Opole, Oppeln, Archipresbyterat Oppeln, Dekanat opolski

map

This map shows the position or outline of the object. Have you found an error? Then we would be happy about a message.

GOV id http://gov.genealogy.net/object_293489
name
type
denomination
web page
Article about this place in the genealogy.net wiki
Geographic Position
  • 50.6909°N 18.087°E calculated center position of the place
  • Number of the German 1:25,000 map sheet: 5374

Superordinate objects

Caption

 political administration
 ecclesiastical
 judical
 settlement
 geographic
 transportation

Superordinate objects

Superordinate objects

name Timespan type Source
Oppeln, Dioecesis Opoliensis, Administrację Apostolską Śląska Opolskiego, Diecezja opolska (1945-10-01 -) Apostolische Administratur diocese Source Dekanat Opole Source page 284 Nr. 22
Breslau, Archidiecezja wrocławska, Wrocław (- 1945) diocese archbishopric Source page [10] 8. Source page 76 Nr. 57 Source page 77 Nr. 47
Oppeln (- 1945) Kommissariat Source page [10] 8. Source page 76 Nr. 57 Source page 77 Nr. 47

Subordinate objects

name type GOV-Id Timespan
Luboschütz parish object_1136436 (1926)
Bierdzany (św. Jadwigi Śląskiej), Bierdzan (S. Hedwig.), Bierdzan (Hl. Hedwig) parish object_1196949 (1850)
Szczedrzyk (św. Mikołaja), Szczedrzyk (Hl. Nikolaus), Szczedrzyk (S. Nicolaus), Sczedrzik parish object_1195214 (1887)
Szczedrzyk (św. Mikołaja), Szczedrzyk (Hl. Nikolaus), Szczedrzyk (S. Nicolaus), Sczedrzik parish object_1195214 (1926)
Opole (Świętych Apostołów Piotra i Pawła), Oppeln (St. Peter-Paul) parish object_1195198
Opole (Świętych Apostołów Piotra i Pawła), Oppeln (St. Peter-Paul) parish object_1195198 (1925 -)
Opole (Podwyższenia Krzyża Świętego), Oppeln (zum heiligen Kreuz), Oppeln (lnventio S. Crucis), Oppeln (St. Crux) parish object_1195186
Opole (Podwyższenia Krzyża Świętego), Oppeln (zum heiligen Kreuz), Oppeln (lnventio S. Crucis), Oppeln (St. Crux) parish object_1195186 (1887)
Opole (Podwyższenia Krzyża Świętego), Oppeln (zum heiligen Kreuz), Oppeln (lnventio S. Crucis), Oppeln (St. Crux) parish object_1195186 (1926)
Krasiejów (św. Małgorzaty Męczennicy), Krascheow (S. Margarita V. et Mart.), Krascheow (St. Margareta von Antiochia), Krascheow parish object_1195184 (- 1926)
Dobrodzień (św. Marii Magdaleny), Guttentag (St. Maria Magdalena), Guttentag (S. M. Magdalena) parish object_1192106 (- 1926)
Groß Kottorz, Kotórz Wielki (św. Michała Archanioła), Groß-Chotorz (Hl. Michael), Groß-Chotorz (S. Michael) parish object_1195171 (1926)
Groß Kottorz, Kotórz Wielki (św. Michała Archanioła), Groß-Chotorz (Hl. Michael), Groß-Chotorz (S. Michael) parish object_1195171 (1887)
Schemrowitz (Hl. Dreifaltigkeit), Szemrowice (Świętej Trójcy) parish object_1286305 (1925-11-11 - 1926)
Opole (Świętych Apostołów Piotra i Pawła), Oppeln (St. Peter u. Paul) parish object_1136438
Groszowice (św. Katarzyny Aleksandryjskiej), Groschowitz (S. Catharina), Groschowitz (Hl. Katharina), Groschowitz parish object_1195170 (- 1945)
Groszowice (św. Katarzyny Aleksandryjskiej), Groschowitz (S. Catharina), Groschowitz (Hl. Katharina), Groschowitz parish object_1195170
Chronstau parish object_1136415 (1926)
Dębie (Narodzenia Najświętszej Maryi Panny), Dembio (Geburt der seligen Jungfrau Maria), Dembio (Nativitas B. M. V.), Dembio parish object_1195169 (1926)
Dębie (Narodzenia Najświętszej Maryi Panny), Dembio (Geburt der seligen Jungfrau Maria), Dembio (Nativitas B. M. V.), Dembio parish object_1195169 (1887)
Staniszcze Wielkie (św. Karola Boromeusza), Groß-Stanisch (S. Carolus Borrom.), Groß-Stanisch (Hl. Karl Borromäus), Groß Stanisch parish object_1195176 (1887)
Staniszcze Wielkie (św. Karola Boromeusza), Groß-Stanisch (S. Carolus Borrom.), Groß-Stanisch (Hl. Karl Borromäus), Groß Stanisch parish object_1195176 (- 1926)
Wengern (St. Joseph), Węgry (św. Józefa Robotnika) parish object_1136448 (1926)
Königlich Neudorf parish object_1136432 (1926)
Tarnów Opolski (św. Marcina Biskupa), Tarnau (S. Martinus Ep. Turon.), Tarnau (Hl. Martin), Tarnau parish object_1195215 (- 1945)
Raszowa (Opatrzności Bożej), Raschau (Div. Providentia), Raschau (Kirche der göttlichen Vorsehung), Raschau parish object_1195202 (1926)
Raszowa (Opatrzności Bożej), Raschau (Div. Providentia), Raschau (Kirche der göttlichen Vorsehung), Raschau parish object_1195202 (1887)

Images in the GenWiki


Quicktext

object_293489
	has 1887 name (in deu) Archipresbyterat Oppeln says source_1162661 (p. 122) (Nr. 49),
	has URL  https://pl.wikipedia.org/wiki/Dekanat_Opole,
	has denomination rk says source_299844 (Dekanat Opole),
	has from 1945 name (in pol) Dekanat opolski says source_1284463 (p. 179) (Nr. XXII),
	has name (in pol) Opole says source_299844 (Dekanat Opole),
	has until 1945 name (in deu) Oppeln says source_1136396 (p. 77) (Nr. 47) says source_1162641 (p. 76) (Nr. 57) says source_1162661 (p. [10]) (8.),
	is (in deu) Dekanat says source_1136396 (p. 77) (Nr. 47) says source_1162661 (p. [10]) (8.) says source_299844 (Dekanat Opole),
	is from 1945-10-01 part of object_1164630 says source_1284482 (p. 284) (Nr. 22) says source_299844 (Dekanat Opole),
	is until 1945 part of object_278495 says source_1136396 (p. 77) (Nr. 47) says source_1162641 (p. 76) (Nr. 57) says source_1162661 (p. [10]) (8.),
	is until 1945 part of object_287759 says source_1136396 (p. 77) (Nr. 47) says source_1162641 (p. 76) (Nr. 57) says source_1162661 (p. [10]) (8.);
RDF
Quick Search