Otmuchów, Ottmachau, Archipresbyterat Ottmachau

map

This map shows the position or outline of the object. Have you found an error? Then we would be happy about a message.

GOV id http://gov.genealogy.net/object_293482
name
type
denomination
web page
Article about this place in the genealogy.net wiki
Geographic Position
  • 50.4774°N 17.2075°E calculated center position of the place
  • Number of the German 1:25,000 map sheet: 5569

Superordinate objects

Caption

 political administration
 ecclesiastical
 judical
 settlement
 geographic
 transportation

Superordinate objects

Superordinate objects

name Timespan type Source
Neiße, Neisse (1926) Kommissariat Source Nr. 48 Seite 79
Neiße, Neisse (1887) Kommissariat Source S. [10] 7.
Oppeln, Diecezja opolska, Dioecesis Opoliensis, Administrację Apostolską Śląska Opolskiego Apostolische Administratur diocese Source
Breslau, Archidiecezja wrocławska, Wrocław (1887) diocese archbishopric Source S. [10] 7.
Breslau, Archidiecezja wrocławska, Wrocław (1926) diocese archbishopric Source Nr. 48 Seite 79

Subordinate objects

name type GOV-Id Timespan
Radzikowice (św. Bartłomieja), Stephansdorf (S. Bartholomaeus), Stephansdorf (Hl. Bartholomäus) parish object_1195287 (1887)
Koperniki (św. Mikołaja), Köppernig (S. Nicolaus E. C.), Köppernig (Hl. Nikolaus) parish object_1195259 (1887)
Karłowice Wielkie (św. Marii Magdaleny), Groß Carlowitz (S. M. Magdalene), Groß Carlowitz (Hl. Maria Magdalena) parish object_1195225 (1887)
Ratnowice (św. Marcina Biskupa), Rathmannsdorf (Hl. Martin), Rathmannsdorf (S. Martinus Ep.) parish object_1195284 (1887)
Kałków (Narodzenia Najświętszej Maryi Panny), Kalkau (B.M.V.), Kalkau (Selige Jungfrau Maria) parish object_1195251 (1887)
Kamiennik (św. Andrzeja Apostoła), Kamnig (S. Andreas Apost.), Kamnig (Hl. Apost. Andreas) parish object_1195256 (1887)
Nowaki (św. Andrzeja Apostoła), Nowag (S. Andreas), Nowag (Hl. Andreas) parish object_1195268 (1887)
Łąka (św. Katarzyny Aleksandryjskiej), Wiesau (S. Catharina), Wiesau (Hl. Katharina) parish object_1195290 (1887)
Otmuchów (św. Mikołaja i św. Franciszka Ksawerego), Ottmachau (Hl. Nikolaus u. Franz Xaver), Ottmachau (S. Nicolaus Ep. et S. Franciscus Xav.) parish object_1195272 (1887)
Szklary (św. Michała Archanioła), Gläsendorf (Hl. Erzeng. Michael), Gläsendorf (S. Michael Archang.) parish object_1195220 (1887)
Jasienica Górna (św. Mikołaja), Ober Hermsdorf (S. Nicolaus E. C.), Ober Hermsdorf (Hl. Nikolaus) parish object_1195248 (1887)

Images in the GenWiki


Quicktext

object_293482
	gehört 1887 zu object_278495 says source_1162661 (S. [10] 7.),
	gehört 1887 zu object_287758 says source_1162661 (S. [10] 7.),
	gehört 1926 zu object_278495 says source_1136396 (Nr. 48 Seite 79),
	gehört 1926 zu object_287758 says source_1136396 (Nr. 48 Seite 79),
	gehört zu object_1164630 says source_1164631,
	hat Konfession rk says source_1164631,
	hat URL  https://pl.wikipedia.org/wiki/Dekanat_Otmuchów,
	heißt  (auf deu) Ottmachau says source_1136396 (Nr. 48 Seite 79) says source_1162661 (S. [10] 7.),
	heißt  (auf pol) Otmuchów says source_1164631,
	heißt 1887  (auf deu) Archipresbyterat Ottmachau says source_1162661 (S. 124 Nr. 50),
	ist (auf deu) Dekanat says source_1136396 (Nr. 48 Seite 79) says source_1162661 (S. [10] 7.) says source_1164631;
RDF
Quick Search