Łany, Lohnau, Archipresbyterat Lohnau

map

This map shows the position or outline of the object. Have you found an error? Then we would be happy about a message.

GOV id http://gov.genealogy.net/object_293499
name
type
denomination
web page
Article about this place in the genealogy.net wiki
Geographic Position
  • 50.2463°N 18.1463°E calculated center position of the place
  • Number of the German 1:25,000 map sheet: 5774

Superordinate objects

Caption

 political administration
 ecclesiastical
 judical
 settlement
 geographic
 transportation

Superordinate objects

Superordinate objects

name Timespan type Source
Breslau, Archidiecezja wrocławska (1926) diocese archbishopric Source Nr. 35 Seite 64-65
Ratibor, Racibórz (1887) Kommissariat Source S. [10] 10.
Oppeln, Diecezja opolska, Dioecesis Opoliensis diocese Source
Breslau, Archidiecezja wrocławska (1887) diocese archbishopric Source S. [10] 10.
Ratibor, Racibórz (1926) Kommissariat Source Nr. 35 Seite 64-65

Subordinate objects

name type GOV-Id Timespan
Ostrożnica (Ducha Świętego), Ostrosnitz (S. Spiritus), Ostrosnitz (hl. Geist) parish object_1191904 (1887)
Gierałtowice (św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza), Gieraltowitz (S. Georg), Gieraltowitz (St. Georg) parish object_1191855 (1887)
Maciowakrze (św. Floriana), Matzkirch (S. Florianus), Matzkirch (St. Florian) parish object_1191891 (1887)
Łany (św. Bartłomieja), Lohnau (St. Bartholomäus), Lohnau (S. Bartholomaeus) parish object_1191881 (1887)
Polska Cerekiew (Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny), Poln.-Neukirch (Assumptio B.M.V.), Poln.-Neukirch (Mariä Himmelfahrt) parish object_1191901 (1887)
Długomiłowice (św. Marii Magdaleny), Krzanowitz (S. M. Magdalena), Krzanowitz (St. M. Magdalena) parish object_1191861 (1887)
Sławików (św. Jerzego), Slawikau (S. Georgius), Slawikau (St. Georg), Slawikau parish object_1176709 (1887)
Sławików (św. Jerzego), Slawikau (S. Georgius), Slawikau (St. Georg), Slawikau parish object_1176709 (1926)
Gamów (św. Anny), Gammau (S. Anna), Gammau (St. Anna) parish object_1191849 (1887)
Modzurów (Trójcy Świętej), Mosurau (hl. Dreifaltigkeit), Mosurau (SS. Trinitatis) parish object_1191896 (1887)
Zakrzów (św. Mikołaja), Sacrau (S. Nicolaus), Sacrau (St. Nikolaus) parish object_1191919 (1887)
Koźle (św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej), Cosel (St. Sigismund und St. Maria von Monte Carmelo), Cosel (S. Sigismund et B.M.V. de Monte Carmelo) parish object_1191788 (1887)
Grzędzin (św. Piotra i Pawła), Grzendzin (St. Peter und Paul), Grzendzin (SS. Petrus et Paulus Ap.) parish object_1191856 (1887)

Sources for this object

Images in the GenWiki


Quicktext

object_293499
	gehört 1887 zu object_278495 says source_1162661 (S. [10] 10.),
	gehört 1887 zu object_287760 says source_1162661 (S. [10] 10.),
	gehört 1926 zu object_278495 says source_1136396 (Nr. 35 Seite 64-65),
	gehört 1926 zu object_287760 says source_1136396 (Nr. 35 Seite 64-65),
	gehört zu object_1164630 says source_1164631,
	hat Konfession rk says source_1164631,
	hat URL  https://pl.wikipedia.org/wiki/Dekanat_Łany,
	heißt  (auf deu) Lohnau says source_1136396 (Nr. 35 Seite 64-65) says source_1162661 (S. [10] 10.),
	heißt  (auf pol) Łany says source_1164631,
	heißt 1887  (auf deu) Archipresbyterat Lohnau says source_1162661 (S. 80 Nr. 32),
	ist (auf deu) Dekanat says source_1136396 (Nr. 35 Seite 64-65) says source_1162661 (S. [10] 10.) says source_1164631 says source_299844 (Dekanat Łany);
RDF
Quick Search