Skórzecki

map

This map shows the position or outline of the object. Have you found an error? Then we would be happy about a message.

GOV id http://gov.genealogy.net/object_1341504
name
  • Skórzecki (pol)
type
  • deanery
denomination
  • rk
Article about this place in the genealogy.net wiki
Geographic Position
  • 53.4684°N 17.4641°E estimated
  • Number of the German 1:25,000 map sheet: 2570

Superordinate objects

Caption

 political administration
 ecclesiastical
 judical
 settlement
 geographic
 transportation

Superordinate objects

Superordinate objects

name Timespan type Source
Diecezja Pelplińska, Pelplin, Dioecesis Pelplinensis diocese Source

Subordinate objects

name type GOV-Id Timespan
Skurz (Allerheiligen), Skórcz (pw. Wszystkich Świętych) parish object_1341006 (2023)
Barloschno (St Martin), Barłożno (pw. Świętego Marcina) parish object_1340988 (2023)
Czarnylas (pw. Świętego Andrzeja Apostoła), Schwarzwald (St Andreas) parish object_1340946 (2023)
Kościelna Jania (pw. Trójcy Świętej), Kirchenjahn (St Trinitatis) parish object_1340990 (2023)
Ponschau (Mariä Verkündigung), Pączewo (pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny) parish object_1340943 (2023)
Osiek (pw. Świętego Rocha), Ossiek (St Rochus) parish object_1341000 (2023)
Lubichowo (pw. Świętego Jakuba Apostoła Starszego), Lubichow (St Jakobi) parish object_1341154 (2023)

Images in the GenWiki


Quicktext

object_1341504
	has denomination rk,
	has name (in pol) Skórzecki,
	is (in deu) Dekanat,
	is part of object_1341298 says source_1164066;
RDF
Quick Search