Tarnowitz, Archipresbyteriat Tarnowitz, Tarnowskie Góry, Tarnogórski

map

This map shows the position or outline of the object. Have you found an error? Then we would be happy about a message.

GOV id http://gov.genealogy.net/object_1137926
name
 • Tarnowitz (deu) (1847 - 1922) Source Nr. 70 S. 233-236 Source S. [10] 9. u. S. 170 Nr. 70
 • Archipresbyteriat Tarnowitz (deu) (1887) Source S. [10] 9. u. S. 170 Nr. 70
 • Tarnowskie Góry (pol) (1922-12-17 -) Source
 • Tarnogórski (pol) (1924) Source page 28
type
denomination
web page
Article about this place in the genealogy.net wiki
Geographic Position
 • 50.4267°N 18.9039°E calculated center position of the place
 • Number of the German 1:25,000 map sheet: 5579

Superordinate objects

Caption

 political administration
 ecclesiastical
 judical
 settlement
 geographic
 transportation

Superordinate objects

Superordinate objects

name Timespan type Source
Pleß (1887) Kommissariat Source S. [10] 9.
Breslau, Archidiecezja wrocławska, Wrocław (1847 - 1922-12-16) diocese archbishopric Source Seite 233-236 Nr. 70 Source S. [10] 9. u. S. 170 Nr. 70
Archidioecesis Katovicensis, Kattowitz, polnisch Schlesien, Administracji Apostolskiej Śląska Polskiego, Diecezja katowicka, Archidiecezja katowicka (1922-12-17 - 1992-03-24) Apostolische Administratur diocese archbishopric Source
Gleiwitz, Dioecesis Glivicensis, Diecezja Gliwickiej (1992-03-25 -) diocese Source

Subordinate objects

name type GOV-Id Timespan
Groß Dombrowka (Hl. Maria, Hilfe der Christen), Groß Dombrowka (B.M.V. Auxilium Christianorum), Dąbrówka Wielka (Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, Groß Dombrowka (Groß Dombrowka (Hl. Maria, Hilfe der Christen), Dąbrówka Wielka (Matki Bożej Wspomożenia Wiernych) Pfarrkuratie parish object_1197483 (1893 - 1922)
Stare Tarnowice (św. Marcina Biskupa i Wyznawcy), Alt-Tarnowitz (St. Martin), Alt-Tarnowitz (S. Martinus E. C.), Tarnowice Stare (Św. Marcin Biskup) parish object_1197469
Strzybnica (Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Bożej Fatimskiej), Rybna, Rybna (Herz Jesu), Rybna (S. S. Cord. Jesu) parish object_1197586 (1887 -)
Tarnowskie Góry (św. Apostołów Piotra i Pawła), Tarnowitz (Hl. Peter und Paul), Tarnowitz (SS. Petrus et Paulus), Tarnowskie Góry (św. Piotr i Pawel) parish object_1197588 (1887)
Tarnowskie Góry (św. Apostołów Piotra i Pawła), Tarnowitz (Hl. Peter und Paul), Tarnowitz (SS. Petrus et Paulus), Tarnowskie Góry (św. Piotr i Pawel) parish object_1197588 (1924)
Bobrownik, Bobrowniki (Przemienienie Pańskie) parish object_1197482 (1922-12-17 -)
Nakło Śląskie (Najświętszego Serca Pana Jezusa), Naklo (SS. Cor. Jesu), Naklo (Herz Jesu), Nakło (Najsw. Serce Jezusa) parish object_1197585 (1894 -)
Kamień (Świętych Apostołów Piotra i Pawła), Kamień (Hl. Peter u Paul), Kamień (SS. Petrus et Paulus), Kamin, Kamin (SS. Petrus et Paulus) parish object_1197486 (1907)
Kamień (Świętych Apostołów Piotra i Pawła), Kamień (Hl. Peter u Paul), Kamień (SS. Petrus et Paulus), Kamin, Kamin (SS. Petrus et Paulus) parish object_1197486 (1887)
Radzionków (św. Wojciecha), Radzionkau (Hl. Adalbert), Radzionkau (S. Adalbertus Ep. M.) parish object_1197575 (1887)
Woźniki (św. Katarzyny), Woischnik (Hl. Catharina), Woischnik (S. Catharina V.M.), Woźniki (św. Katarzyna panna i męcz.) parish object_1197590 (1847 - 1955-05-12)
Repty Śląskie (św. Mikołaja), Alt-Repten (S. Nicolaus), Alt-Repten (St. Nikolaus), Repty Stare (św. Mikołaj) parish object_1197468
Georgenberg (B.M.V. Mater dolorosa), Georgenberg (Assumptio B. M. V.), Georgenberg (Mariä Himmelfahrt), Miasteczko Śląskie (Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny), Miasteczko (Wniebowzięcia Najśw Marji Panny) Pfarrkuratie parish object_1197479 (1914-02-01 -)
Kalety (św. Józefa), Jendryssek (S. Josephus), Jędrysek (św. Józef) parish object_1197485 (1896-11-20 - 1955-05-12)
Groß-Zyglin (Geburt der seligen Jungfrau Maria), Żyglin (Narodzenia Najświętszej Maryi Panny), Groß-Zyglin (Nativitas B.M.V.), Żyglin Wielki (Narodzenie Najśw. Marji Panny) parish object_1197484 (1887)
Groß-Zyglin (Geburt der seligen Jungfrau Maria), Żyglin (Narodzenia Najświętszej Maryi Panny), Groß-Zyglin (Nativitas B.M.V.), Żyglin Wielki (Narodzenie Najśw. Marji Panny) parish object_1197484 (1924)
Bobrek (S. Familia), Bobrek-Karf I (Hl. Familie), Bobrek (Hl. Familie) (Nr. 6), Bobrek-Karf, Bobrek (Św. Rodziny) parish object_1186730 (1906-03-20 - 1908)
Bytom-Miechowice (Świętego Krzyża), Miechowitz (Heilig Kreuz), Miechowitz (Erhöhung des hl. Kreuzes), Miechowitz (Exaltatio S. Crucis), Mechtal (Heilig Kreuz), Miechowice (Świętego Krzyża), Bytom-Miechowice (św. Krzyża), Bytom-Miechowice (św. Krzyża), Miechowice (św. Krzyża), Miechowice (św. Krzyża) parish object_1186738 (- 1908)
Piekary Śląskie (Imienia Najświętszej Marii Panny i św. Bartłomieja), Deutsch Piekar (SS. Nomen B.M.V.), Deutsch Piekar (S. Nomen B.M.V.) parish object_1197471 (- 1922)

Images in the GenWiki


Quicktext

object_1137926
	gehört 1887 zu object_1163998 says source_1162661 (S. [10] 9.),
	gehört ab 1847 bis 1922-12-16 zu object_278495 says source_1136655 (Seite 233-236 Nr. 70) says source_1162661 (S. [10] 9. u. S. 170 Nr. 70),
	gehört ab 1922-12-17 bis 1992-03-24 zu object_1164626 says source_1164756,
	gehört ab 1992-03-25 zu object_1164628 says source_1164629,
	hat Konfession rk says source_1164629,
	hat URL https://pl.wikipedia.org/wiki/Dekanat_Tarnowskie_Góry,
	heißt 1887 (auf deu) Archipresbyteriat Tarnowitz says source_1162661 (S. [10] 9. u. S. 170 Nr. 70),
	heißt 1924 (auf pol) Tarnogórski says source_1164756 (S. 28),
	heißt ab 1847 bis 1922 (auf deu) Tarnowitz says source_1136655 (Nr. 70 S. 233-236) says source_1162661 (S. [10] 9. u. S. 170 Nr. 70),
	heißt ab 1922-12-17 (auf pol) Tarnowskie Góry says source_1164629,
	ist ab 1847 (auf deu) Dekanat says source_1136655 (Nr.70 Seite 233-236) says source_1162661 (S. [10] 9. u. S. 170 Nr. 70) says source_1164629;
RDF
Quick Search