Košický kraj

map

This map shows the position or outline of the object. Have you found an error? Then we would be happy about a message.

GOV id http://gov.genealogy.net/object_1064233
name
  • Košický kraj (slo)
type
  • Landesbezirk (1996 -)
external id
Article about this place in the genealogy.net wiki
Geographic Position
  • 48.6723°N 21.4051°E calculated center position of the place
  • Number of the German 1:25,000 map sheet: 7394

Superordinate objects

Caption

 political administration
 ecclesiastical
 judical
 settlement
 geographic
 transportation

Superordinate objects

Superordinate objects

name Timespan type Source
Slovakia, slovaquie, Slowakei, Slovensko, Slowakije, Slovenská krajina, Slovenský štát, Slovenská republika, Slovenská krajina, Slovenská socialistická republika, Slovenská republika (1996 -) state country republic state union republic republic

Subordinate objects

name type GOV-Id Timespan
Veľký Horeš place VEKOREKN08WJ
Hatiny Farm HATINYKN08MP
Hačava place HAAAVAKN08JQ
Hnilec place HNILECKN08GU
Hnojné place HNOOJNKN18AS
Hrabov place HRABOVKN18AP
Hrušov place HRUUOVKN08HN
Nižný Čaj place NINNAJKN08QP
Vojnatina place VOJINAKN18CR
Spišské Vlachy place SPICHYKN08JW
Klokočov place KLOOOVKN18AT
Černochov place ERNHOVKN08UK
Jovice place JOVICEKN08GP
Kolinovce place KOLVCEKN08KW
Kaluža place KALLUAKN08XT
Kapoňa place KAPPOAKN18AL
Tepličany place TEPANYKN08PT
Kaľava place KAAAVAKN08KW
Kečovo place KEOOVOKN08FL
Kojšov place KOJJOVKN08LT
Kristy place KRISTYKN18CQ
Kružná place KRURUNKN08FP
Kucany place KUCANYKN08WM
Krášok place KROROKKN08XQ
Košice place KOIICEKN08PR
Krčava place KRAAVAKN18CQ
Komárovce place KOMVCEKN18CR
Komárovce place KOMVCEKN08NN
Plešivec place PLEVECKN08EN
Baňa Lucia place BAACIAKN08LR
Luhyňa place LUHHYAKN08TL
Malý Folkmar place MALMARKN08MT
Spišský Hrušov place SPIUOVKN08IW
Vojčice place VOJICEKN08UQ
Medzev place MEDZEVKN08KQ
Cestice place CESICEKN08NO
Švedlár place VEDLARKN08IT
Čierna nad Tisou place IERSOUKN18BK
Oborín place OBOORNKN08WM
Odorín place ODOORNKN08HW
Haniska place HANSKAKN08PO
Hanková place HANKOVKN08DR
Kálmán place KLMLMNKN08RP
Hatalov place HATLOVKN08WP
Oreské place OREESKKN08WU
Ortáše place ORTRTEKN08QT
Ostrov place OSTROVKN18BR
Opátka place OPTTKAKN08MS
Olšina place OLIINAKN08VO
Vrbovce place VRBVCEKN08UQ
Vrbovec place VRBVECKN08XR
Šamudovce place AMUVCEKN08WQ
Kluknava place KLUAVAKN08LW
Zemplínsky Klečenov place ZEMNOVKN08UN
Kúpele place KPEELEKN08UL
Kúpele Farm KPEELEKN08LO
Paseka place PASEKAKN18AP
Ďurďošík place URDDOKKN08RR
Piesky place PIESKYKN08VQ
Ploské place PLOOSKKN08PT
Poproč place POPPROKN08LR
Kráľovce place KROVCEKN08PT
Poľany place POAANYKN08XL
Lorinčík place LORINKKN08OQ
Remetské Hámre place REMMREKN18CU
Žarnov place ARNNOVKN08LO
Betlenovce place BETVCEKN08WR
Žbince place BINNCEKN08WQ
Štítnik place TTNNIKKN08EP
Vojkovce place VOJVCEKN08KW
Rebrín place REBBRNKN08XQ
Regete place REGETEKN08RQ
Gelnická Huta place GELUTAKN08LT
Nižná Kamenica place NINICAKN08RS
Riečky place RIEEKYKN18CR
Rešica place REIICAKN08MN
Rudník place RUDDNKKN08MQ
Ruskov place RUSKOVKN08RQ
Roštár place ROTOTRKN08EQ
Pozdišovce place POZVCEKN08WR
Ladmovce place LADVCEKN08VJ
Kecerovský Lipovec place KECVECKN08RU
Sejkov place SEJKOVKN18CQ
Krásnohorská Dlhá Lúka place KRSLKAKN08GP
Silica place SILICAKN08GN
Sirník place SIRRNKKN08VM
Bystrany place BYSANYKN08JW
Slanec place SLANECKN08RP
Slavec place SLAVECKN08FO
Skároš place SKRKROKN08QO
Herľany place HERANYKN08RT
Stanča place STAANAKN08TN
Svetlá place SVEETLKN08PQ
Svätuš place SVAATUKN18BQ
Zemplínsky Branč place ZEMRANKN08UN
Malčice place MALICEKN08WN
Tibava place TIBAVAKN18CR
Tašuľa place TAUAUAKN18CP
Torkos place TORKOSKN08SN
Čierna Lehota place IEROTAKN08DR
Včeláre place VELLREKN08JO
Tušice place TUIICEKN08VR
Slanské Nové Mesto place SLASTOKN08SP
Malé Kapušany place MALANYKN18AN
Veľký Ruskov place VEKKOVKN08UP
Vidová place VIDDOVKN08FN
Veľaty place VEAATYKN08TM
Vojany place VOJANYKN08XN
Višňov place VIOIOVKN08UR
Ruská Bystrá place RUSSTRKN18DU
Bánovce nad Ondavou place BNOVOUKN08VQ
Meliata place MELATAKN08DM
Súľova place SOVOVAKN08FT
Kolibabovce place KOLVCEKN18DR
Zbudza place ZBUDZAKN08WT
Michalovce rural county object_1064241
Michalovce place MICVCEKN08XS
Matejovce place MATVCEKN08IW
Ardocska place ARDSKAKN08GM
Hosťovce nad Bodvou place HOSVOUKN08KN
Hnilčík place HNIILKKN08GU
Milhosť place MILHOSKN08PM
Maťovce place MAOVCEKN18BN
Lekárovce place LEKVCEKN18BO
Pusté Čemerné place PUSERNKN08VU
Vyšný Čaj place VYNNAJKN08QQ
Krásna nad Hornádom place KRSDOMKN08PQ
Kľačany place KAAANYKN18BM
Rejdová place REJDOVKN08DS
Bačkovík place BAKOVKKN08RS
Horovce place HORVCEKN08VQ
Budkovce place BUDVCEKN08XP
Zábava place ZBAAVAKN08XS
Dlhá Ves place DLHVESKN08FL
Huta Matilda place HUTLDAKN08LT
Malé Zalužice place MALICEKN08XS
Richnava place RICAVAKN08LW
Ižkovce place IKOVCEKN08XN
Jenkovce place JENVCEKN18CP
Hriadky place HRIDKYKN08UQ
Rudnianske Kúpele place RUDELEKN08MR
Vyšná Kamenica place VYNICAKN08RS
Vítkovce place VTKVCEKN08IW
Slavoška place SLAOKAKN08ER
Vajkovce place VAJVCEKN08PS
Veľké Ozorovce place VEKVCEKN08TP
Blatná Polianka place BLANKAKN18BQ
okres Rožňava Bezirk object_1064242 (1996-07-24 -)
Lastomír place LASOMRKN08XQ
Lastovce place LASVCEKN08TM
Koceľovce place KOCVCEKN08ER
Valaliky place VALIKYKN08PP
Dvor Čeriaky Farm DVOAKYKN08UN
Prakovce place PRAVCEKN08KT
Schwarzenberg place SCHERGKN08HU
Ružový Dvor place RUOVORKN08NL
Bunkovce place BUNVCEKN18BR
Svätá Mária place SVARIAKN08WK
Rožňavské Bystré place ROASTRKN08FP
Teplička place TEPIKAKN08HV
Rakovnica place RAKICAKN08FP
Hámor Mexiko place HMOIKOKN08MR
Nižné Slovinky place NINNKYKN08KV
Priekopa place PRIOPAKN18DS
Dvorníky place DVONKYKN08KO
Myslava place MYSAVAKN08OR
Malý Ruskov place MALKOVKN08TP
Rudňany place RUDANYKN08IV
Slavkovce place SLAVCEKN08XO
Olšovany place OLOANYKN08QQ
Bélatanya place BLANYAKN08ON
Falkušovce place FALVCEKN08WP
Vybuchanec place VYBNECKN08VT
Malá Bara place MALARAKN08UK
Krásnohorské Podhradie place KRSDIEKN08HP
Malá Tŕňa place MALLTAKN08UK
Jastrabie place JASBIEKN18AR
Jastrabie place JASBIEKN08VM
Kapušianske Vojkovce place KAPVCEKN18BN
Vyšné Nemecké place VYNECKKN18DP
Dvor Keresztúr place DVOZTRKN08WK
Kecerovské Pekľany place KECANYKN08RT
Topoľany place TOPANYKN08WS
Birovi Ház Farm BIRIHZKN18BL
Hegyalja place HEGLJAKN08SN
Bohdanovce place BOHVCEKN08QP
Žakarovce place AKAVCEKN08LV
Čaloka place ALOOKAKN08TO
Vyšný Dvor place VYNVORKN08SO
Jaklovce place JAKVCEKN08LU
Čerhov place ERHHOVKN08TL
Štefanovce place TEFVCEKN08EU
Stará Voda place STAODAKN08IT
Dobogov Farm DOBGOVKN08NO
Huta Maria place HUTRIAKN08LU
Dobšiná place DOBBINKN08ET
Kecerovské Kostoľany place KECAN1KN08RT
Lieskovany place LIEANYKN08HW
Ďurkov place URKKOVKN08RR
Lučkovce place LUKVCEKN08VR
Drahňov place DRAHOVKN08XO
Dringáč place DRIINGKN08TN
Henclová place HENLOVKN08HS
Fejszés Majer Farm FEJJERKN18AK
Hodkovce place HODVCEKN08NQ
Seleška place SELEKAKN08MO
Chrasť nad Hornádom place CHRDOMKN08IW
Košické Hámre place KOIMREKN08MT
Malé Trakany place MALANYKN18BJ
Beňatina place BEAINAKN18DT
Slanská Huta place SLAUTAKN08RO
Plechotická Samota place PLEOTAKN08TO
Gyu”rmajor place GYUJORKN08KO
Kunova Teplica place KUNICAKN08EO
Pusta Kinčeš place PUSINEKN08UR
Síčov Jarok Farm SOVROKKN08VN
Markušovce place MARVCEKN08HV
Vlachovo place VLAOVOKN08ES
Sečovce place SEOVCEKN08TQ
Novosad place NOVSADKN08UM
Veľké Kapušany place VEKANYKN18AN
Slančík place SLAANKKN08RP
Rochovce place ROCVCEKN08DQ
Slivník place SLIVNKKN08SO
Jozefova Pusta place JOZSTAKN08SO
Zemplínska Teplica place ZEMICAKN08SP
Veľký Kamenec place VEKNECKN08VI
Smolník place SMOLNKKN08IR
Chudý Laz place CHULAZKN08MO
Bernátov Dvor place BERVORKN08XN
Sokolov Farm SOKLOVKN08TO
Somotor place SOMTORKN08VJ
Petrovce nad Laborcom place PETCOMKN08WT
Mokrance place MOKNCEKN08MO
Novoveské Kúpele place NOVELEKN08GV
Dúbravka place DBRVKAKN08WP
Trnava pri Laborci place TRNRCIKN08XT
Klín nad Bodrogom place KLNGOMKN08UJ
Stankovce place STAVCEKN08WU
Kožuchov place KOUHOVKN08UN
Strážné place STRTRNKN08WI
Nižný Lánec place NINNECKN08NM
Veľké Zalužice place VEKICEKN08XS
Parchovany place PARANYKN08US
Silická Brezová place SILZOVKN08FM
Svinica place SVIICAKN08RR
Svinice place SVIICEKN08WK
Veľký Folkmar place VEKMARKN08MU
Vysocký Dvor place VYSVORKN18BP
Jasenov place JASNOVKN18CT
Moravany place MORANYKN08VR
Košický Klečenov place KOINOVKN08SR
Krásnovce place KRSVCEKN08WR
Dvorianky place DVONKYKN08UR
Szentes place SZETESKN08XK
Malý Horeš place MALOREKN08XJ
Bernátovce place BERVCEKN08PP
Šebastovce place EBAVCEKN08PP
Močarany place MOAANYKN08WR
Kassa, okres Košice, Kassai járás, okres Košice-okolie, okres Košice, okres Košice-vidiek, okres Košice-okolie Bezirk object_1263489 (1996-07-24 -)
Jakabháza place JAKHZAKN08OP
Boľ place BOBOBOKN08XL
Lap Farm LAPLAPKN08VN
Háj place HJHJHJKN08KP
Olš place OLOLOLKN08HV
Sliepkovce place SLIVCEKN08XQ
Baňa place BAABAAKN08GQ
Biel place BIEIELKN18AJ
Beša place BEABEAKN08XM
Geča place GEAGEAKN08PP
Hrań place HRAHRAKN08VN
Huta place HUTUTAKN08GV
Malá place MALMALKN18AQ
Pača place PAAPAAKN08HQ
Sady place SADADYKN08UP
Seňa place SEASEAKN08PN
Tiba place TIBIBAKN08EM
Voľa place VOAVOAKN08WU
Vécs place VCSVCSKN08VJ
Úpor place PORPORKN08UN
Šaca place ACAACAKN08OP
Štos place TOSTOSKN08JQ
Bracovce place BRAVCEKN08WP
Dobrá Vôľa place DOBRVAKN08JX
Ochtiná place OCHTINKN08DQ
Čižatice place IATICEKN08QT
Albín place ALBLBNKN08TR
Barca place BARRCAKN08PQ
Belža place BELELAKN08PN
Bačka place BAKAKAKN18AK
Bindt place BINNDTKN08GU
Borda place BORRDAKN08SS
Borka place BORRKAKN08JP
Borša place BORORAKN08UJ
Byšta place BYTYTAKN08SM
Byšte place BYTYTEKN08VQ
Dobrá place DOBOBRKN18AJ
Nižný Žipov place NINPOVKN08TN
Egreš place EGRGREKN08TO
Gyňov place GYOYOVKN08PO
Hažín place HANHANKN18AS
Honce place HONNCEKN08EQ
Horňa place HORORAKN18CS
Hrhov place HRHHOVKN08JO
Husák place HUSUSKKN18DQ
Hrčeľ place HREHREKN08UM
Janík place JANANKKN08LN
Jasov place JASSOVKN08LQ
Jovsa place JOVVSAKN18BT
Kalša place KALALAKN08SO
Kašov place KAOAOVKN08UL
Kotaj Farm KOTTAJKN08TN
Kusín place KUSUSNKN18AT
Koňuš place KOUKOUKN18DS
Kysak place KYSSAKKN08OU
Kysta place KYSSTAKN08UM
Lapša place LAPAPAKN08EK
Leles place LELLESKN18AL
Lesné place LESESNKN08VT
Ložín place LONLONKN08WP
Maria place MARRIAKN08PO
Hýľov place HOVHOVKN08NR
Moľva place MOVOVAKN08VN
Omláš place OMLOMLKN08VN
Opiná place OPIPINKN08RU
Ortov place ORTTOVKN18BO
Palín place PALALNKN08XP
Peder place PEDDERKN08LN
Perín place PERERNKN08OM
Poráč place PORPORKN08IV
Pláne place PLNLNEKN08VU
Poľov place POOOOVKN08OP
Lúčka place LKALKAKN08UN
Lúčky place LKYLKYKN18AS
Rudná place RUDUDNKN08FP
Ruská place RUSUSKKN18BM
Ružín place RUNRUNKN08NV
Senné place SENENNKN18AP
Sokoľ place SOKOKOKN08OT
Staré place STATARKN08WU
Suché place SUCUCHKN08WS
Rákoš place RKORKOKN08RP
Vinné place VININNKN08XT
Vojka place VOJJKAKN08WL
Zatín place ZATATNKN08WL
Zdoba place ZDOOBAKN08PQ
Záhor place ZHOHORKN18CO
Vyšné Revištia place VYNTIAKN18BR
Poruba pod Vihorlátom place PORTOMKN18BT
Kúpele Štos place KPETOSKN08JR
Hlivištia place HLITIAKN18CT
Malé Raškovce place MALVCEKN08XN
Drienovec place DRIVECKN08LO
Grajciar Farm GRAIARKN08PO
Nižná Rybnica place NINICAKN18BR
Gombospuszta place GOMZTAKN08ON
Úbrež place BREBREKN18BS
Rozložná place ROZLONKN08EO
Plechotice place PLEICEKN08TP
Terebľa place TEREBAKN08SO
Malá Ida place MALIDAKN08OQ
Čepeľ place EPEEPEKN18AN
Čučma place UMAUMAKN08GQ
Dvor Leben Farm DVOBENKN08PQ
Dvor Maria place DVORIAKN08TM
Vŕbnica place VBNICAKN08WQ
Olcnava place OLCAVAKN08JW
Markovce place MARVCEKN08WO
Markuška place MARUKAKN08DR
Rankovce place RANVCEKN08RT
Vyšný Hámor place VYNMORKN08FO
Vyšný Lánec place VYNNECKN08NM
Šemša place EMAEMAKN08NQ
Čeriaky place ERIAKYKN08UO
Čičarovce place IARVCEKN18AM
Ždaňa place DAADAAKN08QO
Podhoroď place PODOROKN18DT
Františkov Dvor place FRAVORKN08NO
Vyšné Opátske place VYNSKEKN08PQ
Lajošháza place LAJHZAKN08OP
Henckovce place HENVCEKN08FR
Smolnícka Huta place SMOUTAKN08JR
Gemerská Panica place GEMICAKN08EL
Kokšov-Bakša place KOKAKAKN08PP
Iňačovce place IAOVCEKN18AQ
Vyšná Rybnica place VYNICAKN18CT
Čečehov place EEHHOVKN08XR
Nový Majer place NOVJERKN08VP
Hradištská Moľva place HRAOVAKN08VN
Nový Salaš place NOVALAKN08RO
Mudrovce place MUDVCEKN08RT
Osuchov place OSUHOVKN08SQ
Komanica place KOMICAKN08WP
Blatné Revištia place BLATIAKN18AR
Opátska place OPTSKAKN08PQ
Čeľovce place EOVVCEKN08TO
Závadka place ZVADKAKN08HU
Závadka place ZVADKAKN18AS
Rakovec nad Ondavou place RAKVOUKN08VS
Petrovce place PETVCEKN18DQ
Tichá Voda place TICODAKN08HS
Trnavka place TRNVKAKN08TQ
Polianka place POLNKAKN08QQ
Čoltovo place OLTOVOKN08EL
Veškovce place VEKVCEKN18BN
Trsťany place TRSANYKN08QS
Hunkovce place HUNVCEKN08VS
Choňkovce place CHOVCEKN18CS
Rudolfove Lazy place RUDAZYKN08NO
Molnárov Dvor place MOLVORKN08TR
Nižná Hutka place NINTKAKN08QP
Nižná Myšľa place NINMYAKN08QO
Trhovište place TRHITEKN08VQ
Nižná Slaná place NINLANKN08ER
Kapovňa place KAPOVAKN18AO
Helcmanovce place HELVCEKN08KT
Vyšné Hrable place VYNBLEKN08IT
Porostov place PORTOVKN18CQ
Petrikovce place PETVCEKN08WN
Vtáčkovce place VTKVCEKN08QU
Kochanovce place KOCVCEKN08UQ
Košická Nová Ves place KOIVESKN08PR
Pavlovce nad Uhom place PAVHOMKN18AO
Kechnec place KECNECKN08PN
Baškovce place BAKVCEKN18CS
Rozhanovce place ROZVCEKN08QS
Paričov part of place PARIOVKN08UO
Kačanov place KAANOVKN08WO
Pavlovo place PAVOVOKN08WK
Kováčová place KOVVOVKN08IP
Moldava nad Bodvou place MOLVOUKN08LO
Veľká Bara place VEKARAKN08UK
Veľká Tŕňa place VEKKTAKN08UL
Veľká Poloma place VEKOMAKN08FR
Margecany place MARANYKN08MV
Tušická Nová Ves place TUIVESKN08VR
Petrovo place PETOVOKN08ER
Nacina Ves place NACVESKN08WT
Čierne Pole place IEROLEKN18AN
Liesková place LIEKOVKN18AO
Milhostov place MILTOVKN08UP
Ruskovce place RUSVCEKN18BS
Rolova Huta place ROLUTAKN08MV
Vyšné Remety place VYNETYKN18CT
Vysoká nad Uhom place VYSHOMKN18BP
Paňovce place PAOVCEKN08MP
Kapušany part of place KAPANYKN08UO
Streda nad Bodrogom place STRGOMKN08VI
Pašková place PAKKOVKN08EO
Laškovce place LAKVCEKN08WQ
Koromľa place KOROMAKN18DR
Kopčany place KOPANYKN08XN
Košická Belá place KOIBELKN08NT
Veľká Ida place VEKIDAKN08OO
Veľké Poľe place VEKPOEKN08TP
Zlatá Idka place ZLADKAKN08MS
Zbehňov place ZBEHOVKN08TQ
Kravany place KRAANYKN08TS
Blatné Remety place BLAETYKN18BQ
ťahanovce place AHAVCEKN08PS
Silická Jablonica place SILICAKN08HN
Kavečany place KAVANYKN08OS
Vyšná Hutka place VYNTKAKN08QQ
Veľké Trakany place VEKANYKN18BJ
Vyšná Myšľa place VYNMYAKN08QP
Vyšná Slaná place VYNLANKN08DS
Gemerská Horka place GEMRKAKN08EM
Zemplín place ZEMPLNKN08VK
Sobrance place SOBNCEKN18CR
Porúbka place PORBKAKN18DR
Turnianska Nová Ves place TURVESKN08KN
Kuzmice place KUZICEKN08SN
Lipovník place LIPVNKKN08HP
Orechová place OREHOVKN18CQ
Krížany place KRAANYKN18AN
Kráľovský Chlmec place KROMECKN08XK
Slavošovce place SLAVCEKN08DR
Pálenčiareň place PLEAREKN08JW
Košťany place KOAANYKN08PP
Vyšný Klátov place VYNTOVKN08NR
Spišská Nová Ves rural county object_1064243
Spišská Nová Ves place SPIVESKN08GW
Kobeliarovo place KOBOVOKN08ER
Vyšný Medzev place VYNZEVKN08KR
Veľké Slemence place VEKNCEKN18BM
Žírovce place ROVVCEKN08RT
Veľké Raškovce place VEKVCEKN08WN
Betliar place BETIARKN08GQ
Trebejov place TREJOVKN08OU
Trebišov place TREIOVKN08UP
Malá Lodina place MALINAKN08NV
Starý Koronč place STARONKN08UP
okres Sečovce, Gálszécs, okres Trebišov, Tőketerebes Bezirk object_1263446 (1996-07-24 -)
Sokoľany place SOKANYKN08OO
Mníšek nad Hnilcom place MNECOMKN08JT
Čakanovce place AKAVCEKN08RS
Bidovce place BIDVCEKN08RR
Solnička place SOLIKAKN08XL
Malá Poloma place MALOMAKN08GR
Pusta Čeb Farm PUSAEBKN08NM
Gelnica place GELICAKN08LU
Družstevná pri Hornáde place DRUNDEKN08OT
Malé Ozorovce place MALVCEKN08TQ
Nová Vieska pri Bodrogu place NOVOGUKN08VK
Michaľany place MICANYKN08TM
Lazňany place LAZANYKN18AS
Trstené pri Hornáde place TRSNDEKN08QN
Blažice place BLAICEKN08QQ
Nadabula place NADULAKN08GQ
Krompachy place KROCHYKN08KV
Bežovce place BEOVCEKN18BP
Stretavka place STRVKAKN08XO
ťahyňa place AHYHYAKN18AO
Krivošťany place KRIANYKN08WV
Bohúňvo place BOHHVOKN08EM
Genčiovský Dvor place GENVORKN08PN
Malá Vieska place MALSKAKN08OT
Všechsvätých place VECTCHKN08PP
Fekišovce place FEKVCEKN18BS
Grellenseif place GREEIFKN08LU
Gočaltovo place GOAOVOKN08EP
Dargovík place DAROVKKN08VP
Košické Olšany place KOIANYKN08QR
Brezina place BREINAKN08SN
Brdárka place BRDRKAKN08ES
Dancov Potok place DANTOKKN08SN
Košické Kúpele part of place KOIELEKN08PS
Nováčany place NOVANYKN08MQ
Brzotín place BRZOTNKN08FP
Nový Koronč place NOVRONKN08UP
Zemplínske Hradište place ZEMITEKN08UO
Stretava place STRAVAKN18AP
Straňany place STRANYKN08XS
Budince place BUDNCEKN18BN
Budimír place BUDIMRKN08PT
Budulov place BUDLOVKN08LO
Arnutovce place ARNVCEKN08FX
Bukovec place BUKVECKN08NR
Chorváty place CHOVTYKN08KN
Ruský Hrabovec place RUSVECKN18EU
Nižný Klátov place NINTOVKN08NR
Buzinka place BUZNKAKN08OP
Lánciovský Dvor place LNCVORKN08ON
Ardovo place ARDOVOKN08EM
Chrastné place CHRSTNKN08QT
Strážske place STRSKEKN08WU
Boliarov place BOLROVKN08RT
Bajany place BAJANYKN18BO
Bankov place BANKOVKN08OR
Božčice place BOIICEKN08US
Bačkov place BAKKOVKN08TR
Bodoka place BODOKAKN08JQ
Brehov place BREHOVKN08VL
Bretka place BRETKAKN08EL
Bočiar place BOIIARKN08OO
Buzica place BUZICAKN08MM
Buzice place BUZICEKN08PP
Boťany place BOAANYKN18BK
Byster place BYSTERKN08QR
Cejkov place CEJKOVKN08VL
Ráztoky place RZTOKYKN08GU
Malý Kamenec place MALNECKN08VI
Debraď place DEBBRAKN08LP
Úhorná place HORORNKN08IQ
Turna nad Bodvou place TURVOUKN08KO
Drnava place DRNAVAKN08HP
Dubník place DUBBNKKN08VS
Beniakovce place BENVCEKN08PS
Čečejovce place EEJVCEKN08MO
Jablonov nad Turnou place JABNOUKN08IO
Hercecká Moľva place HEROVAKN08VO
Nálepkovo place NLEOVOKN08HU
Gajdoš place GAJJDOKN18BS
Vinička place VINIKAKN08MQ
Viničky place VINIKYKN08UJ
Gombasek place GOMSEKKN08FN
Hrašovík place HRAOVKKN08PR
Gočovo place GOOOVOKN08FS

Images in the GenWiki


Quicktext

object_1064233
	has external reference  geonames:865084,
	has name (in slo) Košický kraj,
	is from 1996 (in deu) Landesbezirk,
	is from 1996 part of adm_368372;
RDF
Quick Search