Tczewski, Dirschau

map

This map shows the position or outline of the object. Have you found an error? Then we would be happy about a message.

GOV id http://gov.genealogy.net/object_1282418
name
  • Tczewski (pol)
  • Dirschau (deu)
type
  • deanery
denomination
  • rk
Article about this place in the genealogy.net wiki
Geographic Position
  • 54.0977°N 18.5446°E calculated center position of the place
  • Number of the German 1:25,000 map sheet: 1977

Superordinate objects

Caption

 political administration
 ecclesiastical
 judical
 settlement
 geographic
 transportation

Superordinate objects

Superordinate objects

name Timespan type Source
Culma, Dioecesis Culmensis, Chełmno, Culm (1821 - 1992) diocese Source
Diecezja Pelplińska, Pelplin, Dioecesis Pelplinensis (1992 -) diocese

Subordinate objects

name type GOV-Id Timespan
Subkau (St Stanislaus), Subkowy (pw. Świętego Stanisława) parish object_1340722
Wyschyn (Allerheiligen), Wysin (pw. Wszystkich Świętych) parish object_1340726 (- 1919)
Mühlbanz (Mariä Empfängnis), Miłobądź (pw. Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny) parish object_1340716
Trąbki Wielkie (pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny), Trampken (Mariä Himmelfahrt) parish object_1340724 (- 1919)
Skarszewy (pw. Świętego Michała Archanioła), Schöneck (St Michael) parish object_1340720 (- 1919)
Gemlitz (St Johannes Baptist), Giemlice (pw. Świętego Jana Chrzciciela) parish object_1340712 (- 1919)
Gardschau (St Johannes Nepomuk), Godziszewo (pw. Świętego Jana Nepomucena) parish object_1340708 (- 1972)
Tczew (pw. Podwyższenia Świętego Krzyża), Dirschau (Kreuzerhöhung) parish object_1340706
Lubiszewo (pw. Świętej Trójcy), Liebschau (St Trinitatis) parish object_1340714
Niedamowo (St Nikolai), Niedamowo (pw. Świętego Mikołaja) parish object_1340718 (- 1919)
Gartschin (St Andreas), Garczyn (pw. Świętego Andrzeja Apostoła) parish object_1340710 (- 1972)

Images in the GenWiki


Quicktext

object_1282418
	has denomination rk,
	has name (in deu) Dirschau,
	has name (in pol) Tczewski,
	is (in deu) Dekanat,
	is from 1821 until 1992 part of object_1164065 says source_1340591,
	is from 1992 part of object_1341298;
RDF
Quick Search