okres Poltár

map

This map shows the position or outline of the object. Have you found an error? Then we would be happy about a message.

GOV id http://gov.genealogy.net/object_395582
name
  • okres Poltár (slo)
type
  • Bezirk (1951 - 1960-06-30) Source S46
  • Bezirk (1996-07-24 -)
Article about this place in the genealogy.net wiki
Geographic Position
  • 48.4926°N 19.7378°E calculated center position of the place
  • Number of the German 1:25,000 map sheet: 7584

Superordinate objects

Caption

 political administration
 ecclesiastical
 judical
 settlement
 geographic
 transportation

Superordinate objects

Superordinate objects

name Timespan type Source
Banská Bystrica, Banskobystrický kraj (1996-07-24 -) Landesbezirk
Banskobystrický kraj (1951 - 1960-06-30) Landesbezirk

Subordinate objects

name type GOV-Id Timespan
Veľká Ves, Losoncznagyfalu place VEKVESJN98UJ (1996-07-23 -)
Ďubákovo, Vágó place UBKOVOJN98UN (1996-07-23 -)
Poltár municipality object_1266622 (1996-07-23 -)
Poltár municipality object_1266622 (1951-12-31 - 1960-06-30)
Slaná Lehota, Sósliget place SLAOTAJN98VK (1951-12-31 - 1960-06-30)
Hrnčiarska Ves municipality object_1266618
Cinobaňa municipality object_1266617 (1951-12-31 - 1960-06-30)
Cinobaňa municipality object_1266617 (1996-07-23 -)
Veľká Suchá, Nagyszuha place VEKUCHJN98WK (1951-12-31 - 1960-06-30)
Zlatno, Zlatnói üveggyár place ZLATNOJN98VM (1998-05-01 -)
Vaľkovo, Válykó place VAKOVOJN98VL (1951-12-31 - 1960-06-30)
Breznička, Ipolyberzence place BREIKAJN98UK (1996-07-23 -)
Breznička, Ipolyberzence place BREIKAJN98UK (1951-12-31 - 1960-06-30)
Pondelok, Cserepes place PONLOKJN98WK (1951-12-31 - 1960-06-30)
Bystrička, Ipolybesztercze place BYSIKAJN98UL (1951-12-31 - 1960-06-30)
Selce, Telep place SELLCEJN98WK (1951-12-31 - 1960-06-30)
Selce, Telep place SELLCEJN98WK (1996-07-23 -)
Hradište, Várkút place HRAITEJN98UL (1951-12-31 - 1960-06-30)
Hradište, Várkút place HRAITEJN98UL (1996-07-23 -)
Ozdín, Ozdin place OZDZDNJN98UL
Krná, Kiskorna place KRNKRNJN98UM (1951-12-31 - 1960-06-30)
Krná, Kiskorna place KRNKRNJN98UM (1996-07-23 -)
Utekáč, Újantalvölgy place UTETEKJN98VO
Ozdín municipality object_1266621 (1951-12-31 - 1960-06-30)
Ozdín municipality object_1266621 (1996-07-23 -)
Uhorské, Ipolymagyari place UHORSKJN98UL (1951-12-31 - 1960-06-30)
Uhorské, Ipolymagyari place UHORSKJN98UL (1996-07-23 -)
České Brezovo municipality object_1266616 (1951-12-31 - 1960-06-30)
České Brezovo municipality object_1266616 (1996-07-23 -)
Turíčky, Etrefalva place TURRKYJN98UK (1951-12-31 - 1960-06-30)
České Brezovo, Csehberek place ESKOVOJN98VL
Šoltýska, Újantalfalva place OLTSKAJN98UN (1996-07-23 -)
Kalinovo municipality object_1266619 (1951-12-31 - 1960-06-30)
Kalinovo municipality object_1266619 (1996-07-23 -)
Rovňany, Ipolyróna place ROVANYJN98UK (1996-07-23 -)
Rovňany, Ipolyróna place ROVANYJN98UK (1951-12-31 - 1960-06-30)
Kalinovo, Kálnó place KALOVOJN98UJ
Zelené, Ipolyszele place ZELLENJN98VK (1951-12-31 - 1960-06-30)
Sušany, Susány municipality object_1266960 (1951-12-31 - 1960-06-30)
Sušany, Susány municipality object_1266960 (1996-07-23 -)
Hrnčiarske Zalužany, Fazekaszsaluzsány place HRNANYJN98WJ (1996-07-23 -)
Hrnčiarske Zalužany, Fazekaszsaluzsány place HRNANYJN98WJ (1951-12-31 - 1960-06-30)
Kokava nad Rimavicou municipality object_1266620 (1960-07-01 -)
Málinec municipality object_1266434 (1996-07-24 -)
Málinec municipality object_1266434 (1951-12-31 - 1960-06-30)
Mládzovo, Nemesfalva place MLDOVOJN98UK (1951-12-31 - 1960-06-30)
Mládzovo, Nemesfalva place MLDOVOJN98UK (1996-07-23 -)

Images in the GenWiki


Quicktext

object_395582
	has name (in slo) okres Poltár,
	is from 1951 until 1960-06-30 (in deu) Bezirk (Österreich) says source_1262909 (S46),
	is from 1951 until 1960-06-30 part of object_1262938,
	is from 1996-07-24 (in deu) Bezirk (Österreich),
	is from 1996-07-24 part of object_395575;
RDF
Quick Search