Судилківський р-н, Шепетівський р-н, Rajon Schepetiwka, Obwód szepietowski, Шепетовский р-н

map

This map shows the position or outline of the object. Have you found an error? Then we would be happy about a message.

GOV id http://gov.genealogy.net/object_290771
name
  • Судилківський р-н (ukr) (- 1930) Source
  • Шепетівський р-н (ukr) (1930 -) Source
  • Rajon Schepetiwka (deu) (1930 -)
  • Obwód szepietowski (pol) (1930 -)
  • Шепетовский р-н (rus) (1930 -)
type
  • rayon (1923 -)
Article about this place in the genealogy.net wiki
Geographic Position
  • 50.1599°N 26.8526°E calculated center position of the place

Superordinate objects

Caption

 political administration
 ecclesiastical
 judical
 settlement
 geographic
 transportation

Superordinate objects

Superordinate objects

name Timespan type Source
Obwód chmielnicki, Хмельницкая область, Oblast Chmelnyzkyj, Кам'яне́ць-Поді́льська область, Хмельницька область (1937 - 1941) oblast Source
Kreisgebiet Schepetowka (1941 - 1944) Kreisgebiet Source
Obwód winnicki, Вінницька область, Oblast Winnyzja, Винницкая область (1932 - 1937) oblast Source
Obwód chmielnicki, Хмельницкая область, Oblast Chmelnyzkyj, Кам'яне́ць-Поді́льська область, Хмельницька область (1944 -) oblast Source Source
Шепетівська округа, Schepetowka, Шепетовский округ (1923 - 1930) Okrug

Subordinate objects

name type GOV-Id Timespan
Рудня-Новенька, Rudnia Nowieńka, Рудня-Новенькая, Rudnja-Nowenka, Руденька, Рудня village RUDNKAKO30OF (1923 -)
Дибровка, Гнойничка, Дібровка, Dibrowka, Dibrówka, Малая Гнойница, Gnojniczka village DIBWKAKO30HC (2020 -)
Klimówka, Ревуха, Ревуха, Климовка, Rewucha, Rewucha Khutor village REWCHAKO30KB (2020 -)
Semenów, Семенiв, Semeniw, Семенов village SEMNIWKN39EW (2020 -)
Myrutyn, Mirutyn, Мирутин, Мирутин village MIRTINKO30ML (2020 -)
Печиводы, Petschywody, Печиводи, Pieczywody village PETODYKO30NN (2020 -)
Burtyń, Буртин, Буртин, Burtyn village BURTYNKO30RF (2020 -)
Dańkowce, Даньковцы, Даньківці, Dankiwzi village DANWZYKN39KX (2020 -)
Дертка, Дертка, Dertka, Dertka village DERTKAKO30FF (2020 -)
Грицев, Hryców, Грицiв, Hryziw village Flecken urban-type settlement GRIZEWKN39OX (1923 -)
Dubijiwka, Дубiївка, Дерманка, Dermanka, Blumenthal, Дубиевка colony village DUBWKAKO30PH (1965 -)
Putrynzi, Путринці, Путринцы, Putryńce village PUTNZYKO30JD (2020 -)
Великая Березна, Beresna Welyka, Велика Березна, Brzeźna Wielka village WELSNAKO30RA (2020 -)
Seredyńce, Серединцы, Seredynzi, Серединцi village SERNZYKO30NC (1923 -)
Фадіївка, Fadijiwka, Tadeuszpol, Тадеушполь, Фадеевка, Fadyjówka village FADWKAKN39RX (2020 -)
Пузирки, Пузырьки, Pusyrky, Puzyrki, Пузырка, Пузырки village PUSRKIKO30KJ (2020 -)
Białopol, Білопіль, Белополь, Bilopil village BILPILKO30NB (1923 -)
Lypiwka, Lipówka, Липовка, Липівка colony village LIPWKAKO30SF (2020 -)
Soschky, Soszki, Сошки, Сошки village SOSHKIKO30OC (1923 -)
Устянiвка, Ustianówka, Устьяновка, Ustjaniwka village USTWKAKO30OA (1923 -)
Nowostaw, Nowostaw, Новостав, Новостав village NOWTAWKO30IE (2020 -)
Romaniny, Romanyny, Романини, Романины, Романина village ROMYNYKO30LH (2020 -)
Plesna, Plesna, Плесна, Плесна village PLESNAKO30MD (1923 -)
Szczurowczyki, Щурівчики, Schtschuriwtschyky, Щуровчики village SCHYKYKO30JA (2020 -)
Чижовка, Czyżówka, Tschyschiwka, Чижівка village TSCWKAKN39IX (2020 -)
Котелянское, Дубовий Гай, Dubowyj Haj, Dębowy Gaj, Дубовый Гай Khutor village DUBGAJKO30SA (2020 -)
Полiське, Poliske, Poliske, Полесское, Большая Гнойница, Wielka Gnojnica village POLOJEKO30HC (2020 -)
Hurszczyzna, Гурщина, Гурщина, Hurschtschyna village GURINAKO30EE (2020 -)
Цвет, Zwit, Цвіт, Berezdowski Kwiat, Берездовскій Цвѣтъ Khutor village ZWEWETKO30PI (1959 -)
Tychoml, Tychomel, Тихомель, Тихомель village TYCMELKN39DX (2020 -)
Шимковцы, Шимківці, Szymkowce, Schymkiwzi village SCHWZIKO30EC (2020 -)
Bilezke, Белецкое, Бiлецьке, Bieleck, Bieleckie, Biłećke, Белецк village BILZKEKN39QV (2020 -)
Sudylkiw, Судилкiв, Судилков, Sudyłków village Flecken village SUDKIWKO30NE (1923 -)
Nowa Wieś, Nowe Selo, Нове Село, Новое Село village NOWELOKN39KW (2020 -)
Бражинцi, Бражинцы, Braschynzi, Brażyńce village BRANZIKN39SX (2020 -)
Криволука, Криволука, Krywoluka, Krywołuka village KRYUKAKO30IC (2020 -)
Piddubzi, Поддубцы, Poddębce, Пiддубцi village PIDBZIKO30NN (2020 -)
Яблунівка, Яблоновка, Jabluniwka, Jabłoniówka village JABWKAKO30OJ (2020 -)
Borysiw, Борисов, Борисiв, Borysów village BORSOWKO30HE (2020 -)
Wilschanyzja, Вiльшаниця, Ольшаница, Olszanica village WILZJAKN39DX (2020 -)
Більчин, Бельчин, Biltschyn, Bielczyn village BILHYNKO30IC (2020 -)
Кунев, Кунiв, Kuniw, Kuniów village Flecken village KUNNEWKO30EF (2020 -)
Велика Медведівка, Welyka Medwediwka, Wielka Medwedówka, Великая Медведевка village WELWKAKO30PC (1923 -)
Хорошев, Хорошiв, Choroszów, Choroschiw village CHOHEWKO30DC (2020 -)
Великие Каленичи, Великi Каленичi, Kalenytschi Welyki, Kalenicze Wielkie village WELCHIKO30PB (2020 -)
Лавриневцы, Лавринiвцi, Ławrynowce, Lawryniwzi, Лавриновцы village LAWWZYKN39LW (1923 -)
Dworec, Дворец, Двiрець, Dwirez village DWIREZKO30GB (2020 -)
Улянівка, Julianówka, Uljaniwka, Ульяновка Vorwerk village ULJWKAKO30ON (2020 -)
Малі Каленичі, Kalenicze Małe, Kalenytschi Mali, Малые Каленичи village MALCHIKO30PB (2020 -)
Лютарка, Лютарка, Luterka, Ljutarka village LJURKAKO30JD (2020 -)
Dziadkowce, Didkiwzi, Дедковцы, Дідківці, Дитковцы, Дирковцы village DIDWZIKN39CW (2020 -)
Ганнопiль, Аннополь, Annopol, Hannopil village Flecken village HANPILKO30KK (2020 -)
Лодзянівка, Lodsjaniwka, Лодзяновка, Łodzianówka village LODWKAKO30SF (2020 -)
Кустiвцi, Кустовцы, Kustowce, Kustiwzi village KUSWZIKN39QW (2020 -)
Dowhaliwka, Довгалевка, Dowhałówka, Довгалiвка, Домалевка village DOBWKAKN39DV (2020 -)
Бачмановка, Бачманiвка, Batschmaniwka, Baczmanówka village BATWKAKO30MI (2020 -)
Lepesiwka, Лепесівка, Лепесовка, Lepiesówka, Лепешовка village LEPWKAKN39CX (2020 -)
Trostjanka, Trościanka, Тростянка, Тростянка Khutor village TRONKAKO30FA (2020 -)
Rokytne, Ракитное, Rokitne, Рокитне village ROKTNEKN39HW (2020 -)
Перемышель, Peremyschel, Перемишель, Przemysiel village PERHELKO30LI (2020 -)
Васьківці, Waskiwzi, Waśkowce, Васьковцы village WASWZYKO30JC (2020 -)
Klepatschi, Клепачi, Klepacze, Клепачи village KLECHIKO30LL (2020 -)
Mucharów, Мухарев, Muchariw, Мухарiв village MUCREWKO30NN (2020 -)
Holiki, Holyky, Голики, Голики village HOLYKYKO30KF (2020 -)
Новоселиця-Лабунська, Орлинцы, Nowosielica Łabuńska, Orlynzi, Орлинці, Новоселица village ORLNZIKO30PA (1923 -)
Старий Кривин, Krzewin Stary, Старый Кривин, Krywyn Staryj, Кривинъ village STAWYNKO30II (2020 -)
Щуровцы, Szczurowce, Щурівці, Schtschuriwzi village SCHWZYKO30JA (2020 -)
Мала Боровиця, Borowyzja Mala, Малая Боровица, Borowica Mała village MALIZAKO30DD (2020 -)
Leśne, Lisne, Лісне, Лесное Khutor settlement LESOJEKO30QE (2020 -)
Klymentowytschi, Klementowice, Климентовичі, Климентовичи village KLYCHIKO30OF (1923 -)
Городище, Городище, Horodyschtsche, Horodyszcze village GORCHEKO30MC (1923 -)
Bilohorodka, Białogródka, Белогородка, Бiлогородка village Flecken village BELDKAKO30HA (2020 -)
Белотин, Białotyn, Bilotyn, Biłotyn, Бiлотин, Болотин village BILTYNKO30HF (2020 -)
Білеве, Белево, Bielów, Bilewe, Бѣлевъ village BELEWOKO30KC (2020 -)
Новаки, Новаки, Nowaky, Nowaki Khutor village NOWAKYKO30QG (2020 -)
Prawutyn Welykyj, Великий Правутин, Великий Правутин, Prawutyn Wielki village WELTINKO30PL (2020 -)
Łabuń, Новолабунь, Новолабунь, Labun, Nowołabuń, Nowolabun, Любунь, Лабунь village Flecken village NOWBUNKO30QA (2020 -)
Селичев, Sieliczów, Selytschiw, Селичів village SELHIWKO30NL (2020 -)
Poljan, Połań, Полянь, Полянь village POLJANKO30IH (2020 -)
Sasanówka, Сасанiвка, Sasaniwka, Сасановка, Сосановка village SASWKAKN39PW (2020 -)
Zińki, Зиньки, Зіньки, Sinky village SINNKYKO30CD (2020 -)
Шекеринцы, Siekierzyńce, Schekerynzi, Шекеринцi, Сикержинцы, Секержинцы village SCHNZIKO30FD (2020 -)
Schepetiwka, Szepetówka, Шепетiвка, Шепетовка village Flecken town SCHWKAKO30ME (1923 -)
Iwanówka, Iwaniwka, Іванівка, Ивановка village IWAWKAKO30JC (2020 -)
Chwoszczówka, Хвощовка, Хвощiвка, Chwoschtschiwka village CHWWKAKO30OL (2020 -)
Губельцi, Hubelce, Hubelzi, Губельцы village GUBLZYKO30KJ (2020 -)
Komariwka, Комаровка, Комарівка, Komarówka village KOMWKAKO30IH (2020 -)
Тарасовка, Tarasiwka, Тарасівка, Tarasówka village TARWKAKN39KV (2020 -)
Hutyska Stara, Старая Гутиска, Hucisko Stara, Стара Гутиська village STASKAKO30FD (2020 -)
Stawek, Stawok, Ставок, Ставок village STAWOKKN39CV (2020 -)
Ганнусине, Аннусино, Anusin, Hannusyne, Анусинъ village ANNINOKO30QC (2020 -)
Зубовщина, Zubowszczyzna, Subiwschtschyna, Зубівщина village SUBYNAKO30NL (2020 -)
Гулевцы, Гулiвцi, Huliwzi, Hulowce village HULWZIKO30FA (2020 -)
Ямполь, Jampol, Jampol, Ямпiль village Flecken urban-type settlement JAMPILKN39CX (2020 -)
Ювківці, Juwkiwzi, Juwkowce, Ювковцы village JUBWZYKO30GC (2020 -)
Hucisko Nowa, Нова Гутиська, Hutyska Nowa, Новая Гутиска village NOWSKAKO30FE (2020 -)
Lisna, Lisna, Лесная, Лісна colony village LESAJAKO30FE (2020 -)
Sochuschynzi, Сохужинцы, Сохужинці, Suchożyńce, Сухуржинцы village SOCNZIKN39IX (2020 -)
Welyka Rischniwka, Велика Рішнiвка, Великая Решневка, Reszniówka Wielka village WELWKAKO30OC (1923 -)
Lubomirka, Любомирка, Любомирка, Ljubomyrka village LJURKAKO30UB (2020 -)
Телiжинцi, Telischynzi, Teleżyńce, Тележинцы village TELNZIKO30JA (2020 -)
Huta, Huta, Гута, Гута village HUTUTAKO30OI (2020 -)
Schunky, Szuńki, Шуньки, Шуньки village SCHNKIKO30EB (2020 -)
Четырбоки, Tschotyrboky, Чотирбоки, Czetyrboki village TSCOKIKO30MA (1923 -)
Maraczówka, Марачівка, Марачевка, Maratschiwka, Марачовка village MARWKAKO30MJ (2020 -)
Конотоп, Конотоп, Konotop, Konotop, Конотопы village KONTOPKO30PF (1923 -)
Підлісці, Подлесцы, Pidliszi, Podleśce village PODSZYKN39JX (2020 -)
Kupyne, Kupinе, Купино, Купине, Купина village KUPYNEKO30OF (1923 -)
Шагова, Шагова, Szagowa, Schahowa village SCHOWAKO30NM (2020 -)
Sosniwka, Сосновка, Sosnówka, Соснівка village SOSWKAKO30GA (2020 -)
Sosniwka, Сосновка, Sosnówka, Соснівка village SOSWKAKO30LK (2020 -)
Троєщина, Троещина, Trojeschtschyna, Trojeszczyzna village TROINAKO30QA (2020 -)
Taschky, Ташки, Ташки, Taszki village TASHKIKO30KG (2020 -)
Великая Шкаровка, Велика Шкарiвка, Szkarówka Wielka, Schkariwka Welyka village WELWKAKN39OW (1923 -)
Норилов, Noryliw, Noryłów, Норилів, Нарыловъ village NORLIWKN39CW (2020 -)
Вікентове, Wincentowo, Wikentowe, Wizentowo, Викентово, Вицентово Vorwerk village WIKOWEKO30GC (2020 -)
Судимонт, Судимонт, Sudymont, Sudymont, Судымонтъ village SUDONTKO30QF (1923 -)
Sknit Wielki, Sknyt Welykyj, Великий Скнит, Великий Скнит, Скнит-Большой village WELNYTKO30KL (2020 -)
Сторониче, Сторониче, Storonicze, Storonytsche village STOCHEKO30HF (2020 -)
Kolosiwka, Wojciechówka, Войцехівка, Войцеховка, Kłosówka, Колосівка, Колосовка Vorwerk village KOLWKAKO30UB (2020 -)
Коськов, Коськiв, Kośków, Koskiw village KOSKOWKN39NX (1923 -)
Beresdow, Berezdów, Берездов, Берездiв Flecken village BERDIWKO30NK (2020 -)
Воробиевка, Воробіївка, Worobijiwka, Worobijówka village WORWKAKN39CW (2020 -)
Украинка, Ukrainka, Суха Воля, Українка, Ukrajinka, Красная Воля, Sucha Wola village UKRNKAKO30FA (2020 -)
Mokijowce, Мокиевцы, Мокiївцi, Mokijiwzi village MOKWZIKO30MB (1923 -)
Досин, Dosyn, Досын, Dosin village DOSSYNKO30LK (2020 -)
Zakryniczne, Sakrynytschne, Закриничне, Закриничное village SAKOJEKO30EF (2020 -)
Хотеньские, Uljanówka, Улянівка, Uljaniwka, Ульяновка, Hawrylivka, Гаврилівка, Гавриловка Khutor village ULJWKAKO30GD (2020 -)
Мякоти, Мякоты, Mjakoty, Mjakoty village MJAOTYKO30GE (2020 -)
Kornyzja, Корница, Корниця, Kornica village Flecken village KORIZAKO30GB (2020 -)
Plischtschyn, Pleszczyn, Плещин, Плiщин village PLIHYNKO30LE (1923 -)
Романов, Romaniw, Романів, Romanów village ROMNIWKO30NH (1923 -)
Ulaschiwka Prykordonna, Прикордонна Улашівка, Ułaszanówka Przygraniczna, Прикордонная-Улашановка, Улашановка village PRIWKAKO30JK (2020 -)
Jurоwszczyna, Юровщина, Юровщина, Jurowschtschyna village JURYNAKO30QA (2020 -)
Riwky, Ровки, Рівки, Rowki village RIWWKYKO30KL (2020 -)
Lenkiwzi, Ленковцы, Ленкiвцi, Leńkowce village LENWZIKO30MA (1923 -)
Kalinówka, Калиновка, Калинівка, Kalyniwka village KALWKAKN39GV (2020 -)
Narajówka, Нараївка, Narajiwka, Нараевка village NARWKAKO30JL (2020 -)
Kaletynzi, Калетинцы, Калетинці, Krasoczka, Kaletyńce, Красовочка village KALNZYKO30HC (2020 -)
Загірці, Zahorce, Загорцы, Sahirzi village SAHRZIKO30DD (2020 -)
Siomaki, Somaky, Семаки, Сьомаки, Сіомаки village SEMAKIKO30MK (2020 -)
Великі Калетинці, Великие Калетинцы, Kaletynzi Welyki, Kaletyńce Wielkie village WELIZYKO30EB (2020 -)
Paszuki, Paschuky, Пашуки, Пашуки village PASUKIKO30PH (1923 -)
Paszuki, Paschuky, Пашуки, Пашуки village PASUKIKO30NI (2020 -)
Курьянки, Кур'янки, Kurjanky, Kurzanki village KURNKYKO30EC (2020 -)
Крачанівка, Kratschaniwka, Крачановка, Kraczanówka village KRAWKAKN39PW (2020 -)
Chmielówka, Хмелевка, Хмелівка, Chmeliwka Khutor village CHMWKAKO30QG (1923 -)
Tscherwonyj Zwit, Червоный Цвет, Червоний Цвiт, Czerwony Kwiat village TSCWETKO30OG (1965 -)
Радгоспное, Radhospne, Радгоспне, Радостное, Radisne, Радісне village RADPNEKN39RX (2020 -)
Пивнева Гора, Piwnewa Góra, Півнева Гора, Piwnewa Hora Khutor village PIWORAKO30HG (2020 -)
Okop, Окіп, Okopy, Окоп, Okip, Ксенженцинъ, Окопы village OKOKOPKN39GX (2020 -)
Denysiwka, Денисовка, Денисiвка, Denisówka village DENWKAKN39FW (2020 -)
Lachowce, Ляхівці, Bilohirja, Biłohirja, Белогорье, Бiлогiря place Flecken urban-type settlement BELRJEKO30FA (2020 -)
Карпиловка, Карпилівка, Karpiłówka, Karpyliwka village KARWKAKO30DE (2020 -)
Паньковцы, Pańkiwci, Pankiwzi, Паньківці village PANWZYKN39CW (2020 -)
Улашановка, Ułaszanówka, Ulaschaniwka, Улашанiвка village ULAWKAKO30KI (2020 -)
Лисичье, Lysytsche, Лисиче, Lisicze, Лимче village LISHJEKO30JJ (2020 -)
Diaków, Дьяков, Djakiw, Дяків village DJAKOWKO30ML (2020 -)
Ponora, Ponora, Понора, Понора village PONORAKO30KK (2020 -)
Червоное, Червоне, Czerwone, Tscherwone village TSCOJEKO30ED (2020 -)
Biesiedki, Бесідки, Беседки, Besidky village BESDKIKO30OM (2020 -)
Хоровець, Хоровец, Chorowez, Chorowiec village CHOWEZKO30NJ (2020 -)
Заславль, Isjaslaw, Saslau, Zasław, Iзяслав, Заслав, Изяслав, Ізяславль village town ISJLAWKO30JC (2020 -)
Старые Бейзимы, Bejzymy Stare, Stari Bejsymy, Старі Бейзими, Бейзымы-Старые village STAIMYKN39LW (1923 -)
Saritschja, Заріччя, Zariczja, Заречье, Войтовцы, Війтівці, Wójtowce village SARHJAKO30ID (2020 -)
Werbowce, Григорівка, Grigorowka, Григоровка, Hryhoriwka, Вербовецкій Vorwerk village HRYWKAKN39LX (2020 -)
Saritschja, Заріччя, Zarzecze, Заречье village SARHJAKO30DE (2020 -)
Надышень, Nadyschen, Надишень, Nadyszeń Khutor village NADHENKO30FC (2020 -)
Kwitnewe, Бісівка, Бесовка, Biesówka, Квiтневе, Kwitnewe, Квитневое village KWIEWEKN39GX (2020 -)
Netschajiwka, Нечаевка, Нечаївка, Nieczajówka village NETWKAKO30LB (2020 -)
Михля, Михля, Michla, Mychlja village MYCLJAKO30JD (2020 -)
Полонне, Polonne, Połonne, Полонное village Flecken town POLOJEKO30SC (2020 -)
Medwediwka Mala, Medwedówka Mała, Мала Медведівка, Малая Медведевка village MALWKAKN39LW (2020 -)
Beresne, Березне, Березна-Татарская, Berezna Tatarska, Березное village BEROJEKO30OC (1923 -)
Dolotschja, Dołoczja, Долоччя, Долочье village DOLHJAKO30DF (2020 -)
Hołowelskie Potereby, Potereba, Головельскіе Потеребы, Потереба, Потереба Khutor village POTEBAKO30IK (2020 -)
Михайлючка, Михайлючка, Mychajljutschka, Michaluczka, Михалючка village MYCHKAKO30PG (1923 -)
Кургановка, Kurhanówka, Курганівка, Kurhaniwka village KURWKAKN39OW (1923 -)
Влашанівка, Влашановка, Wlaszanówka, Wlaschaniwka village WLAWKAKN39KX (2020 -)
Титков, Tytkiw, Tyczków, Титьків village TITKOWKO30QA (2020 -)
Koteljanka, Котелянка, Кателянка, Kotlanka, Котелянка village KOTNKAKO30TA (2020 -)
Каменка, Kamjanka, Камянка, Kamionka village KAMNKAKO30LF (2020 -)
Малая Шкаровка, Szkarówka Mała, Мала Шкарівка, Schkariwka Mala village MALWKAKN39PX (2020 -)
Moskwicinówka, Moskwytjaniwka, Москвитянiвка, Москвитяновка village MOSWKAKN39PW (2020 -)
Puzyrki Wielkie, Великие Пузырьки, Великi Пузирки, Pusyrky Welyki village WELRKIKN39LV (2020 -)
Radohoschtsch Mala, Мала Радогощ, Mała Radohoszcz, Малая Радогощь village MALSCHKO30FE (2020 -)
Ліски, Лески, Lisky, Laski village LISSKYKO30CB (2020 -)
Блыдни, Блидні, Blydni, Błydnie, Блендивъ, Бобровскій, Бледневъ Khutor village BLYDNIKO30TC (2020 -)
Степ, Step, Step, Степь, Сульжинская-Степь Vorwerk village STETEPKO30NA (1923 -)
Karpiłówka, Корпилівка, Корпиловка, Korpyliwka, Карпиловка village KORWKAKN39OX (1923 -)
Волоське, Wołoskie, Волоское, Межгорье, Mischhirja, Міжгіря village MISRJAKO30CA (2020 -)
Шатерники, Шатерники, Szaterniki, Schaternyky village SCHIKIKO30LL (2020 -)
Bejsymy, Бейзимы, Bejzymy, Бейзими village BEJIMYKN39KX (2020 -)
Stawyschtschany, Unijew, Униев, Stawiszczany, Ставищаны, Уніїв, Ставищани village STAANYKO20DB (2020 -)
Chonjakiw, Хоняков, Choniaków, Хонякiв village CHOKOWKO30JK (2020 -)
Brykula, Брикуля, Брыкуля, Brykulja village BRYLJAKN39MW (1923 -)
Iванiвка, Iwaniwka, Januszówka, Янушевка, Janówka, Ивановка village IWAWKAKO30LJ (2020 -)
Сморшки, Сморшки, Smorschky, Smorszczki, Сморщки village SMOHKIKN39IV (2020 -)
Łoziczne, Losytschne, Лозичне, Лозичное, Лозычна village LOSHNEKO30ND (1923 -)
Chorostek, Хоросток, Хоросток, Chorostok village CHOTOKKO30KK (2020 -)
Тиранівка, Tiranowka, Tyranówka, Тирановка, Przysłucz, Прислуч, Прислуч, Pryslutsch village PRYSCHKO30TB (2020 -)
Suszowce, Suschiwzi, Сушевцы, Сушiвцi, Сушовцы village SUSWZYKN39EX (2020 -)
Новосілка, Nowosółka, Nowosilka, Новоселка, Нево village NOWLKAKO30GG (2020 -)
Wolyzja, Волица, Волиця, Wolica, Вілька, Вулька village WOLIZAKO30KJ (2020 -)
Hołubcza, Holubtscha, Голубча, Голубча Khutor village HOLCHAKN39QW (2020 -)
Поляна, Poljana, Нучпалы, Niczpały, Поляна, Polana village POLANAKO30QD (1923 -)
Weselyniwka, Татарівка, Татаровка, Tatarszczyzna, Татарщина, Weselinówka, Веселинівка, Веселиновка village WESWKAKO30NO (2020 -)
Choteń Drugi, Баляри, Balary, Хотень Другий, Choten II, Хотень Второй village CHOROJKO30GF (2020 -)
Крапивна, Kropiwna, Кропивна, Kropywna village KROWNAKN39JX (2020 -)
Цмовка, Цмiвка, Zmiwka, Cmówka village ZMIWKAKO30PG (1923 -)
Цветоха, Cwietocha, Цвiтоха, Zwitocha village ZWICHAKO30LF (2020 -)
Wodytschky, Водички, Водички, Wodziczki village WODHKIKN39DX (2020 -)
Kałynowka, Калиновка, Калинівка, Kalyniwka village KALWKAKN39JX (2020 -)
Chorowyzja, Chorоwica, Хоровица, Хоровиця, Хоровина, Chorоwina village CHOZJAKO30IG (2020 -)
Stawytschany, Чернокалы, Чорнокали, Czernokały, Ставичани, Ставичаны, Stawiczаny village STAANYKO30NM (2020 -)
Tschernijiwka, Черніївка, Черниевка, Czernijówka village TSCWKAKO30TE (2020 -)
Chrabużna, Храбузна, Храбузна, Chrabusna village CHRSNAKN39RW (2020 -)
Schewtschenka, Szewczenka, Шевченко, Шевченка, Шевченко village SCHNKOKO30LI (2020 -)
Pryputenka, Припутенка, Припутенка, Pryputeńka, Препутенка village PRYNKAKO30KC (2020 -)
Майдан-Лабунь, Майдан-Лабунь, Majdan-Labun, Majdan Łabuń village MAJBUNKO30QH (1923 -)
Загребля, Загребля, Sahreblja, Zahreble village SAGLJAKO30DE (2020 -)
Червоное, Червоне, Czerwone, Świnne, Tscherwone, Свинна village TSCOJEKO30QC (2020 -)
Sknit Mały, Малый Скнит, Sknyt Malyj, Малий Скнит village MALNITKO30LL (2020 -)
Топоры, Топори, Topory, Topory village TOPORYKO30KA (2020 -)
Жижниківці, Żyżnikowce, Жижниковцы, Schyschnykiwzi, Жизниковцы village SHYWZIKO30FA (2020 -)
Mińkowce, Миньковцы, Минькiвцi, Mynkiwzi village MINWZYKO30LH (2020 -)
Воробиевка, Воробiївка, Worobijiwka, Wróblówka village WORWKAKN39RV (2020 -)
Нетешин, Нетішин, Niecieszyn, Netischyn, Нитишинъ village town NETHYNKO30HH (2020 -)
Новичи, Nowicze, Nowytschi, Новичi village NOWCHIKO30PD (1923 -)
Заморочення, Zamoroczenie, Замороченье, Samorotschennja Khutor village SAMNJEKO30PH (1965 -)
Wilkowce, Вовкiвцi, Волковцы, Wowkiwzi village WOLWZYKO30LC (1923 -)
Адамів, Adamów, Адамов, Adamiw, Адамово village ADAMIWKO30QB (2020 -)
Mikulin, Mykulyn, Микулин, Микулин village MIKLINKN39PX (2020 -)
Watschiw, Waczów, Вачев, Вачів village WATHEWKO30LI (2020 -)
Nohatschiwka, Nohaczówka, Ногачовка, Ногачiвка village NOGWKAKO30MK (2020 -)
Топорчики, Topirtschyky, Топірчики, Toporczyki village TOPIKIKO30KA (2020 -)
Зубарі, Зубари, Zubary, Subari village SUBARIKO30LB (2020 -)
Nowoselyzja, Новоселица, Новоселиця, Nowosielica, Nowosielica Wielka, Новоселица-Великая village NOWZJAKO30SB (2020 -)
Markiwzi, Markowce, Марківці, Марковцы village MARWZYKN39LW (1923 -)
Wjasowez, Wiązowiec, Вязовец, Вязовець village WJAWEZKN39CV (2020 -)
Шевченка, Schewtschenka, Szewczenka, Шевченко village SCHNKOKN39LX (2020 -)
Малий Правутин, Prawutyn Mały, Prawutyn Malyj, Малый Правутин village MALTYNKO30OK (2020 -)
Choten I, Choteń, Хотень Перший, Choteń Pierwszy, Хотень Первый village CHOTENKO30GE (2020 -)
Чепцы, Чепці, Чепцівці, Czepсe, Tschepzi Vorwerk village TSCPZYKO30LA (2020 -)
Юровка, Jurówka, Юрiвка, Juriwka village JURWKAKO30EB (2020 -)
Kochaniwka, Коханівка, Кохановка, Kochanówka village KOCWKAKO30QB (2020 -)
Barbarówka, Warwariwka, Варварiвка, Варваровка village WARWKAKO30RA (2020 -)
Залесье, Salissja, Zalesie, Залісся Khutor village SALSJAKO30RF (2020 -)
Lopuschne, Лопушне, Łopuszne, Лопушное village LOPHNEKO30IC (2020 -)
Сахнiвцi, Sachnowce, Сахновцы, Sachniwzi village SACWZYKN39KX (2020 -)
Вовківчики, Wowkiwtschyky, Волковчики, Wilkowczyki village WOLIKIKO30MB (1923 -)
Дедова Гора, Dziadowa Góra, Дідова Гора, Didowa Hora colony village DIDORAKO30IJ (2020 -)
Довжки, Dołżok, Dowschky, Должки, Должекъ village DOWHKYKO30KM (2020 -)
Pyljaji, Пиляи, Пиляї, Pylaje village PYLJAIKO30MB (1923 -)
Тернавка, Тернавка, Ternawka, Ternawka, Тарнавка village TERWKAKN39JW (2020 -)
Великая Радогощь, Wielka Radohosz, Radohoschtsch Welyka, Велика Радогощ village WELSCHKO30EE (2020 -)
Sosniwotschka, Sosnóweczka, Сосновочка, Соснівочка village SOSHKAKN39GX (2020 -)
Myrne, Myrne, Мирне, Мирное village MIROJEKN39IX (2020 -)
Barbarówka, Барбарівка, Барбаровка, Warwariwka, Варварiвка, Warwarowka, Варваровка village WARWKAKO30KF (2020 -)
Biltschynka, Більчинка, Бельчинка, Bilczynka, Бильчинка village BILNKAKO30IC (2020 -)
Siwir, Сивір, Сивер, Sywir village SYWWIRKO30FF (2020 -)
Лещаны, Лiщани, Lischtschany, Liszczany village LISANYKN39KX (2020 -)
Миклаші, Миклаши, Myklaschi, Miklasze village MIKCHIKN39EW (2020 -)
Михайловка, Michałówka, Михайлівка, Mychajliwka colony village MICWKAKO30GF (2020 -)
Михайловка, Michałówka, Михайлівка, Mychajliwka village MICWKAKO30NL (2020 -)
Stryhany, Strzygany, Стриганы, Стригани village STRANYKO30JH (2020 -)
Siwki, Сивки, Сивки, Sywky village SYWWKYKO30CA (2020 -)
Karasycha, Karasicha, Карасиха, Карасиха village KARCHAKO30EA (2020 -)
Коломє, Kołomie, Kolomje, Коломье, Коломле, Коломля, Kołomla village KOLMJEKO30JI (2020 -)
Modestiwka, Модестівка, Модестовка, Modestówka, Ферма Модестовка village MODWKAKO30NK (2020 -)
Савичи, Sawytschi, Савичі, Sawicze village SAWCHIKO30OE (1923 -)
Tyszewicze, Тишевичi, Тышевичи, Tyschewytschi village TYSCHIKO30LB (2020 -)
Саверцы, Sawerce, Саверці, Sawerzi, Савирцы village SAWRZYKO30NA (1923 -)
Warywidky, Вариводки, Warzywodki, Вариводки, Варивідки village WARDKIKN39DX (2020 -)
Баймаки, Баймаки, Bajmaky, Bajmaki village BAJAKYKO30CB (2020 -)
Понинка, Понiнка, Poninka, Poninka village urban-type settlement PONNKAKO30SE (2020 -)
Вишневе, Wiśniowe, Вишнёвое, Wyschnewe, Futory Sulżynskie, Хутора Сульжинские Khutor village WISOJEKN39MX (1923 -)
Sjahriw, Siahrów, Сягрів, Сягрев, Сягровъ village SJARIWKO30QC (2020 -)
Sulschyn, Sulżyn, Сульжин, Сульжин village SULHINKN39MX (1923 -)
Kortschyk, Корчик, Корчик, Korczyk village KORHIKKO30NH (1923 -)
Даниловка, Danyliwka, Daniłówka, Данилівка village DANWKAKN39FV (2020 -)
Залужье, Залужжя, Saluschja, Załęże village SALHJAKO30GB (2020 -)
Antoniówka, Антоновка, Антонівка, Antoniwka colony village ANTWKAKO30EG (2020 -)
Погорельцы, Pohorilzi, Погорільці, Pohorylce village POHLZIKN39DW (2020 -)
Slawuta, Славутин, Sławuta, Славута, Славута village Flecken town SLAUTAKO30KH (2020 -)
Myślatyn, Мислятин, Mysljatyn, Мыслятин village MYSTYNKO30IC (2020 -)
Онишківці, Orzyszkowce, Onyschkiwzi, Онишковцы, Онышковцы village ONYWZIKN39OW (1923 -)
Chrolyn, Chrolin, Хролин, Хролин village CHRLINKO30PD (1923 -)
Тростянець, Trościaniec, Тростянец, Trostjanez village TRONEZKO30NN (2020 -)
Христiвка, Chrystiwka, Христевка, Christowka, Христовка village CHRWKAKN39IW (2020 -)
Pluschne, Плужне, Плужное, Płużne, Плужно village PLUHNEKO30GE (2020 -)
Synjutky, Синютки, Синютки, Siniutki village SINTKIKO30GA (2020 -)
Chutir, Хутір, Хутор, Futor village CHUTORKO30NH (1923 -)
Soszne, Сошне, Soschne, Сошное village SOSHNEKO30JD (2020 -)
Чеські Головлі, Нижние Головли, Нижні Головлі, Holowli Nyschni, Чехи, Hołowle village NISWLIKO30JJ (2020 -)
Козин, Козин, Kozin, Kosyn village KOSSINKO30ED (2020 -)
Глинники, Глинники, Hlynnyky, Glinniki village HLYYKYKO30KK (2020 -)
Rypki, Репки, Ripky, Рiпки, Рипки village REPPKIKO30KB (2020 -)
Свириди, Swyrydy, Свириды, Swerydy, Свериды village SWIIDYKN39KV (2020 -)
Mokrowola, Mokrowolja, Мокроволя, Мокроволя, Мокрая-Воля village MOKLJAKN39FX (2020 -)
Жемелинці, Żemielińce, Schemelynzi, Жемелинцы village SHENZYKN39EX (2020 -)
Жилинці, Schylynzi, Żylińce, Жилинцы village SHINZYKO30LC (1923 -)
Покощовка, Pokoschtschiwka, Pokaszczewka, Покощівка village POKWKAKO30IB (2020 -)
Zakrużce, Sakruschzi, Закружцы, Закружці village SAKHZYKO30IA (2020 -)
Припутни, Pryputni, Pryputni, Припутні village PRITINKO30LC (2020 -)
Новосеменів, Nowosemenów, Новосеменов, Nowosemeniw village NOWNIWKN39FV (2020 -)
Sawadynzi, Завадинці, Завадинцы, Zawadince village SAWNZYKO30HB (2020 -)
Жуків, Schukiw, Жуков, Żuków village SHUKOWKO30LJ (2020 -)
Manjatyn, Maniatyń, Манятин, Манятин village MANTINKO30OL (2020 -)
Josypiwzi, Йосипiвцi, Józefowce, Йосиповцы, Юськовицы village JOSWZYKO30DD (2020 -)
Sienihów, Сенігів, Сенигов, Senihiw village SENHIWKO30OI (1959 -)
Kupczyńce, Кипчинцы, Kiptschynzi, Кіпчинці, Купчинцы village KIPNZYKN39SX (2020 -)
Горица, Horyzja, Гориця, Horyca village HORZJAKO30NK (2020 -)
Мальованка, Малеванка, Malowanka, Malewanka Khutor village MALNKAKO30PE (1923 -)
Крупець, Krupez, Krupiec, Крупец village KRUPEZKO30JI (2020 -)
Кондратки, Kindratky, Kondratka, Кіндратки, Кондратка village KONTKIKO30LB (2020 -)
Киликiїв, Киликиев, Kylykijiw, Kilikijów Flecken village KILJEWKO30MM (2020 -)
Кутки, Кутки, Kutky, Kutki village KUTTKIKO30NM (2020 -)
Красносілка, Красноселка, Krasnosiółka, Krasnosilka village KRALKAKO30ND (1923 -)
Красносілка, Красноселка, Krasnosiółka, Krasnosilka village KRALKAKO30ML (2020 -)
Кащенцы, Кащенці, Kaschtschenzi, Kaszczeńce, Кащинцы village KASNZIKO30DA (2020 -)
Круглик, Круглик, Kruhlyk, Kruhlik Khutor village KRULYKKO30OI (1923 -)
Велика Боровиця, Borowyzja Welyka, Borowica Wielka, Великая Боровица village WELZJAKO30DD (2020 -)
Дятиловка, Дятилівка, Dziatyłówka, Djatyliwka village DJAWKAKO30MK (2020 -)
Bronnyky, Бронники, Бронники, Broniki, Броники village BROIKIKO30OH (1965 -)
Дзвонки, Dswinky, Дзвiнки, Dzwonki village DSWNKIKO30FC (2020 -)
Хотяж, Iwaniwka, Janówka, Іванівка, Ивановка Khutor village IWAWKAKO30DC (2020 -)
Traulyn, Traulin, Траулин, Траулин village TRALINKO30OE (1923 -)
Dobryn, Dobrin, Добрин, Добрин village DOBRINKO30FD (2020 -)
Wiknyny, Окнины, Вікнини, Okniany village OKNINYKO30FC (2020 -)
Scholudky, Жолудки, Жолудки, Żełudki, Желудки village SHODKIKO30PC (1923 -)
Городнявка, Городнявка, Horodnjawka, Horodniówka, Городявка village BORCHWKO20RS (1965 -)
Рожична, Рожична, Rożyczna, Roschytschna village ROSHNAKO30OB (1923 -)
Лотiвка, Лотовка, Lotówka, Lotiwka village LOTWKAKO30OA (1923 -)
Роговичи, Rohowytschi, Rogowicze, Роговичi village ROGCHIKO30QC (2020 -)
Radoszówka, Radoschiwka, Радошевка, Радошiвка, Радошовка village RADWKAKO30KE (2020 -)
Płoska, Плоская, Ploska, Плоска, Плеска village PLOSKAKO30ML (2020 -)
Корытное, Коритне, Korytne, Korytne village KORTNEKO30GC (2020 -)
Красностав, Krasnystaw, Chlopotin, Хлопотин, Красностав, Krasnostaw village Flecken village KRATAWKO30OJ (2020 -)
Москалевка, Moskalówka, Москалівка, Moskaliwka village MOSWKAKN39DV (2020 -)
Москалевка, Moskalówka, Москалівка, Moskaliwka village MOSWKAKN39RW (2020 -)
Sakit, Zakot, Закот, Закіт village SAKKOTKN39EX (2020 -)
Клубiвка, Клубовка, Kłębówka, Klubiwka, Клембовка village KLUWKAKO30JB (2020 -)
Вербовцы, Wierzbowce, Вербівці, Werbiwzi village WERWZIKN39MX (1923 -)
Котюржинцы, Котюржинцi, Kotjurschynzi, Kociurzyńce village KOTNZIKO30TD (2020 -)
Мокрець, Mokrzec, Mokrez, Мокрец village MOKREZKO30IE (2020 -)
Onaczkowce, Онацковцы, Onazkiwzi, Онацькiвцi village ONAWZIKN39RW (2020 -)
Zabrid, Забрід, Sabrid, Заброд village SABRODKO30KA (2020 -)
Kosa Rischniwka, Reszniówka-Kosa, Косая Решневка, Коса Рішнівка, Решневка-Косая village KOSWKAKO30NB (1923 -)
Переросле, Перерослое, Pererosłe, Pererosle village PEROJEKO30ED (2020 -)
Dzierżaki, Derschaky, Держаки, Держаки, Дрижаки village DERAKIKO30EC (2020 -)
Szelwów, Шельвов, Schelwiw, Шельвів village SCHWIWKO30GB (2020 -)
Рилiвка, Ryliwka, Рыловка, Ryłówka village RYLWKAKO30PI (1923 -)
Holowli, Головлi, Головли, Hołowle village HOLWLIKO30JK (2020 -)
Білижинці, Белижинцы, Bilyschynzi, Bielezincy village BELNZYKO30HB (2020 -)
Piłki, Пильки, Пильки, Pylky village PILLKIKN39JX (2020 -)
Степанівка, Stefanówka, Stepaniwka, Степановка village STEWK1KO30CC (2020 -)
Михнов, Michnów, Михнiв, Mychniw village MYCNIWKO30IB (2020 -)
Каменка, Kamjanka, Kamjanka, Камянка village KAMNKAKO30FG (2020 -)
Комины, Комини, Kominy, Komyny village KOMYNYKO30GF (2020 -)
Малі Калетинці, Kaletynzi Mali, Kaletyńce Małe, Малые Калетинцы village MALNZIKO30DC (2020 -)
Wesnjane, Бесовочка, Бісівочка, Bisoweczka, Весняное, Wieśniane, Весняне village WESANEKN39HX (2020 -)
Krywyn Nowyj, Krzewin Nowy, Новий Кривин, Новый Кривин village NOWWYNKO30IJ (2020 -)
Белокриничье, Bilokrynytschja, Białokrynicze, Білокриниччя village BELHJEKO30ND (1923 -)

Images in the GenWiki


Quicktext

object_290771
	has from 1930 name (in deu) Rajon Schepetiwka,
	has from 1930 name (in pol) Obwód szepietowski,
	has from 1930 name (in rus) Шепетовский р-н,
	has from 1930 name (in ukr) Шепетівський р-н says source_301432,
	has until 1930 name (in ukr) Судилківський р-н says source_301432,
	is from 1923 (in deu) Rayon,
	is from 1923 until 1930 part of object_1199918,
	is from 1932 until 1937 part of object_290448 says source_301432,
	is from 1937 until 1941 part of object_278473 says source_301432,
	is from 1941 until 1944 part of object_307003 says source_1046581,
	is from 1944 part of object_278473 says source_301432 says source_301464;
RDF
Quick Search
Sponsorship