Lubliniec, Lublinitz, Archipresbyterat Lublinitz, Loben

map

This map shows the position or outline of the object. Have you found an error? Then we would be happy about a message.

GOV id http://gov.genealogy.net/object_1163992
name
  • Lubliniec (pol) Source
  • Lublinitz (deu) Source Nr. 34 S. 85-88 Source S. [9] VIII. 3.
  • Archipresbyterat Lublinitz (deu) (1887) Source S. 85 Nr. 34
  • Loben (deu) (1941 - 1945)
type
denomination
web page
Article about this place in the genealogy.net wiki
Geographic Position
  • 50.7126°N 18.6634°E calculated center position of the place
  • Number of the German 1:25,000 map sheet: 5277

Superordinate objects

Caption

 political administration
 ecclesiastical
 judical
 settlement
 geographic
 transportation

Superordinate objects

Superordinate objects

name Timespan type Source
Groß Strehlitz (1887) Kommissariat Source S. [9] VIII. 3. Source Nr. 34 S. 85-88
Archidioecesis Katovicensis, Kattowitz, polnisch Schlesien, Administracji Apostolskiej Śląska Polskiego, Diecezja katowicka, Archidiecezja katowicka (1922-12-17) Apostolische Administratur diocese archbishopric Source
Breslau, Archidiecezja wrocławska, Wrocław (1887) diocese archbishopric Source S. [9] VIII. 3. u. Nr. 32 Seite 61-62
Gleiwitz, Dioecesis Glivicensis, Diecezja Gliwickiej diocese Source

Subordinate objects

name type GOV-Id Timespan
Koszęcin (Najświętszego Serca Pana Jezusa), Koschentin (Assumptio B.M.V.), Koschentin (Mariä Himmelfahrt) parish object_1192157 (1887)
Boronów (Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego), Boronow (St. Maria von Smo Rosario), Boronow (B.M.V. de Smo Rosario) parish object_1192105 (1887)
Dobrodzień (św. Marii Magdaleny), Guttentag (St. Maria Magdalena), Guttentag (S. M. Magdalena) parish object_1192106 (1887)
Lubetzko (Mariä Himmelfahrt), Lubecko (Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny), Lubetzko (Assumptio B.M.V.) parish object_1192167 (1887)
Schierokau (St. Peter u. Paul), Sieraków Śląski (Świętych Apostołów Piotra i Pawła), Schierokau (SS. Petrus et Paulus) parish object_1192184 (1887)
Lubschau (Hl. Jakob), Lubsza (św. Jakuba Starszego Apostoła), Lubschau (S. Jacobus maj.) parish object_1192177 (- 1955-05-12)
Pawonków (św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy), Pawonkau (S. Catharina), Pawonkau (St. Catharina) parish object_1192183 (1887)
Sadów (św Józefa), Sodow (St. Joseph), Sodow (S. Joseph) parish object_1192186 (1887)
Kochanowitz (St. Laurenz), Kochanowitz (S. Laurentius), Kochanowice (św. Wawrzyńca) parish object_1192145 (1887)
Lublinitz (S. Nicolaus), Lublinitz (St. Nikolaus), Lubliniec (św. Mikołaja) parish object_1192170 (1887)

Images in the GenWiki


Quicktext

object_1163992
	has 1887 name (in deu) Archipresbyterat Lublinitz says source_1162661 (S. 85 Nr. 34),
	has URL  https://pl.wikipedia.org/wiki/Dekanat_Lubliniec,
	has denomination rk says source_1164629,
	has from 1941 until 1945 name (in deu) Loben,
	has name (in deu) Lublinitz says source_1136396 (Nr. 34 S. 85-88) says source_1162661 (S. [9] VIII. 3.),
	has name (in pol) Lubliniec says source_1164629,
	is (in deu) Dekanat says source_1136396 (Nr. 34 S. 85-88) says source_1162661 (S. [9] VIII. 3.) says source_1164629,
	is 1887 part of object_278495 says source_1162661 (S. [9] VIII. 3. u. Nr. 32 Seite 61-62),
	is 1887 part of object_287754 says source_1162661 (Nr. 34 S. 85-88) says source_1162661 (S. [9] VIII. 3.),
	is 1922-12-17 part of object_1164626 says source_1164756,
	is part of object_1164628 says source_1164629;
RDF
Quick Search