Kamienna Góra, Landeshut, Archipresbyterat Landeshut

map

This map shows the position or outline of the object. Have you found an error? Then we would be happy about a message.

GOV id http://gov.genealogy.net/object_293514
name
  • Kamienna Góra (pol)
  • Landeshut (deu) Source S. [9] VIII. 4. Source Nr. 31 Seite 60-61
  • Archipresbyterat Landeshut (deu) (1887) Source S. 69 Nr. 28
type
denomination
  • rk
Article about this place in the genealogy.net wiki
Geographic Position
  • 50.7261°N 16.0188°E calculated center position of the place
  • Number of the German 1:25,000 map sheet: 5262

Superordinate objects

Caption

 political administration
 ecclesiastical
 judical
 settlement
 geographic
 transportation

Superordinate objects

Superordinate objects

name Timespan type Source
Breslau, Archidiecezja wrocławska, Wrocław (1926) diocese archbishopric Source Nr. 31 Seite 60-61
Breslau, Archidiecezja wrocławska, Wrocław (1887) diocese archbishopric Source S. [9] VIII. 4.
Hirschberg (1926) Kommissariat Source Nr. 31 Seite 60-61
Hirschberg (1887) Kommissariat Source S. [9] VIII. 4.

Subordinate objects

name type GOV-Id Timespan
Miszkowice (Wszystkich Świętych), Michelsdorf (Omnes Sancti) parish object_1191319 (1887)
Krzeszówek (św. Wawrzyńca), Neuen (S. Laurentius Lev. M.) parish object_1191327 (1887)
Opawa (św. Jadwigi), Oppau (S. Hedwig.) parish object_1191339 (1887)
Chełmsko Śląskie (Świętej Rodziny), Schömberg (S. Joseph) parish object_1191344 (1887)
Lubawka (Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny), Liebau (Assumptio B.M.V.) parish object_1191314 (1887)
Kamienna Góra (Świętych Apostołów Piotra i Pawła), Landeshut (SS. Petrus et Paulus) parish object_1191278 (1887)
Wittgendorf (Mariä Verkündigung), Witków (Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny), Wittgendorf (B.M.V. Annuntiatio) parish object_1191352 (1887)
Okrzeszyn (Narodzenia NMP), Albendorf (Nativitas D.N.J.C.) parish object_1191253 (1887)
Kochanów (św. Mateusza), Trautliebersdorf (S. Matthaeus) parish object_1191348 (1887)
Krzeszów (Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny), Grüssau-Hermsdorf (Assumptio B.M.V.) parish object_1191259 (1887)

Images in the GenWiki


Quicktext

object_293514
	has 1887 name (in deu) Archipresbyterat Landeshut says source_1162661 (S. 69 Nr. 28),
	has denomination rk,
	has name (in deu) Landeshut says source_1136396 (Nr. 31 Seite 60-61) says source_1162661 (S. [9] VIII. 4.),
	has name (in pol) Kamienna Góra,
	is (in deu) Dekanat says source_1136396 (Nr. 31 Seite 60-61) says source_1162661 (S. [9] VIII. 4.),
	is 1887 part of object_278495 says source_1162661 (S. [9] VIII. 4.),
	is 1887 part of object_287755 says source_1162661 (S. [9] VIII. 4.),
	is 1926 part of object_278495 says source_1136396 (Nr. 31 Seite 60-61),
	is 1926 part of object_287755 says source_1136396 (Nr. 31 Seite 60-61);
RDF
Quick Search