Hajdú-Bihar

map

This map shows the position or outline of the object. Have you found an error? Then we would be happy about a message.

GOV id http://gov.genealogy.net/object_269229
name
  • Hajdú-Bihar (hun)
type
  • comitatus
external id
Article about this place in the genealogy.net wiki
Geographic Position
  • 47.4217°N 21.5492°E calculated center position of the place
  • Number of the German 1:25,000 map sheet: 8595

Superordinate objects

Caption

 political administration
 ecclesiastical
 judical
 settlement
 geographic
 transportation

Superordinate objects

Superordinate objects

name Timespan type Source
Hungary, Hongarije, Венгрия, Maďarsko, Magyarország, Hongrie, Ungarn, Magyar Köztársaság, Magyar Köztársaság republic kingdom republic

Subordinate objects

name type GOV-Id Timespan
Gyúlás part of place GYLYLSKN07SS
Berkestag place BERTAGKN07KP
Berkestér part of place BERSTRKN07WJ
Hajdúböszörmény Vasútállomás train station HAJOMSKN07SQ
Borockás place BORCKSKN07OW
Ádámdűlő place DMDMDLKN07QK
Korhánysziget part of place KORGETKN07SG
Hortyi place HORTYIKN07NU
Ludastó place LUDASTKN07WM
Dögtér place DOGGTRKN07NH
Szűcsdűlő place SZCSDLKN07QK
Bacsóház part of place BACSHZKN07UR
Alsódűlő place ALSSDLKN07QH
Tiszacsege place TISEGEKN07MQ
Püspökladány Vasútállomás train station PUSOMSKN07NH
Délódűlő place DLDLDLKN07PI
Kardosliget part of place KARGETKN07WJ
Csatótanya place CSANYAKN07UB
Ferencmajor place FERJORKN07PO
Dudástanya place DUDNYAKN07VJ
Kocsilapos place KOCPOSKN07SI
Tiszavölgy place TISLGYKN07SI
Lárótanya part of place LRTNYAKN07XR
Földes place FOLDESKN07QH
Szurokfőződűlő place SZUZDLKN07WM
Fényestelep part of place FNYLEPKN07UP
Munknagytanya place MUNNYAKN07NU
Kistag part of place KISTAGKN07XO
Konyár place KONNYRKN07UH
Komádi place KOMMDIKN07SA
Káptalandűlő place KPTNDLKN07QK
Kishortyi place KISTYIKN07NU
Hármas place HRMMASKN07QK
Hajdúszoboszló place HAJSZLKN07QK
Hídköz part of place HDKKOZKN07RE
Hídláb part of place HDLDLBKN07MI
Hídrét place HDRDRTKN07RD
Újlétai Tanyák place JLTNYKKN07WL
Pekártanya place PEKNYAKN07VF
Gógántanya place GGNNYAKN07PC
Muszáj part of place MUSSZJKN07NH
Dorogiás-Telekföld place DOROLDKN07UP
Baloghtanya place BALNYAKN07VQ
Baloghtanya place BALNYAKN07VJ
Baloghtanya place BALNYAKN07TF
Baloghtanya place BALNYAKN07TB
Égettrét place GETTRTKN07WM
Szentivánhalom place SZELOMKN07NJ
Nyilas part of place NYILASKN07WJ
Fűzfás place FZFZFSKN07RD
Fűzfás place FZFZFSKN07PA
Nyártó part of place NYRYRTKN07SE
Haldűlő place HALLDLKN07QK
Kötelesdűlő part of place KOTSDLKN07WM
Péterkert part of place PTEERTKN07UQ
Hanelek part of place HANLEKKN17BN
Keleti Lapos part of place KELPOSKN07UQ
Kislegelő part of place KISGELKN07NH
Erdőhalmi Tanyák part of place ERDNYKKN07VJ
Kinizsirét part of place KINIRTKN07SA
Kishídköz place KISKOZKN07SE
Hajdúböszörmény place HAJMNYKN07SQ
Fürjhalomjárás part of place FURJRSKN07QT
Perjés place PERRJSKN07UD
Határdűlő place HATRDLKN07UR
Pocsaj place POCSAJKN07VG
Polgár place POLLGRKN07NU
Csattagháttag place CSATAGKN07KP
Lókert part of place LKEERTKN07ST
Kövendytanya place KOVNYAKN17AM
Egyek Vasútállomás train station EGYOMSKN07KP
Ácstanya place CSTNYAKN07XK
Biharnagybajom place BIHJOMKN07OF
Hortobágy Vasútállomás train station HOROMSKN07ON
Nyergesdűlő place NYESDLKN07QK
Dózsatanya place DZSNYAKN07SF
Kisnyomás place KISOMSKN07RB
Ragáli place RAGGLIKN07KP
Kistikostanya place KISNYAKN07OW
Kődomb part of place KDOOMBKN07UF
Kőgyes place KGYYESKN07RD
Akasztófahegy place AKAEGYKN07WM
Hencida place HENIDAKN07UG
Herkány part of place HERKNYKN07TA
Ohat-Pusztakócs Vasútállomás train station OHAOMSKN07LO
Ecseditanya place ECSNYAKN07RE
Berencsitanya place BERNYAKN07PI
Dábótanya place DBTNYAKN07SF
Sáp Vasútállomás train station SPVOMSKN07QG
Szerep place SZEREPKN07NF
Szilos place SZILOSKN07XM
Kispuszta place KISZTAKN07QH
Barcsatanya place BARNYAKN07VE
Bankhegy place BANEGYKN07WK
Teleki place TELEKIKN07QK
Tipóka part of place TIPPKAKN07SE
Maxitag place MAXTAGKN07WJ
Iszaptanya place ISZNYAKN06SX
Tiszagyulaháza place TISHZAKN07NW
Tokostanya place TOKNYAKN07UJ
Cirkópuszta place CIRZTAKN07PA
Tivorány part of place TIVRNYKN07XQ
Szegénytanya place SZENYAKN07UJ
Antaltanya place ANTNYAKN07UG
Biharkeresztes place BIHTESKN07UD
Vekerd place VEKERDKN07QC
Kékestanya place KKENYAKN07VF
Macs Vasútállomás train station MACOMSKN07RN
Deáktanya place DEKNYAKN07VG
Kisstanya place KISNYAKN07VE
Kisstanya place KISNYAKN07TA
Kösélyszeg part of place KOSZEGKN07PL
Sáránd place SRNRNDKN07TJ
Bodaszőlő part of place BODSZLKN07TP
Ádámtanya part of place DMTNYAKN07UG
Ádámtanya place DMTNYAKN07WF
Kígyóspuszta place KGYZTAKN07QB
Hajdúszentgyörgy Vasútállomás train station HAJOMSKN07SO
Kisszálasdűlő place KISSDLKN07WM
Bodahegyes place BODYESKN07SQ
Sóskás part of place SSKSKSKN07LQ
Ürmöshát part of place URMSHTKN07NG
Kocatelek place KOCLEKKN07QO
Szálkahalom place SZLLOMKN07PN
Papptanya place PAPNYAKN07UJ
Papptanya place PAPNYAKN07RE
Téglás place TGLGLSKN07UR
Téglás place TGLGL1KN07UR
Keresztdűlő place KERTDLKN07RU
Keresztdűlő place KERTDLKN07QK
Tófalu place TFAALUKN17AO
Mezősas place MEZSASKN07SC
Bikatelep place BIKLEPKN07SH
Nagyborockás place NAGCKSKN07OW
Ludasiszőlő part of place LUDSZLKN07XK
Vetésitanya place VETNYAKN17AJ
Gyulatag part of place GYUTAGKN07XL
Sziváktanya place SZINYAKN07UB
Cigánytó place CIGNYTKN07SA
Őritanya part of place RITNYAKN07PH
Zsoldosdűlő part of place ZSOSDLKN07QK
Álomzug part of place LOMZUGKN07RC
Álomzug place LOMZUGKN07OK
Zsákos place ZSKKOSKN07VJ
Baloghdűlő place BALHDLKN07QK
Dohányföld part of place DOHOLDKN07WL
Medvetanya place MEDNYAKN07UJ
Csendes place CSEDESKN07QK
Bagosi Út part of place BAGSITKN07XQ
Kunpárdűlő place KUNRDLKN07QK
Bágyhalom place BGYLOMKN07OT
Bágytelep place BGYLEPKN07OT
Kiss I.-tanya place KISNY1KN07VE
Szabótanyák place SZANYKKN17AO
Patkóssziget place PATGETKN07SA
Kisztanya place KISNYAKN07XK
Sápi Tanyák place SPINYKKN07QG
Szabótiszta part of place SZAZTAKN07UK
Telekföld part of place TELOLDKN07SQ
Telekföld part of place TELOLDKN07QO
Telekdűlő part of place TELKDLKN07RJ
Cserepes place CSEPESKN07NQ
Nagymajor part of place NAGJORKN07MP
Csukásdűlő place CSUSDLKN07UN
Szlávitanya place SZLNYAKN07XK
Nagytanya part of place NAGNYAKN07XN
Nagytanya part of place NAGNYAKN07UB
Nagytanya place NAGNYAKN07PQ
Nagytanya place NAGNYAKN07UJ
Nagytanya place NAGNYAKN07UG
Nagytanya place NAGNYAKN07OF
Nagytanya place NAGNYAKN07VE
Zódony place ZDOONYKN07NF
Kővágásdűlő place KVGSDLKN07WM
Jencitag place JENTAGKN07WJ
Szedres-dűlő place SZESDLKN07QK
Ilonatelep part of place ILOLEPKN07XK
Baytanya place BAYNYAKN07VJ
Margitaerdő part of place MARERDKN07NR
Vajnatanya place VAJNYAKN07VG
Tiszacsege Vasútállomás train station TISOMSKN07MQ
Mihályhalma part of place MIHLMAKN07MK
Ebes Vasútállomás train station EBEOMSKN07SL
Újfalussytanya part of place JFANYAKN07XQ
Mihálytelep part of place MIHLEPKN06RX
Bokoripuszta place BOKZTAKN07SE
Disznókút Nyugat place DISGATKN07ST
Szoboszlai Dűlő place SZOIDLKN07SL
Falashodály part of place FALDLYKN07MQ
Feketeföldi Tanyák place FEKNYKKN07WJ
Átaleső place TALLESKN07RD
Keresztér place KERZTRKN07SA
Vindispuszta place VINZTAKN17AO
Keszlertag part of place KESTAGKN17AN
Citrahát place CITAHTKN07QM
Lórántffykert part of place LRNERTKN07SQ
Szentpéterszeg place SZEZEGKN07TF
Hatostanya place HATNYAKN07VO
Sterntanya part of place STENYAKN07WO
Kecskehágó-Petőrész place KECRSZKN07WN
Kóróssziget part of place KRSGETKN07PB
Korhánytanya place KORNYAKN07VF
Kisszőllős place KISLLSKN07RD
Öregszőlőskert part of place OREERTKN07XK
Alsószállás place ALSLLSKN07VO
Előhátitanya part of place ELHNYAKN07QW
Minkatag place MINTAGKN07XQ
Oncsatelep place ONCLEPKN07UQ
Kadarcsdűlő place KADSDLKN07QK
Nagyvókonya part of place NAGNYAKN07OP
Telekipuszta place TELZTAKN07RC
Bánkitanyák place BNKNYKKN07OH
Bellánkistanya place BELNY1KN07PC
Feketetanya place FEKNYAKN07PC
Acsáspuszta place ACSZTAKN07SD
Kiscseredűlő part of place KISEDLKN07VO
Derecske Vasútállomás train station DEROMSKN07SI
Szántódűlő place SZNTDLKN07QK
Magyarhomorog place MAGROGKN07SA
Jónásrész part of place JNSRSZKN07XN
Korcovágy place KORVGYKN07KP
Gaáltanya place GALNYAKN07SA
Jurinatanya place JURNYAKN17AO
Vasstanya place VASNYAKN07PC
Hegyitanya place HEGNYAKN07KP
Baranyitanya place BARNYAKN07UB
Töviskes part of place TOVKESKN07NS
Ligetitanya place LIGNYAKN17AK
Pincésháttanya part of place PINNYAKN07NU
Örvényszögtanya part of place ORVNYAKN07NT
Rétitanya place RTINYAKN07PA
Steiertag part of place STETAGKN07WL
Kaba Vasútállomás train station KABOMSKN07PI
Téglásszőllő place TGLZLLKN07RU
Balkótanya place BALNYAKN17AJ
Biharnagybajom Vasútállomás train station BIHOMSKN07OE
Homoki Szőllőskert place HOMERTKN07VG
Pénzestanya place PNZNYAKN07UB
Deliház place DELIHZKN07MS
Lacaytanya place LACNYAKN07VE
Vidatanya place VIDNYAKN07VJ
Tormásdűlő part of place TORSDLKN07TP
Örötvényköz part of place OROKOZKN07NV
Rétitanyák place RTINYKKN07PT
Hajdúnánás Vasútállomás train station HAJOMSKN07PT
Nyírábrány place NYRRNYKN17AN
Morotvaköz part of place MORKOZKN07NV
Csátoldal place CSTDALKN07RD
Vajdadűlő place VAJADLKN07QK
Bihardancsházi Tanyák place BIHNYKKN07PF
Elekestanya place ELENYAKN07VJ
Víztisztatanya place VZTNYAKN07WN
Kőrises place KRISESKN07WM
Körösszakál place KORAKLKN07TA
Tomarész place TOMRSZKN07VE
Konyári-sóstófürdő place KONURDKN07VH
Falusziget part of place FALGETKN07RB
Berettyószentmárton place BERTONKN07SE
Biharkeresztes Vasútállomás train station BIHOMSKN07UD
Krucsatanya part of place KRUNYAKN07XO
Dinnyés place DINNYSKN07OP
Dinnyés place DINNYSKN07RD
Dinnyés place DINNYSKN07PA
Ligetpuszta part of place LIGZTAKN07WL
Ligetpuszta place LIGZTAKN07VQ
Újtanya place JTANYAKN07PH
Újtelep part of place JTELEPKN07UJ
Újtelep part of place JTELEPKN07PH
Újtelep part of place JTELEPKN07NH
Újtelep place JTELEPKN07OF
Újtikos place JTIKOSKN07OW
Újvilág place JVIILGKN07SF
Tetétlen place TETLENKN07PH
Korpáddűlő part of place KORDDLKN07PL
Almásitanya part of place ALMNYAKN07RE
Hajdúhadház place HAJDHZKN07UQ
Lakatostanya place LAKNYAKN07VE
Kossuthkert part of place KOSERTKN07WL
Kossuthkert part of place KOSERTKN07WK
Szomjasdűlő place SZOSDLKN07QK
Nyíradony Vasútállomás train station NYROMSKN07WQ
Mezősasi Tanyák place MEZNYKKN07SC
Nagyhát part of place NAGYHTKN07RN
Oláhtanya part of place OLHNYAKN07UF
Disznókút Kelet place DISLETKN07ST
Iványinyésta part of place IVNSTAKN07SB
Cucaihatárrész place CUCRSZKN07QN
Kovásznaitanya place KOVNYAKN07WJ
Ligettanyák part of place LIGNYKKN07WJ
Homokitanya part of place HOMNYAKN07XJ
Katonatanya place KATNYAKN07PC
Balázspuszta place BALZTAKN07SA
Kishegyesihatár part of place KISATRKN07QN
Kapocsdűlő place KAPSDLKN07QK
Józsefmajor place JZSJORKN07WO
Heréskert part of place HERERTKN07SA
Csizmaszártanya place CSINYAKN07WN
Disznókút Észak place DISZAKKN07ST
Alsóréti Dűlő place ALSIDLKN07SA
Felsőréti Dűlő place FELIDLKN07SA
Juhásztanya part of place JUHNYAKN07UB
Sasdűlő place SASSDLKN07QK
Bihartorda place BIHRDAKN07QF
Dézsitanya place DZSNYAKN07UJ
Fenékdűlő place FENKDLKN07QK
Jankovitstanya place JANNYAKN07VJ
Bárándi Tanyák place BRNNYKKN07OH
Balmazújváros Vasútállomás train station BALOMSKN07PO
Nádudvar place NDUVARKN07OK
Toldi Puszta place TOLZTAKN07TD
Halasitanya place HALNYAKN07VJ
Horváthtanya place HORNYAKN07UB
Török-kút-dűlő part of place TORTDLKN07PI
Gombostanya place GOMNYAKN07WE
Tagtanya place TAGNYAKN07KP
Dollárrész place DOLRSZKN07XO
Szűcstanya place SZCNYAKN07OF
Szűcstanya place SZCNYAKN07SE
Lopóhalom part of place LOPLOMKN07QT
Újszentmargita Vasútállomás train station JSZOMSKN07NS
Külsőohat place KULHATKN07LP
Vidpuszta place VIDZTAKN07SS
Ugartelek place UGALEKKN07VG
Darvastanya place DARNYAKN07WO
Sütőtag part of place SUTTAGKN07WL
Hármassziget part of place HRMGETKN17AO
Tisztavíz part of place TISAVZKN07XQ
Hunyadiszőllőstelep place HUNLEPKN07XK
Annakert place ANNERTKN07UR
Hajdúszovát place HAJOVTKN07RJ
Gyeptelep place GYELEPKN07VO
Újszentmargita place JSZITAKN07NR
Kengyeles part of place KENLESKN07SA
Alsófutak place ALSTAKKN07NH
Mosontakert part of place MOSERTKN07WJ
Lapostanya place LAPNYAKN07SE
Hajdúsámson place HAJSONKN07VO
Mezőpeterd place MEZERDKN07TE
Zádokosdűlő place ZDOSDLKN07WM
Halaspuszta place HALZTAKN07PA
Budaábrány part of place BUDRNYKN17AM
Régivillanytelep place RGILEPKN07UQ
Deszkástanya place DESNYAKN17AN
Kistótipuszta part of place KISZTAKN07SA
Szegfűdűlő place SZEFDLKN07QK
Bajonta Vasútállomás train station BAJOMSKN07VH
Baranyirész place BARRSZKN07VO
Székelytanya place SZKNYAKN07XK
Csikéritanya place CSINYAKN07PA
Bocsútanya place BOCNYAKN07SF
Olasztanya part of place OLANYAKN07QB
Bajontadűlő place BAJADLKN07VJ
Kodormány part of place KODMNYKN07SE
Tartanya place TARNYAKN07OF
Kerektiszta place KERZTAKN07MG
Kovácsdűlő place KOVSDLKN07QK
Kismajor part of place KISJORKN07MQ
Kismarja place KISRJAKN07VG
Kistanya part of place KISNYAKN07VC
Kistanya place KISNYAKN07PH
Kistelek part of place KISLEKKN07XQ
Répalaposdűlő part of place RPASDLKN07WM
Harcsásdűlő part of place HARSDLKN07SE
Dinnyészug place DINZUGKN07PE
Zsiphalomdűlő place ZSIMDLKN07RJ
Magyartanya place MAGNYAKN07UF
Magyartanya place MAGNYAKN07RF
Máthétanya place MTHNYAKN07OF
Nagycsonkás part of place NAGNKSKN07XP
Bonnártanya place BONNYAKN07UB
Barsikert place BARERTKN07WM
Vitéztelek place VITLEKKN07QO
Dézsytanya place DZSNYAKN07XQ
Taksásház place TAKSHZKN07WN
Monostor part of place MONTORKN07UQ
Aranyoscsárda place ARARDAKN07PH
Veresháttanya place VERNYAKN07RD
Téglahát place TGLAHTKN07QO
Hegyeshalmizugdűlő place HEGGDLKN07RJ
Tóthtelep place TTHLEPKN07SO
Németdűlő place NMETDLKN07WN
Dandétanya place DANNYAKN17AK
Pusztatárnokhát place PUSKHTKN07OW
Kisérzug part of place KISZUGKN07RA
Vitéztelkek place VITKEKKN07OW
Lencztanya place LENNYAKN07WL
Bicópuszta place BICZTAKN07RC
Mezeitag place MEZTAGKN07XQ
Körösérhát place KORRHTKN07NH
Kincsestanya part of place KINNYAKN07VJ
Valériadűlő place VALADLKN07TD
Apátsziget place APTGETKN07SA
Kisszöcsköd place KISKODKN06QX
Mikótelek part of place MIKLEKKN07VO
Szőllőalj place SZLALJKN07WN
Koshodály place KOSDLYKN07NR
Jegyzőtag place JEGTAGKN07RD
Szilágyitanya place SZINY1KN07UB
Nyíritanya place NYRNYAKN07UB
Aradványpuszta part of place ARAZTAKN07WP
Zajgatódűlő part of place ZAJTDLKN07RT
Verestenger part of place VERGERKN07QU
Csillagosdűlő place CSISDLKN07WM
Hosszúpályi place HOSLYIKN07UJ
Szigettanya place SZINYAKN07SF
Szigettanya place SZINYAKN07PE
Szállasföldi Tanyák place SZLNYKKN07SU
Szabadságdűlő place SZAGDLKN07QK
Konyár Vasútállomás train station KONOMSKN07UH
Hajdúszoboszló Vasútállomás train station HAJOMSKN07QK
Szakolykert part of place SZAERTKN07WR
Nyárzug part of place NYRZUGKN07NK
Sárrétudvari Tanyák place SRRNYKKN07OF
Ökörjárás place OKOJRSKN07PA
Nyúlzug part of place NYLZUGKN07PA
Mikepércsi Tanyák place MIKNYKKN07TK
Gáborján place GBORJNKN07UF
Szigetorr part of place SZIORRKN07RP
Legelőrét place LEGLRTKN07RU
Grósztanya place GRSNYAKN17AO
Tolvajlapos place TOLPOSKN07SH
Pagettanya place PAGNYAKN07PC
Gáti Tanyák place GTINYKKN07SS
Sándormajor place SNDJORKN07UH
Viczmánditanya part of place VICNYAKN07XQ
Szilota place SZIOTAKN07SE
Szilvás part of place SZILVSKN07SA
Szilágy part of place SZILGYKN07MR
Sándortanya place SNDNYAKN07VH
Fályirész place FLYRSZKN07VJ
Papfolyódűlő part of place PAPYDLKN07WM
Hajdúvid part of place HAJVIDKN07SR
Bernátrész place BERRSZKN17AN
Magdolna place MAGLNAKN07PO
Rét part of place RTRTRTKN07PR
Sáp place SPSPSPKN07QG
Bedő place BEDBEDKN07VE
Bojt place BOJOJTKN07UE
Ebes place EBEBESKN07SL
Elep part of place ELELEPKN07PM
Hort place HORORTKN07PP
Ilis place ILILISKN07SA
Inta part of place INTNTAKN07MQ
Kaba place KABABAKN07PI
Lóré part of place LRLRLRKN07NK
Máta part of place MTAMTAKN07NO
Told place TOLOLDKN07TC
Tépe place TPETPEKN07SH
Sőre place SRESREKN07QK
Óbis place BISBISKN07SA
Ócsa place CSACSAKN07WM
Óhid place HIDHIDKN07SA
Őzes place ZESZESKN07MK
Balkányitanya place BALNYAKN07WO
Pernyéspuszta part of place PERZTAKN07PE
Akácdűlő place AKCCDLKN07QK
Somotatanya part of place SOMNYAKN07SG
Mikepércs place MIKRCSKN07TK
Bakóc place BAKAKCKN07PQ
Csiff place CSIIFFKN07PC
Donkó place DONONKKN07QO
Egyek place EGYYEKKN07KP
Bánfi place BNFNFIKN07NH
Furta place FURRTAKN07RD
Kacsoratanya part of place KACNYAKN07UB
Ártánházapuszta place RTNZTAKN07XO
Fülöp place FULLOPKN17BO
Kokad place KOKKADKN07XJ
Kutas part of place KUTTASKN07RB
Liget part of place LIGGETKN07WJ
Morgó part of place MORORGKN07SI
Körösszakál Vasútállomás train station KOROMSKN07TA
Kónya part of place KNYNYAKN07OO
Tedej part of place TEDDEJKN07RU
Tóhát part of place THTTHTKN07SE
Tóköz place TKOKOZKN07UH
Tóköz place TKOKOZKN07RD
Túzok place TZOZOKKN07QK
Bánomkert part of place BNOERTKN07NH
Bánomkert place BNOERTKN07WN
Zsáka place ZSKSKAKN07RD
Basatanya place BASNYAKN07NT
Sajtostanya place SAJNYAKN07VG
Bogátközitanya part of place BOGNYAKN07NU
Nyíracsád place NYRCSDKN07XO
Nyíradony place NYRONYKN07XQ
Tarkert place TARERTKN07OF
Hajdúbagos Vasútállomás train station HAJOMSKN07TJ
Nyírestag place NYRTAGKN17AO
Görögtanya place GORNYAKN07QP
Gorzsásdűlő place GORSDLKN07OI
Dessewffytanya place DESNYAKN17AM
Gasstanya part of place GASNYAKN07XQ
Radódűlő place RADDDLKN07SI
Hortobágy-Százköblös place HORLOSKN07NO
Csürkölesdűlő place CSUSDLKN07WM
Egritanya place EGRNYAKN07PH
Olaszzug place OLAZUGKN07PC
Veresszikdűlő place VERKDLKN07RJ
Esiszik part of place ESIZIKKN07SA
Gáltanya part of place GLTNYAKN07PC
Nyestekert part of place NYEERTKN07XQ
Kiscserepes part of place KISPESKN07NQ
Csehtanya place CSENYAKN07RE
Dobaipuszta part of place DOBZTAKN06RX
Bartatanya place BARNYAKN07UJ
Mezőtanya place MEZNYAKN07UR
Kaszaitanya place KASNYAKN07WM
Kendergyár part of place KENGYRKN06RW
Kenderföld place KENOLDKN07QK
Vécseytanya place VCSNYAKN07WN
Álomzug Vasútállomás train station LOMOMSKN07NH
Görögkút Dél part of place GORTDLKN07SV
Nyárfadűlő place NYRADLKN07WM
Kisvókonya place KISNYAKN07OQ
Martinka part of place MARNKAKN07VN
Vámospércs Vasútállomás train station VMOOMSKN07WM
Csátópuszta place CSTZTAKN07RD
Niczkyrét part of place NICYRTKN07RU
Bihardancsháza place BIHHZAKN07PF
Szalmástanya part of place SZANYAKN07UI
Cenzusdűlő place CENSDLKN07SI
Hajdúdorog Vasútállomás train station HAJOMSKN07ST
Határzug place HATZUGKN07PA
Páncél Örökös Tanya part of place PNCNYAKN07UB
Nagybozsód part of place NAGZSDKN07QB
Zubogórész place ZUBRSZKN17AN
Kertalja place KERLJAKN07QO
Bocskaikert place BOCERTKN07WK
Schwarcztag place SCHTAGKN07XQ
Juhosfő place JUHOSFKN07QO
Tóthfalu part of place TTHALUKN17AO
Hortobágy place HORBGYKN07NN
Sőreföld place SREOLDKN07OH
Gáthalom place GTHLOMKN07SH
Lopóhalomjárás part of place LOPJRSKN07RU
Téglás Vasútállomás train station TGLOMSKN07UR
Cserepuszta place CSEZTAKN07VG
Bánházapuszta place BNHZTAKN17BO
Kaszapuszta place KASZTAKN07WG
Vadászdűlő place VADZDLKN07QK
Debrecen-Vásártér Vasútállomás train station DEBOMSKN07TN
Ölyvöstanya place OLYNYAKN07RD
Gólyástanya part of place GLYNYAKN07XQ
Kovács Sándor-tanya place KOVNY1KN07VJ
Merzatanya place MERNYAKN07PF
Vértesliget place VRTGETKN07WL
Sáránd Vasútállomás train station SRNOMSKN07TJ
Bajontatanya part of place BAJNYAKN07VH
Szabótanya place SZANYAKN07UJ
Szabótanya place SZANYAKN07VE
Szálkahalomdűlő place SZLMDLKN07PN
Kendereskert place KENERTKN07SF
Rózentanya place RZENYAKN07WN
Cserealja place CSELJAKN07SF
Csereerdő place CSEERDKN07TP
Cserekert place CSEERTKN07WH
Földesi Puszta place FOLZTAKN07QH
Kristontanya place KRINYAKN07XQ
Nagyhegyes place NAGYESKN07RM
Királyzug place KIRZUGKN07QO
Magyarkert place MAGERTKN07SE
Nagyhortyi place NAGTYIKN07NU
Sebestanya place SEBNYAKN07UJ
Siniglatanya place SINNYAKN07PH
Ferdiktanya place FERNYAKN17BO
Iszappuszta place ISZZTAKN06SX
Andaházapuszta place ANDZTAKN07RG
Jánostavadűlő part of place JNOADLKN07VO
Nagynyíresdűlő part of place NAGSDLKN07WM
Kiss Károly-tanya place KISNYAKN07VG
Szunyoghtanya part of place SZUNYAKN07VF
Kutasi Erdőőrház part of place KUTRHZKN07TQ
Debrecen town object_269226 (1918 -)
Debrecen place DEBCENKN07TM
Nagykereki place NAGEKIKN07VE
Bihartordai Tanyák place BIHNYKKN07QF
Bütetanya place BUTNYAKN07NK
Méntelep part of place MNTLEPKN07WJ
Felsőfülöp place FELLOPKN17AP
Kadarcshát part of place KADSHTKN07QO
Csanáditag place CSATAGKN07WJ
Marjaitanya place MARNYAKN07WL
Ostordűlő place OSTRDLKN07QK
Strisstanya place STRNYAKN07QH
Füstpuszta part of place FUSZTAKN07QE
Gatálypuszta part of place GATZTAKN07NG
Újszőllő place JSZZLLKN07RU
Bonac-tanya place BONNYAKN07RE
Buglyótanya place BUGNYAKN07SO
Kisbocskaykert place KISERTKN07UQ
Bellánnagytanya place BELNYAKN07PC
Kölcsér place KOLCSRKN07RD
Körtefa place KOREFAKN07WM
Köteles part of place KOTLESKN07QK
Körmösdpuszta part of place KORZTAKN07SB
Nagygőzhát place NAGZHTKN07WJ
Karinkó part of place KARINKKN07QO
Andrásitelek place ANDLEKKN07QO
Molnártanya place MOLNYAKN07RE
Görbeföld place GOROLDKN07VG
Görbeháza place GORHZAKN07OT
Fülöptanya place FULNYAKN07PH
Alsóréti Tanyák place ALSNYKKN07LQ
Csuhatanya place CSUNYAKN07PH
Tópasziget place TPAGETKN07SE
Pocsaj-Esztár Vasútállomás train station POCOMSKN07VH
Újszőllőskert place JSZERTKN07VG
Hosszúpályi Vasútállomás train station HOSOMSKN07UJ
Sipostanya place SIPNYAKN07WE
Mókakert place MKAERTKN07RE
Farkassziget part of place FARGETKN07MI
Farkassziget part of place FARGETKN07SA
Kecskés part of place KECSKSKN07MQ
Farkasgaz part of place FARGAZKN07VJ
Falualja place FALLJAKN07RD
Báthorikert part of place BTHERTKN07WM
Szőlőskert part of place SZLERTKN07WJ
Szatmáriúti Tanyák place SZANYKKN07XQ
Forrástanya place FORNYAKN07TK
Nyírábrány Vasútállomás train station NYROMSKN17AM
Barthatanya place BARNYAKN07UE
Folyás Vasútállomás train station FOLOMSKN07NT
Nagykaprostanya part of place NAGNYAKN07OU
Csarnadűlő place CSAADLKN07WM
Debrecen Vasútállomás train station DEBOMSKN07SM
Hortobágyihalastó part of place HORASTKN07MO
Fűzfásgát place FZFSGTKN07VG
Borbélytanyák place BORNYKKN07OF
Kalaposd place KALOSDKN07QK
Gerébitelep part of place GERLEPKN07VO
Fogthüy Dűlő place FOGYDLKN07QL
Rókalyuk place RKAYUKKN07VI
Veres Imre-tanya place VERNYAKN07RE
Farkasvölgyifürdő part of place FARURDKN07OG
Sramkótanya place SRANYAKN07RE
Kispród part of place KISPRDKN07QQ
Kispóka part of place KISPKAKN07WO
Boriszházi Dűlő place BORIDLKN07WN
Csillagtanya place CSINYAKN07OE
Vásártér Fatelep place VSRLEPKN07UQ
Bánházatelep place BNHLEPKN17BO
Kaszakútdűlő part of place KASTDLKN07QK
Doktortanya place DOKNYAKN07VG
Maártanya place MARNYAKN07VE
Kismarja Vasútállomás train station KISOMSKN07VG
Messzelátó part of place MESELTKN07VH
Kenézpuszta place KENZTAKN07SB
Mezőteperd Vasútállomás train station MEZOMSKN07TE
Derecske place DERSKEKN07SI
Nagyzomlin part of place NAGLINKN07VD
Szutortanya place SZUNYAKN07PH
Hajdúbagos place HAJGOSKN07TJ
Akoldűlő place AKOLDLKN07QK
Püspökladány place PUSDNYKN07NH
Hajdúdorog place HAJROGKN07ST
Gyepmestertelep place GYELEPKN07UQ
Hajdúnánás place HAJNNSKN07RU
Kengyelesdűlő place KENSDLKN07SI
Nyírmártonfalva place NYRLVAKN07WN
Soósdűlő place SOSSDLKN07RK
Szomjúhát place SZOJHTKN07MQ
Szomolyom part of place SZOYOMKN07SD
Tájaktanya place TJANYAKN07VD
Kurtadűlő place KURADLKN07QK
Fábrytanya place FBRNYAKN07VH
Nagybocskaykert place NAGERTKN07UQ
Rákóczikert part of place RKCERTKN07ST
Rákóczikert part of place RKCERTKN07TO
Kocsortanya place KOCNYAKN07RE
Szeszgyártanya place SZENYAKN07XN
Görögkút Észak part of place GORZAKKN07SW
Határtanyák place HATNYKKN07UR
Kölesföld part of place KOLOLDKN07ST
Linkai Rész place LINRSZKN07VO
Csikónyomástanya place CSINYAKN07VJ
Hosszúrétdűlő part of place HOSTDLKN07WM
Vidakert part of place VIDERTKN07WJ
Vidiföld part of place VIDOLDKN07RS
Ázokirét place ZOKIRTKN07VO
Hosszúdűlő place HOSZDLKN07RJ
Berekböszörmény place BERMNYKN07UB
Nagyhegytanya part of place NAGNYAKN07XQ
Cikkelytanya place CIKNYAKN07VQ
Asszonyrészpuszta place ASSZTAKN07XP
Józsatanya place JZSNYAKN07RE
Félhalom part of place FLHLOMKN07KO
Kiscsonkás part of place KISNKSKN07XO
Puszlikatanya part of place PUSNYAKN07MQ
Zelemér part of place ZELEMRKN07SP
Váncsod place VNCSODKN07TE
Várytag place VRYTAGKN07WJ
Körösszegapáti place KORPTIKN07TA
Tőhatártanya place THANYAKN07PI
Hosszúhát part of place HOSZHTKN07NF
Káposztáskert part of place KPOERTKN07UJ
Hortobágyi Halastó Vasútállomás train station HOROMSKN07MO
Bojár-Hollós Vasútállomás train station BOJOMSKN07OJ
Dögöspuszta place DOGZTAKN07PI
Monostorpályi Vasútállomás train station MONOMSKN07VJ
Bagamér place BAGAMRKN07XK
Biharkeresztesi Tanyák place BIHNYKKN07UD
Álmosd place LMOOSDKN07XK
Balmazújváros place BALROSKN07QO
Hajdúsámson Vasútállomás train station HAJOMSKN07VO
Ártánd place RTNTNDKN07VC
Ásvány place SVNVNYKN07RD
Csapódűlő place CSAPDLKN07RM
Balázskert place BALERTKN07UR
Sárándi Tanya place SRNNYAKN07TJ
Kecskekosártanya place KECNYAKN07WM
Vizesdűlő place VIZSDLKN07QK
Pallagdűlő place PALGDLKN07PI
Nagyhát Vasútállomás train station NAGOMSKN07RN
Kengyeloldal place KENDALKN07NU
Belsőjárás place BELJRSKN07QO
Bödönhát place BODNHTKN07NS
Feketerét part of place FEKERTKN17AN
Bekkert place BEKERTKN07UR
Görbetó place GORBETKN07NH
Vámospércs place VMORCSKN07WM
Tóbytelep part of place TBYLEPKN07WL
Villongó place VILONGKN07XM
Jeneifürdő place JENURDKN07OF
Bakótanya place BAKNYAKN07PH
Bakótanya place BAKNYAKN07UE
Virágoskút part of place VIRSKTKN07QP
Jeneitanya place JENNYAKN07OF
Évaakla place VAAKLAKN07UF
Gaáltanyák place GALNYKKN17AO
Bagditanya place BAGNYAKN07NG
Nagyugartanya place NAGNYAKN07PI
Berektanya place BERNYAKN07UG
Létavértes Vasútállomás train station LTAOMSKN07WJ
Kutaspuszta place KUTZTAKN08TC
Vénkert part of place VNKERTKN07UQ
Vénkert part of place VNKERTKN07QO
Körtvélyestanya part of place KORNYAKN07SF
Nagygyeptanya part of place NAGNYAKN07NU
Battonyás place BATNYSKN07NH
Tarkalovasdűlő place TARSDLKN07WM
Tócóvölgy train station TCVLGYKN07TM
Kare János-tanya place KARNYAKN07SH
Geretanya place GERNYAKN07PH
Újtitkos Vasútállomás train station JTIOMSKN07OW
Ágotazug place GOTZUGKN07MI
Csontoskert place CSOERTKN07ST
Belsőohat place BELHATKN07LO
Kunlapos place KUNPOSKN07NH
Ornsteintanya place ORNNYAKN07UJ
Szentannapuszta part of place SZEZTAKN07XN
Vakhelydűlő place VAKYDLKN07WM
Lukácstanya place LUKNYAKN07VE
Monostorpályi place MONLYIKN07VJ
Betlehemtanya place BETNYAKN07NT
Néződombtanya part of place NZDNYAKN07SG
Srebenitanya place SRENYAKN07PH
Szandalik part of place SZALIKKN07OR
Külsőiszap part of place KULZAPKN07SA
Külsőjárás place KULJRSKN07QO
Feketeföld place FEKOLDKN07SA
Melegoldal part of place MELDALKN07VO
Berettyóújfalu place BERALUKN07SF
Hőgyetanya place HGYNYAKN07UJ
Dózsa Károly-tanya place DZSNYAKN07VE
Zsoldos place ZSODOSKN07RD
Szivóstanya place SZINYAKN07VE
Andrásháza place ANDHZAKN07QO
Heréstanya part of place HERNYAKN07RD
Rédeyoros place RDEROSKN07QD
Nagyoros place NAGROSKN07RD
Nagypród part of place NAGPRDKN07PS
Nagyszög part of place NAGZOGKN07MS
Nagypóka part of place NAGPKAKN07WP
Nagyrábé place NAGYRBKN07PE
Nagykereki Vasútállomás train station NAGOMSKN07VE
Tilalmastanya part of place TILNYAKN07SH
Sövénykúttanya part of place SOVNYAKN07XO
Kengyelköztanya part of place KENNYAKN07OV
Szárcsás place SZRCSSKN07PE
Máriamajor place MRIJORKN07UJ
Vightanya place VIGNYAKN07VJ
Létavértes place LTATESKN07WJ
Csóktanya place CSKNYAKN07OF
Kun György-tanya place KUNNYAKN07NO
Forráskert part of place FORERTKN07SI
Pekácsirész part of place PEKRSZKN07XN
Orbántanya place ORBNYAKN07KP
Városkert part of place VROERTKN07UQ
Bivalyhalom place BIVLOMKN07NS
Huttertanya part of place HUTNYAKN07OT
Melániatanya part of place MELNYAKN07WO
Kovácstanya place KOVNYAKN07VJ
Kovácstanya place KOVNYAKN07UB
Völgyes place VOLYESKN07VJ
Görbetanya place GORNYAKN06SX
Keletdűlő place KELTDLKN07QK
Bodóháza place BODHZAKN07TK
Nagytótitanya part of place NAGNYAKN07SA
Vaskapu part of place VASAPUKN07WL
Mátélapos part of place MTLPOSKN07WN
Soltésztanya place SOLNYAKN07SO
Bojadűlő place BOJADLKN07XL
Ösvény place OSVVNYKN07WM
Lipcsehát part of place LIPEHTKN07PT
Sámsoni Kert part of place SMSERTKN07UN
Lédigtanya place LDINYAKN07WI
Báránd Vasútállomás train station BRNOMSKN07PH
Vargatanya part of place VARNYAKN07UB
Vargatanya place VARNYAKN07UJ
Vargatanya place VARNYAKN07UE
Bakonszeg place BAKZEGKN07RE
Tüskésdűlő place TUSSDLKN07SH
Dancsházitanya place DANNYAKN07VJ
Nagykasziba part of place NAGIBAKN07OV
Beretanya place BERNYAKN07UB
Borzas place BORZASKN07ML
Darabonttanya place DARNYAKN07VG
Buzita place BUZITAKN07XN
Székpart place SZKARTKN07VJ
Bikásdűlő place BIKSDLKN07SI
Csökmő place CSOOKMKN07PA
Jobbágytanya place JOBNYAKN07KO
Darvas place DARVASKN07QC
Zsombokos part of place ZSOKOSKN07SA
Újiráz place JIRIRZKN06QX
Újkert place JKEERTKN07QP
Újléta place JLTLTAKN07WL
Legelődűlő place LEGLDLKN07KP
Legelőszél place LEGSZLKN17AN
Puskártanya place PUSNYAKN07TC
Komádi Vasútállomás train station KOMOMSKN06SX
Esztár place ESZZTRKN07VG
Gyapáros place GYAROSKN07UE
Kisbozsód part of place KISZSDKN07QB
Sárrétudvari place SRRARIKN07OF
Báránd place BRNRNDKN07OH
Folyás place FOLLYSKN07NT
Bojtortanya place BOJNYAKN07UB
Ékestanya place KESNYAKN07VG
Ékestanya place KESNYAKN07TF
Polgár Vasútállomás train station POLOMSKN07NU
Váraditanya place VRANYAKN07VO
Lesialja place LESLJAKN07QO

Images in the GenWiki


Quicktext

object_269229
	has external reference  geonames:720293,
	has external reference  nima:-855026,
	has name (in hun) Hajdú-Bihar,
	is (in deu) Komitat,
	is part of object_269219;
RDF
Quick Search