Senftenberg, Žamberk

map

This map shows the position or outline of the object. Have you found an error? Then we would be happy about a message.

GOV id http://gov.genealogy.net/object_309643
name
type
  • Bezirkshauptmannschaft (1850-07-01) Source page 763 1850 Nr 138 Source page 609 1849 Nr 352
  • Bezirkshauptmannschaft (1862 - 1918)
  • Bezirkshauptmannschaft (1918 - 1945)
Article about this place in the genealogy.net wiki
Geographic Position
  • 50.1532°N 16.5041°E calculated center position of the place
  • Number of the German 1:25,000 map sheet: 5865

Superordinate objects

Caption

 political administration
 ecclesiastical
 judical
 settlement
 geographic
 transportation

Superordinate objects

Superordinate objects

name Timespan type Source
Gitschiner Kreis, Jičíner Kreis (1850-07-01 -) region Source page 763 1850 Nr 138 Source page 609 1849 Nr 352
Böhmen, Bohemia, Království české, Země Česká (1850 - 1938) duchy kingdom state Source

Subordinate objects

name type GOV-Id Timespan
Antonythal place ANTHALJO80DG
Hlaska place HLASKAJO80EE
Houkov manor HOUKO2JO80FC
Hláska place HLSSKAJO80EE
Kloster, Serviten-Kloster place KLOTERJO80JB
Geiersberg Schloss GEIER2JO80GA
Geiersberg place GEIERGJO80GA
Schreibersdorf place SCHORFJO80FB
Dolní Lipka, Nieder Lipka place LIPPKAJO80IC
Hasendorf place HASORFJO80GD
Batzdorf, Bartošovice place BATORFJO80GE
Bohousová place BOHSOVJO80EC
Lhotka place LHOTKAJO80GC
Michowy (zu) place MICOWYJO80DG
Klein Mohrau, Mohrau place MOHRA2JO80JC
Mezina place MEZINAJO80EF
Mohrau place MOHRA2JO80JD
Mohrau place MOHRAUJO80JC
Dolní Hedeč, Nieder-Heidisch place NIESCHJO80JB
Vpotoky place VPOOKYJO80GD
Neuhof place NEUHOFJO80FE
Goldenfluß, Zlatý Potok place GOLLUSJO80JB
Lockerwinkel, Kouty place LOCKELJO80FE
Vlčinec place VLINECJO80EF
Ober-Lipka, Horní Lipka place OBEPKAJO80JC
Orlice place ORLICEJO80GA
Kleinhöfen place KLEFENJO80FE
Sankt Johann, Johann place JOHANNJO80EF
Sobina, Kp. Sobina place SOBINAJO80EE
Hammerdorf, Hamernice place HAMORFJO80FE
Geiersberg, Letohrad place GEIER1JO80GA
Groß Stiebnitz, Velká Zdobnice place STIITZJO80FF
Deschney, Deštné place DESNEYJO80EH
Hof Nieder Ullersdorf, Ullersdorf place ULLOR2JO80IB
Vdoly Feldhäuser Kunaclc place VDOCLCJO80GD
Julienthal place JULHALJO80FE
Tanndorf, Jedlová v Orlických Horách place TANORFJO80EG
Kačerov, Katscher place KAEROVJO80EG
Kačerov, Katscher place KATHERJO80EG
Mezinir place MEZNIRJO80EF
Rampuše place RAMPUEJO80EE
Zbudov place ZBUDOVJO80GC
Zbudow place ZBUDOWJO80GC
Michowy place MICOW2JO80DG
Raßdorf place RASSORJO80EG
Rehberg place REHERGJO80DE
Velký Uhřínov, Gross Aurim place GRORIMJO80EG
Hermsdorf, Heřmanice place HERORFJO80JD
Diouhanovic place DIOVICJO80FB
Hüttendorf, Hutě place HUTORFJO80EG
Bärnwald place BARALDJO80GE
Jankovice place JANICEJO80GA
Jankowice place JANICEJO80FA
Záchlumí place ZCHLUMJO80EC
Podskalsky place PODSKYJO80FC
Ochoz, Wochoz place WOCHOZJO80EE
Kolava, Kohlhau place KOHHAUJO80FF
Wleinec place WLENECJO80EF
Unter Prorub, Prorub place PRORUBJO80DE
Jamne, Jamné nad Orlicí place JAMMNEJO80HB
Sankt Anna, Anna place ANNNNAJO80EF
Waldschenke place WALNKEJO80FG
Friedrichswald, Bedřichovka place FRIALDJO80FH
Těchonín, Linsdorf place LINORFJO80HB
Klein Mohrau, Malá Morava place KLERAUJO80JC
Schönwald, Podlesí place SCHALDJO80GF
Horní Boříkovice, Ober-Ullersdorf place OBEORFJO80IB
Glashütte, Ströhrow-Glashütte place GLATTEJO80FE
Machovska, F. Machovska place MACSKAJO80GA
Rothfloss, Červený Potok place ROTOSSJO80JC
Herrnmühle place HERHLEJO80EG
Herrnsdorf place HERORFJO80JC
Malá Strana, Halbseiten place HALTENJO80GE
Zölney (Zöhney ?) place ZOLNEYJO80HB
Grulich, Nieder Grulich place GRUIC2JO80JB
Nebeská Rybná, Himmlisch Rybnai place HIMNAIJO80FE
Scheithau, Šajtava place SCHHAUJO80EG
Malý Uhřínov, Klein Aurim place KLERIMJO80DF
Hof, Lukavice-Hof place HOFHOFJO80GB
Schwarzwasser place SCHSERJO80GG
Nemanic place NEMNICJO80EF
Dolland place DOLANDJO80HB
Dolní Morava, Nieder Mohrau, Velká Morava place NIERAUJO80JD
Hohen Erlitz, Vrchní Orlice place ERLITZJO80GE
Podskalou place PODLOUJO80EC
Drbalov place DRBLOVJO80DE
Johann, Geiersberg-Sankt Johann place JOHANNJO80GA
Hakamühle place HAKHLEJO80EG
Michovy, Mnichová place MICOVYJO80EG
Sekyrka place SEKRK1JO80DG
Sekyrka place SEKRKAJO80DG
Kunčina Ves, Kunzendorf place KUNORFJO80EF
Kronstädter Kapelle place KROLLEJO80FG
Nekor, Unter Nekor place NEKKO2JO80GB
Jaroslav place JARLAVJO80DE
Luisino Údolí, Luisenthal place LUIHALJO80EG
Margarethenthal place MARHALJO80GB
Anna Glashütte place ANNTTEJO80EG
Auerschim, Groß Auerschim place AUEHIMJO80EG
Auerschim, Groß Auerschim place AUEHIMJO80GG
Zdobnice, Gross-Stiebnitz place GROITZJO80EF
Lichtenau, Lichkov place LICNAUJO80IB
Dlouhoňovice place DLOICEJO80FB
Ober-Heidisch, Horní Hedeč place OBESCHJO80JB
Hannchen, Hanička place HANHENJO80GE
Mohrau, Ober Mohrau place MOHRAUJO80JD
Rehberg, Liberk place REHERGJO80EE
Rassdorf, Kamenec place RASORFJO80FG
Stanovník, Neudörfel place NEUFELJO80HB
Lom, Hinter Lom place LOMLO2JO80DG
Rybna, Böhmisch Rybna place RYBBNAJO80EB
Rehberg-Liberg, Liberg place LIBERGJO80EE
Sobina, F. Sobina place SOBIN2JO80EE
Houkov, Houkov place HOUKOVJO80FC
Deutsch Petersdorf, Německé Petrovice, Petrovičky part of place PETOR2JO80HC
Glashütte, Deschney-Glashütte place GLATTEJO80EH
Wenzelhau place WENHAUJO80GE
Rokitnitz-Oberdorf, Oberdorf place OBEORFJO80FE
Studené place STUDENJO80GB
Nieder Erlitz, Dolní Orlice place ERLIT3JO80JB
Bärenwald, Neratov, Bärnwald place BARALDJO80GF
Glashütte Anna place GLANNAJO80EG
Králíky, Grulich place GRUIC1JO80JB
Králíky, Grulich place GRUIC4JO80JB
Jedlina place JEDINAJO80GC
Hof place HOFHOFJO80FB
Lomy place LOMOMYJO80DG
Přím place PMPMPMJO80EE
Sucha Kastner place SUCNERJO80FD
Rybná nad Zdobnicí place RYBNICJO80EC
Rokitnitz-Mitteldorf, Prostřední Rokytnice, Mitteldorf place MITORFJO80FE
Chmelischt place CHMCHTJO80DG
Bilai place BILLAIJO80EG
Cihac place CIHHACJO80HD
Freud place FREEUDJO80JB
Lhota place LHOOTAJO80GC
Nekoř place NEKEKOJO80GB
Ochoz place OCHHOZJO80DE
Pecin place PECCINJO80FD
Nieder-Ullersdorf, Dolní Boříkovice place NIEORFJO80IB
Pěčín place PNPNPNJO80FD
Kamenicna place KAMCNAJO80FC
Kameničná place KAMNINJO80FC
Buschdörfel place BUSFELJO80DG
Buschdörfel place BUSFELJO80EG
Auerschim, Klein Auerschim place AUEHIMJO80DF
Helvíkovice, Helkowice place HELICEJO80FB
Rokitnitz im Adlergebirge, Rokytnice v Orlických Horách place ROKIT2JO80FE
Rokitnitz im Adlergebirge, Rokytnice v Orlických Horách place ROKRGEJO80FE
Riese, Rysé, F. Riese place RIEESEJO80FF
Böhmisch Petersdorf, České Petrovice municipality PETORFJO80HC
Stiebnitz-Niederdorf, Gr. Stiebnitz-Niederdorf place STIORFJO80FF
Bredŭvka place BREVKAJO80GB
Kleckamühle, Ober Kleckamühle place KLEHLEJO80DG
Údolí place DOLDOLJO80GB
Dolní Rokytnice, Rokitnitz-Niederdorf, Niederdorf place NIEORFJO80FD
Zöllnei, Celné place ZOHNEYJO80HB
Zöllnei, Celné place ZOLNEIJO80HB
Dolní Dvŭr, Rokitnitz-Niederhof, Niederhof place NIEHOFJO80FD
Čihák place IHKIHKJO80HD
Kunvald, Kunwald place KUNALDJO80GD
Rampusch place RAMSCHJO80EE
Stiebnitz-Niederdf., Groß Stiebnitz-Niederdf. place STIRDFJO80FF
Klein Stiebnitz, Zdobnička place KLEITZJO80EG
Lom, Vorder Lom place LOMLOMJO80DG
Neuhäusel place NEUSELJO80HB
Ober Prorub, Prorub place PRORUBJO80DF
Rybna, Deutsch Rybna place RYBBN2JO80EC
Klasterec place KLARECJO80GC
Sobkovice place SOBIC1JO80HB
Sobkovice place SOBICEJO80HB
Kleckamühle, Unter Kleckamühle place KLEHL2JO80DG
Ober Lipka, Horní Lipka place LIPPKAJO80JC
Padol, Podolí place PADDOLJO80EG
Zlatý Potok, Goldenfluss place GOLUSSJO80JB
Mladkov, Wichstadtl place WICDT1JO80HC
Malá Zdobnice, Klein Stiebnitz place STIITZJO80FG
Písečná place PSESENJO80FB
Ullersdorf place ULLOR3JO80IB
Josefsthal place JOSHALJO80DG
Ober Nekor, Nekor place NEKKORJO80GB
Ober Morava, Horní Morava place OBEAVAJO80JD
Wüstenei place WUSNEIJO80FE
Heidisch, Ober Heidisch place HEISCHJO80JB
Horní Rokytnice, Oberdorf place OBEORFJO80GE
Rothfloß, Červený Potok place ROTLOSJO80JC
Pastvin place PASVINJO80GB
Pustiny, Wüstenei place WUSNEIJO80FF
Slatina nad Zdobnici, Slatina nad Zdobnicí place SLANICJO80ED
Čertŭv Dŭl, Geiersgraben place GEIBENJO80FG
Mittel-Lipka, Prostřední Lipka place MITPKAJO80JC
Hohe Wurzel, Wurzel place WURZELJO80GE
Feldhäuser Kunaclc Vdoly place FELOLYJO80GD
Lochmühle place LOCHLEJO80FE
Souvlastní, Saufloss place SAUOSSJO80FE
Grulich, Ober Grulich place GRUIC3JO80JB
Klečkov place KLEKOVJO80DG
Adamskapelle place ADALLEJO80HC
Ober Erlitz, Horní Orlice place ERLIT2JO80JB
Končiny place KONINYJO80GC
Borove, Na Borove place BOROVEJO80DG
F. Pustin, Pustin place PUSTINJO80FA
Zachlum place ZACLUMJO80EC
Liebenthal place LIEHALJO80GE
Nemanice place NEMICEJO80EE
Benátky, Benatek place BENTEKJO80DF
Popelowgraben place POPBENJO80EE
Niedermühle place NIEHLEJO80FC
Zaječiny place ZAJINYJO80GD
Popelov place POPLOVJO80EE
Popelow place POPLOWJO80FE
Souvlastní, Saufloß place SAULOSJO80EF
Pastviny place PASINYJO80GB
Kuncice place KUNICEJO80GA
Schedowitz place SCHITZJO80GB
Kunčice place KUNIC1JO80GA
Mistrovice, Mistrovice place MISICEJO80GA
Prostřední Lipka, Mittel Lipka place LIPPK2JO80JC
Gabelmühle place GABHLEJO80DG
Proruby place PROUBYJO80DF
Dolní Dvŭr place DOLDVRJO80FC
Panské Pole, Herrnfeld place HERELDJO80GE
Nieder Heidisch, Dolní Hedeč place HEISC2JO80JB
Niederhof place NIEHOFJO80EC
Kunaclc Vdoly Feldhsr. place KUNHSRJO80GD
Říčky, Ritschka place RITHKAJO80FF
Giessaus, Gießaus, Tisovec place GIEAUSJO80EG
Senftenberg, Žamberk place SENERGJO80FB (1850 - 1938)
Senftenberg, Žamberk place SENERGJO80FC
Zakopanka place ZAKNK1JO80GC
Zakopanka place ZAKNKAJO80GC
Líšnice place LNIICEJO80GB
Hof, Erlitz-Hof place HOFHOFJO80GA
Kunačice place KUNICEJO80GD
Rýnek, Rienek place RIENEKJO80FE
Rokitnitz Gerichtsbezirk object_310614
Rokitnitz Schloss ROKITZJO80FE
Vítanov place VTANOVJO80GC
Vlčkovice, Wöllsdorf place WOLOR1JO80HB
Gabl, Jablonné nad Orlicí place GABABLJO80HA
Boritau place BORTAUJO80GB
Nieder-Lípka, Dolní Lipka place NIEPKAJO80IC
Groß Mohrau, Velká Morava place MOHRA3JO80JD
Zákoutí, Deschney-Hinterwinkel, Hinterwinkel place HINKELJO80EH
Senftenberg Gerichtsbezirk object_310630
Schneeberg, Snieznik gm Miedzygorze building SCHUNDJO80KE
Anenská Huť place ANEKHUJO80EG
Lisnice place LISICEJO80GB
Niederdorf, Gr.Stiebnitz-Niederdorf place NIEORFJO80FF
Šedivec place EDIVECJO80GB
Sankt Annakapelle, Annakapelle place ANNLLEJO80GF
Bubenec place BUBNECJO80GD
Klášterec nad Orlicí place KLTLICJO80GC
Studeney place STUNEYJO80GB
Bořitov place BOITOVJO80GB
Grulich Gerichtsbezirk object_310499
Grulich place GRUICHJO80JB
Poplus, Zgl. Poplus place POPLUSJO80FB
Bredau place BREDAUJO80GB
Bubnov place BUBNOVJO80GD
Bukovy place BUKOVYJO80EF
Bukový place BUKKOVJO80EF
Černá Voda, Schwarzwasser place SCHSERJO80FG
zu Kunwald place KUNALDJO80GC
Jadrná, Kerndorf place KERORFJO80FG
Lukavice, Lukavice place LUKICEJO80FB
Ullersdorf, Nieder Ullersdorf place ULLORFJO80IB
Nová Ves, Neudorf place NEUORFJO80GF
Erlitz place ERLITZJO80GA
Rybnai, Himmlisch Rybnai place RYBNAIJO80FE
Ottendorf place OTTORFJO80GE
Vitanov place VITNOVJO80GC

Images in the GenWiki


Quicktext

object_309643
	has name (in cze) Žamberk says source_307905,
	has name (in deu) Senftenberg says source_1285036 (p. 609) (1849 Nr 352) says source_1285036 (p. 763) (1850 Nr 138) says source_307905,
	is 1850-07-01 (in deu) Bezirkshauptmannschaft says source_1285036 (p. 609) (1849 Nr 352) says source_1285036 (p. 763) (1850 Nr 138),
	is from 1850 until 1938 part of adm_368374 says source_307905,
	is from 1850-07-01 part of object_1285061 says source_1285036 (p. 609) (1849 Nr 352) says source_1285036 (p. 763) (1850 Nr 138),
	is from 1862 until 1918 (in deu) Bezirkshauptmannschaft,
	is from 1918 until 1945 (in deu) Bezirkshauptmannschaft;
RDF
Quick Search