Liegnitz, Legnica, Archipresbyterat Liegnitz

map

This map shows the position or outline of the object. Have you found an error? Then we would be happy about a message.

GOV id http://gov.genealogy.net/object_287768
name
  • Liegnitz (deu) Source Nr. 34 Seite 63-64 Source S. [10] 5.
  • Legnica (pol)
  • Archipresbyterat Liegnitz (deu) (1887) Source S. 76 Nr. 31
type
denomination
  • rk
Article about this place in the genealogy.net wiki
Geographic Position
  • 51.2193°N 16.1211°E calculated center position of the place
  • Number of the German 1:25,000 map sheet: 4762

Superordinate objects

Caption

 political administration
 ecclesiastical
 judical
 settlement
 geographic
 transportation

Superordinate objects

Superordinate objects

name Timespan type Source
Jauer (1926) Kommissariat Source Nr. 34 Seite 63-64
Breslau, Archidiecezja wrocławska, Wrocław (1887) diocese archbishopric Source S. [10] 5.
Jauer (1887) Kommissariat Source S. [10] 5.
Breslau, Archidiecezja wrocławska, Wrocław (1926) diocese archbishopric Source Nr. 34 Seite 63-64

Subordinate objects

name type GOV-Id Timespan
Prochowice (św. Jana Chrzciciela), Parchwitz (S. Joannes Bapt.), Parchwitz (St. Johannes) Pfarrkuratie object_1191683 (1887)
Lubin, Lüben (SS. Corpus Christi et S. Hedwig.) parish object_1191656 (1887)
Brennik (Objawienia Pańskiego), Rothbrünnig (Erscheinung des Herrn), Rothbrünnig (Epiphania Domini) parish object_1191686 (1887)
Złotoryja (Narodzenia Najświętszej Maryi Panny), Goldberg (St. Hedwig), Goldberg (S. Hedwig.) parish object_1191600 (1887)
Legnica (św. Jana Chrzciciela), Liegnitz (St. Johannes Baptist), Liegnitz (S. Joannes Bapt.) parish object_1090409 (1887)
Legnickie Pole (Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Jadwigi Śląskiej), Wahlstadt (St. Hedwig), Wahlstadt (S. Hedwig.) parish object_1191694 (1887)
Zimna Woda (Trójcy Świętej), Kaltwasser (SS. Trinitas), Kaltwasser (hl. Dreifaltigkeit) parish object_1191620 (1887)
Małuszów (Narodzenia Najświętszej Maryi Panny), Malitsch (Nativitas B.M.V.) parish object_1191677 (1887)
Chojnów (Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny), Chojnów (Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i św. Józefa), Haynau (S. Joseph), Haynau (St. Joseph), Haynau (Nativitas B.M.V.) parish object_1191607 (1887)

Images in the GenWiki


Quicktext

object_287768
	has 1887 name (in deu) Archipresbyterat Liegnitz says source_1162661 (S. 76 Nr. 31),
	has denomination rk,
	has name (in deu) Liegnitz says source_1136396 (Nr. 34 Seite 63-64) says source_1162661 (S. [10] 5.),
	has name (in pol) Legnica,
	is (in deu) Dekanat says source_1136396 (Nr. 34 Seite 63-64) says source_1162661 (S. [10] 5.),
	is 1887 part of object_278495 says source_1162661 (S. [10] 5.),
	is 1887 part of object_287756 says source_1162661 (S. [10] 5.),
	is 1926 part of object_278495 says source_1136396 (Nr. 34 Seite 63-64),
	is 1926 part of object_287756 says source_1136396 (Nr. 34 Seite 63-64);
RDF
Quick Search