Gliwice, Gleiwitz, Archipresbyterat Gleiwitz, Dekanat gliwicki

map

This map shows the position or outline of the object. Have you found an error? Then we would be happy about a message.

GOV id http://gov.genealogy.net/object_293497
name
  • Gliwice (pol) Source page 94 Nr. 5. Source Dekanat Gliwice
  • Gleiwitz (deu) (- 1945) Source page 44 Nr. 16 Source page [10] 10.
  • Archipresbyterat Gleiwitz (deu) (1887) Source page [10] 10.
  • Dekanat gliwicki (pol) (1945 -) Source page 183 Nr. V
type
denomination
web page
Article about this place in the genealogy.net wiki
Geographic Position
  • 50.3039°N 18.6921°E calculated center position of the place
  • Number of the German 1:25,000 map sheet: 5678

Notes

Gehört offiziell bis 27.06.1972 zu Bistum Breslau (object_278495).

Source Dekanat Dobrodzień


Superordinate objects

Caption

 political administration
 ecclesiastical
 judical
 settlement
 geographic
 transportation

Superordinate objects

Superordinate objects

name Timespan type Source
Ratibor, Racibórz (- 1945) Kommissariat Source page 44 Nr. 16 Source page [10] 10.
Gleiwitz, Dioecesis Glivicensis, Diecezja Gliwickiej (1992-03-25 -) diocese Source Dekanat Gliwice
Breslau, Archidiecezja wrocławska, Wrocław (- 1945) diocese archbishopric Source page 44 Nr. 16 Source page [10] 10.
Oppeln, Dioecesis Opoliensis, Administrację Apostolską Śląska Opolskiego, Diecezja opolska (1945 - 1992-03-24) Apostolische Administratur diocese Source page 94 Nr. 5. Source Dekanat Gliwice

Subordinate objects

name type GOV-Id Timespan
Gliwice (Katedralna Świętych Apostołów Piotra i Pawła), Gleiwitz (St. Peter u. Paul) parish object_1169801 (1908-01-15 -)
Gliwice-Łabędy (Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny), Laband (Hl. Mariä Himmelfahrt), Laband (Assumptio B.M.V.), Łabędy (Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny) parish object_1188986 (1887)
Rudy (Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny), Groß-Rauden (Assumptio B.M.V.) parish object_1188980 (1887)
Gliwice (św. Bartłomieja), Petersdorf (S. Bartholomaeus Apost.), Gleiwitz (St. Bartholomäus) parish object_1188991 (1926)
Gliwice (św. Bartłomieja), Petersdorf (S. Bartholomaeus Apost.), Gleiwitz (St. Bartholomäus) parish object_1188991 (1887)
Zabrze (św. Anny), Zabrze (S. Anna) parish object_1174793 (1907)
Gleiwitz, Gliwice (Wszystkich Świętych), Gleiwitz (Omn. Sancti), Gleiwitz (Allerheiligen) parish object_1188976 (1887)
Rachowice (Trójcy Świętej), Rachowitz (SS. Trinitatis) parish object_1188997 (1887)
Ostroppa (Hl. Georg), Ostroppa (Hl. Geist), Stroppendorf (Hl. Geist), Ostropa (Ducha Święteg) parish object_1188990 (1807 -)
Gleiwitz (Hl. Familie) parish object_1169800 (1926)
Żernica (św. Michała Archanioła), Deutsch-Zernitz (S. Michael), Haselgrund parish object_1188975 (- 1945)
Gliwice (Podwyższenia Krzyża Świętego) parish object_1281039 (1980 -)
Sośnicowice (św. Jakuba), Kieferstädtel (S. Jacobus maj. Apost.) parish object_1188984 (1887)
Brzezinka (św. Jadwigi), Brzezinka (S. Hedwig.) parish object_1188971 (1887)
Zabrze (S. Andreas Apost.), Zabrze (Hl. Apost. Andreas), Hindenburg O.S. (Hl. Andreas), Hindenburg O.S. (St. Andreas), Zabrze (św. Andrzeja Apostoła) parish object_1189004 (- 1907-03-31)
Gleiwitz (Herz Jesu) parish object_1169802 (1926)
Bojków (Narodzenia Najświętszej Maryi Panny), Schönwald (Nativitas B.M.V.) parish object_1189003 (1887)

Images in the GenWiki


Quicktext

object_293497
	 TEXT:Gehört offiziell bis 27.06.1972 zu Bistum Breslau (object_278495).:TEXT says source_299844 (Dekanat Dobrodzień),
	has 1887 name (in deu) Archipresbyterat Gleiwitz says source_1162661 (p. [10]) (10.),
	has URL  https://pl.wikipedia.org/wiki/Dekanat_Gliwice,
	has denomination rk says source_299844 (Dekanat Gliwice),
	has from 1945 name (in pol) Dekanat gliwicki says source_1284463 (p. 183) (Nr. V),
	has name (in pol) Gliwice says source_1284482 (p. 94) (Nr. 5.) says source_299844 (Dekanat Gliwice),
	has until 1945 name (in deu) Gleiwitz says source_1136396 (p. 44) (Nr. 16) says source_1162661 (p. [10]) (10.),
	is (in deu) Dekanat says source_1136396 (p. 44) (Nr. 16) says source_1162661 (p. [10]) (10.) says source_299844 (Dekanat Gliwice),
	is from 1945 until 1992-03-24 part of object_1164630 says source_1284482 (p. 94) (Nr. 5.) says source_299844 (Dekanat Gliwice),
	is from 1992-03-25 part of object_1164628 says source_299844 (Dekanat Gliwice),
	is until 1945 part of object_278495 says source_1136396 (p. 44) (Nr. 16) says source_1162661 (p. [10]) (10.),
	is until 1945 part of object_287760 says source_1136396 (p. 44) (Nr. 16) says source_1162661 (p. [10]) (10.);
RDF
Quick Search