Rajon Ostrog, Острожский р-н, Rejon ostrogski, Острозький р-н

map

This map shows the position or outline of the object. Have you found an error? Then we would be happy about a message.

GOV id http://gov.genealogy.net/object_290588
name
  • Rajon Ostrog (deu)
  • Острожский р-н (rus)
  • Rejon ostrogski (pol)
  • Острозький р-н (ukr)
type
Article about this place in the genealogy.net wiki
Geographic Position
  • 50.3831°N 26.4567°E calculated center position of the place

Superordinate objects

Caption

 political administration
 ecclesiastical
 judical
 settlement
 geographic
 transportation

Superordinate objects

Superordinate objects

name Timespan type Source
Kreisgebiet Rowno (1941 - 1944) Kreisgebiet Source
Obwód rówieński, Oblast Rowno, Рівненська область, Ровенская область (1940 -) oblast Source Source

Subordinate objects

name type GOV-Id Timespan
Стадники, Стадники, Stadniki, Stadniki village STANKIKO30GL (1940 -)
Дубини, Dubiny, Дубины, Debina, Дубина Khutor village DUBINYKO30FK (1940 -)
Tessów, Тесiв, Tesow, Тесов village TESSOWKO30HM (1940 -)
Точевики, Точевики, Totschewiki, Toczewiki village TOTIKIKO30EI (1940 -)
Batkowzy, Батьківці, Batkowce, Батьковцы, Батьковецъ village BATWZYKO30DG (1940 -)
Meschiritsch, Межирич, Межирiч, Międzyrzecz village Flecken village MESSCHKO30FH (1940 -)
Вельбовно, Вельбiвно, Welbiwno, Wielbowno village WELWNOKO30GI (1940 -)
Бiлашiв, Белашов, Białaszów, Belaschow village BELHOWKO30EI (1940 -)
Теремне, Теремное, Teremne, Teremne village TEROJEKO30CF (1940 -)
Krajów, Краев, Krajew, Країв village KRAAEWKO30FL (1940 -)
Moszczanica Ruska, Мощаниця, Мощаница, Moschtschaniza village MOSIZAKO30HJ (1940 -)
Почапки, Почапки, Potschapki, Milatyn Poczapki village POTPKIKO30HK (1940 -)
Деревянче, Деревянче, Derewiańcze Wielki, Derewjantsche village DERCHEKO30EH (1940 -)
Хрінів, Chrenow, Хренов, Chrenów village CHRNOWKO30HM (1940 -)
Верхов, Werchow, Верхiв, Wierzchów village WERHOWKO30DJ (1940 -)
Завидов, Завидів, Sawidow, Czeski Zawidów, Завидів Чеський, Завадов colony village SAWDOWKO30DJ (1940 -)
Michailowka, Михайловка, Михайлівка, Michałpol, Михамполь village MICWKAKO30EJ (1940 -)
Лючин, Лючин, Luczyn, Ljutschin village LJUHINKO30FH (1940 -)
Raduschne, Popowce, Радужне, Радужное, Поповцы village RADOJEKO30FI (1940 -)
Nowomalin, Nowomalin, Новомалин, Новомалин village NOWLINKO30EH (1940 -)
Gaj, Гай, Гай, Чеський Гай, Czeski Gaj colony village GAJGAJKO30EK (1940 -)
Sijańce, Sejanzy, Сiянцi, Сеянцы village SEJCHYKO30HL (1940 -)
Michalkowzy, Michałkowce, Михалковцы, Михалківці village MICWZYKO30GL (1940 -)
Prikordonnoje, Прикордонне, Holendry Słobodzkie, Karlswalde, Слободскіе-Галендры colony village PRIOJEKO30FG (1940 -)
Ілляшівка, Ильяшовка, Iljaschewka, Eljaszówka-Laszowka village ILJWKAKO30DG (1940 -)
Lachów, Кутянка, Кутянка, Kutjanka village KUTNKAKO30DF (1940 -)
Sawosow, Завозів, Zawizów, Завозов village SAWSOWKO30GM (1940 -)
Kurhany, Kurhani, Кургани, Курганы village KURANYKO30GJ (1940 -)
Płoska, Плоске, Ploske, Плоское village PLOSKOKO30EK (1940 -)
Brodowske, Бродівське, Бродовское, Brodów Khutor village BROOJEKO30GK (1940 -)
Могиляни, Mogilany, Mogiljany, Могиляны village MOGANYKO30GK (1940 -)
Слободка, Слобідка, Slobodka, Słobodka village SLODKAKO30GH (1940 -)
Bucharow, Bucharów, Бухарiв, Бухаров village BUCROWKO30GM (1940 -)
Miljatin, Милятин, Милятин, Milatyn Buryny village MILTINKO30HK (1940 -)
Bołotkowce, Болотковцы, Bolotkowzy, Болотківці village BOLWZYKO30EG (1940 -)
Оженин, Оженин, Ożenin, Oschenin village OSCNINKO30FK (1940 -)
Korostowa, Коростова, Украинка, Ukrainka, Українка village UKRNKAKO30EK (1940 -)
Бубновка, Dubiny, Bubnowka, Бубнівка part of place village BUBWKAKO30EK (1950 -)
Даниловка, Danilowka, Daniłówka, Данилівка Khutor village DANWKAKO30DG (1940 -)
Гремяче, Hremjatsche, Гремячее, Hremiacze village GRECHEKO30FI (1940 -)
Noworodtschizy, Новородчицы, Noworodczyce, Новородчиці village NOWIZYKO30DF (1940 -)
Badówka, Бадівка, Бадовка, Badowka village BADWKAKO30HJ (1940 -)
Вишенки, Korostowa, Wischenki, Вишеньки village WISNKIKO30EK (1940 -)
Wilija, Wilja, Вилия, Вiлiя village WILIJAKO30DE (1940 -)
Sadki, Sadki, Садки, Садки village SADDKIKO30IL (1940 -)
Chorów, Хорiв, Chorow, Хоров village CHOROWKO30FJ (1940 -)
Грозов, Hrosiw, Hrozów, Грозів village GROSOWKO30FI (1940 -)
Лебеді, Lebedi, Lebiedzie, Лебеди village LEBEDIKO30DJ (1940 -)
Roswasch, Розваж, Розваж, Rozważ village ROSSCHKO30GI (1940 -)
Бродов, Brodów, Brodow, Бродів village BRODOWKO30GK (1940 -)
Волосківці, Woloskowzy, Волосковцы, Wołoskowce village WOLWZYKO30HJ (1940 -)
Schljach, Шлях, Шлях village SCHACHKO30EJ (1960 -)
Кураж, Кураж, Kurasch, Kuraż colony village KUPSCHKO30IK (1940 -)
Posywa, Посива, Possywa, Посыва Khutor village POSYWAKO30DF (1940 -)
Czerniachów, Черняхів, Tschernjachow, Черняхов village TSCHOWKO30GK (1940 -)

Images in the GenWiki


Quicktext

object_290588
	has name (in deu) Rajon Ostrog,
	has name (in pol) Rejon ostrogski,
	has name (in rus) Острожский р-н,
	has name (in ukr) Острозький р-н,
	is from 1940 (in deu) Rayon says source_301432,
	is from 1940 part of object_278483 says source_290663 says source_301432,
	is from 1941 until 1944 part of object_307000 says source_1046581;
RDF
Quick Search