Ober-Glogau, Oberglogau, Głogówek, Archipresbyterat Ober-Glogau

map

This map shows the position or outline of the object. Have you found an error? Then we would be happy about a message.

GOV id http://gov.genealogy.net/object_293472
name
type
denomination
web page
Article about this place in the genealogy.net wiki
Geographic Position
  • 50.3682°N 17.8683°E calculated center position of the place
  • Number of the German 1:25,000 map sheet: 5673

Superordinate objects

Caption

 political administration
 ecclesiastical
 judical
 settlement
 geographic
 transportation

Superordinate objects

Superordinate objects

name Timespan type Source
Oppeln, Diecezja opolska, Dioecesis Opoliensis, Administrację Apostolską Śląska Opolskiego Apostolische Administratur diocese Source
Groß-Strehlitz (1887) Kommissariat Source S. [9] VIII. 3.
Breslau, Archidiecezja wrocławska, Wrocław (1926) diocese archbishopric Source Nr. 44 Seite 74-75
Groß-Strehlitz (1942) Kommissariat Source S. 73 Nr. 54
Breslau, Archidiecezja wrocławska, Wrocław (1887) diocese archbishopric Source S. [9] VIII. 3.
Groß-Strehlitz (1926) Kommissariat Source Nr. 44 Seite 74-75
Breslau, Archidiecezja wrocławska, Wrocław (1942) diocese archbishopric Source

Subordinate objects

name type GOV-Id Timespan
Mochów (Trójcy Świętej i Matki Bożej Częstochowskiej), Wiese Pauliner (Hl. Dreifaltigkeit), Wiese Pauliner (SS. Trinitas) parish object_1194985 (1887)
Głogówek (św. Bartłomieja), Ober-Glogau (Hl. Bartholomäus), Ober-Glogau (S. Bartholomaeus) parish object_1194968 (1887)
Krapkowice (św. Mikołaja), Krappitz (S. Nicolaus Ep.) parish object_1190382 (1850)
Klisino (Podwyższenia Świętego Krzyża), Gläsen (Erhöhung des hl. Kreuzes), Gläsen (Exaltatio S. Crucis) parish object_1194953 (1887)
Nowy Browiniec (Wszystkich Świętych), Deutsch Probnitz (Allerheiligen), Deutsch Probnitz (Omnes Sancti) parish object_1194947 (1887)
Szonów (św. Jadwigi), Schönau (S. Hedwig.), Schönau (Hl. Hedwig) parish object_1194979 (1887)
Racławice Śląskie (Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny), Deutsch Rasselwitz (Hl. Katharina), Deutsch Rasselwitz (S. Catharina) parish object_1194950 (1887)
Kazimierz (Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny), Casimir (Assumptio B.M.V.), Casimir (Mariä Himmelfahrt) parish object_1194943 (1887)
Pisarzowice (św. Michała Archanioła), Schreibersdorf (S. Michael), Schreibersdorf (Hl. Michael) parish object_1194982 (1887)
Kierpień (Narodzenia Najświętszej Maryi Panny), Kerpen (Nativitas B.M.V.), Kerpen (Mariä Geburt) parish object_1194957 (1887)

Images in the GenWiki


Quicktext

object_293472
	gehört 1887 zu object_278495 says source_1162661 (S. [9] VIII. 3.),
	gehört 1887 zu object_287754 says source_1162661 (S. [9] VIII. 3.),
	gehört 1926 zu object_278495 says source_1136396 (Nr. 44 Seite 74-75),
	gehört 1926 zu object_287754 says source_1136396 (Nr. 44 Seite 74-75),
	gehört 1942 zu object_278495 says source_1162641,
	gehört 1942 zu object_287754 says source_1162641 (S. 73 Nr. 54),
	gehört zu object_1164630 says source_1164631,
	hat Konfession rk says source_1164631,
	hat URL  https://pl.wikipedia.org/wiki/Dekanat_Głogówek,
	heißt  (auf deu) Ober-Glogau says source_1136396 (Nr. 44 Seite 74-75) says source_1162661 (S. [9] VIII. 3.),
	heißt  (auf deu) Oberglogau says source_1162641 (S. 73 Nr. 54),
	heißt  (auf pol) Głogówek says source_1164631,
	heißt 1887  (auf deu) Archipresbyterat Ober-Glogau says source_1162661 (S. 116 Nr. 47),
	ist (auf deu) Dekanat says source_1136396 (Nr. 44 Seite 74-75) says source_1162661 (S. [9] VIII. 3.) says source_1164631;
RDF
Quick Search