Places that are approx. 5 km away from Wanna, Wannen (WANNNAJO43JR)

name type GOV-Id
Krempel, Krümpel place KREPELJO43IQ
Krempel, Krümpel municipality KREPEL_W2851
Tivoli settlement TIVOLIJO43IR
Kopfenburg settlement KOPURG_W2179
Wolfsberg settlement WOLERGJO43IR
Feuerstätte settlement FEUTTE_W2191
Süderende settlement SUDNDEJO43IS
Süderheide settlement SUDIDE_W2179
Seehausen settlement SEESENJO43JS
Ahlen-Falkenberg settlement AHLERG_W2179
Am Bielenberge settlement BIERGE_W2179
Westerwanna settlement WESNNA_W2179
Westerende settlement WESNDEJO43JS
Wester Süderleda settlement WESEDA_W2179
Heringskoop settlement HEROOP_W2179
Wanna place WANNN1JO43JR
Neuer Weg settlement NEUWEGJO43JS
Fresenhörne settlement FRERNE_W2179
Osterwanna settlement OSTNNA_W2179
Im Mittelteil settlement MITEIL_W2179
Kampen settlement KAMPENJO43JS
Süderleda settlement SUDEDA_W2179
Osterwannaer Kampen settlement OSTPENJO43JS
Huyebrücke settlement HUYCKE_W2179
Erste Oberwettern, Oberwettern I settlement OBEERN_W2179
Nordleda place NORED1JO43KS
Kleine Geest settlement KLEEST_W2179
Osterende settlement OSTNDEJO43KS
Westerende place WESNDEJO43KR
Zweite Oberwettern, Oberwettern II settlement OBENIIJO43KS
Quick Search