Biała, Zülz, Archipresbyterat Zülz, Dekanat bialski

map

This map shows the position or outline of the object. Have you found an error? Then we would be happy about a message.

GOV id http://gov.genealogy.net/object_293492
name
type
denomination
web page
Article about this place in the genealogy.net wiki
Geographic Position
  • 50.4075°N 17.674°E calculated center position of the place
  • Number of the German 1:25,000 map sheet: 5572

Superordinate objects

Caption

 political administration
 ecclesiastical
 judical
 settlement
 geographic
 transportation

Superordinate objects

Superordinate objects

name Timespan type Source
Oppeln (- 1945) Kommissariat Source page [10] Nr. 8. Source page 105 Nr. 74
Breslau, Archidiecezja wrocławska, Wrocław (- 1945) diocese archbishopric Source page [10] Nr. 8. Source page 105 Nr. 74
Oppeln, Dioecesis Opoliensis, Administrację Apostolską Śląska Opolskiego, Diecezja opolska (1945-10-01 -) Apostolische Administratur diocese Source page 56 Nr. 1. Source Dekanat Biała

Subordinate objects

name type GOV-Id Timespan
Ligota Bialska (św. Stanisława Biskupa), Ellguth (Hl. Stanislaus), Ellguth (S. Stanislaus Ep. Mart.) parish object_1198310 (1887)
Śmicz (św. Katarzyny Aleksandryjskiej), Schmietsch, Schmitsch (Hl. Katharina), Schmitsch (S. Catharina), Lößtal parish object_1198348 (1887)
Gostomia (Aniołów Stróżów), Simsdorf, Simsdorf (SS. Angeli Custodes), Simsdorf (Hl. Schutzengel) parish object_1198354 (1887)
Wierzch (Św. Wawrzyńca), Deutsch Müllmen (Hl. Laurenz), Deutsch Müllmen (S. Laurentius Mart.) parish object_1198307 (1887)
Prężyna (św. Jakuba Apostoła), Groß Pramsen (Hl. Jakob), Groß Pramsen (S. Jacobus maj.) parish object_1198330 (1887)
Łącznik (Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny), Lonschnik (Mariä Heimsuchung), Lonschnik (Visitatio B.M.V.) parish object_1198335 (1887)
Olbrachcice (Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny), Polnisch Olbersdorf (Mariä unbefleckte Empfängnis), Polnisch Olbersdorf (B.M.V. Immacul. Concept.), Olbersdorf O.S. parish object_1198303 (1907)
Biała (Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny), Zülz (Mariä Himmelfahrt), Zülz (Assumptio B.M.V.) parish object_1198371 (1887)
Grabina (Matki Boskiej Szkaplerznej), Grabine (B.M.V. de monte Carmelo), Grabine (Selige Jungfrau Maria von Monte Carmelo) parish object_1198325 (1887)
Ścinawa Mała (Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny), Steinau O./S. (Mariä Heimsuchung), Steinau O./S. (Visitatio B.M.V.) parish object_1198356 (1887)
Solec (św. Jana Chrzciciela), Altzülz (Hl. Johannes Täuf.), Altzülz (S. Joannes Bapt.) parish object_1198298 (1887)

Images in the GenWiki


Quicktext

object_293492
	has 1887 name (in deu) Archipresbyterat Zülz says source_1162661 (p. 192) (Nr. 79),
	has URL  https://pl.wikipedia.org/wiki/Dekanat_Biała,
	has denomination rk says source_299844 (Dekanat Biała),
	has from 1945 name (in pol) Dekanat bialski says source_1284463 (p. 177) (Nr. I),
	has name (in pol) Biała says source_1284482 (p. 56) (Nr. 1.) says source_299844 (Dekanat Biała),
	has until 1945 name (in deu) Zülz says source_1136396 (p. 105) (Nr. 74) says source_1162661 (p. [10]) (Nr. 8.),
	is (in deu) Dekanat says source_1136396 (p. 105) (Nr. 74) says source_1162661 (p. [10]) (Nr. 8.) says source_299844 (Dekanat Biała),
	is from 1945-10-01 part of object_1164630 says source_1284482 (p. 56) (Nr. 1.) says source_299844 (Dekanat Biała),
	is until 1945 part of object_278495 says source_1136396 (p. 105) (Nr. 74) says source_1162661 (p. [10]) (Nr. 8.),
	is until 1945 part of object_287759 says source_1136396 (p. 105) (Nr. 74) says source_1162661 (p. [10]) (Nr. 8.);
RDF
Quick Search