Spišská župa, Zips, Spiš, Szepes

map

This map shows the position or outline of the object. Have you found an error? Then we would be happy about a message.

GOV id http://gov.genealogy.net/object_313423
name
  • Spišská župa (slo)
  • Zips (deu)
  • Spiš (cze)
  • Szepes (hun)
type
  • comitatus (1867 - 1922)
population
  • 172881 (1881) Source Seite 1001
  • 331370 (1890)
Number of households
Article about this place in the genealogy.net wiki
Geographic Position
  • 49.106°N 20.5207°E calculated center position of the place
  • Number of the German 1:25,000 map sheet: 6889

Superordinate objects

Caption

 political administration
 ecclesiastical
 judical
 settlement
 geographic
 transportation

Superordinate objects

Superordinate objects

name Timespan type Source
Tisza jobb partja, Rechts von der Theiß (1876 - 1918-10-28) Landschaft Source Seite 1001
Slovakia, slovaquie, Slowakei, Slovensko, Slowakije, Slovenská krajina, Slovenský štát, Slovenská republika, Slovenská krajina, Slovenská socialistická republika, Slovenská republika (1939 - 1945) state country republic state union republic republic
Czechoslovak Republic, Československo, Československo, Tschechoslowakei, Tschecho-Slowakische Republik, Česko-Slovenská Republika (ČSR), Česko-Slovenská Republika (ČSR), Československo, Tschechoslowakei, Československá republika, Tschechoslowakische Republik, Československá Republika (ČSR), Československá socialistická republika (ČSSR), Tschechoslowakische Sozialistische Republik, Tsjecho-Slowakije, Tsjechoslowakije, Česká a Slovenská Federativní Republika (ČSFR), Tschechische und Slowakische Föderative Republik, Česká a Slovenská Federatívna Republika (ČSFR), Tschechoslowakei (1918-10-28 - 1922) republic republic
Königreich Ungarn, Magyar Királyság, Uhorské kráľovstvo (- 1876) kingdom

Subordinate objects

name type GOV-Id Timespan
Veľký Sulín place VEKULNKN09JI
Ruskinovce place RUSVCEKN09GC
Spišské Vlachy place SPICHYKN08JW
Vlkovce place VLKVCEKN09GB
Jamník place JAMMNKKN08HW
Kvetnica place KVEICAKN09DA
Jurské place JURRSKKN09GE
Kolinovce place KOLVCEKN08KW
Oľšavka place OAVVKAKN08JX
Kacwin village KACWINKN09DI (1876 - 1918)
Kaľava place KAAAVAKN08KW
Iliašovce place ILIVCEKN08GX
Harichovce place HARVCEKN08GX
Kojšov place KOJJOVKN08LT
Kremná place KREEMNKN09II
Lomnička place LOMIKAKN09GF
Lendak place LENDAKKN09EF
Levoča place LEVVOAKN09HA
Malý Folkmar place MALMARKN08MT
Spišský Hrušov place SPIUOVKN08IW
Betlanovce place BETVCEKN08EX
Helenin Dvor place HELVORKN09EC
Vojňany place VOJANYKN09FF
Mlynky place MLYNKYKN08FU
Nižné Hágy place NINHGYKN09BC
Lučivná place LUIIVNKN09BB
Švedlár place VEDLARKN08IT
Odorín place ODOORNKN08HW
Hrišovce place HRIVCEKN08KW
Opátka place OPTTKAKN08MS
Veľký Lipník place VEKPNKKN09GI
Kluknava place KLUAVAKN08LW
Dursztyn village DURTYNKN09CJ
Pilhov place PILHOVKN09IJ
Poprad place POPRADKN09DB
Poprád Stadt mit geordnetem Magistrate object_1263841
Spišská Belá place SPIBELKN09FE
Dolný Smokovec place DOLVECKN09DD
Nový Smokovec place NOVVECKN09CD
Vojkovce place VOJVCEKN08KW
Baldovce place BALVCEKN08IX
Rakúsy place RAKKSYKN09EE
Bryjów Potok part of place BRYWIEKN09BI
Gelnická Huta place GELUTAKN08LT
Kúpele Červený Kláštor place KPETORKN09FJ
Bystrany place BYSANYKN08JW
Bukovinka place BUKNKAKN09FA
Dlhé Stráže place DLHTREKN09GA
Majerka place MAJRKAKN09GE
Roškovce place ROKVCEKN09HA
Hranovnica place HRAICAKN08DX
Vlková place VLKKOVKN09FB
Vydrník place VYDRNKKN09EA
Vygoda place VYGODAKN09FG
Domanovce place DOMVCEKN08HX
Stará Ľubovňa place STAOVAKN09IH
Matejovce place MATVCEKN08IW
Matejovce place MATVCEKN09DB
Veľký Slavkov place VEKKOVKN09DC
Votrubova Chata place VOTATAKN09CF
Granč-Petrovce place GRAVCEKN08JX
Hnilčík place HNIILKKN08GU
Veľká Franková place VEKKOVKN09DI
Letanovce place LETVCEKN08FX
Hozelec place HOZLECKN09EA
Závada place ZVAADAKN09HB
Huta Matilda place HUTLDAKN08LT
Richnava place RICAVAKN08LW
Mlynica place MLYICAKN09DC
Vítkovce place VTKVCEKN08IW
Hincovce place HINVCEKN08IX
Buglovce place BUGVCEKN08IX
Slatvina place SLAINAKN08KX
Tatranská Lomnica place TATICAKN09DD
Vyšné Hágy place VYNHGYKN09BC
Hrabušice place HRAICEKN08EX
okres Poprad Bezirk object_1064252
Szepesváralja Bezirk object_1263672
Szepesváralja Stadt mit geordnetem Magistrate object_1263860
Szepesbéla Stadt mit geordnetem Magistrate object_1263858
Prakovce place PRAVCEKN08KT
Schwarzenberg place SCHERGKN08HU
Mengusovce place MENVCEKN09BB
Gniazda, Gnézda, Gniazda, Kniesen, Gňazdá, Hniezdne place HNIDNEKN09HH
Veľká Lesná place VEKESNKN09FH
Teplička place TEPIKAKN08HV
Spišská Teplica place SPIICAKN09CB
Jezersko place JEZSKOKN09EH
Švábovce place VBOVCEKN09EA
Nižné Slovinky place NINNKYKN08KV
Dúbrava place DBRAVAKN08KX
ľubické Kúpele place UBIELEKN09GD
Rudňany place RUDANYKN08IV
Jablonov place JABNOVKN09IA
Podhorany place PODANYKN09FF
Poľanovce place POAVCEKN09KA
Vkotline place VKOINEKN09DF
Stráže pod Tatrami place STRAMIKN09DB
Podolínec place PODNECKN09GG
Žakarovce place AKAVCEKN08LV
Jaklovce place JAKVCEKN08LU
Štefanovce place TEFVCEKN08EU
Stará Voda place STAODAKN08IT
Jakubany place JAKANYKN09IF
Huta Maria place HUTRIAKN08LU
Stráne pod Tatrami place STRAMIKN09ED
Lieskovany place LIEANYKN08HW
Henclová place HENLOVKN08HS
Hodkovce place HODVCEKN08JX
Chrasť nad Hornádom place CHRDOMKN08IW
Košické Hámre place KOIMREKN08MT
Jarabina place JARINAKN09HI
Krendželovka place KREVKAKN09IJ
Holumnica place HOLICAKN09GF
Abrahamovce place ABRVCEKN09FB
Doščana place DOAANAKN09II
Kežmarok place KEMROKKN09FD
Gölniczbánya Bezirk object_1263452
Gölniczbánya Stadt mit geordnetem Magistrate object_1263794
Markušovce place MARVCEKN08HV
Kežmarok, Késmárk Stadt mit geordnetem Magistrate Stadt object_1263809 (- 1922)
Kúpele Spišská Belá place KPEBELKN09FE
Smolník place SMOLNKKN08IR
Smižany place SMIANYKN08GW
Novoveské Kúpele place NOVELEKN08GV
Horanské place HORNSKKN09EB
Strážky place STRRKYKN09FE
Medzibrodie place MEDDIEKN09JJ
Veľký Folkmar place VEKMARKN08MU
Janovce place JANVCEKN09FA
Ordzoviany place ORDANYKN09JA
Ľubica, Leibicz Stadt mit geordnetem Magistrate municipality municipality object_1263820 (- 1922)
Machalovce place MACVCEKN09FA
Malý Sulín place MALULNKN09JI
Hajtovka place HAJVKAKN09JH
Nižné Ružbachy place NINCHYKN09GG
Olš place OLOLOLKN08HV
Huta place HUTUTAKN08GV
Igló Bezirk object_1263475
Igló Stadt mit geordnetem Magistrate object_1263803
Kače place KAEKAEKN09IJ
Hágy place HGYHGYKN09EH
Štos place TOSTOSKN08JQ
Dobrá Vôľa place DOBRVAKN08JX
Bindt place BINNDTKN08GU
Havka place HAVVKAKN09EI
Katúň place KATKATKN08IX
Klčov place KLOLOVKN09IA
Peklo place PEKKLOKN09HC
Potok place POTTOKKN09EI
Poráč place PORPORKN08IV
Lúčka place LKALKAKN09IA
Reľov place REOEOVKN09EH
Lőcse Bezirk object_1263526
Lőcse Stadt mit geordnetem Magistrate object_1263821
Uloža place ULOLOAKN09HB
Veľká place VEKVEKKN09DB
Vrbov place VRBBOVKN09FC
Kúpele Štos place KPETOSKN08JR
Pongrácovce place PONVCEKN09JA
Löcse, Levoča, Leutschau town LEUHAUJN75FH
ľubovnianske Kúpele place UBOELEKN09IG
Olcnava place OLCAVAKN08JW
Štôla place TLATLAKN09BC
Čenčice place ENIICEKN09FA
Žehra place EHRHRAKN08JX
Matliary place MATARYKN09DE
Matysová place MATSOVKN09JH
Vyšné Ružbachy place VYNCHYKN09GH
Podsadek place PODDEKKN09IH
Haligovce place HALVCEKN09FI
Smolnícka Huta place SMOUTAKN08JR
Kolačkov place KOLKOVKN09HG
Osturňa place OSTURAKN09CH
Zálesie place ZLESIEKN09EH
Toporec place TOPRECKN09FG
Torysky place TORSKYKN09IC
Závadka place ZVADKAKN08HU
Závodie place ZVODIEKN09JJ
Vikartovce place VIKVCEKN08BX
Stará Lesná place STAESNKN09DD
Tichá Voda place TICODAKN08HS
Tvarožná place TVARONKN09FC
Oľšavica place OAVICAKN09JB
Brutovce place BRUVCEKN09JC
Spišský Hrhov place SPIHOVKN08HX
Matiašovce place MATVCEKN09EI
Spišská Kapitula monastery SPIULAKN09JA
Łapsze Niżne village APSINEKN09CJ
Łapsze Wyżne village APSYNEKN09CJ
Helcmanovce place HELVCEKN08KT
Twarogi part of town TWAOGIKN09IK
Vyšné Hrable place VYNBLEKN08IT
Rzepiska village RZESKAKN09BI
Gánovce place GNOVCEKN09DA
Spišské Hanušovce place SPIVCEKN09EH
Pawliki part of place PAWIKIKN09CI
Pavľany place PAVANYKN09IB
Szepesolaszi Stadt mit geordnetem Magistrate object_1263859
Łapszanka village APSNKAKN09CI
Margecany place MARANYKN08MV
Kamienka place KAMNKAKN09HH
Forbasy place FORASYKN09HH
Rolova Huta place ROLUTAKN08MV
Spišská Sobota place SPIOTAKN09DB
Vyšné Repaše place VYNPAEKN09IB
Danišovce place DANVCEKN08HW
Pikovce place PIKVCEKN09FA
Korytné place KORYTNKN09KA
Horný Smokovec place HORVECKN09CD
Chmeľnica place CHMICAKN09IH
Nemešany place NEMANYKN09IA
Kravany place KRAANYKN08CX
Batizovce place BATVCEKN09CB
Kežmarské Žleby place KEMEBYKN09DE
Görgeyov Majer Farm GORJERKN09FG
Harakovce place HARVCEKN08KX
Podproč place PODPROKN09JB
Pusté Pole place PUSOLEKN09EB
Mečedelovce place MEEVCEKN08FX
Spišské Podhradie place SPIDIEKN09JA
Pálenčiareň place PLEAREKN08JW
Nová ľubovňa place NOVOVAKN09IG
Krempachy village KRECHYKN09BK (- 1918)
Spišská Nová Ves place SPIVESKN08GW
Nová Lesná place NOVESNKN09DC
Szepesófalu Bezirk object_1263670 (- 1922)
Malá Franková place MALKOVKN09DH
Litmanová place LITNOVKN09HI
Mníšek nad Hnilcom place MNECOMKN08JT
Grocholów-Potok part of place GROWIEKN09CI
Gelnica place GELICAKN08LU
Beharovce place BEHVCEKN09JA
Nižné Repaše place NINPAEKN09IC
Szepesszombat Bezirk object_1263671
Spišské Bystré place SPISTRKN08CX
Krompachy place KROCHYKN08KV
Lechnica place LECICAKN09EJ
Slovenská Ves place SLOVESKN09FF
Kurimany place KURANYKN08GX
Mlynčeky place MLYEKYKN09EE
Žakovce place AKOVCEKN09EB
Lesnica place LESICAKN09FJ
Bijacovce place BIJVCEKN09JA
Šambron place AMBRONKN09JF
Késmárk, okres Kežmarok Bezirk object_1263492
Grellenseif place GREEIFKN08LU
Stotince place STONCEKN09GE
Spišský Štvrtok place SPITOKKN09FA
Tatranská Polianka place TATNKAKN09CC
Ólubló Bezirk object_1263600
Červený Kláštor place ERVTORKN09EJ
Červený Kláštor monastery ERVTORKN09FJ
Arnutovce place ARNVCEKN08FX
Hradisko place HRASKOKN09GB
Hraničné place HRANINKN09II
Vyšný Slavkov place VYNKOVKN09KB
Krížová Ves place KROVESKN09FE
Starý Smokovec place STAVECKN09CD
Studenec place STUNECKN09JA
Stráňany place STRANYKN09GI
Lysá nad Dunajcom place LYSCOMKN09EJ
Tatranská Kotlina place TATINAKN09DF
Ráztoky place RZTOKYKN08GU
Dolina place DOLINAKN09HB
Dravce place DRAVCEKN09FA
Výborná place VBOORNKN09EF
Doľany place DOAANYKN09HA
Dvorce place DVORCEKN09GB
Filice place FILICEKN09DA
Nálepkovo place NLEOVOKN08HU
Bušovce place BUOVCEKN09FF

Images in the GenWiki


Quicktext

object_313423
	has 1881 area 3605.0 says source_316298 (Seite 1001),
	has 1881 population 172881 says source_316298 (Seite 1001),
	has 1890 population 331370,
	has name (in cze) Spiš,
	has name (in deu) Zips,
	has name (in hun) Szepes,
	has name (in slo) Spišská župa,
	is from 1867 until 1922 (in deu) Komitat,
	is from 1876 until 1918-10-28 part of object_355597 says source_316298 (Seite 1001),
	is from 1918-10-28 until 1922 part of object_262327,
	is from 1939 until 1945 part of adm_368372,
	is until 1876 part of object_1047424;
RDF
Quick Search