Canth, Kanth, Archipresbyterat Canth, Kąty Wrocławskie

map

This map shows the position or outline of the object. Have you found an error? Then we would be happy about a message.

GOV id http://gov.genealogy.net/object_1163987
name
  • Canth (deu) Source S. [9] VIII. 1.
  • Kanth (deu)
  • Archipresbyterat Canth (deu) (1887) Source S. 24 Nr. 9
  • Kąty Wrocławskie (pol) (1945 -)
type
denomination
web page
Article about this place in the genealogy.net wiki
Geographic Position
  • 51.011°N 16.7151°E calculated center position of the place
  • Number of the German 1:25,000 map sheet: 4966

Superordinate objects

Caption

 political administration
 ecclesiastical
 judical
 settlement
 geographic
 transportation

Superordinate objects

Superordinate objects

name Timespan type Source
Breslau, Archidiecezja wrocławska, Wrocław (1887) diocese archbishopric Source S. [9] VIII. 1.
Breslau, Archidiecezja wrocławska, Wrocław (1926) diocese archbishopric Source Nr. 8 Seite 37-38
Breslau (1926) Kommissariat Source Nr. 8 Seite 37-38
Breslau (1887) Kommissariat Source S. [9] VIII. 1.

Subordinate objects

name type GOV-Id Timespan
Milin (św. Michała Archanioła), Fürstenau (S. Michael Arch.) parish object_1187921 (1887)
Buków (św. Stanisława Biskupa i Męczennika), Bockau (S. Stanislaus E. M.) parish object_1187912 (1887)
Chmielów (św. Marcina), Schmellwitz (S. Martinus) parish object_1187992 (1887)
Piotrkowice Wielkie (św. Katarzyny), Groß-Peterwitz (S. Catharina V. M.), Groß-Peterwitz (St. Catharinae) parish object_1176865 (1887)
Gniechowice (św. Filomeny), Gnichwitz (S. Philumena V. M.) parish object_1187924 (1887)
Pełcznica (św. Mikołaja), Polsnitz (S. Nicolaus) parish object_1187970 (1887)
Zachowice (Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny), Sachwitz (Ass. B.M.V.) parish object_1187985 (1887)
Maniów Wielki (Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny), Groß Mohnau (Immacul. Conc. B.M.V.) parish object_1187929 (1887)
Kostomłoty (Podwyższenia Krzyża Świętego), Kostenblut (S. Gotthardus Ep. C.) parish object_1187955 (1887)
Sośnica (Podwyższenia Krzyża Świętego), Schosnitz (Exaltatio s. Crucis) parish object_1188068 (1887)
Rogów Sobocki (św. Jana Chrzciciela), Rogau-Rosenau (S. Johannes Bapt.) parish object_1187981 (1887)
Kąty Wrocławskie (Świętych Apostołów Piotra i Pawła), Canth (SS. Petrus et Paulus Apost.) parish object_1187916 (1887)

Images in the GenWiki


Quicktext

object_1163987
	has 1887 name (in deu) Archipresbyterat Canth says source_1162661 (S. 24 Nr. 9),
	has URL  https://pl.wikipedia.org/wiki/Dekanat_Kąty_Wrocławskie,
	has denomination rk says source_1136396 (Nr. 8 Seite 37-38),
	has from 1945 name (in pol) Kąty Wrocławskie,
	has name (in deu) Canth says source_1162661 (S. [9] VIII. 1.),
	has name (in deu) Kanth,
	is (in deu) Dekanat says source_1136396 (Nr. 8 Seite 37-38) says source_1162661 (S. [9] VIII. 1.),
	is 1887 part of object_278495 says source_1162661 (S. [9] VIII. 1.),
	is 1887 part of object_287752 says source_1162661 (S. [9] VIII. 1.),
	is 1926 part of object_278495 says source_1136396 (Nr. 8 Seite 37-38),
	is 1926 part of object_287752 says source_1136396 (Nr. 8 Seite 37-38);
RDF
Quick Search