Tornalja, okres Tornaľa, okres Šafárikovo

map

This map shows the position or outline of the object. Have you found an error? Then we would be happy about a message.

GOV id http://gov.genealogy.net/object_1263721
name
  • Tornalja (hun) Source page 121
  • okres Tornaľa (slo) (- 1948)
  • okres Šafárikovo (slo) (1948 -)
type
  • Bezirk
population
Article about this place in the genealogy.net wiki
Geographic Position
  • 48.4115°N 20.2684°E calculated center position of the place
  • Number of the German 1:25,000 map sheet: 7587

Superordinate objects

Caption

 political administration
 ecclesiastical
 judical
 settlement
 geographic
 transportation

Superordinate objects

Superordinate objects

name Timespan type Source
Gömör és Kishont (1938 - 1945) comitatus
Banskobystrický kraj (1949 - 1960-06-30) Landesbezirk
Gemer und Kleinhont, Gömör és Kis-Hont, Gemersko-malohontská župa, Gömör (- 1922) comitatus Source page 121
Župa XIX. (Liptovský sv. Mikuláš) (1923 - 1930-06-30) comitatus
Slovakia, slovaquie, Slowakei, Slovensko, Slowakije, Slovenská krajina, Slovenský štát, Slovenská republika, Slovenská socialistická republika, Slovenská republika (1930-07-01 - 1938) state country republic state union republic republic
Slovakia, slovaquie, Slowakei, Slovensko, Slowakije, Slovenská krajina, Slovenský štát, Slovenská republika, Slovenská socialistická republika, Slovenská republika (1945-04-07 - 1948) state country republic state union republic republic

Subordinate objects

name type GOV-Id Timespan
Lénártfalva, Linhartovce, Sajólénártfalva, Lenartovce place LENVCEKN08DH (1952-01-01 - 1960-06-30)
Šankovce, Sánkfalva place ANKVCEKN08DL (- 1960)
Hrkáč, Harkács place HRKHRKKN08DL (- 1960)
Ivanice, Iványi, Balogiványi place IVAICEKN08CH (1952-01-01 - 1960-06-30)
Behynce, Beje place BEHNCEKN08DK (- 1960-06-30)
Držkovce, Deresk place DRKVCEKN08CN (- 1960-06-30)
Licince, Licze place LICNCEKN08DM (- 1901)
Orávka municipality object_1267133 (1951 - 1960-06-30)
Vyšná Kaloša, Felső-Kálosa, Felsőkálosa place VYNLOAKN08CK (- 1960-06-30)
Otročok, Otrokocs place OTROOKKN08DK (- 1960-06-30)
Žiar, Zsór place IARIARKN08DK (- 1960-06-30)
Gregorovce, Gergelyfalva, Kisgergelyfalva place GREVCEKN08CK (- 1924)
Mehy, Méhi, Včelínce, Včelince place VELNCEKN08DJ (- 1960-06-30)
Stránska, Oldalfala place STRSKAKN08DJ (- 1960-06-30)
Gemer, Sajó-Gömör, Sajógömör place GEMMERKN08DK (- 1960-06-30)
Tornaľa, Šafárikovo, Tornaľa Stadt object_1264517 (- 1960-06-30)
Janice, Jéne place JANICEKN08CG (1952-01-01 - 1960-06-30)
Skerešovo, Szkáros place SKEOVOKN08CM (- 1960-06-30)
Radnovce, Radnót, Nemesradnót place RADVCEKN08CI (1952-01-01 - 1960-06-30)
Nižné Valice, Alsóvály place NINICEKN08CK (- 1960-06-30)
Gemerské Michalovce, Mihályfalva, Gömörmihályfalva place GEMVCEKN08CK (- 1960-06-30)
Hucín, Gicze place HUCUCNKN08DN (- 1901)
Figa, Füge, Gömörfüge place FIGIGAKN08DJ (- 1960-06-30)
Štrkovec, Kövecses place TRKVECKN08DI (- 1960-06-30)
Riečka, Recske, Sajórecske place RIEEKAKN08DI (- 1960-06-30)
Barca, Baracza place BARRCAKN08CI (- 1960-06-30)
Harmac, Harmacz, Chrámec place CHRMECKN08CG (1952-01-01 - 1960-06-30)
Cakov, Czakó place CAKKOVKN08CI (1952-01-01 - 1960-06-30)
Vyšné Valice, Felső-Vály-Bikszög, Felsővály municipality municipality object_1267143 (- 1960-06-30)
Gemerské Leváre, Levárt, Lévárt, Strelnice, Leváre place LEVVREKN08DM (- 1960-06-30)
Nižná Kaloša, Alsó-Kálosa, Alsókálosa place NINLOAKN08CK (- 1960-06-30)
Abovce, Abafalva place ABOVCEKN08EH (- 1960-06-30)
Višňové, Visnyó, Kisvisnyó place VIOIOVKN08CM (- 1960-06-30)
Vlkyňa, Velkenye place VLKKYAKN08DG (1952-01-01 - 1960-06-30)
Rimavská Seč municipality object_1267136 (1952-01-01 - 1960-06-30)
Hubovo, Hubó place HUBOVOKN08EJ (1918-10-28 - 1960-06-30)
Kesovce, Sajó-Keszi, Sajókeszi municipality object_1267183 (- 1960-06-30)
Mikolčany, Mikolcsány place MIKANYKN08DO (- 1901)
Starňa, Sztárnya, Sajószárnya place STAARAKN08DK (- 1971)
Napraď, Naprágy, Neporadza place NEPDZAKN08EI (1918-10-28 - 1960-06-30)
Levkuška, Lökösháza, Lőkös place LEVUKAKN08DK (- 1960-06-30)
Lenka, Sajó-Lenke, Sajólenke place LENNKAKN08EJ (- 1960-06-30)
Rumince, Runya place RUMNCEKN08DI (- 1960-06-30)
Polina, Alsófalu place POLINAKN08CL (- 1960-06-30)
Číz, Csíz, Číž place object_1065686 (1952-01-01 - 1960-06-30)
Kráľ, Szent-Király, Sajószentkirály municipality object_1267131 (- 1960-06-30)
Zádor, Zádorháza place ZDODORKN08CH (1952-01-01 - 1960-06-30)
Nováčany, Nasztraj, Gömörnánás place NOVANYKN08DN (- 1901)
Chvalová, Felfalu, Felsőfalu place CHVLOVKN08CM (- 1960-06-30)
Rašice, Rás, Felsőrás place RAIICEKN08CL (- 1960-06-30)
Chanava, Hanva place CHAAVAKN08DI (1952-01-01 - 1960-06-30)

Images in the GenWiki


Quicktext

object_1263721
	has 1910 population 20288 says source_1263348 (S.121),
	has from 1948 name (in slo) okres Šafárikovo,
	has name (in hun) Tornalja says source_1263348 (p. 121),
	has until 1948 name (in slo) okres Tornaľa,
	is (in deu) Bezirk (Österreich),
	is from 1923 until 1930-06-30 part of object_1262914,
	is from 1930-07-01 until 1938 part of adm_368372,
	is from 1938 until 1945 part of object_1264591,
	is from 1945-04-07 until 1948 part of adm_368372,
	is from 1949 until 1960-06-30 part of object_1262938,
	is until 1922 part of object_316289 says source_1263348 (p. 121);
RDF
Quick Search