Neustadt, Prudnik, Archipresbyterat Neustadt O./S.

map

This map shows the position or outline of the object. Have you found an error? Then we would be happy about a message.

GOV id http://gov.genealogy.net/object_293481
name
type
denomination
web page
Article about this place in the genealogy.net wiki
Geographic Position
  • 50.3207°N 17.5591°E calculated center position of the place
  • Number of the German 1:25,000 map sheet: 5671

Superordinate objects

Caption

 political administration
 ecclesiastical
 judical
 settlement
 geographic
 transportation

Superordinate objects

Superordinate objects

name Timespan type Source
Breslau, Archidiecezja wrocławska, Wrocław (1926) diocese archbishopric Source Nr. 42 Seite 71-72
Neiße, Neisse (1887) Kommissariat Source S. [10] 7.
Oppeln, Diecezja opolska, Dioecesis Opoliensis, Administrację Apostolską Śląska Opolskiego Apostolische Administratur diocese Source
Neiße, Neisse (1926) Kommissariat Source Nr. 42 Seite 71-72
Breslau, Archidiecezja wrocławska, Wrocław (1887) diocese archbishopric Source S. [10] 7.

Subordinate objects

name type GOV-Id Timespan
Prudnik (św. Michała Archanioła), Neustadt O./S. (St. Michael), Neustadt O./S. (S. Michael) parish object_1194691 (1887)
Trzebina (Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny), Kunzendorf (Mariä Himmelfahrt), Kunzendorf (Assumptio B.M.V.) parish object_1194673 (1887)
Moszczanka (Podwyższenia Świętego Krzyża), Langenbrück (S. Crux), Langenbrück (Heilig Kreuz) parish object_1194676 (1887)
Szybowice (św. Michała Archanioła), Schnellewalde (St. Michael), Schnellewalde (S. Michael Archang.) parish object_1194707 (1887)
Dytmarów (św. Katarzyny Aleksandryjskiej), Dittersdorf (S. Catharina M.), Dittersdorf (St. Catharina) parish object_1194670 (1887)
Lubrza (św. Jakuba Starszego), Leuber (St. Jakob), Leuber (S. Jacobus Major) parish object_1194679 (1887)
Rudziczka (Trójcy Świętej), Riegersdorf (SS. Trinitas), Riegersdorf (Hl. Dreifaltigkeit) parish object_1194701 (1887)

Images in the GenWiki


Quicktext

object_293481
	gehört 1887 zu object_278495 says source_1162661 (S. [10] 7.),
	gehört 1887 zu object_287758 says source_1162661 (S. [10] 7.),
	gehört 1926 zu object_278495 says source_1136396 (Nr. 42 Seite 71-72),
	gehört 1926 zu object_287758 says source_1136396 (Nr. 42 Seite 71-72),
	gehört zu object_1164630 says source_1164631,
	hat Konfession rk says source_1164631,
	hat URL  https://pl.wikipedia.org/wiki/Dekanat_Prudnik,
	heißt  (auf deu) Neustadt says source_1136396 (Nr. 42 Seite 71-72) says source_1162661 (S. [10] 7.),
	heißt  (auf pol) Prudnik says source_1164631 says source_299844 (Dekanat Prudnik),
	heißt 1887  (auf deu) Archipresbyterat Neustadt O./S. says source_1162661 (S. 107 Nr. 43),
	ist (auf deu) Dekanat says source_1136396 (Nr. 42 Seite 71-72) says source_1162661 (S. [10] 7.) says source_1164631;
RDF
Quick Search