Sundsvall

Karte

Diese Karte zeigt die Position oder den Umriss des Objekts. Haben Sie einen Fehler entdeckt? Dann würden wir uns über eine Nachricht freuen.

GOV-Kennung http://gov.genealogy.net/object_299001
Name
  • Sundsvall (deu)
Typ
  • Gemeinde
externe Kennung
  • SCB:2281
Artikel zu diesem Objekt im GenWiki
Geographische Position
  • 62.4293°N 17.1009°O berechneter Mittelpunkt des Objekts

Übergeordnete Objekte

Legende

 politische Verwaltung
 kirchliche Verwaltung
 gerichtliche Verwaltung
 Wohnplatz
 geographische Typen
 Verkehrswesen

Übergeordnete Objekte

Übergeordnete Objekte

Name Zeitraum Typ Quelle
Västernorrlands län Provinz

Untergeordnete Objekte

Name Typ GOV-Kennung Zeitraum
Hammal Ort HAMMALJP82PK
Hemsjö Ort HEMSJOJP82LM
Huljen Ort HULJENJP82LK
Lucksta Ort LUCSTAJP82MH
Bodackebodarna Häuser BODRNAJP82KS
Kallön Ort KALLONJP82SF
Kalven Insel KALVENJP82UE
Kolsta Ort KOLSTAJP82OJ
Korsta Ort KORSTAJP82QJ
Klärke Ort KLARKEJP82JR
Klökan Ort KLOKANJP82PK
Krånge Ort KRNNGEJP82NM
Lervik Ort LERVIKJP82RJ
Häljum Ort HALJUMJP82QG
Loböle Ort LOBOLEJP82IJ
Högsjö Ort HOGSJOJP82MM
Volmsta Hof VOLSTAJP82QG
Baggböle Ort BAGOLEJP82LP
Baggböle Ort BAGOLEJP82PE
Mingen Ort MINGENJP82RF
Österdälje Ort OSTLJEJP82NI
Österström Ort OSTROMJP82IP
Myrnäs Ort MYRNASJP82QJ
Myssjö Ort MYSSJOJP82JH
Södra Nyhamn Ort SODAMNJP82QH
Lidensboda Ort LIDODAJP82IU
Nyland Ort NYLANDJP82LN
Nyland Ort NYLANDJP82RG
Spikarna Ort SPIRNAJP82SI
Höglandet Höfe HOGDETJP82HT
Nyåsen Häuser NYSSENJP82GM
Hallsta Ort HALSTAJP82MO
Kävsta Ort KAVSTAJP82NN
Kårsta Ort KRSSTAJP82NN
Målsta Ort MLSSTAJP82NH
Rotvik Ort ROTVIKJP82RF
Sillre Ort SILLREJP82IS
Skatan Ort SKATANJP82RE
Skedlo Ort SKEDLOJP82QG
Strand Ort STRANDJP82QJ
Sunnås Ort SUNNNSJP82LP
Svedje Ort SVEDJEJP82PF
Norvallen Ort NORLENJP82HQ
Påläng Ort PLAANGJP82NJ
Matfors Ort MATORSJP82MI
Skrängsta Ort SKRSTAJP82QG
Skedlovallen Ort SKELENJP82QD
Galtström Ort GALROMJP82RD
Hissjön Ort HISJONJP82HO
Rösåsen Ort ROSSENJP82OM
Norrlindsjö Ort NORSJOJP82LG
Hamrebodarna Ort HAMRNAJP82OG
Rasåsen Ort RASSENJP82NI
Öjestrand Ort OJEANDJP82PF
Kväcklinge Ort KVANGEJP82HQ
Västbo Ort VASTBOJP82QG
Österflygge Ort OSTGGEJP82KQ
Storbränna Höfe STONNAJP82LM
Näsåsen Häuser NASSENJP82KS
Rigåsen Hof RIGSENJP82MT
Risåsen Höfe RISSENJP82FJ
Lillström Ort LILROMJP82JL
Skäldammet Hof SKAMETJP82KT
Överkovland Ort OVEANDJP82NL
Knävland Ort KNAANDJP82OJ
Tranviken Ort TRAKENJP82SI
Djupdalsbodarna Ort DJURNAJP82IG
Klockarberget Ort KLOGETJP82QG
Gässåsen Höfe GASSENJP82DG
Rippsand Ort RIPANDJP82RI
Skälgården Hof SKADENJP82LT
Sörfjolsta Ort SORSTAJP82MG
Runsvik Ort RUNVIKJP82MH
Mellangårdsbodarna Ort MELRNAJP82KF
Malstabodarna Ort MALRNAJP82LF
Gussjönäset Hof GUSSETJP82KW
Hästnäset Ort HASSETJP82KF
Hörningsholm Ort HOROLMJP82RL
Mellangård Ort MELGRDJP82KG
Nacksta Ort NACSTAJP82PJ
Gammelbodarna Häuser GAMRNAJP82HS
Lillhärmsta Ort LILSTAJP82OK
Kvissleby Ort KVIEBYJP82QH
Sörfors Ort SORORSJP82MG
Sörböle Ort SOROLEJP82NF
Sörskog Ort SORKOGJP82RD
Norromängena Ort NORENAJP82GK
Myrbodarna Ort MYRRNAJP82RF
Järkvissle Ort JARSLEJP82IT
Sandnäset Höfe SANSETJP82EQ
Stordalen Höfe STOLENJP82IS
Smedsgården Ort SMEDENJP82RK
Storgrund Ort STOUNDJP82SE
Norrnäs Höfe NORNASJP82JT
Skedvik Ort SKEVIKJP82MH
Myckelsjö Ort MYCSJOJP82ON
Återvänningen Hof TERGENJP82MU
Johannedal Ort JOHDALJP82QK
Anderberget Höfe ANDGETJP82LU
Sodalen Ort SODLENJP82KN
Solberg Ort SOLERGJP82QG
Långskog Ort LNGKOGJP82LE
Långsjön Ort LNGJONJP82MI
Långsjön Ort LNGJONJP82OG
Skönvik Ort SKOVIKJP82PL
Slättån Höfe SLATTNJP82GJ
Klampenborg Ort KLAORGJP82QH
Bäckegren Höfe BACRENJP82LK
Dackebrännan Höfe DACNANJP82JR
Stolpås Ort STOLPSJP82RK
Strömås Ort STROMSJP82NM
Nysäter Ort NYSTERJP82LN
Drevberget Ort DREGETJP82GQ
Svartrå Häuser SVARTRJP82RF
Juniskär Ort JUNKARJP82RH
Sundsbruk Ort SUNRUKJP82QK
Sundsvall Ort SUNALLJP82PJ
Grönviken Ort GROKENJP82SK
Stångom Ort STNGOMJP82QG
Sörlindsjö Ort SORSJOJP82LG
Ropnäset Hof ROPSETJP82LS
Ljusviken Ort LJUKENJP82SF
Vi Ort VIVIVIJP82RK
Åh Ort HHHHHHJP82QG
Ås Ort SSSSSSJP82RK
Byn Ort BYNBYNJP82JQ
Byn Ort BYNBYNJP82NK
Ede Ort EDEEDEJP82GK
Hov Ort HOVHOVJP82OJ
Maj Ort MAJMAJJP82QF
Näs Ort NASNASJP82QK
Alnö Ort ALNLNOJP82QK
Alnö Ort ALNLN1JP82QK
Berg Ort BERERGJP82MI
Boda Höfe BODODAJP82IU
Bäck Ort BACACKJP82MO
Fors Ort FORORSJP82MI
Böle Ort BOLOLEJP82PI
Harv Ort HARARVJP82NG
Holm Ort HOLOLMJP82HP
Juni Ort JUNUNIJP82RG
Kumo Ortsteil KUMUMOJP82QI
Häre Ort HARAREJP82NN
Myre Ort MYRYREJP82QF
Nora Ort NORORAJP82LM
Rude Ort RUDUDEJP82LI
Rude Ort RUDUDEJP82LG
Skön Ort SKOKONJP82QK
Sulå Höfe SULSULJP82LM
Råna Ort RNARNAJP82PG
Röde Ort RODODEJP82QL
Älva Ort ALVLVAJP82QK
Åmon Ort MONMONJP82QG
Åsen Ort SENSENJP82JQ
Åsta Ort STASTAJP82LI
Ökne Ort OKNKNEJP82GJ
Österlo Ort OSTRLOJP82JJ
Österro Ort OSTRROJP82OK
Junibodarna Ort JUNRNAJP82TF
Algar Häuser ALGGARJP82RF
Alvik Ort ALVVIKJP82QK
Arklo Ort ARKKLOJP82NN
Berga Ort BERRGAJP82RG
Berge Ort BERRGEJP82OH
Berge Ort BERRGEJP82QG
Dacke Ort DACCKEJP82JS
Edsta Ort EDSSTAJP82GK
Fröst Ort FROOSTJP82RJ
Gomaj Ort GOMMAJJP82QF
Hamre Ort HAMMREJP82NG
Hovid Ort HOVVIDJP82QL
Indal Ort INDDALJP82NN
Indal Hof INDDA1JP82NN
Gästa Ort GASSTAJP82QF
Kläpp Ort KLAAPPJP82NG
Liden Ort LIDDENJP82JS
Liden Ort LIDDENJP82JQ
Lunde Ort LUNNDEJP82MH
Högen Ort HOGGENJP82QG
Högom Ort HOGGOMJP82PK
Högom Ort HOGGOMJP82PJ
Högön Insel HOGGONJP82RG
Nacka Ort NACCKAJP82QL
Nolby Ort NOLLBYJP82QG
Nolby Höfe NOLLBYJP82LQ
Nyvik Ort NYVVIKJP82QK
Oxsjö Ort OXSSJOJP82JS
Oxsta Ort OXSSTAJP82NK
Näset Ort NASSETJP82RL
Näset Höfe NASSETJP82OE
Näset Hof NASSETJP82IH
Näset Ort NASSETJP82MG
Sanna Ort SANNNAJP82UE
Solum Ort SOLLUMJP82OL
Sköle Ort SKOOLEJP82MI
Släda Ort SLAADAJP82RK
Slätt Ort SLAATTJP82RF
Stige Ort STIIGEJP82NN
Svala Häuser SVAALAJP82PF
Stöde Bahnhof STOODEJP82GK
Stöde Ort STOODEJP82HK
Rännö Ort RANNNOJP82LH
Säter Ort SATTERJP82MN
Gudmundsbyn Ort GUDBYNJP82PK
Norrvikssand Ort NORANDJP82SF
Sunnansjö Ort SUNSJOJP82HP
Bredsand Ort BREANDJP82SJ
Gransjön Ort GRAJONJP82FH
Källsta Ort KALSTAJP82GK
Ängom Ort ANGGOMJP82PG
Kärvsta Ort KARSTAJP82HK
Njurundabommen Ort NJUMENJP82QG
Ankarsvik Ort ANKVIKJP82QI
Skönsberg Ort SKOERGJP82PJ
Storsvedjan Häuser STOJANJP82PH
Edebosjön Ort EDEJONJP82FL
Bryggtjärn Ort BRYARNJP82JM
Ortsjön Ort ORTJONJP82OE
Gussjöhöjden Hof GUSDENJP82KW
Kvarngården Hof KVADENJP82HN
Ovansjö Ort OVASJOJP82QF
Hullsjön Ort HULJONJP82HN
Attmarby Ort ATTRBYJP82MH
Ängelsberg Hof ANGERGJP82HK
Mosjöholm Hof MOSOLMJP82LQ
Mosjölund Hof MOSUNDJP82LQ
Sörhassel Ort SORSELJP82IG
Karläng Ort KARANGJP82MH
Sundsvall Railway Station Bahnhof SUNIONJP82PJ
Gravanäset Hof GRASETJP82MM
Bänkåsviken Ort BANKENJP82RI
Gryttjen Ort GRYJENJP82LF
Nedansjö Ort NEDSJOJP82JJ
Nederede Ort NEDEDEJP82FK
Anundgård Ort ANUGRDJP82HP
Skottsund Ort SKOUNDJP82QG
Bjällsta Ort BJASTAJP82MN
Norra Nyhamn Ort NORAMNJP82QH
Gravtjärn Ort GRAARNJP82LM
Norrbäcken Höfe NORKENJP82MK
Klippen Höfe KLIPENJP82HT
Östanbäck Ort OSTACKJP82IO
Östanskär Ort OSTKARJP82ON
Norrhassel Ort NORSELJP82IG
Paljakka Hof PALKKAJP82MW
Uddarna Ort UDDRNAJP82RF
Södergård Ort SODGRDJP82OE
Söderåsen Ort SODSENJP82NI
Karlsvik Ort KARVIKJP82QJ
Johannesfors Hof JOHORSJP82IF
Tallstugan Häuser TALGANJP82PH
Skallböle Ort SKAOLEJP82LI
Eriksdal Ort ERIDALJP82QL
Gimåfors Ort GIMORSJP82FQ
Källåsen Ort KALSENJP82PG
Gårdtjärn Ort GRDARNJP82NM
Kläppvik Ort KLAVIKJP82OG
Pottäng Ort POTANGJP82RK
Krången Ort KRNGENJP82MM
Ulvberg Ort ULVERGJP82QF
Späcksjön Ort SPAJONJP82KK
Selånger Ort SELGERJP82OJ
Östloning Ort OSTINGJP82MO
Kyrkmon Ort KYRMONJP82QG
Djupdalen Ort DJULENJP82KL
Björkvik Ort BJOVIKJP82SF
Harvbodarna Höfe HARRNAJP82OG
Fanbybodarna Ort FANRNAJP82GI
Stor-Hullsjön Ort STOJONJP82IN
Bergafjärden Ort BERDENJP82RG
Späcksta Ort SPASTAJP82MH
Norafors Ort NORORSJP82MM
Lövsätt Ort LOVATTJP82NL
Lövåsen Häuser LOVSENJP82GR
Krokviken Ort KROKENJP82RI
Norrböle Ort NOROLEJP82NF
Norrfjolsta Ort NORSTAJP82MG
Långliden Ort LNGDENJP82IW
Långmyran Ort LNGRANJP82QF
Nyråviken Ort NYRKENJP82QE
Junibosand Ort JUNANDJP82TF
Östansjö Ort OSTSJOJP82KG
Gissjön Ort GISJONJP82HG
Björkön Ort BJOKONJP82SF
Micksäter Ort MICTERJP82NN
Bodacke Ort BODCKEJP82JR
Västermarken Ort VASKENJP82PG
Stockvik Ort STOVIKJP82QI
Ortviken Ort ORTKENJP82QJ
Brattås Ort BRATTSJP82FJ
Hällsjö Ort HALSJOJP82KI
Hängsta Ort HANSTAJP82MN
Fagerviken Ort FAGKENJP82FQ
Dingersjö Ort DINSJOJP82QG
Kubikenborg Ortsteil KUBORGJP82QJ
Glömsta Ort GLOSTAJP82NN
Östanå Ort OSTTANJP82NK
Östbyn Ort OSTBYNJP82HP
Lagmansören Höfe LAGRENJP82OM
Öråker Ort ORKKERJP82PK
Skönsmon Ortsteil SKOMONJP82QJ
Allsta Ort ALLSTAJP82OH
Lörudden Ort LORDENJP82TF
Backen Ort BACKENJP82JQ
Backen Ort BACKENJP82MN
Backen Ort BACKENJP82QF
Nordansjö Ort NORSJOJP82OM
Nordansjö Hof NORSJOJP82LU
Bergom Ort BERGOMJP82MH
Birsta Ort BIRSTAJP82PK
Bullås Ort BULLLSJP82RK
Bunsta Ort BUNSTAJP82PG
Brämön Insel BRAMONJP82UF
Lotjärn Höfe LOTARNJP82II
Loviken Ort LOVKENJP82ER
Gustavsberg Ort GUSERGJP82RJ
Klingsta Ort KLISTAJP82OH
Bergsåker Ort BERKERJP82OK
Midskogsbron Ort MIDRONJP82OI
Essvik Ort ESSVIKJP82QH
Fannby Ort FANNBYJP82GJ
Kvarsätt Ort KVAATTJP82OK
Bänkås Ort BANNKSJP82RJ
Fillan Höfe FILLANJP82PK
Finsta Ort FINSTAJP82QL
Båräng Ort BRAANGJP82QK
Flugge Ort FLUGGEJP82JQ
Bond-Gryttjen Ort BONJENJP82KF
Glimån Hof GLIIMNJP82JQ
Granlo Ort GRANLOJP82PJ
Gräfte Ort GRAFTEJP82GK

Bilder im GenWiki


Quicktext

object_299001
	gehört zu object_298788,
	hat externe Kennung  SCB:2281,
	heißt  (auf deu) Sundsvall,
	ist (auf deu) Gemeinde (schwedisch);
RDF
Schnellsuche