okres Kremnica

map

This map shows the position or outline of the object. Have you found an error? Then we would be happy about a message.

GOV id http://gov.genealogy.net/object_1263447
name
  • okres Kremnica (slo)
type
  • Bezirk (1923 - 1960-06-30)
Article about this place in the genealogy.net wiki
Geographic Position
  • 48.6561°N 18.8946°E calculated center position of the place
  • Number of the German 1:25,000 map sheet: 7379

Superordinate objects

Caption

 political administration
 ecclesiastical
 judical
 settlement
 geographic
 transportation

Superordinate objects

Superordinate objects

name Timespan type Source
Pohronská župa (1939-08-01 - 1945-04-06) comitatus
Slovakia, slovaquie, Slowakei, Slovensko, Slowakije, Slovenská krajina, Slovenský štát, Slovenská republika, Slovenská socialistická republika, Slovenská republika (1930-07-01 - 1939-07-31) state country republic state union republic republic
Banskobystrický kraj (1949-01-01 - 1960-06-30) Landesbezirk
Župa XVII. (Turčiansky sv. Martin) (1923 - 1930-06-30) comitatus
Slovakia, slovaquie, Slowakei, Slovensko, Slowakije, Slovenská krajina, Slovenský štát, Slovenská republika, Slovenská socialistická republika, Slovenská republika (1945-04-07 - 1948) state country republic state union republic republic

Subordinate objects

name type GOV-Id Timespan
Schwabendorf, Šváb, Dolná Ves place DOLVESJN98KP (1922 - 1960-06-30)
Trubín place TRUUBNJN98JO (1928-06-30 - 1960-06-30)
Kopernica, Deutschlitta, Kaproncza, Barskapronca place KOPICAJN98KQ (1922 - 1960-06-30)
Trnavá Hora, Bezeréte place TRNORAJN98LO (1928-06-30 - 1960-06-30)
Vieska place VIESKAJN98KN (1928-06-30 - 1960-06-30)
Nevoľné, Tormáskert place NEVVONJN98LQ (1928-06-30 - 1960-06-30)
Johannesberg, Piargy, Jánoshegye, Kremnické Bane place KREANEJN98KR (1922 - 1960-06-30)
Kosorín, Koszorús place KOSORNJN98JP (1928-06-30 - 1960-06-30)
Kremnica, Körmöczbánya Königliche Freistadt Stadt mit Munizipium Stadt mit geordnetem Magistrate Stadt object_1263817 (1922 - 1960-06-30)
Bartos, Legendel, Bartelshau, Bartošová Lehôtka, Bartošova Lehotka, Bartošova Lehôtka municipality object_395591 (1928-06-30 - 1960-06-30)
Janova Lehota, Jánosgyarmat place JANOTAJN98JP (1928-06-30 - 1960-06-30)
Veterník, Lengendel place VETRNKJN98LQ (1923 - 1924)
Dolná Trnávka, Alsótárnok place DOLVKAJN98JN (1928-06-30 - 1960-06-30)
Ihráč, Dallos place IHRIHRJN98LP (1928-06-30 - 1960-06-30)
Slaská, Mogyorómál place SLAASKJN98KP (1928-06-30 - 1960-06-30)
Žiar nad Hronom, Garamszentkereszt Stadt object_1266230 (1928-06-30 - 1960-06-30)
Jastrabá, Karvaly place JASRABJN98LP (1928-06-30 - 1960-06-30)
Kuneschhay, Kunešov, Konossó, Kunosvágása place KUNEOVJN98KR (1922 - 1960-06-30)
Lúčky place LKYLKYJN98KQ (1922 - 1960-06-30)
Horná Ves place HORVESJN98KQ (1957 - 1960-06-30)
Horná Ves place HORVESJN98KQ (1922 - 1952)
Horné Opatovce place abandoned place HORVCEJN98KN (1928-06-30 - 1960-06-30)
Blaufuss, Krahule place KRAULEJN98LR (1922 - 1960-06-30)
Stará Kremnička, Ókörmőczke place STAIKAJN98KO (1928-06-30 - 1960-06-30)
Lovča, Nagylócsa place LOVOVAJN98JN (1928-06-30 - 1960-06-30)
Ladomer place LADMERJN98KN (1928-06-30 - 1960-06-30)
Pitelová, Kiszelfalu place PITLOVJN98LO (1928-06-30 - 1960-06-30)
Šášovské Podhradie place OVSDIEJN98KN (1928-06-30 - 1960-06-30)
Lovčica place LOVICAJN98JO (1928-06-30 - 1960-06-30)
Hronská Dúbrava, Felsőbesenyő place HROAVAJN98MO (1928-06-30 - 1960-06-30)
Lutila, Lutilla place LUTILAJN98KO (1928-06-30 - 1960-06-30)

Images in the GenWiki


Quicktext

object_1263447
	has name (in slo) okres Kremnica,
	is from 1923 until 1930-06-30 part of object_1262910,
	is from 1923 until 1960-06-30 (in deu) Bezirk (Österreich),
	is from 1930-07-01 until 1939-07-31 part of adm_368372,
	is from 1939-08-01 until 1945-04-06 part of object_1262936,
	is from 1945-04-07 until 1948 part of adm_368372,
	is from 1949-01-01 until 1960-06-30 part of object_1262938;
RDF
Quick Search