérvárcsurgó Ort FEHURGJN97DH
Bárczatanya Ort BRCNYAJN97HM
Alsótéglaház Ort ALSAHZJN97FA
Hippolytpuszta Ortsteil HIPZTAJN97IC
Felsőszitányipuszta Ort FELZTAJN96KV
Kapitánytanya Ort KAPNYAJN96IT
Almajor Ortsteil ALMJORJN96HS
Fülöpmajor Ort FULJORJN97FG
Oroszipuszta Ortsteil OROZTAJN96CU
Tilospuszta Ortsteil TILZTAJN97EC
Mélykútpuszta Ortsteil MLYZTAJN97JA
Pogányvár Ortsteil POGYVRJN97HI
Rabócky Völgy Ort RABLGYJN97KB
Dánieltelep Ort DNILEPJN96JT
Lőwytanya Ort LWYNYAJN96HU
Csordakút Ort CSOAKTJN97GM
Zichymajor Ort ZICJORJN96GX
Kenedytanya Ort KENNYAJN97IB
Farkassimánd Ort FARMNDJN96JW
Nagykarácsonyszállás, Nagykarácsony Ort NAGLLSJN96JU (1929 -)
Pusztaegresi Tarnóca Ort PUSNCAJN96GU
Gárdony Ort GRDONYJN97HF
Lójatanya Ort LJANYAJN97IB
Akóhegy Ortsteil AKHEGYJN96JT
Pálinkaházpuszta Ortsteil PLIZTAJN97GC
Felsőbogárdpuszta Ortsteil FELZTAJN96EU
Papföld Ort PAPOLDJN97JB
Nagysziget Ort NAGGETJN97GF
Alsómenyőd Ort ALSNYDJN96IR
Óhódospuszta Ortsteil HDOZTAJN96DV
Zsidóhegy Ort ZSIEGYJN96DT
Égetthalom Ortsteil GETLOMJN96HS
Külsőszőlőhegy Ortsteil KULEGYJN96HU
Égettmajor Ort GETJORJN96GT
Innensőángyád Ort INNGYDJN96FT
Fűzmatanya Ortsteil FZMNYAJN97HJ
Nagyvenyim Ort NAGYIMJN96KW
Hangászpuszta Ort HANZTAJN96ET
Ernőmajor Ortsteil ERNJORJN97HC
Bogatanya Ort BOGNYAJN97IF
Kiserdő Ortsteil KISERDJN96IS
Kiserdő Ortsteil KISERDJN96IR
Kisláng Ort KISLNGJN96EW
Csillagmajor Ort CSIJORJN97HA
Isztimér Ort ISZIMRJN97CG
Falubattyán Ortsteil FALTYNJN97EC
Csillagtanya Ort CSINYAJN97DC
Alsópuszta Ort ALSZTAJN97EG
Pótvelence Ort PTVNCEJN97HF
Perkáta Ort PERKTAJN97JB
Pettend Ortsteil PETENDJN97IG
Piszkeritanya Ortsteil PISNYAJN96HS
Dánielrész Ort DNIRSZJN96KV
Nagylók Vasútállomás Bahnhof NAGOMSJN96HX
Határvölgy Ortsteil HATLGYJN96KX
Bérnàkut major, Bernákut Dorf BERKUTJN97KA
Huszárpuszta Ortsteil HUSZTAJN96GT
Szalki Sziget Insel SZAGETJN96LX
Alsósomlyó Ort ALSMLYJN97EB
Stuhlweißenburg, Székesfehérvár Stadt object_269253
Csiripmajor Ort CSIJORJN96FX
Adony Vasútállomás Bahnhof ADOOMSJN97KC
Dunaújváros, Sztalinvaros Stadt object_269245
Szálláskút Ortsteil SZLSKTJN97FL
Külmajor Ortsteil KULJORJN96FW
Külmajor Ort KULJORJN96IX
Gézaköz Ort GZAKOZJN97GG
Esztermajor Ortsteil ESZJORJN97HN
Hajdútanya Ortsteil HAJNYAJN97HE
Pajortanya Ort PAJNYAJN97EC
Leányvágó Ortsteil LENYVGJN97DF
Kajdytanya Ortsteil KAJNYAJN97IB
Kajdytanya Ortsteil KAJNYAJN96HV
Harangozótanya Ort HARNYAJN97GK
Mezőfalva Vasútállomás Bahnhof MEZOMSJN96JV
Irtáspuszta Ortsteil IRTZTAJN96ET
Nagyegyháza Ortsteil NAGHZAJN97GM
Szeszgyártelep Ortsteil SZELEPJN97IB
Cékustanya Ort CKUNYAJN97HN
dunaújváros Ort DUNROSJN96LX
Szabadegyhaza Ort SZAAZAJN97IB
Szabadegyháza Ort SZAHZAJN97IB
Kiscséripuszta Vasútállomás Bahnhof KISOMSJN97EB
Bakonykúti Ort BAKKTIJN97CF
Gőböljárás Ortsteil GBOJRSJN97IK
Gabonástanya Ort GABNYAJN96HS
Gardapuszta Ortsteil GARZTAJN96IX
Nolltanya Ortsteil NOLNYAJN97GK
Besnyőmajor Ort BESJORJN97DA
Rezsőtanya Ort REZNYAJN96FT
Kleinpuszta Ortsteil KLEZTAJN96KV
Tüskésmajor Ort TUSJORJN96HR
Zichyújfalu Vasútállomás Bahnhof ZICOMSJN97ID
Méhestanya Ortsteil MHENYAJN97GN
Jánosfutás Ort JNOUTSJN97FD
Szluhapuszta Ortsteil SZLZTAJN96KV
Jánosmajor Ortsteil JNOJORJN97JC
Jánosmajor Ort JNOJORJN96FX
Jánosmajor Ort JNOJORJN96IU
Molnársziget Ort MOLGETJN96HS
Jánostanya Ortsteil JNONYAJN97HG
Selymespuszta Ortsteil SELZTAJN97GC
Józsatanya Ortsteil JZSNYAJN97HM
Mélyvölgy Ortsteil MLYLGYJN97JA
Lauschbrünn, Lovasberény Ort LOVRNYJN97GH
Gyulamajor Ortsteil GYUJORJN96HT
Gyulatanya Ortsteil GYUNYAJN97HG
Fánimajor Ort FNIJORJN96DW
Fánimajor Ort FNIJORJN96CT
Börgönd Ortsteil BORONDJN97GD
Balinka Ort BALNKAJN97CH
Mehádiapuszta Ortsteil MEHZTAJN96LX
Alsószentiván Ort ALSIVNJN96IS
Felsőszentiván Ortsteil FELIVNJN97FB
Jakabszállás Ort JAKLLSJN97HA
Királyszállás Ortsteil KIRLLSJN97BG
Becsalipuszta Ort BECZTAJN96FT
Kijátztanya Ort KIJNYAJN96FT
Kajászószentiván Ort KAJIVNJN97JG
Belsőbáránd Ortsteil BELRNDJN97GC
Alcsútdoboz Ort ALCBOZJN97HK
Kossuthvölgy Ortsteil KOSLGYJN97HN
Öregtárnok Ortsteil ORENOKJN97CH
Körmendipuszta Ortsteil KORZTAJN97CI
Csontostanya Ort CSONYAJN97JG
Sárszentágota Ort SRSOTAJN96GX
Nagyhörcsökpuszta Ortsteil NAGZTAJN96GV
Gúttamási Ortsteil GTTMSIJN97CG
Bognárház Ort BOGRHZJN97IF
Mindszentpuszta Ortsteil MINZTAJN96IU
Csimatanya Ort CSINYAJN96FW
Nyúldűlő Ortsteil NYLLDLJN97FE
Mészárostanya Ort MSZNYAKN07MS
Mészárostanya Ort MSZNYAJN97HB
Mészárostanya Ort MSZNYAJN97FB
Mészárostanya Ort MSZNYAJN96IS
Nagylóki Erdőmajor Ort NAGJORJN96IX
Polgárdi-Ipartelepek Vasútállomás Bahnhof POLOM1JN97DB
Belsőkajtor Ort BELTORJN97GA
Sárkeresztes Ort SRKTESJN97EG
Sárkeresztúr Ort SRKZTRJN97GA
Verebiúti Újtelep Ort VERLEPJN97IG
Lászlópuszta Ort LSZZTAJN96DX
Olajtelep Ortsteil OLALEPJN97HL
Véghmajor Ort VGHJORJN97IH
Perjésitanya Ort PERNYAJN97JD
Novothtanya Ort NOVNYAJN97JG
Kápolnásnyék Ort KPONYKJN97IF
Kőkútpuszta Ortsteil KKTZTAJN96DX
Stégertanya Ort STGNYAJN97FB
Antóniamajor Ort ANTJORJN97DC
Belsőhegy Ortsteil BELEGYJN97GF
Nagykarácsony Ort NAGONYJN96JU
Somosmál Ort SOMSMLJN97DG
Túlsóángyád Ort TLSGYDJN96FT
Pénzverő Ort PNZVERJN97FF
Martonvásár Vasútállomás Bahnhof MAROMSJN97JH
Mór Vasútállomás Bahnhof MRVOMSJN97CI
Buhinpuszta Ort BUHZTAJN97HF
Sáncpuszta Ortsteil SNCZTAJN97KB
Méreymajor Ort MREJORJN97IG
Tükrösújtelep Ortsteil TUKLEPJN96GT
Csuktanya Ort CSUNYAJN96HV
Bolondváritanya Ort BOLNYAJN97GC
Mátyásdomb Ort MTYOMBJN96EW
Atyamajor Ort ATYJORJN97DG
Középbogárd Ortsteil KOZGRDJN96EU
Kishalompuszta Ortsteil KISZTAJN97KB
Badertanya Ort BADNYAJN97GK
Méhesvölgyitanya Ortsteil MHENYAJN97GC
Belmajor Ortsteil BELJORJN97GF
Belmajor Ortsteil BELJORJN96FX
Belmajor Ortsteil BELJORJN96FU
Csillérmajor Ort CSIJORJN97DD
Somoshegy Ortsteil SOMEGYJN97II
Lepsény Ort LEPSNYJN96CX
Leshegy Ort LESEGYJN96DV
Sárbogárd Vasútállomás Bahnhof SRBOMSJN96HV
Vámpuszta Ortsteil VMPZTAJN96FS
Alsókörtvélyes Ort ALSYESJN96HV
Szitányi Béla-puszta Ort SZIZTAJN96LU
Táborszálláspuszta Ort TBOZTAJN96LX
Nagyhegy Ortsteil NAGEGYJN97FK
Ipolydűlő Ort IPOYDLJN97FE
Felsőkörtvélyes Ortsteil FELYESJN96HW
Kelementanya Ort KELNYAJN97GK
Mayertanya Ortsteil MAYNYAJN97HM
Pusztavám Ort PUSAVMJN97CK
Józsefpuszta Ort JZSZTAJN97CJ
Balatonbozsok Ortsteil BALSOKJN96CW
Máriamajor Ortsteil MRIJORJN97HK
Máriamajor Ortsteil MRIJORJN97HH
Máriamajor Ortsteil MRIJORJN97IB
Máriamajor Ortsteil MRIJORJN96CU
Máriamajor Ort MRIJORJN96JW
Szőketanya Ort SZKNYAJN97GK
Szőketanya Ort SZKNYAJN96IS
Máriatelep Ortsteil MRILEPJN97JB
Pusztaszabolcs Ort PUSLCSJN97JD
Máriavölgy Ortsteil MRILGYJN97HK
Sárosd Vasútállomás Bahnhof SROOMSJN97HB
Agárdi Villatelep Ortsteil AGRLEPJN97HE
Daruhegy Ortsteil DAREGYJN96KU
Erdőhelynyésta Ortsteil ERDSTAKN07SA
Ágostmajor Ort GOSJORJN96FW
Fehértanya Ortsteil FEHNYAJN97FB
Harasztosi Bánya Ort HARNYAJN97FJ
Óbarok Ort BARROKJN97GM
Kozmagyümölcsös Ortsteil KOZSOSJN97GK
Kőhiditábla Ort KHIBLAJN97DE
Vargahegy Ortsteil VAREGYJN97GG
Kovácstanya Ortsteil KOVNYAJN97HM
Kovácstanya Ort KOVNYAJN97GK
Kovácstanya Ort KOVNYAJN97FB
Tótipuszta Ort TTIZTAJN96ES
Alsóhatártanyák Ort ALSNYKJN97DB
Szarvaspuszta Ortsteil SZAZTAJN96IV
Nagykarácsonyi-szőllőhegy Ort NAGEGYJN96JU
Fenyvesmajor Ort FENJORJN97IB
Sárszentmihály Ort SRSHLYJN97ED
Félszermajor Ort FLSJORJN97GJ
Vaskapu Ortsteil VASAPUJN96FT
Lajostelep Ortsteil LAJLEPJN97EC
Sárkeszi-Alsómajor Ort SRKJO1JN97DD
Mezőkomárom Ort MEZROMJN96DT
Belsőtükrös Ort BELROSJN96FT
Kiscséripuszta Ortsteil KISZTAJN97EB
Rácalmás Ort RCALMSJN97LA
Ödönpuszta Ortsteil ODOZTAJN96FW
Előszállás Vasútállomás Bahnhof ELSOMSJN96KT
Vantsaypuszta Ort VANZTAJN96IT
Kocsisházapuszta Ortsteil KOCZTAJN96FU
Kovácssziget Ortsteil KOVGETJN97LG
Templompuszta Ort TEMZTAJN96KU
Deutschtanya Ort DEUNYAJN96HU
Vízmestertelep Ortsteil VZMLEPJN97EC
Vargatanya Ortsteil VARNYAJN97LA
Baracs Ort BARACSJN96KV
Lenkemajor Ortsteil LENJORJN96IU
Nándorpuszta Ortsteil NNDZTAJN97HN
Nándorpuszta Ortsteil NNDZTAJN96CT
Besnyő Ort BESSNYJN97JE
Bicske Ort BICSKEJN97HL
Bodajk Ort BODAJKJN97CH
Bodmér Ort BODDMRJN97GK
Középdobos Ort KOZBOSJN97BK
Ráchegy Ort RCHEGYJN97DD
Lepsény Vasútállomás Bahnhof LEPOMSJN96DX
Rákhegy Ortsteil RKHEGYJN97DG
Velence Ort VELNCEJN97HF
Szúnyogmajor Ort SZNJORJN97GH
Aggszentpéter Ort AGGTERJN97JF
Dávidmajor Ort DVIJORJN97IL
Járástanya Ort JRSNYAJN96KB
Csabdi Ort CSABDIJN97HM
Csekés Ort CSEEKSJN97IF
Újfalu Ort JFAALUJN97DE
Újhegy Ort JHEEGYJN97II
Dolosd Ort DOLOSDJN97AI
Hatvanpuszta Ortsteil HATZTAJN97HK
Hatvanpuszta Ort HATZTAJN96GV
Úrhida Ort RHIIDAJN97ED
Felsőcikolapuszta Ortsteil FELZTAJN97JC
Katalinpuszta Ortsteil KATZTAJN97HJ
Enying Ort ENYINGJN96CW
Rohoncztanya Ortsteil ROHNYAJN96HV
Eszény Ort ESZZNYJN97BH
Etelka Ortsteil ETELKAJN96FV
Gyeneitanya Ortsteil GYENYAJN97LA
Középpuszta Ortsteil KOZZTAJN97IB
Varjúdűlő Ortsteil VARJDLJN97FE
Tischlertanya Ortsteil TISNYAJN97FB
Télizöldes Ortsteil TLIDESJN97HN
Fabriciustanya Ort FABNYAJN97IB
Kisvenyimfelsőpuszta Ortsteil KISZTAJN96JX
Kisfalud Újtelep Ort KISLEPJN97GF
Alsótöbörzsök Ort ALSSOKJN96HV
Felsőtöbörzsök Ortsteil FELSOKJN96GW
Bicske Vasútállomás Bahnhof BICOMSJN97HL
Paulapuszta Ortsteil PAUZTAJN96DV
Virághegy Ortsteil VIREGYJN96JT
Világos Ort VILGOSJN96IX
Alájáródűlő Ortsteil ALJRDLJN96LX
Gecseg Ortsteil GECSEGJN97JB
Bodajk Vasútállomás Bahnhof BODOMSJN97DH
Kisdoboka Ort KISOKAJN97KA

Bilder im GenWiki


Quicktext

object_269227
	 TEXT: Ein Teil des historischen Komitates kam 1920 zur Republik Österreich:TEXT,
	gehört ab 1876 bis 1918 zu object_355595 sagt source_316298 (Seite 1001),
	gehört ab 1918 zu object_269219,
	hat 1881 Einwohner 209440 sagt source_316298 (Seite 1001),
	hat 1881 Fläche 4156.0 sagt source_316298 (Seite 1001),
	hat 1888 Einwohner 222455,
	hat 1890 Einwohner 194907 sagt source_319222 (Bd 17 S.69),
	hat 1900 Fläche 4156.0,
	hat 1910 Einwohner 250670,
	hat URL http://www.tourinform.fejer.hu/d/index.html,
	hat externe Kennung geonames:3053028,
	hat externe Kennung nima:-853212,
	heißt (auf deu) Weißenburg,
	heißt (auf hun) Fejér,
	ist (auf deu) Komitat;
RDF
Schnellsuche