Wiązów, Wansen, Archipresbyterat Wansen

map

This map shows the position or outline of the object. Have you found an error? Then we would be happy about a message.

GOV id http://gov.genealogy.net/object_1136645
name
  • Wiązów (pol) Source Dekanat Wiązów
  • Wansen (deu) Source Nr. 71 Seite 102-103 Source S. [9] VIII. 1.
  • Archipresbyterat Wansen (deu) (1887) Source S. 183 Nr. 75
type
denomination
web page
Article about this place in the genealogy.net wiki
Geographic Position
  • 50.795°N 17.2041°E calculated center position of the place
  • Number of the German 1:25,000 map sheet: 5269

Superordinate objects

Caption

 political administration
 ecclesiastical
 judical
 settlement
 geographic
 transportation

Superordinate objects

Superordinate objects

name Timespan type Source
Breslau (1887) Kommissariat Source S. [9] VIII. 1.
Breslau (1926) Kommissariat Source Nr. 71 Seite 102-103
Breslau, Archidiecezja wrocławska, Wrocław (1926) diocese archbishopric Source Nr. 71 Seite 102-103
Breslau, Archidiecezja wrocławska, Wrocław (1887) diocese archbishopric Source S. [9] VIII. 1.

Subordinate objects

name type GOV-Id Timespan
Brożec (św. Jakuba Apostoła), Brosewitz (Hl. Jakobus), Brosewitz (S. Jacobus maj.) parish object_1197956 (1887)
Prusy (św. Wawrzyńca), Prauß (Hl. Augustinus), Prauß (S. Augustinus E.C.D.) Pfarrkuratie object_1197996 (1887)
Wiązów (św. Mikołaja), Wansen (Hl. Nikolaus), Wansen (S. Nicolaus) parish object_1198009 (1926)
Wiązów (św. Mikołaja), Wansen (Hl. Nikolaus), Wansen (S. Nicolaus) parish object_1198009 (1887)
Jaworów (św. Michała Archanioła), Jauer Dorf (Hl. Michael), Jauer Dorf (S. Michael) parish object_1197969 (1887)
Oleśnica Mała (św. Wawrzyńca), Klein Oels (Hl. Laurenz), Klein Oels (S. Laurentius) parish object_1197975 (1887)
Niemil, Niehmen (Hl. Katharina), Niehmen (S. Catharina) parish object_1197989 (1887)
Jutrzyna (św. Franciszka z Asyżu), Marienau (S. Franciscus Assis.), Marienau (Hl. Franziskus v. Assisi) parish object_1197985 (1887)
Strzelin (Podwyższenia Krzyża Świętego), Strehlen (S. Crux), Strehlen (Heilig Kreuz) parish object_1198001 (1887)
Kucharzowice (św. Andrzeja Apostoła), Köchendorf (S. Andreas Ap.), Köchendorf (Hl. Ap. Andreas) parish object_1197982 (1887)
Siemisławice (Trójcy Świętej), Siebenhufen (SS. Trinitas), Siebenhufen (Hl. Dreifaltigkeit) parish object_1197998 (1887)
Dankowice (św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny), Danchwitz (S. Joseph), Danchwitz (Hl. Joseph) Pfarrkuratie object_1197962 (1887)
Owczary (św. Marcina), Tempelfeld (S. Martinus E.), Tempelfeld (Hl. Martin) parish object_1198004 (1887)

Images in the GenWiki


Quicktext

object_1136645
	has 1887 name (in deu) Archipresbyterat Wansen says source_1162661 (S. 183 Nr. 75),
	has URL  https://pl.wikipedia.org/wiki/Dekanat_Wiązów,
	has denomination rk says source_1162661 (S. 183 Nr. 75),
	has name (in deu) Wansen says source_1136396 (Nr. 71 Seite 102-103) says source_1162661 (S. [9] VIII. 1.),
	has name (in pol) Wiązów says source_299844 (Dekanat Wiązów),
	is (in deu) Dekanat says source_1136396 (Nr. 71 Seite 102-103) says source_1162661 (S. [9] VIII. 1.),
	is 1887 part of object_278495 says source_1162661 (S. [9] VIII. 1.),
	is 1887 part of object_287752 says source_1162661 (S. [9] VIII. 1.),
	is 1926 part of object_278495 says source_1136396 (Nr. 71 Seite 102-103),
	is 1926 part of object_287752 says source_1136396 (Nr. 71 Seite 102-103);
RDF
Quick Search