Nysa, Neisse, Neisse, Archipresbyterat Neisse, Neiße, Dekanat nyski

map

This map shows the position or outline of the object. Have you found an error? Then we would be happy about a message.

GOV id http://gov.genealogy.net/object_293487
name
  • Nysa (pol) Source Dekanat Nysa
  • Neisse (deu) (- 1945) Source page 69 Nr. 50
  • Neisse (deu) (1887) Source page [10] 7.
  • Archipresbyterat Neisse (deu) (1887) Source page 101 Nr. 41
  • Neiße (deu) (1926) Source page 68 Nr. 40
  • Dekanat nyski (pol) (1945 -) Source page 178 Nr. XX
type
denomination
web page
Article about this place in the genealogy.net wiki
Geographic Position
  • 50.4781°N 17.3551°E calculated center position of the place
  • Number of the German 1:25,000 map sheet: 5570

Superordinate objects

Caption

 political administration
 ecclesiastical
 judical
 settlement
 geographic
 transportation

Superordinate objects

Superordinate objects

name Timespan type Source
Breslau, Archidiecezja wrocławska, Wrocław (- 1945) diocese archbishopric Source page 68 Nr. 40 Source page [10] 7.
Neiße, Neisse (- 1945) Kommissariat Source page 68 Nr. 40 Source page [10] 7.
Oppeln, Dioecesis Opoliensis, Administrację Apostolską Śląska Opolskiego, Diecezja opolska (1945-10-01 -) Apostolische Administratur diocese Source page 252 Nr. 20 Source Dekanat Nysa

Subordinate objects

name type GOV-Id Timespan
Srednia Wieś (św. Jana Chrzciciela i św. Mikołaja), Nysa (św. Jana Chrzciciela i św. Mikołaja), Mittel-Neuland (St. Johannes u. Nicolaus), Altstadt-Neisse (St. Johannes u. Nicolaus), Mittel-Neuland (SS. Joannes Bapt. et Nicolaus), Altstadt-Neisse (SS. Joannes Bapt. et Nicolaus) parish object_1194160 (1887)
Rusocin (św. Klemensa Rzymskiego), Riemertsheide (St. Klemens), Riemertsheide (S. Clemens Rom.) parish object_1194180 (1887)
Kępnica (Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny), Deutschkamitz (Mariä Himmelfahrt), Deutschkamitz (Assumptio B.M.V.), Hermannstein O. S. parish object_1194102 (1887)
Wierzbięcice (św. Mikołaja), Oppersdorf (St. Nikolaus), Oppersdorf (S. Nicolaus) parish object_1194173 (1887)
Prusinowice (św. Michała Archanioła), Waltdorf (St. Michael), Waltdorf (S. Michael) parish object_1194185 (1887)
Biała Nyska (św. Jana Ewangelisty), Bielau (St. Johannes), Bielau (S. Joannes Evang.) parish object_1194072 (1887)
Przełęk (Świętych Apostołów Piotra i Pawła), Bösdorf (SS. Petrus et Paulus), Bösdorf (St. Peter u. Paul) parish object_1194098 (1887)
Nysa (św. Jakuba Starszego i św. Agnieszki Panny Męczennicy), Neisse (St. Jacobus u. Agnes), Neisse (SS. Jacobus maj., Agnes et Nicolaus) parish object_1194109 (1887)
Reńska Wieś (św. Małgorzaty), Reinschdorf (S. Margaretha), Reinschdorf (St. Margaretha) parish object_1194177 (1887)
Niwnica (Podwyższenia Krzyża Świętego), Neunz (S. Crux), Neunz (Hl. Kreuz) parish object_1194164 (1887)

Images in the GenWiki


Quicktext

object_293487
	has 1887 name (in deu) Archipresbyterat Neisse says source_1162661 (p. 101) (Nr. 41),
	has 1887 name (in deu) Neisse says source_1162661 (p. [10]) (7.),
	has 1926 name (in deu) Neiße says source_1136396 (p. 68) (Nr. 40),
	has URL  https://pl.wikipedia.org/wiki/Dekanat_Nysa,
	has denomination rk says source_299844 (Dekanat Nysa),
	has from 1945 name (in pol) Dekanat nyski says source_1284463 (p. 178) (Nr. XX),
	has name (in pol) Nysa says source_299844 (Dekanat Nysa),
	has until 1945 name (in deu) Neisse says source_1162641 (p. 69) (Nr. 50),
	is (in deu) Dekanat says source_1136396 (p. 68) (Nr. 40) says source_1162661 (p. [10]) (7.) says source_1164631,
	is from 1945-10-01 part of object_1164630 says source_1284482 (p. 252) (Nr. 20) says source_299844 (Dekanat Nysa),
	is until 1945 part of object_278495 says source_1136396 (p. 68) (Nr. 40) says source_1162661 (p. [10]) (7.),
	is until 1945 part of object_287758 says source_1136396 (p. 68) (Nr. 40) says source_1162661 (p. [10]) (7.);
RDF
Quick Search