Luboradz (Zaślubin Najświętszej Marii Panny), Lobris (Desponsatio B.M.V.)

map

This map shows the position or outline of the object. Have you found an error? Then we would be happy about a message.

GOV id http://gov.genealogy.net/object_1190238
name
  • Luboradz (Zaślubin Najświętszej Marii Panny) (pol) Source Luboradz (województwo dolnośląskie
  • Lobris (Desponsatio B.M.V.) (deu) (1887) Source S. 60 Nr. 5
type
denomination
web page
Article about this place in the genealogy.net wiki
Geographic Position
  • 51.0588°N 16.2907°E calculated center position of the place
  • Number of the German 1:25,000 map sheet: 4963

Superordinate objects

Caption

 political administration
 ecclesiastical
 judical
 settlement
 geographic
 transportation

Superordinate objects

Superordinate objects

name Timespan type Source
Mściwojów (Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny), Profen (Visitatio B.M.V.) (1887) parish Source S. 60 Nr. 5

Subordinate objects

name type GOV-Id Timespan
Lobris, Luboradz village LOBRISJO81DB (- 1945)
Luboradz (Zaślubin Najświętszej Marii Panny), Lobris (Desponsatio B.M.V.) church LOBBMVJO81DB

Images in the GenWiki


Quicktext

object_1190238
	has 1887 denomination rk says source_1162661 (S. 60 Nr. 5),
	has 1887 name (in deu) Lobris (Desponsatio B.M.V.) says source_1162661 (S. 60 Nr. 5),
	has URL  https://www.msciwojow.pl/dla-turysty/zabytki/kosciol-pw-zaslubin-najswietszej-marii-panny-w-luboradzu/,
	has name (in pol) Luboradz (Zaślubin Najświętszej Marii Panny) says source_299844 (Luboradz (województwo dolnośląskie),
	is (in deu) Kirchspiel says source_1162661 (S. 60 Nr. 5),
	is 1887 part of object_1190235 says source_1162661 (S. 60 Nr. 5);
RDF
Quick Search