Places that are approx. 5 km away from Huta Bardzyńska (BARUTAJO91NV)

name type GOV-Id
Brudnów Stary village BRUARYJO91MV
Domaniewek village DOMWEKJO91MW
Brudnów Pierwszy village BRUSZYJO91NW
Brudnów Drugi village BRUUGIJO91NW
Brudnów Trzeci village BRUECIJO91NV
Lubocha village LUBCHAJO91NV
Władysławów village WADAWWJO91NV
Idzikowice village IDZICEJO91NW
Dalików village DALIKWJO91NV
Kołoszyn village KOOZYNJO91NU
Psary village PSAARYJO91NW
Stefanów village STEANWJO91NW
Dąbrówka Woźnicka village DBRCKAJO91NV
Kuciny village KUCINYJO91NU
Budzynek village BUDNEKJO91NW
Dąbrówka Nadolna village DBRLNAJO91NV
Janów village JAJOS1JO90NB
Dąbrówka Górna village DBRRNAJO91NU
Gajówka-Parcel village GAJCELJO91NV
Marcinów village MARINWJO91NV
Wyrobki village WYRBKIJO91NV
Dobrzań village DOBRZAJO91NU
Piotrów village PIOTRWJO91NV
Gajówka-Kolonia village GAJWKAJO91NV
Skórka village SKORKAJO91NW
Śniatowa village NIAOWAJO91NW
Rozynów village ROZYNWJO91NV
Bardzynin village BARNINJO91WE
Huta Bardzyńska village BARUTAJO91NV
Gołaszyny village GOAYNYJO91NW
Stary Chrząstów village CHRARYJO91OW
Witów village WITITWJO91OV
Włodzimierzów village WODRZWJO91OV
Gajówka-Wieś village GAJWIEJO91OV
Krasnodęby Nowe, Nowe Krasnodęby village KRAOWEJO91NU
Nowe Krasnodęby village NOWDBYJO91OU
Karolinów village KARINWJO91OV
Emilianów village EMIANWJO91OV
Eufemia village EUFMIAJO91OV
Ostrów village OSTTRWJO91OV
Symonia village SYMNIAJO91OV
Ignacew Dolny, Ignacew Folwarczny village IGNLNYJO91OW
Ignacew Parzęczewski village IGNSKIJO91OW
Anastazew village ANAZEWJO91OV
Sobień village SOBBIEJO91OU
Parzęczew village PARZEWJO91OW
Sokola Góra village KRADBYJO91OV
Florentynów village FLOYNWJO91OV
Ignacew Rozlazły village IGNAZYJO91OW
Podleśny, Ignacew Podleśny village PODENYJO91OV
Krasnodęby Stare, Stare Krasnodęby village KRAAREJO91OV
Stare Krasnodęby village STADBYJO91OV
Nowo Młyny, Nowomłyny village NOWYNYJO91OV
Piaskowice village PIAICEJO91OW
Mariampol village MARPOLJO91OV
Nowa Jerozolima village NOWIMAJO91OW
Reksuł village REKKSUJO91OV
Mikołajew village MIKJEWJO91OW
Wytrzyszczki village WYTZKIJO91OW
Karolew village KARLEWJO91OU
Rafałów part of place RAFFAWJO91PW
Radzibórz village RADBRZJO91OV
Chociszew village CHOZEWJO91OW
Tkaczewska Góra village TKAGRAJO91OV
Julianki village JULNKIJO91OW
Quick Search