Krapkowice, Klein Strehlitz, Archipresbyterat Klein-Strehlitz, Dekanat strzeleczkowski, Dekanat krapkowicki

map

This map shows the position or outline of the object. Have you found an error? Then we would be happy about a message.

GOV id http://gov.genealogy.net/object_293458
name
  • Krapkowice (pol) Source Dekanat Krapkowice
  • Klein Strehlitz (deu) (- 1945) Source page 55 Nr. 35 Source page 56 Nr. 27
  • Archipresbyterat Klein-Strehlitz (deu) (1887) Source S. 61 Nr. 24
  • Dekanat strzeleczkowski (pol) (1945 -) Source page 179 Nr. XXXII
  • Dekanat krapkowicki (pol) (1963) Source page 200 Nr. XVI
type
denomination
web page
Article about this place in the genealogy.net wiki
Geographic Position
  • 50.4616°N 17.8437°E calculated center position of the place
  • Number of the German 1:25,000 map sheet: 5573

Notes

Polnischer Names des namensgebenden Ortes ab 1945: Strzeleczki.


Superordinate objects

Caption

 political administration
 ecclesiastical
 judical
 settlement
 geographic
 transportation

Superordinate objects

Superordinate objects

name Timespan type Source
Groß Strehlitz (- 1945) Kommissariat Source page 55 Nr. 35 Source page 56 Nr. 27 Source page [9] VIII. 3.
Breslau, Archidiecezja wrocławska, Wrocław (- 1945) diocese archbishopric Source page 55 Nr. 35 Source page 56 Nr. 27 Source page [9] VIII. 3.
Oppeln, Dioecesis Opoliensis, Administrację Apostolską Śląska Opolskiego, Diecezja opolska (1945-10-01 -) Apostolische Administratur diocese Source Dekanat Krapkowice Source page 396 Nr. 32

Subordinate objects

name type GOV-Id Timespan
Biedrzychowice (Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny), Friedersdorf (B.M.V. in coelos assumpta) parish object_1190368 (1887)
Ottmuth (B. M. V.), Ottmuth (selige Jungfrau Maria), Ottmuth, Otmęt (Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny) parish object_1189208
Komorniki (Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny), Komornik (Visitatio B.M.V.) parish object_1190379 (1887)
Racławiczki (św. Marii Magdaleny), Polnisch-Rasselwitz (S. M. Magdalena) parish object_1190487 (1887)
Krapkowice (św. Mikołaja), Krappitz (S. Nicolaus Ep.) parish object_1190382 (1887)
Rozkochów (Św. Katarzyny Panny i Męczennicy), Rosnochau (S. Catharina) parish object_1190493 (1887)
Kórnica (Św. Fabiana i Sebastiana), Körnitz (SS. Fabian. et Sebastian.) parish object_1190376 (1887)
Strzeleczki (św. Marcina), Klein-Strehlitz (S. Martinus Tur.) parish object_1190373 (1887)
Kujawy (świętej Trójcy), Kujau (SS. Tinitas) parish object_1190483 (1887)

Images in the GenWiki


Quicktext

object_293458
	 TEXT:Polnischer Names des namensgebenden Ortes ab 1945: Strzeleczki.:TEXT,
	has 1887 name (in deu) Archipresbyterat Klein-Strehlitz says source_1162661 (S. 61 Nr. 24),
	has 1963 name (in pol) Dekanat krapkowicki says source_1284463 (p. 200) (Nr. XVI),
	has URL  https://pl.wikipedia.org/wiki/Dekanat_Krapkowice, Text:Deutscher Name des namensgebenden Ortes: Krappitz.TEXT,
	has denomination rk says source_299844 (Dekanat Krapkowice),
	has from 1945 name (in pol) Dekanat strzeleczkowski says source_1284463 (p. 179) (Nr. XXXII),
	has name (in pol) Krapkowice says source_299844 (Dekanat Krapkowice),
	has until 1945 name (in deu) Klein Strehlitz says source_1136396 (p. 56) (Nr. 27) says source_1162641 (p. 55) (Nr. 35),
	is (in deu) Dekanat says source_1136396 (p. 56) (Nr. 27) says source_1162661 (p. [9]) (VIII. 3.) says source_299844 (Dekanat Krapkowice),
	is from 1945-10-01 part of object_1164630 says source_1284482 (p. 396) (Nr. 32) says source_299844 (Dekanat Krapkowice),
	is until 1945 part of object_278495 says source_1136396 (p. 56) (Nr. 27) says source_1162641 (p. 55) (Nr. 35) says source_1162661 (p. [9]) (VIII. 3.),
	is until 1945 part of object_287754 says source_1136396 (p. 56) (Nr. 27) says source_1162641 (p. 55) (Nr. 35) says source_1162661 (p. [9]) (VIII. 3.);
RDF
Quick Search