Neiße, Nysa, Neisse, Archipresbyterat Neisse

map

This map shows the position or outline of the object. Have you found an error? Then we would be happy about a message.

GOV id http://gov.genealogy.net/object_293487
name
type
denomination
web page
Article about this place in the genealogy.net wiki
Geographic Position
  • 50.5718°N 17.264°E calculated center position of the place
  • Number of the German 1:25,000 map sheet: 5469

Superordinate objects

Caption

 political administration
 ecclesiastical
 judical
 settlement
 geographic
 transportation

Superordinate objects

Superordinate objects

name Timespan type Source
Breslau, Archidiecezja wrocławska, Wrocław (1926) diocese archbishopric Source Nr. 40 Seite 68-70
Oppeln, Diecezja opolska, Dioecesis Opoliensis, Administrację Apostolską Śląska Opolskiego Apostolische Administratur diocese Source
Neiße, Neisse (1926) Kommissariat Source Nr. 40 Seite 68-70
Neiße, Neisse (1887) Kommissariat Source S. [10] 7.
Breslau, Archidiecezja wrocławska, Wrocław (1887) diocese archbishopric Source S. [10] 7.

Subordinate objects

name type GOV-Id Timespan
Srednia Wieś (św. Jana Chrzciciela i św. Mikołaja), Nysa (św. Jana Chrzciciela i św. Mikołaja), Mittel-Neuland (St. Johannes u. Nicolaus), Altstadt-Neisse (St. Johannes u. Nicolaus), Mittel-Neuland (SS. Joannes Bapt. et Nicolaus), Altstadt-Neisse (SS. Joannes Bapt. et Nicolaus) parish object_1194160 (1887)
Rusocin (św. Klemensa Rzymskiego), Riemertsheide (St. Klemens), Riemertsheide (S. Clemens Rom.) parish object_1194180 (1887)
Kępnica (Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny), Deutschkamitz (Mariä Himmelfahrt), Deutschkamitz (Assumptio B.M.V.), Hermannstein O. S. parish object_1194102 (1887)
Wierzbięcice (św. Mikołaja), Oppersdorf (St. Nikolaus), Oppersdorf (S. Nicolaus) parish object_1194173 (1887)
Prusinowice (św. Michała Archanioła), Waltdorf (St. Michael), Waltdorf (S. Michael) parish object_1194185 (1887)
Biała Nyska (św. Jana Ewangelisty), Bielau (St. Johannes), Bielau (S. Joannes Evang.) parish object_1194072 (1887)
Przełęk (Świętych Apostołów Piotra i Pawła), Bösdorf (SS. Petrus et Paulus), Bösdorf (St. Peter u. Paul) parish object_1194098 (1887)
Nysa (św. Jakuba Starszego i św. Agnieszki Panny Męczennicy), Neisse (St. Jacobus u. Agnes), Neisse (SS. Jacobus maj., Agnes et Nicolaus) parish object_1194109 (1887)
Reńska Wieś (św. Małgorzaty), Reinschdorf (S. Margaretha), Reinschdorf (St. Margaretha) parish object_1194177 (1887)
Niwnica (Podwyższenia Krzyża Świętego), Neunz (S. Crux), Neunz (Hl. Kreuz) parish object_1194164 (1887)

Images in the GenWiki


Quicktext

object_293487
	gehört 1887 zu object_278495 says source_1162661 (S. [10] 7.),
	gehört 1887 zu object_287758 says source_1162661 (S. [10] 7.),
	gehört 1926 zu object_278495 says source_1136396 (Nr. 40 Seite 68-70),
	gehört 1926 zu object_287758 says source_1136396 (Nr. 40 Seite 68-70),
	gehört zu object_1164630 says source_1164631,
	hat Konfession rk says source_1164631,
	hat URL  https://pl.wikipedia.org/wiki/Dekanat_Nysa,
	heißt  (auf deu) Neiße says source_1136396 (Nr. 40 Seite 68-70),
	heißt  (auf pol) Nysa says source_1164631,
	heißt 1887  (auf deu) Archipresbyterat Neisse says source_1162661 (S. 101 Nr. 41),
	heißt 1887  (auf deu) Neisse says source_1162661 (S. [10] 7.),
	ist (auf deu) Dekanat says source_1136396 (Nr. 40 Seite 68-70) says source_1162661 (S. [10] 7.) says source_1164631;
RDF
Quick Search