Ober-Glogau, Głogówek, Oberglogau, Archipresbyterat Ober-Glogau, Dekanat głogówecki

map

This map shows the position or outline of the object. Have you found an error? Then we would be happy about a message.

GOV id http://gov.genealogy.net/object_293472
name
  • Ober-Glogau (deu) Source Nr. 44 Seite 74-75 Source S. [9] VIII. 3.
  • Głogówek (pol) Source Dekanat Głogówek
  • Oberglogau (deu) (- 1945) Source S. 73 Nr. 54
  • Archipresbyterat Ober-Glogau (deu) (1887) Source S. 116 Nr. 47
  • Dekanat głogówecki (pol) (1945 -) Source page 177 Nr. VI.
type
denomination
web page
Article about this place in the genealogy.net wiki
Geographic Position
  • 50.3682°N 17.8683°E calculated center position of the place
  • Number of the German 1:25,000 map sheet: 5673

Superordinate objects

Caption

 political administration
 ecclesiastical
 judical
 settlement
 geographic
 transportation

Superordinate objects

Superordinate objects

name Timespan type Source
Breslau, Archidiecezja wrocławska, Wrocław (- 1945) diocese archbishopric Source Nr. 44 Seite 74-75 Source page 73 Nr. 54 Source S. [9] VIII. 3.
Groß Strehlitz (- 1945) Kommissariat Source Nr. 44 Seite 74-75 Source page 73 Nr. 54 Source S. [9] VIII. 3.
Oppeln, Dioecesis Opoliensis, Administrację Apostolską Śląska Opolskiego, Diecezja opolska (1945 -) Apostolische Administratur diocese Source Dekanat Głogówek Source page 113 Nr. 6.

Subordinate objects

name type GOV-Id Timespan
Mochów (Trójcy Świętej i Matki Bożej Częstochowskiej), Wiese Pauliner (Hl. Dreifaltigkeit), Wiese Pauliner (SS. Trinitas) parish object_1194985 (1887)
Głogówek (św. Bartłomieja), Ober-Glogau (Hl. Bartholomäus), Ober-Glogau (S. Bartholomaeus) parish object_1194968 (1887)
Krapkowice (św. Mikołaja), Krappitz (S. Nicolaus Ep.) parish object_1190382 (1850)
Klisino (Podwyższenia Świętego Krzyża), Gläsen (Erhöhung des hl. Kreuzes), Gläsen (Exaltatio S. Crucis) parish object_1194953 (1887)
Nowy Browiniec (Wszystkich Świętych), Deutsch Probnitz (Allerheiligen), Deutsch Probnitz (Omnes Sancti) parish object_1194947 (1887)
Szonów (św. Jadwigi), Schönau (S. Hedwig.), Schönau (Hl. Hedwig) parish object_1194979 (1887)
Racławice Śląskie (Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny), Deutsch Rasselwitz (Hl. Katharina), Deutsch Rasselwitz (S. Catharina) parish object_1194950 (1887)
Kazimierz (Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny), Casimir (Assumptio B.M.V.), Casimir (Mariä Himmelfahrt) parish object_1194943 (1887)
Pisarzowice (św. Michała Archanioła), Schreibersdorf (S. Michael), Schreibersdorf (Hl. Michael) parish object_1194982 (1887)
Kierpień (Narodzenia Najświętszej Maryi Panny), Kerpen (Nativitas B.M.V.), Kerpen (Mariä Geburt) parish object_1194957 (1887)

Images in the GenWiki


Quicktext

object_293472
	has 1887 name (in deu) Archipresbyterat Ober-Glogau says source_1162661 (S. 116 Nr. 47),
	has URL  https://pl.wikipedia.org/wiki/Dekanat_Głogówek,
	has denomination rk says source_299844 (Dekanat Głogówek),
	has from 1945 name (in pol) Dekanat głogówecki says source_1284463 (p. 177) (Nr. VI.),
	has name (in deu) Ober-Glogau says source_1136396 (Nr. 44 Seite 74-75) says source_1162661 (S. [9] VIII. 3.),
	has name (in pol) Głogówek says source_299844 (Dekanat Głogówek),
	has until 1945 name (in deu) Oberglogau says source_1162641 (S. 73 Nr. 54),
	is (in deu) Dekanat says source_1136396 (Nr. 44 Seite 74-75) says source_1162661 (S. [9] VIII. 3.) says source_299844 (Dekanat Głogówek),
	is from 1945 part of object_1164630 says source_1284482 (p. 113) (Nr. 6.) says source_299844 (Dekanat Głogówek),
	is until 1945 part of object_278495 says source_1136396 (Nr. 44 Seite 74-75) says source_1162641 (p. 73) (Nr. 54) says source_1162661 (S. [9] VIII. 3.),
	is until 1945 part of object_287754 says source_1136396 (Nr. 44 Seite 74-75) says source_1162641 (p. 73) (Nr. 54) says source_1162661 (S. [9] VIII. 3.);
RDF
Quick Search