Pszczyna, Pless, Pleß, Archipresbyterat Pleß

map

This map shows the position or outline of the object. Have you found an error? Then we would be happy about a message.

GOV id http://gov.genealogy.net/object_1164000
name
 • Pszczyna (pol) Source
 • Pless (deu)
 • Pleß (deu) Source S. [10] 9.
 • Archipresbyterat Pleß (deu) (1887) Source S. 131 Nr. 53
type
denomination
web page
Article about this place in the genealogy.net wiki
Geographic Position
 • 49.9939°N 18.9374°E calculated center position of the place
 • Number of the German 1:25,000 map sheet: 6079

Superordinate objects

Caption

 political administration
 ecclesiastical
 judical
 settlement
 geographic
 transportation

Superordinate objects

Superordinate objects

name Timespan type Source
Pleß (1887) Kommissariat Source S. [10] 9.
Breslau, Archidiecezja wrocławska, Wrocław (1887) diocese archbishopric Source S. [10] 9.
Archidioecesis Katovicensis, Kattowitz, polnisch Schlesien, Administracji Apostolskiej Śląska Polskiego, Diecezja katowicka, Archidiecezja katowicka (1922-12-17 -) Apostolische Administratur diocese archbishopric Source Source

Subordinate objects

name type GOV-Id Timespan
Goczałkowice (św. Jerzego), Goczalkowitz (Hl. Georg), Goczalkowitz (S. Georg) parish object_1195469 (1887)
Ćwiklice (św. Marcina), Cwiklitz, Czwiklitz (Hl. Martin Bisch. Tur.), Czwiklitz (S. Martinus Ep. Tur.) parish object_1195467 (1887)
Łąka (św. Mikołaja), Lonkau (Hl. Nikolaus), Lonkau (S. Nicolaus Ep.) parish object_1195472 (1887)
Suszec (św. Stanisława Biskupa i Męczennika), Sussetz (Hl. Stanislaus), Sussetz (S. Stanislaus M.) parish object_1195495 (1887)
Wola (św. Urbana Papieża i Męczennika), Wohlau (Hl. Urban), Wohlau (S. Urbanus P.) parish object_1195497 (1887)
Wisła Mała (św. Jakuba Starszego Apostoła), Deutsch-Weichsel (S. Jacobus major.), Deutsch-Weichsel (Hl. Jakob) parish object_1195468 (1887)
Pszczyna (Wszystkich Świętych i Matki Boskiej Różańcowej), Pleß (Allerheiligen), Pleß (Omnes Sancti) parish object_1195493 (1887)
Brzeźce (Matki Bożej Szkaplerznej), Brzestz (B.M.V. de Monte Carmelo), Brzestz (Selige Jungfrau Maria von Monte Carmelo) parish object_1195462 (1887)
Miedźna (św. Klemensa Papieża), Miedźna (S. Clemens P.M.), Miedźna (Hl. Klemens) parish object_1195485 (1887)

Images in the GenWiki


Quicktext

object_1164000
	gehört 1887 zu object_1163998 says source_1162661 (S. [10] 9.),
	gehört 1887 zu object_278495 says source_1162661 (S. [10] 9.),
	gehört ab 1922-12-17 zu object_1164626 says source_1164627 says source_1164756,
	hat Konfession rk says source_1164627,
	hat URL https://pl.wikipedia.org/wiki/Dekanat_Pszczyna,
	heißt (auf deu) Pless,
	heißt (auf deu) Pleß says source_1162661 (S. [10] 9.),
	heißt (auf pol) Pszczyna says source_1164627,
	heißt 1887 (auf deu) Archipresbyterat Pleß says source_1162661 (S. 131 Nr. 53),
	ist 1887 (auf deu) Dekanat says source_1162661 (S. [10] 9.) says source_1164627;
RDF
Quick Search