Places that are approx. 5 km away from Wałdyki, Waldiki, Waldek (WALDEKJO93VN)

name type GOV-Id
Gai settlement GAIGAIJO93VM
Grenze settlement GRENZEJO93VN
Kienbruch settlement KIEUCHJO93VN
Lossen, Losy place LOSSENJO93VM
Rożental, Rosenthal place ROSHALJO93VN
Diebsack settlement DIEACKJO93VN
Pomierki, Pomierken place POMKENJO93VN
Grabowo, Grabau place GRABAUJO93VN
Kolodzeiken, Kołodziejki settlement KOLKENJO93VN
Złotowo, Zlottowo place ZLOOWOJO93VM
Leip, Gut Leip, Lipowo place LEIEIPJO93VN
Wałdyki, Waldiki, Waldek place WALDEKJO93VN
Lubstyn, Lubstein, Groß Lobenstein, Gut Groß Lobenstein place LOBEINJO93WM
Domäne Nappern place NAPERNJO93WM
Stegna place STEGNAJO93WM
Wiśniewo, Wieszniewo, Kirschenau place KIRNAUJO93WN
Gut Klein Lobenstein, Klein Lobenstein, Lobenstein place LOBEI2JO93WM
Luisenthal, Vorwerk Luisenthal place LUIHALJO93WN
Zakurzewo, Zakurzewo place ZAKEWOJO93WN
Zajączki, Gut Hasenberg, Haasenberg place HAAERGJO93WN
Pientken place PIEKENJO93WM
Marienfelde, Glaznoty place MARLDEJO93WM
Kolonie Ketzwalde place KETLDEJO93WM
Wygoda, Ruhwalde place RUHLDEJO93XM
Kolonie Marienfelde, Kolonie place MARLDEJO93XM
Quick Search