Ząbkowice Śląskie, Archipresbyterat Frankenstein, Frankenstein, Ząbkowicki

map

This map shows the position or outline of the object. Have you found an error? Then we would be happy about a message.

GOV id http://gov.genealogy.net/object_293477
name
  • Ząbkowice Śląskie (pol) Source Dekanat Ząbkowice Śląskie
  • Archipresbyterat Frankenstein (deu) (1887) Source S. 29 Nr. 11
  • Frankenstein (deu) (1926) Source Nr. 13 Seite 42-43 Source S. [10] 6.
  • Ząbkowicki (pol) (1952) Source page 246
type
denomination
  • rk
web page
Article about this place in the genealogy.net wiki
Geographic Position
  • 50.6016°N 16.7728°E calculated center position of the place
  • Number of the German 1:25,000 map sheet: 5366

Superordinate objects

Caption

 political administration
 ecclesiastical
 judical
 settlement
 geographic
 transportation

Superordinate objects

Superordinate objects

name Timespan type Source
Wałbrzych, Archipresbyterat Waldenburg, Archiprezbiterat Wałbrzyski (1952) zu überprüfen Source page 246
Breslau, Archidiecezja wrocławska, Wrocław (1887) diocese archbishopric Source S. [10] 6.
Münsterberg (1926) Kommissariat Source Nr. 13 Seite 42-43
Münsterberg (1887) Kommissariat Source S. [10] 6.
Breslau, Archidiecezja wrocławska, Wrocław (1926) diocese archbishopric Source Nr. 13 Seite 42-43

Subordinate objects

name type GOV-Id Timespan
Rudnica (św. Michała Archanioła), Raudnitz (S. Michael Archang.) parish object_1188455 (1887)
Braszowice (św. Wawrzyńca), Baumgarten (S. Laurentius) parish object_1188198 (1887)
Tarnow (św. Marii Magdaleny), Tarnau (S. M. Magdalena) parish object_1188513 (1887)
Niemcza (Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny), Nimptsch (B. M. V. immac. conc.) parish object_1188333 (1887)
Sieroszow (św. Michała Archanioła), Seitendorf (S. Michael) parish object_1188508 (1887)
Budzow (św. Wawrzyńca), Schönwalde (S. Laurentius) parish object_1188472 (1887)
Zwrócona (Świętych Apostołów Piotra i Pawła), Protzan (SS. Petrus et Paulus) parish object_1188445 (1887)
Ząbkowice Śląskie (św. Anny), Frankenstein (S. Anna) parish object_1188202 (1887)
Stoszowice (św. Barbary), Peterwitz (S. Barbara V. et M.) parish object_1188432 (1887)
Srebrna Góra (Świętych Apostołów Piotra i Pawła ), Silberberg (SS. Petrus et Paulus) parish object_1188510 (1887)
Srebrna Góra (Świętych Apostołów Piotra i Pawła ), Silberberg (SS. Petrus et Paulus) parish object_1188510 (1952)

Images in the GenWiki


Quicktext

object_293477
	has 1887 name (in deu) Archipresbyterat Frankenstein says source_1162661 (S. 29 Nr. 11),
	has 1926 name (in deu) Frankenstein says source_1136396 (Nr. 13 Seite 42-43) says source_1162661 (S. [10] 6.),
	has 1952 name (in pol) Ząbkowicki says source_1266629 (p. 246),
	has URL  https://pl.wikipedia.org/wiki/Dekanat_Ząbkowice_Śląskie,
	has denomination rk,
	has name (in pol) Ząbkowice Śląskie says source_299844 (Dekanat Ząbkowice Śląskie),
	is (in deu) Dekanat says source_1136396 (Nr. 13 Seite 42-43) says source_1162661 (S. [10] 6.),
	is 1887 part of object_278495 says source_1162661 (S. [10] 6.),
	is 1887 part of object_287757 says source_1162661 (S. [10] 6.),
	is 1926 part of object_278495 says source_1136396 (Nr. 13 Seite 42-43),
	is 1926 part of object_287757 says source_1136396 (Nr. 13 Seite 42-43),
	is 1952 part of object_1266703 says source_1266629 (p. 246);
RDF
Quick Search