Myslowitz, Archipresbyterat Myslowitz, Dekanat Mysłowicki, Myslowitz, Mysłowice

map

This map shows the position or outline of the object. Have you found an error? Then we would be happy about a message.

GOV id http://gov.genealogy.net/object_1137936
name
 • Myslowitz (deu) (1868 - 1922) Source Nr. 38 Seite 139-143 Source S. [10] 9.
 • Archipresbyterat Myslowitz (deu) (1887) Source S. 96 Nr. 38
 • Dekanat Mysłowicki (pol) (1922 - 1939) Source page 20
 • Myslowitz (deu) (1939 - 1945)
 • Mysłowice (pol) (1945 -) Source Dekanat Mysłowice
type
denomination
web page
Article about this place in the genealogy.net wiki
Geographic Position
 • 50.2839°N 18.9639°E calculated center position of the place
 • Number of the German 1:25,000 map sheet: 5779

Superordinate objects

Caption

 political administration
 ecclesiastical
 judical
 settlement
 geographic
 transportation

Superordinate objects

Superordinate objects

name Timespan type Source
Pleß (- 1922) Kommissariat Source S. [10] 9.
Archidioecesis Katovicensis, Kattowitz, polnisch Schlesien, Administracji Apostolskiej Śląska Polskiego, Diecezja katowicka, Archidiecezja katowicka (1922-12-17 -) Apostolische Administratur diocese archbishopric Source Dekanat Mysłowice Source
Breslau, Archidiecezja wrocławska, Wrocław (1868 - 1922) diocese archbishopric Source Nr. 38 Seite 139-143 Source S. [10] 9.

Subordinate objects

name type GOV-Id Timespan
Lipine (S. Augustinus), Lipiny (Św. Augustyna) Pfarrkuratie parish object_1193734 (1907)
Lipine (S. Augustinus), Lipiny (Św. Augustyna) Pfarrkuratie parish object_1193734 (1887)
Königshütte (Hl. Barbara), Königshütte (S. Barbara), Huta Królewska (Św. Barbary), Chorzów (Św. Barbary), Königshütte (Hl. Barbara), Chorzów (Św. Barbary) parish object_1193679 (- 1908-03-31)
Myslowice (Narodzenia Najświętszej Maryi Panny), Myslowitz (Nativitas B.M.V.), Myslowitz (Hl. Mariä Geburt) parish object_1193735 (1887)
Katowice (Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny), Kattowitz (B.M.V. Immac. Concept.), Kattowitz (Mariä unbefleckte Empfängnis) parish object_1193604 (1887)
Myslowice (Krzyża Świętego) parish object_1282365 (1980-05-25 -)
Königshütte (Hl. Hedwig), Huta Królewska (Św Jadwiga), Chorzów (Św Jadwiga), Königshütte (Hl. Hedwig),, Chorzów (Św. Jadwigi Śląskiej) parish object_1193733 (1889-07-01 - 1908-03-31)
Bismarckhütte (Hl. Mariä Himmelfahrt), Bismarckhütte (Ass. B. M. V.), Hajduki (Wniebowzięcie Najsw. Pannv Marji), Königshütte-Bismarck (Hl. Mariä Himmelfahrt), Chorzów IV (Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny), Chorzów Batory (Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny) Pfarrkuratie parish object_1285391 (- 1908-03-31)
Neu Berun (Herz Jesu), Bieruń Nowy (Najświętszego Serca Pana Jezusa) parish parish object_1165455 (1925-08-01 -)
Dzieckowice (Wszystkich Świętych), Mysłowice (Wszystkich Świętych), Dzietzkowitz (Omnes Sancti), Dzietzkowitz (Heilig Geist) parish object_1193600 (1887)
Chorzów Stary (św. Marii Magdaleny), Chorzów (św. Marii Magdaleny), Chorzow (S. M. Magdalena), Chorzow (St Maria Magdalena), Chorzow (S. M. Magdalena) parish parish object_1193597 (1887)
Schwientochlowitz (SS. Petrus et Paulus), Schwientochlowitz parish object_1137185 (1907)
Bogucice (św. Szczepan), Bogutschütz (St. Stephan), Bogutschütz (S. Stephanus Protomatyr) parish object_1193592 (1887)
Katowicach-Szopienicach (św. Jadwigi Śląskiej), Rosdzin (S. Hedwig.), Rosdzin (St. Hedwig) parish object_1193741 (1887)

Images in the GenWiki


Quicktext

object_1137936
	gehört ab 1868 bis 1922 zu object_278495 says source_1136655 (Nr. 38 Seite 139-143) says source_1162661 (S. [10] 9.),
	gehört ab 1922-12-17 zu object_1164626 says source_1164756 says source_299844 (Dekanat Mysłowice),
	gehört bis 1922 zu object_1163998 says source_1162661 (S. [10] 9.),
	hat URL https://pl.wikipedia.org/wiki/Dekanat_Mysłowice,
	hat ab 1868 Konfession rk says source_299844 (Dekanat Mysłowice),
	heißt 1887 (auf deu) Archipresbyterat Myslowitz says source_1162661 (S. 96 Nr. 38),
	heißt ab 1868 bis 1922 (auf deu) Myslowitz says source_1136655 (Nr. 38 Seite 139-143) says source_1162661 (S. [10] 9.),
	heißt ab 1922 bis 1939 (auf pol) Dekanat Mysłowicki says source_1164756 (S. 20),
	heißt ab 1939 bis 1945 (auf deu) Myslowitz,
	heißt ab 1945 (auf pol) Mysłowice says source_299844 (Dekanat Mysłowice),
	ist ab 1868 (auf deu) Dekanat says source_1136655 (Nr. 38 Seite 139-143) says source_1162661 (S. [10] 9.) says source_299844 (Dekanat Mysłowice);
RDF
Quick Search