Gościęcin, Archipresbyterat Kostenthal, Kostenthal

map

This map shows the position or outline of the object. Have you found an error? Then we would be happy about a message.

GOV id http://gov.genealogy.net/object_293495
name
type
denomination
web page
Article about this place in the genealogy.net wiki
Geographic Position
  • 50.3148°N 18.0093°E calculated center position of the place
  • Number of the German 1:25,000 map sheet: 5674

Superordinate objects

Caption

 political administration
 ecclesiastical
 judical
 settlement
 geographic
 transportation

Superordinate objects

Superordinate objects

name Timespan type Source
Breslau, Archidiecezja wrocławska (1926) diocese archbishopric Source Nr. 28 Seite 57-58
Ratibor, Racibórz (1887) Kommissariat Source S. [10] 10.
Oppeln, Diecezja opolska, Dioecesis Opoliensis diocese Source
Ratibor, Racibórz (1926) Kommissariat Source Nr. 28 Seite 57-58
Breslau, Archidiecezja wrocławska (1887) diocese archbishopric Source S. [10] 10.

Subordinate objects

name type GOV-Id Timespan
Naczęsławice (Św. Stanisława Biskupa i Męczennika), Groß-Nimsdorf (S. Sanislaus Ep. M.) parish object_1190823 (1887)
Gościęcin (Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny), Kostenthal (Assumptio B.M.V) parish object_1190831 (1887)
Grudynia Wielka (Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny), Groß-Grauden (Visitatio B.M.V.) parish object_1190744 (1887)
Twardawa (Św. Małgorzaty), Twardawa (S. Margarita V. M.) parish object_1190852 (1887)
Mechnica (Św. Jakuba), Mechnitz (S. Jacobus maj.) parish object_1190844 (1887)
Dziećmarów (św. Michała Archanioła), Dittmerau (S. Michael Arch.) parish object_1190740 (1887)
Łężce (Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny), Lenschütz (Visitatio B.M.V.) parish object_1190843 (1887)
Ucieszków (Opatrzności Bożej), Autischkau (Providentia divina) parish object_1190697 (1887)
Pawłowiczki (Świętych Apostołów Andrzeja i Jakuba), Rzeczyce (Świętych Apostołów Andrzeja i Jakuba), Rzetzitz (S. Andreas Ap.) parish object_1190848 (1887)
Brożec (Wszystkich Świętych), Broschütz (OO. SS.) parish object_1190739 (1887)
Walce (Św. Walentego), Walzen (S. Valentinus) parish object_1190890 (1887)

Sources for this object

Images in the GenWiki


Quicktext

object_293495
	gehört 1887 zu object_278495 says source_1162661 (S. [10] 10.),
	gehört 1887 zu object_287760 says source_1162661 (S. [10] 10.),
	gehört 1926 zu object_278495 says source_1136396 (Nr. 28 Seite 57-58),
	gehört 1926 zu object_287760 says source_1136396 (Nr. 28 Seite 57-58),
	gehört zu object_1164630 says source_1164631,
	hat Konfession rk says source_1164631,
	hat URL  https://pl.wikipedia.org/wiki/Dekanat_Gościęcin,
	heißt  (auf pol) Gościęcin says source_1164631,
	heißt 1887  (auf deu) Archipresbyterat Kostenthal says source_1162661 (S. [10] 10.),
	heißt 1926  (auf deu) Kostenthal says source_1136396 (Nr. 28 Seite 57-58) says source_1162661 (S. [10] 10.),
	ist (auf deu) Dekanat says source_1136396 (Nr. 28 Seite 57-58) says source_1162661 (S. [10] 10.) says source_1164631;
RDF
Quick Search