okres Krupina, Korpona

map

This map shows the position or outline of the object. Have you found an error? Then we would be happy about a message.

GOV id http://gov.genealogy.net/object_1263509
name
  • okres Krupina (slo)
  • Korpona (hun) Source page 57
type
  • Bezirk (1923 - 1960-06-30)
  • Bezirk (1996-07-24 -)
population
Article about this place in the genealogy.net wiki
Geographic Position
  • 48.2607°N 19.0298°E calculated center position of the place
  • Number of the German 1:25,000 map sheet: 7780

Superordinate objects

Caption

 political administration
 ecclesiastical
 judical
 settlement
 geographic
 transportation

Superordinate objects

Superordinate objects

name Timespan type Source
Slovakia, slovaquie, Slowakei, Slovensko, Slowakije, Slovenská krajina, Slovenský štát, Slovenská republika, Slovenská socialistická republika, Slovenská republika (1930-07-01 - 1939-07-31) state country republic state union republic republic
Banskobystrický kraj (1949-01-01 - 1960-06-30) Landesbezirk
Banská Bystrica, Banskobystrický kraj (1996-07-23 -) Landesbezirk
Hontianska župa, Hont (- 1922) comitatus Source S.57
Župa XVIII. (Zvolen) (1923 - 1930-06-30) comitatus
Slovakia, slovaquie, Slowakei, Slovensko, Slowakije, Slovenská krajina, Slovenský štát, Slovenská republika, Slovenská socialistická republika, Slovenská republika (1945-04-07 - 1948) state country republic state union republic republic
Pohronská župa (1939-08-01 - 1945-03-05) comitatus

Subordinate objects

name type GOV-Id Timespan
Nekyje, Ipolynyék, Vinica place VINICAJN98NC (1923 - 1938-11-01)
Nekyje, Ipolynyék, Vinica place VINICAJN98NC (1945-03-06 - 1948)
Ladzany, Ledény place LADANYJN98KG (1996-07-24 -)
Ladzany, Ledény place LADANYJN98KG (- 1960-06-30)
Lackov, Lászlód place LACKOVJN98OH (1996-07-24 -)
Lackov, Lászlód place LACKOVJN98OH (- 1960-06-30)
Terany municipality object_1266288 (1944 - 1960-06-30)
Terany municipality object_1266288 (1996-07-24 -)
Opava, Apafalva place OPAAVAJN98OE (1939-07-01 - 1960-06-30)
Dolné Terany, Alsóterény place DOLANYJN98KE (1923 - 1944)
Čelovce, Csall place ELOVCEJN98NE (1939-07-01 - 1960-06-30)
Veľká Ves nad Ipľom, Ipolynagyfalu place VEKPOMJN98NB (1923 - 1938-11-01)
Veľká Ves nad Ipľom, Ipolynagyfalu place VEKPOMJN98NB (1945-03-06 - 1948)
Súdovce, Szúd place SDOVCEJN98KF (1996-07-24 -)
Súdovce, Szúd place SDOVCEJN98KF (1923 - 1948)
Horné Mladonice, Felsőlegénd place HORICEJN98NI (1996-07-24 -)
Horné Mladonice, Felsőlegénd place HORICEJN98NI (- 1960-06-30)
Medovarce, Méznevelő place MEDRCEJN98MF (1923 - 1960-06-30)
Medovarce, Méznevelő place MEDRCEJN98MF (1996-07-24 -)
Dudince, Gyűgy place DUDNCEJN98KE (1996-07-24 -)
Dudince, Gyűgy place DUDNCEJN98KE (1923 - 1948)
Selce, Szelencz place SELLCEJN98MG (- 1960-06-30)
Selce, Szelencz place SELLCEJN98MG (1996-07-24 -)
Lišov, Lissó place LIOIOVJN98KF (1996-07-24 -)
Lišov, Lissó place LIOIOVJN98KF (1923 - 1948)
Hidvég, Ipolyhídvég, Ipeľské Predmostie place IPETIEJN98MB (1923 - 1938-11-01)
Hidvég, Ipolyhídvég, Ipeľské Predmostie place IPETIEJN98MB (1945-03-06 - 1948)
Jalšovík, Bozókalsók municipality object_1266286 (- 1960-06-30)
Jalšovík, Bozókalsók municipality object_1266286 (1996-07-24 -)
Hrušov, Magasmajtény place HRUUOVJN98ND (1923 - 1948)
Rykynčice, Rakonca municipality object_1266281 (1996-07-24 -)
Kráľovce, Hontkirályfalva place KROVCEJN98LI (- 1960-06-30)
Kleňany, Kelenye place KLEANYJN98MC (1923 - 1938-11-01)
Kleňany, Kelenye place KLEANYJN98MC (1945-03-06 - 1948)
Sása, Szászpelsőcz place SSASSAJN98NK (1949 - 1960-06-30)
Dolný Badín, Alsóbágyon place DOLADNJN98MG (1996-07-24 -)
Dolný Badín, Alsóbágyon place DOLADNJN98MG (- 1960-06-30)
Sebechleby, Szebelléb place SEBEBYJN98LG (1996-07-24 -)
Sebechleby, Szebelléb place SEBEBYJN98LG (- 1960-06-30)
Zemiansky Vrbovok, Nemesvarbók place ZEMVOKJN98NI (- 1960-06-30)
Zemiansky Vrbovok, Nemesvarbók place ZEMVOKJN98NI (1996-07-24 -)
Dolné Rykynčice, Alsórakoncza place DOLICEJN98LE (1923 - 1960-06-30)
Dvorníky, Hontudvarnok place DVONKYJN98LE (1923 - 1960-06-30)
Svätý Anton, Szentantal place SVATONJN98LK (- 1922)
Banský Studenec, Tópatak place BANNECJN98LK (- 1922)
Dolné Mladonice, Alsólegénd place DOLICEJN98NI (1996-07-24 -)
Dolné Mladonice, Alsólegénd place DOLICEJN98NI (- 1960-06-30)
Rakovec, Hontrákócz place RAKVECJN98MG (- 1913)
Beluj, Béld place BELLUJJN98KI (- 1922)
Drážovce, Darázsi place DROVCEJN98KG (- 1960-06-30)
Drážovce, Darázsi place DROVCEJN98KG (1996-07-24 -)
Horný Dačov Lom, Felsődacsólám place HORLOMJN98PH (- 1944)
Litava, Litva place LITAVAJN98OH (- 1960-06-30)
Litava, Litva place LITAVAJN98OH (1996-07-24 -)
Trpín, Terpény place TRPRPNJN98NH (- 1960-06-30)
Trpín, Terpény place TRPRPNJN98NH (1996-07-24 -)
Sucháň, Szuhány place SUCUCHJN98OH (- 1960-06-30)
Čekovce, Csákócz place EKOVCEJN98NI (1996-07-24 -)
Čekovce, Csákócz place EKOVCEJN98NI (- 1960-06-30)
Hontianske Tesáre municipality object_1266283 (1996-07-24 -)
Hontianske Tesáre municipality object_1266283 (1923 - 1960-06-30)
Devičie, Devicse place DEVIIEJN98MH (1996-07-24 -)
Devičie, Devicse place DEVIIEJN98MH (- 1960-06-30)
Čabradský Vrbovok, Csábrágvarbók place ABRVOKJN98MG (- 1960-06-30)
Čabradský Vrbovok, Csábrágvarbók place ABRVOKJN98MG (1996-07-24 -)
Dačov Lom municipality object_1266877 (- 1960-06-30)
Krupina, Korpona Stadt mit geordnetem Magistrate Stadt object_1263818 (1996-07-24 -)
Krupina, Korpona Stadt mit geordnetem Magistrate Stadt object_1263818 (1923 - 1960-06-30)
Bzovská Lehôtka, Bozókszabadi place BZOTKAJN98NJ (1949 - 1960-06-30)
Babiná, Bábaszék place BABBINJN98NK (1923 - 1928-06-30)
Babiná, Bábaszék place BABBINJN98NK (1949 - 1960-06-30)
Kozí Vrbovok, Kecskevarbók place KOZVOKJN98NH (1996-07-24 -)
Kozí Vrbovok, Kecskevarbók place KOZVOKJN98NH (- 1960-06-30)
Báčovce, Kisbácsfalu place BOVVCEJN98KF (- 1960-06-30)
Horný Jalšovík place HOROVKJN98NH (- 1902)
Dolinka, Inám place DOLNKAJN98NC (1945-03-06 - 1948)
Dolinka, Inám place DOLNKAJN98NC (1923 - 1938-11-01)
Sitnianska, Szitnyató place SITSKAJN98KK (- 1922)
Horný Badín, Felsőbágyon place HORADNJN98MG (1996-07-24 -)
Horný Badín, Felsőbágyon place HORADNJN98MG (- 1960-06-30)
Hontianske Nemce municipality object_1266284 (1996-07-24 -)
Hontianske Nemce municipality object_1266284 (- 1960-06-30)
Horné Terany, Felsőterény place HORANYJN98KE (1923 - 1944)
Pliešovce, Tótpelsőcz place PLIVCEJN98NK (1949 - 1960-06-30)
Žibritov, Zsibritó place IBRTOVJN98LJ (- 1960-06-30)
Žibritov, Zsibritó place IBRTOVJN98LJ (1996-07-24 -)
Opátove Moravce, Apátmarót place OPTVCEJN98KE (1923 - 1948)
Sudince, Ösöd place SUDNCEJN98KF (1923 - 1948)
Sudince, Ösöd place SUDNCEJN98KF (1996-07-24 -)
Horné Rykynčice, Felsőrakoncza place HORIC1JN98LF (1923 - 1960-06-30)
Dolné Šipice, Alsósipék place DOLICEJN98LF (1923 - 1951)
Bzovík, Bozók place BZOOVKJN98NH (- 1960-06-30)
Bzovík, Bozók place BZOOVKJN98NH (1996-07-24 -)
Drienovo, Csábrágsomos place DRIOVOJN98MF (- 1960-06-30)
Drienovo, Csábrágsomos place DRIOVOJN98MF (1996-07-24 -)
Horné Šipice, Felsősipék place HORICEJN98LF (1923 - 1951)
Sečianky, Ipolyszécsényke place SEINKYJN98MC (1945-03-06 - 1948)
Sečianky, Ipolyszécsényke place SEINKYJN98MC (1923 - 1938-11-01)
Kráľovce-Krnišov municipality object_1266287 (1996-07-24 -)
Hontianske Moravce municipality object_1266285 (1996-07-24 -)
Šipice municipality Gemeindeteil object_1266282 (1951 - 1960-06-30)
Uňatín, Unyad place UATATNJN98MH (- 1960-06-30)
Uňatín, Unyad place UATATNJN98MH (1996-07-24 -)
Cerovo, Cseri place CEROVOJN98NG (- 1960-06-30)
Cerovo, Cseri place CEROVOJN98NG (1996-07-24 -)
Kostolné Moravce, Egyházmarót place KOSVCEJN98KE (1923 - 1948)
Dolný Dačov Lom, Alsódacsólám place DOLLOMJN98PH (- 1944)
Prenčov, Berencsfalu place PRENOVJN98LI (- 1922)
Domaníky, Dömeháza place DOMNKYJN98LG (1996-07-24 -)
Domaníky, Dömeháza place DOMNKYJN98LG (- 1960-06-30)
Dolný Jalšovík place DOLOVKJN98NH (- 1902)
Senohrad, Szénavár place SENRADJN98OI (1996-07-24 -)
Senohrad, Szénavár place SENRADJN98OI (- 1960-06-30)
Krnišov, Kormosó place KRNIOVJN98LI (- 1960-06-30)

Images in the GenWiki


Quicktext

object_1263509
	has 1910 population 17421 says source_1263348 (S.57),
	has name (in hun) Korpona says source_1263348 (p. 57),
	has name (in slo) okres Krupina,
	is from 1923 until 1930-06-30 part of object_1262913,
	is from 1923 until 1960-06-30 (in deu) Bezirk (Österreich),
	is from 1930-07-01 until 1939-07-31 part of adm_368372,
	is from 1939-08-01 until 1945-03-05 part of object_1262936,
	is from 1945-04-07 until 1948 part of adm_368372,
	is from 1949-01-01 until 1960-06-30 part of object_1262938,
	is from 1996-07-23 part of object_395575,
	is from 1996-07-24 (in deu) Bezirk (Österreich),
	is until 1922 part of object_315760 says source_1263348 (S.57);
RDF
Quick Search