Strzegom, Striegau, Archipresbyterat Striegau

map

This map shows the position or outline of the object. Have you found an error? Then we would be happy about a message.

GOV id http://gov.genealogy.net/object_287769
name
type
denomination
  • rk
web page
Article about this place in the genealogy.net wiki
Geographic Position
  • 50.9593°N 16.4425°E calculated center position of the place
  • Number of the German 1:25,000 map sheet: 5064

Superordinate objects

Caption

 political administration
 ecclesiastical
 judical
 settlement
 geographic
 transportation

Superordinate objects

Superordinate objects

name Timespan type Source
Breslau, Archidiecezja wrocławska, Wrocław (1926) diocese archbishopric Source Nr. 64 Seite 94-96
Jauer (1887) Kommissariat Source S. [10] 5.
Breslau, Archidiecezja wrocławska, Wrocław (1887) diocese archbishopric Source S. [10] 5.
Jauer (1926) Kommissariat Source Nr. 64 Seite 94-96

Subordinate objects

name type GOV-Id Timespan
Pastuchów (św. Barbary), Puschkau (S. Barbara), Puschkau (Hl. Barbara) parish object_1197395 (1887)
Konary (Podwyższenia Krzyża Świętego), Kuhnern (Exaltatio S. Crucis), Kuhnern (Erhöhung des hl. Kreuzes) parish object_1197357 (1887)
Milikowice (św. Michała Archanioła), Arnsdorf (Hl. Michael Erzeng.), Arnsdorf (S. Michael Archang.) parish object_1197253 (1887)
Olszany (Trójcy Świętej), Oelse (SS. Trinitas), Oelse (Heilige Dreifaltigkeit) parish object_1197367 (1887)
Jaroszów (św. Jana Chrzciciela), Jarischau (Hl. Johannes Täuf.), Jarischau (S. Joannes Bapt.), Järischau (S. Joannes Bapt.), Järischau (Hl. Johannes Täuf.) parish object_1197324 (1887)
Strzegom (Świętych Apostołów Piotra i Pawła), Striegau (Hl. Apost. Peter u. Paul), Striegau (SS. Apost Petrus et Paulus) parish object_1197415 (1887)
Gościsław (św. Szymona i św. Judy Tadeusza), Bertholdsdorf (SS. Simon et Judas Apost.), Bertholdsdorf (Hl. Simon u. Judas Apost.) parish object_1197273 (1887)
Wierzbna (Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny), Würben (Assumptio B.M.V.), Würben (Mariä Himmelfahrt) parish object_1197448 (1887)
Osiek (Wniebowzięcia NMP), Ossig (Mariä Himmelfahrt), Ossig (Assumptio B.M.V.) parish object_1197372 (1887)
Świebodzice (św. Mikołaja), Freiburg (Schlesien) (Hl. Nikolaus), Freiburg (Schlesien) (S. Nicolaus) parish object_1197286 (1887)
Dobromierz (św. Mikołaja), Hohenfriedeberg (S. Michael Archang.), Hohenfriedeberg (Hl. Michael Erzeng.) parish object_1197305 (1887)
Piekary (św. Jana Chrzciciela), Beckern (Hl. Johannes Täuf.), Beckern (S. Joannes Bapt.) parish object_1197329 (1907)
Imbramowice (Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny), Ingramsdorf (Assumptio B.M.V.), Ingramsdorf (Mariä Himmelfahrt) parish object_1197337 (1887)

Images in the GenWiki


Quicktext

object_287769
	has 1887 name (in deu) Archipresbyterat Striegau says source_1162661 (S. 166 Nr. 69),
	has URL  https://pl.wikipedia.org/wiki/Dekanat_Strzegom,
	has denomination rk,
	has name (in deu) Striegau says source_1136396 (Nr. 64 Seite 94-96) says source_1162661 (S. [10] 5.),
	has name (in pol) Strzegom says source_299844 (Dekanat Strzegom),
	is (in deu) Dekanat says source_1136396 (Nr. 64 Seite 94-96) says source_1162661 (S. [10] 5.),
	is 1887 part of object_278495 says source_1162661 (S. [10] 5.),
	is 1887 part of object_287756 says source_1162661 (S. [10] 5.),
	is 1926 part of object_278495 says source_1136396 (Nr. 64 Seite 94-96),
	is 1926 part of object_287756 says source_1136396 (Nr. 64 Seite 94-96);
RDF
Quick Search