Places that are approx. 5 km away from Ammeloe (object_1140127)

name type GOV-Id
Oude Kerkhof rond de kerk Rekken cemetery OUDKENJO32IC
Algemene Begraafplaats Rekken cemetery ALGKENJO32IC
Crosewick Bauerschaft CROICKJO32JB
Ellewick Bauerschaft ELLICKJO32JB
St. Antonius von Padua (Oldenkott) church STAOTTJO32JC
Hl. Kreuzerhöhung (Ellewick) church HLKICKJO32JB
Gaxel Bauerschaft GAXXELJO32JA
Köckelwick Bauerschaft KOCICKJO32JA
Ammeloe Bauerschaft village AMMLOEJO32JB
St. Antonius Abt (Ammeloe) church STALOEJO32JB
Großemast Bauerschaft GROASTJO32JA
St. Felizitas Stiftskirche (Vreden) church STFDENJO32JA
St. Georg (Vreden) church STGDENJO32JA
Vreden town Hauptort VREDE1JO32JA
Ev.Kirche/Vreden church EVKDENJO32JA
Kleinemast Bauerschaft KLEASTJO32KA
Doemern Bauerschaft DOEERNJO32KA
Dömern Bauerschaft DOMERNJO32KA
Hörsteloe Bauerschaft HORLOEJO32KC
Quick Search