Racibórz, Ratibor, Archipresbyterat Ratibor, Dekanat raciborski

map

This map shows the position or outline of the object. Have you found an error? Then we would be happy about a message.

GOV id http://gov.genealogy.net/object_293502
name
  • Racibórz (pol) Source Dekanat Racibórz
  • Ratibor (deu) (- 1945) Source page 83 Nr. 52 Source page [10] Nr. 10. Source page 83 Nr. 62
  • Archipresbyterat Ratibor (deu) (1887) Source page 143 Nr. 59
  • Dekanat raciborski (pol) (1945 -) Source page 179 Nr. XXVIII
type
denomination
web page
Article about this place in the genealogy.net wiki
Geographic Position
  • 50.075°N 18.2138°E calculated center position of the place
  • Number of the German 1:25,000 map sheet: 5975

Superordinate objects

Caption

 political administration
 ecclesiastical
 judical
 settlement
 geographic
 transportation

Superordinate objects

Superordinate objects

name Timespan type Source
Ratibor, Racibórz (- 1945) Kommissariat Source page [10] Nr. 10. Source page 83 Nr. 52 Source page 83 Nr. 62
Breslau, Archidiecezja wrocławska, Wrocław (- 1945) diocese archbishopric Source page [10] Nr. 10. Source page 83 Nr. 52 Source page 83 Nr. 62
Oppeln, Dioecesis Opoliensis, Administrację Apostolską Śląska Opolskiego, Diecezja opolska (1945-10-01 -) Apostolische Administratur diocese Source Dekanat Racibórz Source page 352 Nr. 28

Subordinate objects

name type GOV-Id Timespan
Cyprzanów (Trójcy Świętej), Janowitz (SS. Trinitatis), Janowitz (Hl. Dreifaltigkeit) parish object_1176700 (1887)
Bieńkowice (Wszystkich Świętych), Benkowitz (Omnes Sancti), Benkowitz (Allerheiligen) parish object_1195801 (1887)
Rudnik (Św. Katarzyny Aleksandryjskiej Dziewicy i Męczennicy), Rudnik (Hl. Katharina), Rudnik (S. Catharina) parish object_1195872 (1887)
Krowiarki (Narodzenia Najświętszej Maryi Panny), Polnisch Krawarn (Nativitas B.M.V.), Polnisch Krawarn (Mariä Geburt) parish object_1195844 (1887)
Łubowice (Narodzenia Najświętszej Maryi Panny), Lubowitz (Mariä Geburt), Lubowitz (Nativitas B.M.V.) parish object_1195814 (1887)
Racibórz - Ostróg (św. Jana Chrzciciela), Ostrog (Hl. Johannes Täuf.), Ostrog (S. Joannes Bapt.) parish object_1195836 (1887)
Zawada Książęca (św. Józefa Robotnika), Zawada (Hl. Joseph) parish object_1195823
Rudyszwałd (Trójcy Świętej), Ruderswald (S. Georgius Mart.), Ruderswald (Hl. Georg Mert.) parish object_1195868 (1887)
Racibórz (Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny), Ratibor (Mariä Himmelfahrt), Ratibor (Assumptio B.M.V.) parish object_1195859 (1887)
Racibórz (św. Mikołaja), Altendorf (S. Nicolaus), Altendorf (Hl. Nikolaus) parish object_1195797 (1887)
Krzyżanowice (św. Anny), Kreuzenort (S. Anna), Krzizanowitz (S. Anna), Kreuzenort (Hl. Anna) parish object_1195808 (1887)
Zabełków (Św. Jadwigi), Zabelkau (Hl. Maria), Zabelkau (B.M.V. ad Angelos) parish object_1195881 (1887)
Pawłów (św. Jana Chrzciciela), Pawlau (S. Michael), Pawlau (Hl. Michael) parish object_1195841 (1887)
Wojnowice (Krzyża Świętego), Woinowitz (Exaltatio S. Crucis), Woinowitz (Erh. d. hl. Kreuzes) parish object_1195878 (1887)
Tworków (św. Piotra i Pawła), Tworkau (SS. Petrus et Paulus Apost.), Tworkau (Hl. Peter u. Paul Apost.) parish object_1176935 (1887)

Images in the GenWiki


Quicktext

object_293502
	has 1887 name (in deu) Archipresbyterat Ratibor says source_1162661 (p. 143) (Nr. 59),
	has URL  https://pl.wikipedia.org/wiki/Dekanat_Racibórz,
	has denomination rk says source_299844 (Dekanat Racibórz),
	has from 1945 name (in pol) Dekanat raciborski says source_1284463 (p. 179) (Nr. XXVIII),
	has name (in pol) Racibórz says source_299844 (Dekanat Racibórz),
	has until 1945 name (in deu) Ratibor says source_1136396 (p. 83) (Nr. 52) says source_1162641 (p. 83) (Nr. 62) says source_1162661 (p. [10]) (Nr. 10.),
	is (in deu) Dekanat says source_1136396 (p. 83) (Nr. 52) says source_1162661 (p. [10]) (Nr. 10.) says source_299844 (Dekanat Racibórz),
	is from 1945-10-01 part of object_1164630 says source_1284482 (p. 352) (Nr. 28) says source_299844 (Dekanat Racibórz),
	is until 1945 part of object_278495 says source_1136396 (p. 83) (Nr. 52) says source_1162641 (p. 83) (Nr. 62) says source_1162661 (p. [10]) (Nr. 10.),
	is until 1945 part of object_287760 says source_1136396 (p. 83) (Nr. 52) says source_1162641 (p. 83) (Nr. 62) says source_1162661 (p. [10]) (Nr. 10.);
RDF
Quick Search