Sępólno Krajeńskie

map

This map shows the position or outline of the object. Have you found an error? Then we would be happy about a message.

GOV id http://gov.genealogy.net/object_1341378
name
  • Sępólno Krajeńskie (pol)
type
  • deanery
denomination
  • rk
Article about this place in the genealogy.net wiki
Geographic Position
  • 53.2967°N 17.3328°E estimated
  • Number of the German 1:25,000 map sheet: 2769

Superordinate objects

Caption

 political administration
 ecclesiastical
 judical
 settlement
 geographic
 transportation

Superordinate objects

Superordinate objects

name Timespan type Source
Diecezja Pelplińska, Pelplin, Dioecesis Pelplinensis (1992 - 2004) diocese Source
Bromberg, Bydgoszcz (2004 -) diocese Source

Subordinate objects

name type GOV-Id Timespan
Sypniewo (pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej), Sypniewo (St Katharina) parish object_1340464 (2023)
Zempelburg (St Bartholomäus), Sępolno (pw. Świętego Bartłomieja Apostoła) parish object_1340470 (2023)
Groß Lutau (St Laurentius), Lutowo (pw. Świętego Wawrzyńca) parish object_1340455 (2023)
Vandsburg (Mariä Himmelfahrt), Więcbork (pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny) parish object_1340466 (2023)

Images in the GenWiki


Quicktext

object_1341378
	has denomination rk,
	has name (in pol) Sępólno Krajeńskie,
	is (in deu) Dekanat,
	is from 1992 until 2004 part of object_1341298 says source_1341366,
	is from 2004 part of object_1295027 says source_1341366;
RDF
Quick Search