Places that are approx. 5 km away from Vienau (object_1053806)

name type GOV-Id
Ziegelei settlement ZIELEIJO52QR
Vietzen settlement VIEZENJO52QQ
Siepe/St. Nicolaus filial church SIEEP1JO52QR
Vietzen filial church VIEZENJO52QR
Siepe settlement SIEEPEJO52QR
Jeetze church object_160311
Kalkberg settlement KALERGJO52RQ
Jeetze settlement JEETZEJO52RR
Altmersleben settlement ALTBENJO52RQ
Altmersleben church object_161410
Kahrstedt settlement KAHEDT_O3591
Kahrstedt filial church KAHEDTJO52RR
Vorwerk Gölitz settlement VORITZJO52RR
Butterhorst settlement BUTRSTJO52RQ
Dolchau settlement DOLHAUJO52RR
Dolchau filial church DOLHA1JO52RR
Vienau filial church VIENAUJO52RR
Ziegelei Dolchau settlement ZIEHAUJO52RR
Brunau/St. Martin filial church BRUTINJO52RR
Brunau settlement BRUNAUJO52RS
Am Bahnhof settlement AMBHOFJO52RS
Vienau manor (building) VIENA1JO52RQ
Vienau settlement VIENAUJO52RQ
Bahnhof Brunau-Packebusch settlement BAHSCHJO52RS
Brettschneidemühle settlement BREHLEJO52RS
Dampfziegelei settlement DAMLEIJO52RS
Packebusch church object_160308
Mehrin settlement MEHRINJO52SR
Mehrin church object_160317
Am Mühlenberg settlement AMMERGJO52SS
Packebusch settlement PACSCHJO52SS
Beese filial church BEEES1JO52SR
Beese settlement BEEESEJO52SR
Kolonie Meßdorf settlement KOLORFJO52SR
Büste church filial church object_160471
Hagenau settlement HAGNAUJO52SS
Hagenauer Mühle settlement HAGHLEJO52SS
Hagenau filial church HAGNA1JO52SS
Bahnhof Meßdorf settlement BAHORFJO52SR
Büste settlement BUSSTEJO52SQ
Meßdorf church object_160945
Meßdorf settlement MESORFJO52SR
Biesenthal filial church BIEHA1JO52SR
Biesenthal settlement BIEHALJO52SR
Quick Search