Fejér, Weißenburg

map

This map shows the position or outline of the object. Have you found an error? Then we would be happy about a message.

GOV id http://gov.genealogy.net/object_269227
name
 • Fejér (hun)
 • Weißenburg (deu)
type
 • comitatus
population
 • 209440 (1881) Source Seite 1001
 • 222455 (1888)
 • 194907 (1890) Source Bd 17 S.69
 • 250670 (1910)
web page
area (km²)
 • 4156.0 (1881) Source Seite 1001
 • 4156.0 (1900)
external id
Article about this place in the genealogy.net wiki
Geographic Position
 • 47.0979°N 18.6173°E calculated center position of the place
 • Number of the German 1:25,000 map sheet: 8977

Superordinate objects

Caption

 political administration
 ecclesiastical
 judical
 settlement
 geographic
 transportation

Superordinate objects

Superordinate objects

name Timespan type Source
Hungary, Hongarije, Венгрия, Maďarsko, Magyarország, Hongrie, Ungarn, Magyar Köztársaság, Magyar Köztársaság (1918 -) republic kingdom republic
Rechts der Donau, Duna jobb partja (1876 - 1918) Landschaft Source Seite 1001
Königreich Ungarn, Magyar Királyság, Uhorské kráľovstvo (- 1876) kingdom

Subordinate objects

name type GOV-Id Timespan
Benditanya place BENNYAJN97FB
Hantos place HANTOSJN96IX
Szabadegyháza Vasútállomás train station SZAOMSJN97IB
Biharpuszta place BIHZTAJN97AH
Kiseszter part of place KISTERJN97IM
Sándorkapuszta part of place SNDZTAJN97CB
Máléhegy place MLHEGYJN97IL
Galagonyás part of place GALNYSJN97HM
Alsóhegy place ALSEGYJN97DB
Szabadhidvég place SZADVGJN96DT
Sashalom part of place SASLOMJN97FC
Pusztaszentmihályfa part of place PUSYFAJN96DU
Szlatinapuszta part of place SZLZTAJN97LG
Szlatinapuszta part of place SZLZTAJN97LA
Ferenctanya place FERNYAJN97IF
Ferenctanya place FERNYAJN97HF
Szigetcsép Vasútállomás train station SZIOMSJN97LG
Kákavölgy part of place KKALGYJN97GH
Kishantos part of place KISTOSJN96IX
Kishantos part of place KISTO1JN96IX
Kislók place KISSLKJN96IW
Dinnyés Vasútállomás train station DINOMSJN97GE
Gardamajor part of place GARJORJN96HX
Dunapart place DUNARTJN96LU
Külsősáripuszta part of place KULZTAJN96ET
Bolváritanya part of place BOLNYAJN97GA
Országútdűlői Tanyák place ORSNYKJN96LX
Alumíniumércbányatelep place ALULEPJN97EI
Kölestelek part of place KOLLEKJN97DA
Anasztáziapuszta place ANAZTAJN97KI
Pusztakápolna place PUSLNAJN97EJ
Aba-Sárkeresztúr Vasútállomás train station ABAOMSJN97GA
Schacktanya place SCHNYAJN97EC
Dűltfás place DLTTFSJN97BH
Menyőd part of place MENNYDJN96HS
Orondszőllők place OROLLKJN97DI
Nagyvenyim, Venyim, Nagyvenyim major village NAGYIMJN96GN
Kis Zakariás Tanya part of place KISNYAJN97LA
Nagy Lajos Tanya part of place NAGNYAJN97LA
Vértesacsa, Atschau place VRTCSAJN97GI
Égettház place GETTHZJN96FT
Szúnyogpuszta place SZNZTAJN96GT
Százhalombatta place SZZTTAJN97LH
Szentlászlópuszta part of place SZEZTAJN97JH
Kiskokasd place KISASDJN96KV
Csalaerdészlak place CSALAKJN97GF
Németkér place NMETKRJN96JR
Bernátkút place BERTKTJN96KX
Gézamajor part of place GZAJORJN97CK
Gézamajor place GZAJORJN97GG
Halastó part of place HALASTJN96HU
Világosmajor part of place VILJORJN96LU
Külsőkisperkátapuszta place KULZTAJN97JB
Szauerweintanya place SZANYAJN96HS
Robozhegy part of place ROBEGYJN96IR
Gábormajor part of place GBOJORJN97JH
Nagycséripuszta part of place NAGZTAJN97EA
Farkastanya place FARNYAJN97GF
Farkastanya place FARNYAJN97DB
Kismarton part of place KISTONJN97JH
Kozmatanya place KOZNYAJN96FW
Csajkástanya place CSANYAJN97JG
Túróhegy place TRHEGYJN97BK
Vendeldűlő part of place VENLDLJN97DE
Bagolyvártanya place BAGNYAJN97IB
Sárszentmiklós Vasútállomás train station SRSOMSJN96HU
Hordóvölgy part of place HORLGYJN96GT
Banksismánd place BANMNDJN96JW
Adony-Duna-part Vasútállomás train station ADOOMSJN97JC
Seregélyes place SERYESJN97GC
Cicemalom place CICLOMJN97DG
Attilapuszta place ATTZTAJN96DW
Mészőtanya place MSZNYAJN96HS
Polgárditekeres part of place POLRESJN97DA
Kazsokitanya part of place KAZNYAJN96IT
Berkitanya place BERNYAJN97DB
Reménysor part of place REMSORJN96KV
Tükröspuszta part of place TUKZTAJN97GN
Tükröspuszta part of place TUKZTAJN97IE
Tükröspuszta part of place TUKZTAJN97IB
Sukoró place SUKKORJN97HF
Békemajor place BKEJORJN97JD
Sziget place SZIGETJN96LX
Kispuszta part of place KISZTAJN97FA
Béketelep place BKELEPJN96DT
Füreditanya part of place FURNYAJN97JD
Tabajd place TABAJDJN97HJ
Malomtó place MALOMTJN97KF
Pákozd place PKOOZDJN97GF
Páskum part of place PSKKUMJN97GF
Merítőpuszta part of place MERZTAJN97CE
Tordas place TORDASJN97JI
Tornyó place TORRNYJN97HL
Hegedűspuszta place HEGZTAJN97EB
Pannónia-lakótelep part of place PANLEPJN97LH
Juliskamajor part of place JULJORJN96LV
Börgönd Vasútállomás train station BOROMSJN97GD
Móriczmajor part of place MRIJORJN96IU
Antalmajor place ANTJORJN96JV
Antalmajor place ANTJORJN96FV
Móricztanya place MRINYAJN96LW
Dunai Finomító Vasútállomás train station DUNOMSJN97KH
Felsősztávkadűlő part of place FELADLJN97JJ
Nagykustyán part of place NAGTYNJN96CV
Júliamajor part of place JLIJORJN97DD
Inotapuszta part of place INOZTAJN97AH
Temetőhegy place TEMEGYJN96KV
Deáktanya place DEKNYAJN97JD
Deáktanya place DEKNYAJN97KC
Saar, Szár place SZRSZRJN97GL
Kisstanya place KISNYAJN97HF
Kisstanya place KISNYAJN97FB
Borbálapuszta place BORZTAJN97GK
Sárosd place SROOSDJN97HB
Vattaitanya part of place VATNYAJN97JG
Liget Sor part of place LIGSORJN96KV
Bányavölgy place BNYLGYJN97IJ
Sárbogárd Bezirk object_1263640
Sóskút place SSKSKTJN97JJ
Bálistanya place BLINYAJN97IB
Baracska place BARSKAJN97JG
Györgymajor part of place GYOJORJN97DF
Györgymajor part of place GYOJORJN97ID
Györgymajor part of place GYOJORJN97JA
Györgymajor place GYOJORJN97IE
Kienitzpuszta part of place KIEZTAJN96LW
Tárnok place TRNNOKJN97KI
Szabadbattyán place SZATYNJN97EC
Kisszentmiklós part of place KISKLSJN96KU
Téseny place TSEENYJN95AW
Nyedámpuszta part of place NYEZTAJN96FS
Lipótpuszta place LIPZTAJN97LA
Tótrét part of place TTRTRTJN97BH
Radicsa part of place RADCSAJN97KB
Belsőszőllőhegy place BELEGYJN96HU
Bakonycsernye place BAKNYEJN97AH
Sárpentele part of place SRPELEJN97ED
Bánomtelep place BNOLEPJN96JT
Sárszentmihály Vasútállomás train station SRSOMSJN97DE
Dobogóhegy place DOBEGYJN97FJ
Felsőbesnyő part of place FELSNYJN97JE
Cece Vasútállomás train station CECOMSJN96HS
Belátóhegy place BELEGYJN96DP
Marlyintelep place MARLEPJN97LH
Ecsimajor part of place ECSJORJN96EX
Boglar, Vértesboglár place VRTGLRJN97GK
Vasútisor place VASSORJN96IX
Bodakajtor place BODTORJN97GB
Csákberény place CSKRNYJN97DI
Csetényitanya place CSENYAJN97FB
Alsógajdimalom place ALSLO1JN97DG
Komáromitanya place KOMNYAJN97JG
Biglitanya place BIGNYAJN96HV
Szentlászlótelke place SZELKEJN97GA
Balogtanya place BALNYAJN96DW
Csabony place CSAONYJN96LW
Csakvar place CSAVARJN97FJ
Bagolyvár place BAGYVRJN97HL
Bakonykúti Puszta place BAKZTAJN97CG
Fisitanya part of place FISNYAJN97FB
Nagyhantosierdőmajor place NAGJORJN96IW
Kisvenyimalsópuszta part of place KISZT1JN96JX
Mezőhídvég Vasútállomás train station MEZOMSJN96DT
Külsőbáránd place KULRNDJN97GC
Zámoly place ZMOOLYJN97EH
Nagyhalom part of place NAGLOMJN97JF
Pázmándpuszta part of place PZMZTAJN96KV
Nagyveleg place NAGLEGJN97BI
Ilonamajor part of place ILOJORJN97DC
Nagyvölgy part of place NAGLGYJN97FG
Kochtanya part of place KOCNYAJN97GK
Baranyaszőllőhegy place BAREGYJN97II
Bakonysárkány place BAKKNYJN97BK
Ürgemajor place URGJORJN97GI
Ürgemajor place URGJORJN97JB
Külsőhatvan place KULVANJN96FW
Dunaújváros place DUNRO1JN96LX
Venyinidűlő place VENIDLJN97LA
Csákvár place CSKKVRJN97FJ
Marcinkatanya part of place MARNYAJN97KC
Habóczkytanya part of place HABNYAJN97LA
Margittanya place MARNYAJN97IB
Margittelep part of place MARLEPJN97KI
Hegyikastély part of place HEGTLYJN97HM
Csókakő place CSKKAKJN97DI
Talliánpuszta place TALZTAJN97KB
Benedekpuszta place BENZTAJN96IS
Sándorszállás place SNDLLSJN97KH
Elzamajor part of place ELZJORJN97GC
Polgárdi Ipartelepek part of place POLPEKJN97DC
Hermanntanya place HERNYAJN96IT
Kistelekitanya part of place KISNYAJN97FE
Róbertvölgy part of place RBELGYJN96JT
Ötházpuszta part of place OTHZTAJN97KJ
Szelestanya part of place SZENYAJN97JC
Mikustanya place MIKNYAJN97JD
Karolinpuszta part of place KARZTAJN97CJ
Külsőkajtor part of place KULTORJN97GA
Lajoskomárom place LAJROMJN96EU
Vukájtótanya place VUKNYAJN97LA
Enying Vasútállomás train station ENYOMSJN96DW
Annamajor place ANNJORJN97GK
Annamajor place ANNJORJN97EA
Annamajor place ANNJORJN96IW
Annatanya place ANNNYAJN97JF
Vastaghalompuszta part of place VASZTAJN97IB
Alsókispuszta place ALSZTAJN97LG
Fövenypuszta part of place FOVZTAJN97FC
Czuczákmajor place CZUJORJN96IT
Megyedűlő part of place MEGEDLJN97LI
Szigetdűlői Tanyák place SZINYKJN97JB
Kollerrész place KOLRSZJN96IS
Leitnertanya part of place LEINYAJN96LW
Pálhalma part of place PLHLMAJN96KX
Ágnesforrás place GNERRSJN97EF
Pálmajor part of place PLMJORJN97HD
Pálmajor part of place PLMJORJN97DE
Pálmajor part of place PLMJORJN96EW
Pestiúti Kültelek place PESLEKJN97LH
Boronkaypuszta place BORZTAJN96LX
Rongyos place RONYOSJN96IT
Barátidűlő place BARIDLJN97JB
Aranyhegy part of place ARAEGYJN97FJ
Szedrespuszta part of place SZEZTAJN96KX
Szentkútimajor place SZEJORJN96FW
Csongrád place CSOGRDJN97ID
Kisdádpuszta place KISZTAJN96FS
Felsőpuszta part of place FELZTAJN97DH
Felsőpuszta place FELZTAJN97IC
Tutyimajor place TUTJORJN97IE
Sövénykútpuszta part of place SOVZTAJN97BJ
Ménesmajor part of place MNEJO1JN96JV
Tavaszmajor part of place TAVJORJN96IT
Göncsögmajor part of place GONJORJN97IB
Varjuvár part of place VARUVRJN97DH
Beloiannisz place BELISZJN97JE
Kocsihegy place KOCEGYJN96HS
Gyűrűsaljapuszta part of place GYRZTAJN97IH
Szentmihálypuszta part of place SZEZTAJN97KB
Delihegyirész place DELRSZJN96HS
Barákapuszta place BARZTAJN97ID
Tolnaitelep part of place TOLLEPJN97EC
Rétimajor part of place RTIJORJN96HT
Rétipuszta part of place RTIZTAJN97CE
Vasztély part of place VASTLYJN97HN
Felsősomlyó part of place FELMLYJN97DC
Örspuszta part of place ORSZTAJN96GU
Balassatanya place BALNYAJN97IB
Bogyatanya place BOGNYAJN97GK
Alsótekeres place ALSRESJN96CW
Dunavecse Vasútállomás train station DUNOMSJN96LW
Sörkedűlők part of place SORDLKJN96IT
Zsámbék, Schambek place ZSMMBKJN97IN
Úbaldpuszta part of place BALZTAJN97BH
Csiribpuszta place CSIZTAJN97HD
Janitsárypuszta part of place JANZTAJN96LX
Vidatanya part of place VIDNYAJN96HV
Felsővenyim place FELYIMJN97JA
Hanáktanya part of place HANNYAJN97DB
Bentatelep place BENLEPJN97KI
Szarvastanya place SZANYAJN97IE
Bélamajor place BLAJORJN97GA
Lángtanya place LNGNYAJN97FB
Imremajor part of place IMRJORJN97EF
Imremajor part of place IMRJORJN96DW
Előszállás place ELSLLSJN96KT
Kőrakás place KRAAKSJN97GG
Külsőtükrös place KULROSJN96GT
Napraforgópuszta place NAPZTAJN97DE
Zichyújfalu place ZICALUJN97ID
Szélescsapás place SZLAPSJN96KV
Nagy-sziget island NAGGETJN97LA
Nagy-sziget island NAGGETJN97KD
Újbarok place JBAROKJN97GL
Dinnyés place DINNYSJN97GE
Kishörcsökpuszta part of place KISZTAJN96FW
Újmajor part of place JMAJORJN97JE
Újmajor place JMAJORJN96FT
Miklósmajor place MIKJORJN97FH
Újtelep part of place JTELEPJN96KV
Újtelep part of place JTELEPJN96EU
Újtelep place JTELE1JN97AH
Újtelep place JTELEPJN97GF
Újtelep place JTELEPJN97IB
Újtelep place JTELEPJN97JB
Borbélymajor place BORJORJN96JT
Hollótanya part of place HOLNYAJN97KA
Székesfehérvár Vasútállomás train station SZKOMSJN97FE
Csákytanya place CSKNYAJN97GL
Dögvölgypuszta place DOGZTAJN96JS
Buráriház place BURIHZJN97II
Kisgyónbánya part of place KISNYAJN97BH
Richárdmajor part of place RICJORJN97IL
Zsuzsatanya place ZSUNYAJN97DA
Nagylók place NAGYLKJN96HX
Alapi Rész place ALARSZJN96IS
Erzsébetmajor part of place ERZJORJN97HB
Erzsébetmajor place ERZJORJN96EX
Érd-Parkváros part of place RDPROSJN97KJ
Ercsi Vasútállomás train station ERCOMSJN97KG
Őrhalmiszőlők part of place RHAZLKJN97FD
Nagytétény-Diósd Vasútállomás train station NAGOMSJN97LJ
Nagygyörgyszállás part of place NAGLL1JN96JU
Rácalmás Vasútállomás train station RCAOMSJN97LA
Balázstanya place BALNYAJN96HS
Rétszilas part of place RTSLASJN96HT
Györgyitanya place GYONYAJN97GK
Tárnokpuszta part of place TRNZTAJN97CI
Bácskai Tanyák place BCSNYKJN96LX
Martinpuszta place MARZTAJN97LH
Moha Vasútállomás train station MOHOMSJN97EF
Barótapuszta place BARZTAJN96KT
Lusztrét place LUSTRTJN97CG
Timárpuszta part of place TIMZTAJN97BI
Szénavölgy part of place SZNLGYJN97JG
Kőhányás part of place KHNNYSJN97EK
Szálikert place SZLERTJN97LH
Havranak-tanya place HAVNYAJN97FD
Józsefmajor part of place JZSJORJN96IW
Tőröspuszta part of place TROZTAJN97CI
Ráczszentpéter part of place RCZTERJN97JF
Seregélyesi Tanyák part of place SERNYKJN97GC
Edinapuszta part of place EDIZTAJN97DE
Külsőpötöllepuszta part of place KULZTAJN97FB
Gottltanya place GOTNYAJN97LG
Prazsáktanya part of place PRANYAJN97GL
Klementinmajor part of place KLEJORJN97IL
Horváthtanya part of place HORNYAJN97IB
Horváthtanya place HORNYAJN96LW
Jenőmajor part of place JENJORJN97IH
Szűcstanya part of place SZCNYAJN97GA
Szűcstanya place SZCNYAJN97FB
Alsóörspuszta place ALSZTAJN97IM
Felsőörspuszta part of place FELZTAJN97IN
Alsóbogárdpuszta part of place ALSZTAJN96ET
Karaszőllő place KARZLLJN96LV
Vancsaytanya part of place VANNYAJN96IT
Sándorházapuszta part of place SNDZTAJN96LX
Killertanya part of place KILNYAJN96HU
Bérestanya place BRENYAJN96KV
Pátkai Tanyák place PTKNYKJN97GG
Dunaegyháza place DUNHZAJN96LU
Mészárosdűlő part of place MSZSDLJN96KV
Szárazrét part of place SZRZRTJN97EE
Gedőváritanya part of place GEDNYAJN97IA
Szárliget place SZRGETJN97FM
Móricmajor place MRIJORJN97FK
Darvastelep place DARLEPJN97GH
Győrimajor part of place GYRJORJN96IQ
Jilektanya part of place JILNYAJN96HU
Győritanya place GYRNYAJN96HU
Kisapostag place KISTAGJN96LV
Schweizerei place SCHREIJN97FJ
Ráckeve Vasútállomás train station RCKOMSJN97KE
Újváritanya place JVRNYAJN96LX
Kiskarácsonyszállás part of place KISLLSJN96IV
Gólyadűlő part of place GLYADLJN97FE
Szórádidűlő place SZRIDLJN97HF
Kilicsán place KILCSNJN97HF
Gárdony Vasútállomás train station GRDOMSJN97HE
Árkitanya place RKINYAJN96FW
Velistanya part of place VELNYAJN96KV
Sikátor part of place SIKTORJN97BH
Alsódobos place ALSBOSJN97CJ
Hadnagypuszta part of place HADZTAJN96HU
Rókamajor place RKAJORJN96DW
Alsómalom place ALSLOMJN97DG
Alsómalom place ALSLOMJN97DD
Lapostanya part of place LAPNYAJN97JD
Nádasdladány place NDADNYJN97CD
Ságihegy place SGIEGYJN97GG
Tüskéspuszta part of place TUSZTAJN96ES
Ságmajor place SGMJORJN97GF
Sattelbergertanya part of place SATNYAJN97HM
Csalamalom place CSALOMJN97FF
Téglatelep place TGLLEPJN97GC
Hétházpuszta part of place HTHZTAJN97CG
Halásztanya place HALNYAJN96LW
Halásztelek place HALLEKJN97LI
Taligástanya place TALNYAJN97JD
Aligváromtelep place ALILEPJN96JT
Terézmajor part of place TERJORJN97KE
Szabadbattyán Vasútállomás train station SZAOMSJN97EC
Dérfitanya place DRFNYAJN97IB
Dajapuszta place DAJZTAJN97KB
Újbogárdpuszta place JBOZTAJN96EU
Szentimremajor part of place SZEJORJN96GX
Aladármajor place ALAJORJN97JC
Szentimretelep part of place SZELEPJN97JB
Bolgárkert place BOLERTJN97EC
Csikótanya place CSINYAJN97IF
Halászház place HALZHZJN97JD
Nagylóktelep part of place NAGLEPJN96HX
Szigetszentmárton-Szigetújfalu Vasútállomás train station SZIOMSJN97LF
Pesthytanya place PESNYAJN96HS
Mezőszilas place MEZLASJN96FT
Egersee, Zalaegerszeg Marktgemeinde ZALZEGJN96KU
Körtélyesmajor part of place KORJORJN96HQ
Csepel-sziget island CSEGETJN97LG
Kisasszonytanya part of place KISNYAJN97GN
Huszártanya place HUSNYAJN96GV
Felsőtéglaház place FELAHZJN97FA
Szenettatanya place SZENYAJN97FB
Soponya place SOPNYAJN97FA
Würthmajor place WURJORJN97LH
Városrétidűlő place VROIDLJN96LX
Kisfalud part of place KISLUDJN97FE
Kishalom part of place KISLOMJN97JG
Iváncsa place IVNCSAJN97JD
Kiskeléd place KISELDJN96LW
Bárányjáráspuszta place BRNZTAJN97IA
Kismalom place KISLOMJN97GG
Kistelep place KISLEPJN97FB
Selyemmajor part of place SELJORJN96JW
Selyemmajor place SELJORJN97FA
Pityerdűlő place PITRDLJN97FE
Csala István-major place CSAJORJN97GF
Magyaralmás place MAGLMSJN97DG
Rózsamajor part of place RZSJORJN97KA
Rózsamajor part of place RZSJORJN96FV
Magyartanya place MAGNYAJN97FB
Pusztazámor place PUSMORJN97JJ
Gizellatanya place GIZNYAJN96DT
Szomortanya place SZONYAJN96LW
Paszkalinmajor part of place PASJORJN97IL
Hidastanya part of place HIDNYAJN97LG
Kossuthpuszta place KOSZTAJN96KV
Rikimajor part of place RIKJORJN96DX
Vitéztelek place VITLEKJN96FW
Vitéztelek place VITLEKJN96JW
Ágostonpuszta part of place GOSZTAJN96DW
Jánosi Völgy place JNOLGYJN97KC
Zedregpuszta place ZEDZTAJN96IS
Takácstanya place TAKNYAJN97BK
Vértesnána place VRTNNAJN97DK
Némedi Út part of place NMEDITJN96GS
Malachegy part of place MALEGYJN97FJ
Fürdőtanya place FURNYAJN96FW
Piripócs part of place PIRPCSJN96KV
Tóthtanya part of place TTHNYAJN96KV
Pincevölgy part of place PINLGYJN97DH
Kajtori Tanyák place KAJNYKJN97GA
Ruzsaberek place RUZREKJN96GS
Várkonyitanya place VRKNYAJN96LW
Vajta Vasútállomás train station VAJOMSJN96HR
Kincsesbánya place KINNYAJN97DG
Zöldmajor place ZOLJORJN96FT
Sáregres place SRERESJN96HS
Istvánhegyi Szőllő place ISTZLLJN96HV
Sárkeszi place SRKSZIJN97DD
Egyházpuszta place EGYZTAJN96IS
Polgárdi Vasútállomás train station POLOMSJN97DB
Háromrózsa part of place HROZSAJN97IL
Szigettanya place SZINYAJN97LA
Pélpuszta part of place PLPZTAJN96CT
Kulapuszta place KULZTAJN96ES
Szabadsághegy part of place SZAEGYJN97EC
Csillagpuszta place CSIZTAJN96IS
Marcsamajor place MARJORJN97KE
Zsuzsannamajor part of place ZSUJORJN97DC
Lászlómajor part of place LSZJORJN97IC
Lászlómajor part of place LSZJORJN97DB
Lászlómajor place LSZJORJN97GG
Korbulytanya part of place KORNYAJN97LI
Diófasori Újtelep part of place DIFLEPJN97IG
Fövenyi Csárda part of place FOVRDAJN97FB
Felsőmajor Termelőszövetkezet part of place FELZETJN97JH
Lobbmajor place LOBJORJN96FX
Sándormajor part of place SNDJORJN97DG
Sándormajor part of place SNDJORJN97HD
Szabolcspuszta part of place SZAZTAJN97JD
Apostagi Tanyák place APONYKJN96LV
Szuszki place SZUZKIJN96IS
Rétszilas Vasútállomás train station RTSOMSJN96HT
Császártanya place CSSNYAJN97LB
Péterszállás place PTELLSJN96IT
Mariskapuszta part of place MARZTAJN97DC
Katlanvölgy place KATLGYJN96FW
Seregélyes Vasútállomás train station SEROMSJN97GC
Újgalambos part of place JGABOSJN96KX
Vilhelmtanya place VILNYAJN97HH
Aba place ABAABAJN97GA
Dég place DGDGDGJN96FU
Mór place MRMRMRJN97CJ
Mór Bezirk object_1263557
Tác place TCTCTCJN97EB
Vál place VLVLVLJN97II
Vál Bezirk object_1263739
Érd place RDRDRDJN97KJ
Alap place ALALAPJN96IT
Bacs place BACACSJN96GT
Bitó place BITBITJN97DG
Cece place CECECEJN96HS
Csór place CSRCSRJN97DE
Diós place DISDISJN96HS
Gaja place GAJAJAJN97DG
Hard place HARAR1JN96JS
Hard place HARARDJN96JR
Hard place HARARDJN96JS
Igar part of place IGAGARJN97DG
Igar place IGAGARJN96GS
Jenő place JENJENJN97DC
Füle place FULULEJN97CB
Gánt place GNTGNTJN97EJ
Moha place MOHOHAJN97EF
Mány place MNYMNYJN97HM
Sáriújmajor place SRIJORJN96ET
Fűrésztelep place FRSLEPJN97CH
Érd Vasútállomás train station RDVOMSJN97KI
Búsfeketepuszta place BSFZTAJN97CJ
Gellértpuszta part of place GELZTAJN97JG
Szárliget Vasútállomás train station SZROMSJN97FM
Endltanya place ENDNYAJN96KV
Érd Alsó Vasútállomás train station RDAOMSJN97LJ
Ráckeresztúr place RCKZTRJN97KG
Botpuszta part of place BOTZTAJN97IL
Pétermajor part of place PTEJORJN97IB
Gulyamajor part of place GULJORJN96KU
Hatházsismánd part of place HATMNDJN96JW
Vértpuszta part of place VRTZTAJN97IK
Lovasberény, Lauschbrünn place LOVRNYJN97GH
Adony place ADOONYJN97KC
Adony Bezirk object_1263352
Agárd place AGRGRDJN97HE
Berki place BERRKIJN97KJ
Bevár place BEVEVRJN97JF
Buhim place BUHHIMJN97HF
Csala part of place CSAALAJN97FF
Csősz place CSSSSZJN97EA
Doboz part of place DOBBOZJN97HK
Ercsi place ERCCSIJN97KG
Gyapa part of place GYAAPAJN96JQ
Gyúró place GYRGYRJN97II
Iszka place ISZZKAJN97DF
Fáncs part of place FNCNCSJN96GT
Kulcs place KULLCSJN97LB
Kuldó part of place KULULDJN97JI
Nadap place NADDAPJN97HG
Káloz place KLOLOZJN96FW
Piros place PIRROSJN96HS
Lórév place LRVLRVJN97KC
Telek part of place TELLEKJN97LE
Pátka place PTKTKAJN97FG
Tokjó place TOKOKJJN96KV
Vados place VADDOSJN96LW
Vajta place VAJJTAJN96HR
Vereb place VERREBJN97HH
Villa place VILLLAJN97HL
Rókás part of place RKSRKSJN96HS
Söréd place SORORDJN97DH
Tököl place TOKKOLJN97LH
Pongráctanya place PONNYAJN97HM
Prikadűlő part of place PRIADLJN97LH
Tirringertanya part of place TIRNYAJN96HV
Garastanya part of place GARNYAJN96EX
Aranyospuszta place ARAZTAJN96FV
Galambospuszta part of place GALZTAJN97KA
Barczatanya part of place BARNYAJN97JJ
Tarnóca part of place TARNCAJN97EA
Tarnóca place TARNCAJN96GS
Kápolnásnyék Vasútállomás train station KPOOMSJN97IG
Világospuszta part of place VILZTAJN97EB
Világospuszta part of place VILZTAJN96IX
Világospuszta place VILZTAJN96KV
Andormajor place ANDJORJN97IB
Kocsistanya place KOCNYAJN97JG
Líviamajor part of place LVIJORJN97KC
Vitzmantanya place VITNYAJN96FT
Dunai Sziget place DUNGETJN96LV
Alvégi Tanya place ALVNYAJN97FB
Szőnyegitanya part of place SZNNYAJN97FB
Szentgyörgypuszta part of place SZEZTAJN97IJ
Erdőhát part of place ERDDHTJN97JI
Semseitanya place SEMNYAJN97JD
Rebecpuszta part of place REBZTAJN96DT
Harmatospuszta part of place HARZTAJN97JD
Apostag Vasútállomás train station APOOMSJN96LV
Parragpuszta part of place PARZTAJN97IA
Parragpuszta place PARZTAJN97KC
Dunaújuáros Vasútállomás train station DUNOMSJN96KX
Ledinadűlő part of place LEDAD1JN97LH
Ledinadűlő part of place LEDADLJN97LH
Máriaannapuszta part of place MRIZTAJN97IJ
Előhegy part of place ELHEGYJN97HL
Bariczatanya place BARNYAJN96KV
Mezőszentgyörgy place MEZRGYJN96DX
Pusztaszabolcs Vasútállomás train station PUSOMSJN97JD
Iszkaszentgyörgy place ISZRGYJN97DF
Dunaújváros Kikötő Vasútállomás train station DUNOM1JN96LW
Pázmánd place PZMMNDJN97HG
Mezőfalva place MEZLVAJN96JW
Felsőöreghegy part of place FELEGYJN96LT
Kendergyár part of place KENGYRJN96LT
Csór-Nádasdladány Vasútállomás train station CSROMSJN97CE
Országúti Tanya part of place ORSNYAJN96FW
Székesfehérvár, Stuhlweißenburg town object_269253
Dunadűlői Tanyák place DUNNYKJN96LX
Szilfamajor part of place SZIJORJN96HX
Szentterézmajor place SZEJORJN97JB
Roboztanya part of place ROBNYAJN97JG
Nándormajor place NNDJORJN97ID
Árkipuszta place RKIZTAJN97CJ
Barátlakáspuszta place BARZTAJN97IB
Kisbarátpuszta part of place KISZTAJN97IB
Miklósvár place MIKSVRJN96FT
Markovicstanya part of place MARNYAJN96KV
Zsemberitanya part of place ZSENYAJN96DW
Újiskola place JISOLAJN97HF
Öreghegy part of place OREEGYJN96CW
Öreghegy place OREEGYJN97HI
Öreghegy place OREEGYJN97CC
Öreghegy part of place OREEGYJN97JJ
Orondpuszta part of place OROZTAJN97DH
Forsterpuszta place FORZTAJN96KV
Ezrespuszta part of place EZRZTAJN97FE
Mecsértelep part of place MECLEPJN97BH
Kislókpuszta part of place KISZTAJN96IW
Kisfalud Felsőmajor place KISJORJN97GF
Felsőpettend place FELENDJN97IG
Nagydoboka place NAGOKAJN97LA
Nagykarácsony Vasútállomás train station NAGOMSJN96JU
Újkútpuszta part of place JKTZTAJN96DW
Gyökérpuszta place GYOZTAJN97LJ
Kisfalud Alsómajor place KISJO1JN97GF
Friedrichtanya place FRINYAJN97IF
Darumajor place DARJORJN97IA
Orgonás part of place ORGONSJN97DA
Rácszentmiklós part of place RCSKLSJN97JG
Kosmau, Vérteskozma part of place VRTZMAJN97FK
Iváncsa Vasútállomás train station IVNOMSJN97JE
Ödönmajor part of place ODOJORJN96GT
Fornapuszta place FORZTAJN97FI
Újmenyőd part of place JMENYDJN96HS
Kolompos place KOLPOSJN97JE
Nádasdypuszta place NDAZTAJN97IF
Matesztanya place MATNYAJN96KV
Tárnok Vasútállomás train station TRNOMSJN97KI
Szabótanya place SZANYAJN97IF
Szabótanya place SZANYAJN96DW
Székesfehérvár place SZKRVRJN97EE
Székesfehérvár Bezirk object_1263665
Székesfehérvár Stadt mit Munizipium object_1263897
Dádpuszta place DDPZTAJN96FS
Ágnesmajor part of place GNEJORJN97DF
Bereckytanya place BERNYAJN97LG
Szélesmajor place SZLJORJN96CT
Líviapuszta part of place LVIZTAJN97DD
Kisvelence place KISNCEJN97IF
Bodritanya place BODNYAJN96FW
Alsóbesnyő part of place ALSSNYJN97JD
Szabolcsiúti Háromfa place SZAMFAJN97HF
Kokasdi Dűlő place KOKIDLJN96KV
Bélápapuszta place BLPZTAJN97IJ
Alsócikola part of place ALSOLAJN97KB
Nagygyónpuszta part of place NAGZTAJN97BH
Moha-Rakodó Vasútállomás train station MOHOMSJN97DG
Hercegfalva, Mezöfalva place object_306839
Martonvásár place MARVSRJN97JH
Füle Vasúti Megállóhely train station FULELYJN97DB
Belsősáripuszta place BELZTAJN96ES
Szabadhegy place SZAEGYJN97HI
Zsidókalapmajor part of place ZSIJORJN97JB
Polgárdi place POLRDIJN97DB
Matildmajor part of place MATJORJN96KU
Udvarditelep part of place UDVLEPJN97LH
Kőszárhegy place KSZEGYJN97EC
Sárkeszi Felsőmajor place SRKJORJN97DD
Százhalombatta Vasútállomás train station SZZOMSJN97KH
Felsődobos part of place FELBOSJN97BK
Szigetszentmárton place SZITONJN97LF
Ganesztanya place GANNYAJN96FW
Felsőmajor part of place FELJORJN97HH
Felsőmajor part of place FELJORJN97GA
Felsőmajor place FELJORJN97EI
Felsőmalom part of place FELLOMJN97DD
Felsőmalom place FELLOMJN97HL
Bodakajtor-Felsőszentiván Vasútállomás train station BODOMSJN97GB
Csalakastély place CSATLYJN97GF
Erdőmajor part of place ERDJORJN97JI
Halápimajor place HALJORJN97KH
Újhódospuszta part of place JHDZTAJN96DU
Pötöllepuszta part of place POTZTAJN97FC
Kabókapuszta part of place KABZTAJN96DV
Alap Vasútállomás train station ALAOMSJN96HT
Gurdimajor part of place GURJORJN97FJ
Bakonysárkány Vasútállomás train station BAKOMSJN97BK
Felcsút place FELCSTJN97HK
Fehérvárcsurgói Tanyák place FEHNYKJN97DH
Farkasfapuszta part of place FARZTAJN97IJ
Gusztuspuszta part of place GUSZTAJN97DE
Elöszállas, Elöszállas puszta place part of place place ELOLASJN96FL
Csontospuszta place CSOZTAJN96IS
Plihal-puszta place PLIZTAJN96HW
Kajmáti part of place KAJMTIJN97DH
Kajászó place KAJJSZJN97IH
Alsóhangos place ALSGOSJN96IS
Simontornya place SIMNYAJN96GS
Stichtanya place STINYAJN97LH
Gyúróipuszta part of place GYRZTAJN97II
Kastély place KASTLYJN97HF
Kastély place KASTLYJN97DB
Tompapuszta part of place TOMZTAKN06LH
Cikola Úti Tanya place CIKNYAJN97JB
Nagysismánd part of place NAGMNDJN96IW
Molnártanya place MOLNYAJN97FB
Fehérvárcsurgó place FEHURGJN97DH
Bárczatanya place BRCNYAJN97HM
Alsótéglaház place ALSAHZJN97FA
Hippolytpuszta part of place HIPZTAJN97IC
Felsőszitányipuszta place FELZTAJN96KV
Kapitánytanya place KAPNYAJN96IT
Almajor part of place ALMJORJN96HS
Fülöpmajor place FULJORJN97FG
Oroszipuszta part of place OROZTAJN96CU
Tilospuszta part of place TILZTAJN97EC
Mélykútpuszta part of place MLYZTAJN97JA
Pogányvár part of place POGYVRJN97HI
Rabócky Völgy place RABLGYJN97KB
Dánieltelep place DNILEPJN96JT
Lőwytanya place LWYNYAJN96HU
Csordakút place CSOAKTJN97GM
Zichymajor place ZICJORJN96GX
Kenedytanya place KENNYAJN97IB
Farkassimánd place FARMNDJN96JW
Nagykarácsonyszállás, Nagykarácsony place NAGLLSJN96JU (1929 -)
Pusztaegresi Tarnóca place PUSNCAJN96GU
Gárdony place GRDONYJN97HF
Lójatanya place LJANYAJN97IB
Akóhegy part of place AKHEGYJN96JT
Szőlőtelep part of place SZLLEPJN97LG
Pálinkaházpuszta part of place PLIZTAJN97GC
Felsőbogárdpuszta part of place FELZTAJN96EU
Papföld place PAPOLDJN97JB
Nagysziget place NAGGETJN97GF
Apostag place APOTAGJN96LV
Alsómenyőd place ALSNYDJN96IR
Óhódospuszta part of place HDOZTAJN96DV
Zsidóhegy place ZSIEGYJN96DT
Barthatanya place BARNYAJN96LW
Égetthalom part of place GETLOMJN96HS
Külsőszőlőhegy part of place KULEGYJN96HU
Égettmajor place GETJORJN96GT
Innensőángyád place INNGYDJN96FT
Fűzmatanya part of place FZMNYAJN97HJ
Dóratanya place DRANYAJN97KI
Nagyvenyim place NAGYIMJN96KW
Gyöngyvirágszőllő place GYOZLLJN96LV
Hangászpuszta place HANZTAJN96ET
Ernőmajor part of place ERNJORJN97HC
Bogatanya place BOGNYAJN97IF
Kiserdő part of place KISERDJN96IS
Kiserdő part of place KISERDJN96IR
Kisláng place KISLNGJN96EW
Kistápé part of place KISSTPJN96IQ
Csillagmajor place CSIJORJN97HA
Isztimér place ISZIMRJN97CG
Falubattyán part of place FALTYNJN97EC
Csillagtanya place CSINYAJN97DC
Alsópuszta place ALSZTAJN97EG
Pótvelence place PTVNCEJN97HF
Perkáta place PERKTAJN97JB
Pettend part of place PETENDJN97IG
Piszkeritanya part of place PISNYAJN96HS
Dánielrész place DNIRSZJN96KV
Nagylók Vasútállomás train station NAGOMSJN96HX
Határvölgy part of place HATLGYJN96KX
Bérnàkut major, Bernákut village BERKUTJN97KA
Huszárpuszta part of place HUSZTAJN96GT
Etyek, Edeck place ETYYEKJN97JK
Szalki Sziget island SZAGETJN96LX
Alsósomlyó place ALSMLYJN97EB
Csiripmajor place CSIJORJN96FX
Adony Vasútállomás train station ADOOMSJN97KC
Dunaújváros, Sztalinvaros town object_269245
Szálláskút part of place SZLSKTJN97FL
Külmajor part of place KULJORJN96FW
Külmajor place KULJORJN96IX
Gézaköz place GZAKOZJN97GG
Esztermajor part of place ESZJORJN97HN
Hajdútanya part of place HAJNYAJN97HE
Pajortanya place PAJNYAJN97EC
Leányvágó part of place LENYVGJN97DF
Kajdytanya part of place KAJNYAJN97IB
Kajdytanya part of place KAJNYAJN96HV
Harangozótanya place HARNYAJN97GK
Mezőfalva Vasútállomás train station MEZOMSJN96JV
Dunafüred part of place DUNREDJN97LH
Irtáspuszta part of place IRTZTAJN96ET
Dunavecse place DUNCSEJN96LV
Nagyegyháza part of place NAGHZAJN97GM
Körösztvölgy place KORLGYJN96JR
Szeszgyártelep part of place SZELEPJN97IB
Cékustanya place CKUNYAJN97HN
dunaújváros place DUNROSJN96LX
Szabadegyhaza place SZAAZAJN97IB
Szabadegyháza place SZAHZAJN97IB
Kiscséripuszta Vasútállomás train station KISOMSJN97EB
Bakonykúti place BAKKTIJN97CF
Gőböljárás part of place GBOJRSJN97IK
Látymányosdűlő part of place LTYSDLJN97LH
Gabonástanya place GABNYAJN96HS
Gardapuszta part of place GARZTAJN96IX
Paptanya part of place PAPNYAJN96LW
Nolltanya part of place NOLNYAJN97GK
Besnyőmajor place BESJORJN97DA
Rezsőtanya place REZNYAJN96FT
Kleinpuszta part of place KLEZTAJN96KV
Tüskésmajor place TUSJORJN96HR
Zichyújfalu Vasútállomás train station ZICOMSJN97ID
Méhestanya part of place MHENYAJN97GN
Tildymajor place TILJORJN97LH
Jánosfutás place JNOUTSJN97FD
Szluhapuszta part of place SZLZTAJN96KV
Szluhapuszta part of place SZLZTAJN96JR
Jánosmajor part of place JNOJORJN97JC
Jánosmajor place JNOJORJN96FX
Jánosmajor place JNOJORJN96IU
Molnársziget place MOLGETJN96HS
Bauertanya place BAUNYAJN96LW
Jánostanya part of place JNONYAJN97HG
Selymespuszta part of place SELZTAJN97GC
Józsatanya part of place JZSNYAJN97HM
Mélyvölgy part of place MLYLGYJN97JA
Kovacsosdűlő part of place KOVSDLJN96LV
Gyulamajor part of place GYUJORJN96HT
Erdődűlő part of place ERDDDLJN96LV
Gyulatanya part of place GYUNYAJN97HG
Fánimajor place FNIJORJN96DW
Fánimajor place FNIJORJN96CT
Börgönd part of place BORONDJN97GD
Balinka place BALNKAJN97CH
Mehádiapuszta part of place MEHZTAJN96LX
Zoltánpuszta part of place ZOLZTAJN97KH
Alsószentiván place ALSIVNJN96IS
Felsőszentiván part of place FELIVNJN97FB
Jakabszállás place JAKLLSJN97HA
Királyszállás part of place KIRLLSJN97BG
Becsalipuszta place BECZTAJN96FT
Kijátztanya place KIJNYAJN96FT
Kajászószentiván place KAJIVNJN97JG
Ernyeitanya part of place ERNNYAJN97LH
Belsőbáránd part of place BELRNDJN97GC
Alcsútdoboz place ALCBOZJN97HK
Kossuthvölgy part of place KOSLGYJN97HN
Öregtárnok part of place ORENOKJN97CH
Körmendipuszta part of place KORZTAJN97CI
Csontostanya place CSONYAJN97JG
Sárszentágota place SRSOTAJN96GX
Nagyhörcsökpuszta part of place NAGZTAJN96GV
Gúttamási part of place GTTMSIJN97CG
Bognárház place BOGRHZJN97IF
Mindszentpuszta part of place MINZTAJN96IU
Csimatanya place CSINYAJN96FW
Nyúldűlő part of place NYLLDLJN97FE
Mészárostanya place MSZNYAKN07MS
Mészárostanya place MSZNYAJN97HB
Mészárostanya place MSZNYAJN97FB
Mészárostanya place MSZNYAJN96IS
Nagylóki Erdőmajor place NAGJORJN96IX
Polgárdi-Ipartelepek Vasútállomás train station POLOM1JN97DB
Belsőkajtor place BELTORJN97GA
Sárkeresztes place SRKTESJN97EG
Sárkeresztúr place SRKZTRJN97GA
Verebiúti Újtelep place VERLEPJN97IG
Lászlópuszta place LSZZTAJN96DX
Olajtelep part of place OLALEPJN97HL
Véghmajor place VGHJORJN97IH
Perjésitanya place PERNYAJN97JD
Novothtanya place NOVNYAJN97JG
Kápolnásnyék place KPONYKJN97IF
Kőkútpuszta part of place KKTZTAJN96DX
Szigetújfalu, Inselneudorf place SZIALUJN97LF
Stégertanya place STGNYAJN97FB
Antóniamajor place ANTJORJN97DC
Belsőhegy part of place BELEGYJN97GF
Nagykarácsony place NAGONYJN96JU
Somosmál place SOMSMLJN97DG
Túlsóángyád place TLSGYDJN96FT
Pénzverő place PNZVERJN97FF
Martonvásár Vasútállomás train station MAROMSJN97JH
Mór Vasútállomás train station MRVOMSJN97CI
Buhinpuszta place BUHZTAJN97HF
Elvirapuszta part of place ELVZTAJN97KI
Sáncpuszta part of place SNCZTAJN97KB
Simontornya Vasútállomás train station SIMOMSJN96GS
Méreymajor place MREJORJN97IG
Tükrösújtelep part of place TUKLEPJN96GT
Csuktanya place CSUNYAJN96HV
Bolondváritanya place BOLNYAJN97GC
Mátyásdomb place MTYOMBJN96EW
Atyamajor place ATYJORJN97DG
Középbogárd part of place KOZGRDJN96EU
Kishalompuszta part of place KISZTAJN97KB
Badertanya place BADNYAJN97GK
Méhesvölgyitanya part of place MHENYAJN97GC
Belmajor part of place BELJORJN97GF
Belmajor part of place BELJORJN96FX
Belmajor part of place BELJORJN96FU
Csillérmajor place CSIJORJN97DD
Somoshegy part of place SOMEGYJN97II
Lepsény place LEPSNYJN96CX
Leshegy place LESEGYJN96DV
Sárbogárd Vasútállomás train station SRBOMSJN96HV
Vámpuszta part of place VMPZTAJN96FS
Alsókörtvélyes place ALSYESJN96HV
Szitányi Béla-puszta place SZIZTAJN96LU
Táborszálláspuszta place TBOZTAJN96LX
Nagyhegy part of place NAGEGYJN97FK
Ipolydűlő place IPOYDLJN97FE
Felsőkörtvélyes part of place FELYESJN96HW
Kelementanya place KELNYAJN97GK
Újházitanya place JHZNYAJN97KI
Mayertanya part of place MAYNYAJN97HM
Pusztavám place PUSAVMJN97CK
Józsefpuszta place JZSZTAJN97CJ
Balatonbozsok part of place BALSOKJN96CW
Szágelszőlő part of place SZGSZLJN97LH
Máriamajor part of place MRIJORJN97HK
Máriamajor part of place MRIJORJN97HH
Máriamajor part of place MRIJORJN97IB
Máriamajor part of place MRIJORJN96CU
Máriamajor place MRIJORJN96JW
Szőketanya place SZKNYAJN97GK
Szőketanya place SZKNYAJN96IS
Máriatelep part of place MRILEPJN97JB
Pusztaszabolcs place PUSLCSJN97JD
Röviddűlő part of place ROVDDLJN97LH
Máriavölgy part of place MRILGYJN97HK
Sárosd Vasútállomás train station SROOMSJN97HB
Agárdi Villatelep part of place AGRLEPJN97HE
Daruhegy part of place DAREGYJN96KU
Erdőhelynyésta part of place ERDSTAKN07SA
Ágostmajor place GOSJORJN96FW
Farkaserdőtanya part of place FARNYAJN96JQ
Fehértanya part of place FEHNYAJN97FB
Herceghalom Vasútállomás train station HEROMSJN97IL
Harasztosi Bánya place HARNYAJN97FJ
Óbarok place BARROKJN97GM
Kozmagyümölcsös part of place KOZSOSJN97GK
Kőhiditábla place KHIBLAJN97DE
Vargahegy part of place VAREGYJN97GG
Kovácstanya part of place KOVNYAJN97HM
Kovácstanya place KOVNYAJN97GK
Kovácstanya place KOVNYAJN97FB
Tótipuszta place TTIZTAJN96ES
Alsóhatártanyák place ALSNYKJN97DB
Szarvaspuszta part of place SZAZTAJN96IV
Nagykarácsonyi-szőllőhegy place NAGEGYJN96JU
Fenyvesmajor place FENJORJN97IB
Sárszentmihály place SRSHLYJN97ED
Félszermajor place FLSJORJN97GJ
Vaskapu part of place VASAPUJN96FT
Lajostelep part of place LAJLEPJN97EC
Sárkeszi-Alsómajor place SRKJO1JN97DD
Mezőkomárom place MEZROMJN96DT
Belsőtükrös place BELROSJN96FT
Franciskapuszta part of place FRAZTAJN97KH
Kiscséripuszta part of place KISZTAJN97EB
Rácalmás place RCALMSJN97LA
Ödönpuszta part of place ODOZTAJN96FW
Előszállás Vasútállomás train station ELSOMSJN96KT
Vantsaypuszta place VANZTAJN96IT
Kocsisházapuszta part of place KOCZTAJN96FU
Kovácssziget part of place KOVGETJN97LG
Templompuszta place TEMZTAJN96KU
Deutschtanya place DEUNYAJN96HU
Vízmestertelep part of place VZMLEPJN97EC
Vargatanya part of place VARNYAJN97LA
Baracs place BARACSJN96KV
Lenkemajor part of place LENJORJN96IU
Nándorpuszta part of place NNDZTAJN97HN
Nándorpuszta part of place NNDZTAJN96CT
Besnyő place BESSNYJN97JE
Töröktanya part of place TORNYAJN97KI
Bicske place BICSKEJN97HL
Bodajk place BODAJKJN97CH
Bodmér place BODDMRJN97GK
Középdobos place KOZBOSJN97BK
Szalaitanya place SZANYAJN96LW
Ráchegy place RCHEGYJN97DD
Szélrész place SZLRSZJN96JR
Lepsény Vasútállomás train station LEPOMSJN96DX
Rákhegy part of place RKHEGYJN97DG
Velence place VELNCEJN97HF
Szúnyogmajor place SZNJORJN97GH
Aggszentpéter place AGGTERJN97JF
Dávidmajor place DVIJORJN97IL
Járástanya place JRSNYAJN96KB
Csabdi place CSABDIJN97HM
Csekés place CSEEKSJN97IF
Csirka place CSIRKAJN96GR
Újfalu place JFAALUJN97DE
Újhegy place JHEEGYJN97II
Újhegy part of place JHEEGYJN97KE
Legelődűlő place LEGLDLJN97LH
Dolosd place DOLOSDJN97AI
Hatvanpuszta part of place HATZTAJN97HK
Hatvanpuszta place HATZTAJN96GV
Úrhida place RHIIDAJN97ED
Felsőcikolapuszta part of place FELZTAJN97JC
Katalinpuszta part of place KATZTAJN97HJ
Babanovicadűlő place BABADLJN97LH
Enying place ENYINGJN96CW
Rohoncztanya part of place ROHNYAJN96HV
Eszény place ESZZNYJN97BH
Etelka part of place ETELKAJN96FV
Gyeneitanya part of place GYENYAJN97LA
Középpuszta part of place KOZZTAJN97IB
Varjúdűlő part of place VARJDLJN97FE
Tischlertanya part of place TISNYAJN97FB
Télizöldes part of place TLIDESJN97HN
Fabriciustanya place FABNYAJN97IB
Kisvenyimfelsőpuszta part of place KISZTAJN96JX
Kisfalud Újtelep place KISLEPJN97GF
Alsótöbörzsök place ALSSOKJN96HV
Felsőtöbörzsök part of place FELSOKJN96GW
Bicske Vasútállomás train station BICOMSJN97HL
Paulapuszta part of place PAUZTAJN96DV
Virághegy part of place VIREGYJN96JT
Világos place VILGOSJN96IX
Alájáródűlő part of place ALJRDLJN96LX
Gecseg part of place GECSEGJN97JB
Godány part of place GODDNYJN97KE
Bodajk Vasútállomás train station BODOMSJN97DH
Kisdoboka place KISOKAJN97KA

Images in the GenWiki


Quicktext

object_269227
	has 1881 area 4156.0 says source_316298 (Seite 1001),
	has 1881 population 209440 says source_316298 (Seite 1001),
	has 1888 population 222455,
	has 1890 population 194907 says source_319222 (Bd 17 S.69),
	has 1900 area 4156.0,
	has 1910 population 250670,
	has URL http://www.tourinform.fejer.hu/d/index.html,
	has external reference geonames:3053028,
	has external reference nima:-853212,
	has name (in deu) Weißenburg,
	has name (in hun) Fejér,
	is (in deu) Komitat,
	is from 1876 until 1918 part of object_355595 says source_316298 (Seite 1001),
	is from 1918 part of object_269219,
	is until 1876 part of object_1047424;
RDF
Quick Search