Nicolai O./S., Mikołów, Archipresbyterat St. Nicolai O./S., St. Nikolai Oberschlesien

map

This map shows the position or outline of the object. Have you found an error? Then we would be happy about a message.

GOV id http://gov.genealogy.net/object_1163999
name
 • Nicolai O./S. (deu) Source S. [10] 9.
 • Mikołów (pol) Source
 • Archipresbyterat St. Nicolai O./S. (deu) (1887) Source S. [10] 9.
 • St. Nikolai Oberschlesien (deu) (1887) Source S. 114 Nr. 46
type
denomination
web page
Article about this place in the genealogy.net wiki
Geographic Position
 • 50.1444°N 18.9683°E calculated center position of the place
 • Number of the German 1:25,000 map sheet: 5879

Superordinate objects

Caption

 political administration
 ecclesiastical
 judical
 settlement
 geographic
 transportation

Superordinate objects

Superordinate objects

name Timespan type Source
Pleß (1887) Kommissariat Source S. [10] 9.
Breslau, Archidiecezja wrocławska, Wrocław (1887) diocese archbishopric Source S. [10] 9.
Archidioecesis Katovicensis, Kattowitz, polnisch Schlesien, Administracji Apostolskiej Śląska Polskiego, Diecezja katowicka, Archidiecezja katowicka (1922-12-17 -) Apostolische Administratur diocese archbishopric Source Source

Subordinate objects

name type GOV-Id Timespan
Mikołów (św. Wojciecha), Nicolai O.S. (S. Adalbert) parish object_1194917 (1887)
Chełm Śląski (Trójcy Przenajświętszej), Groß-Chelm (Hl. Dreifaltigkeit), Groß-Chelm (SS. Trinitatis) parish object_1194909 (1887)
Bieruń (św. Bartłomieja Apostoła), Berun (S. Bartholomaeus), Berun (Hl. Bartholomäus) parish object_1194906 (1887)
Orzesze (św. Apostołów Piotra i Pawła), Orzesze - Woszczyce (św. Apostołów Piotra i Pawła), Woszczytz (SS. Petrus et Paulus) parish object_1194919 (1887)
Lędziny (św. Klemensa), Lendzin (S. Clemens) parish object_1194915 (1887)
Tychy (św. Marii Magdaleny), Tichau (S. M. Magdalena) parish object_1194918 (1887)
Bojszowy (Narodzenia św. Jana Chrzciciela), Boischow (S. Joannes Bapt.) parish object_1194908 (1887)
Bujaków (św. Mikołaja), Bujakow (S. Nicolaus) parish object_1189015
Mokre (św. Wawrzyńca), Mokrau (S. Laurentius) parish object_1194916 (1887)

Images in the GenWiki


Quicktext

object_1163999
	gehört 1887 zu object_1163998 says source_1162661 (S. [10] 9.),
	gehört 1887 zu object_278495 says source_1162661 (S. [10] 9.),
	gehört ab 1922-12-17 zu object_1164626 says source_1164627 says source_1164756,
	hat Konfession rk says source_1164627,
	hat URL https://pl.wikipedia.org/wiki/Dekanat_Mikołów,
	heißt (auf deu) Nicolai O./S. says source_1162661 (S. [10] 9.),
	heißt (auf pol) Mikołów says source_1164627,
	heißt 1887 (auf deu) Archipresbyterat St. Nicolai O./S. says source_1162661 (S. [10] 9.),
	heißt 1887 (auf deu) St. Nikolai Oberschlesien says source_1162661 (S. 114 Nr. 46),
	ist 1887 (auf deu) Dekanat says source_1162661 (S. [10] 9.) says source_1164627;
RDF
Quick Search