okres Feledince, Rimaszécs, Feled, okres Jesenské

map

This map shows the position or outline of the object. Have you found an error? Then we would be happy about a message.

GOV id http://gov.genealogy.net/object_1263635
name
  • okres Feledince (slo) (- 1948)
  • Rimaszécs (hun) (- 1912) Source page 121
  • Feled (hun) (1913 -) Source J 1912 No 51 S 437 https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/BelugyiKozlony_1912/?pg=472&layout=s
  • okres Jesenské (slo) (1948 - 1950)
type
  • Bezirk (- 1938-11-01)
  • Bezirk (1945-03-06 - 1950)
population
Article about this place in the genealogy.net wiki
Geographic Position
  • 48.3033°N 20.0801°E calculated center position of the place
  • Number of the German 1:25,000 map sheet: 7686

Superordinate objects

Caption

 political administration
 ecclesiastical
 judical
 settlement
 geographic
 transportation

Superordinate objects

Superordinate objects

name Timespan type Source
Slovakia, slovaquie, Slowakei, Slovensko, Slowakije, Slovenská krajina, Slovenský štát, Slovenská republika, Slovenská socialistická republika, Slovenská republika (1945-03-06 - 1948) state country republic state union republic republic
Banskobystrický kraj (1949-01-01 - 1950) Landesbezirk
Župa XVIII. (Zvolen) (1923-01-01 - 1930-06-30) comitatus
Gemer und Kleinhont, Gömör és Kis-Hont, Gemersko-malohontská župa, Gömör (- 1922) comitatus Source S.121
Slovakia, slovaquie, Slowakei, Slovensko, Slowakije, Slovenská krajina, Slovenský štát, Slovenská republika, Slovenská socialistická republika, Slovenská republika (1930-07-01 - 1938-11-01) state country republic state union republic republic

Subordinate objects

name type GOV-Id Timespan
Večeklov, Vecseklő, Večelkov place VEEKOVJN98XD (1923 - 1938-11-01)
Večeklov, Vecseklő, Večelkov place VEEKOVJN98XD (1945-03-06 - 1951-12-31)
Čamovce, Csomatelke place AMOVCEJN98WG (1945-03-06 - 1951-12-31)
Čamovce, Csomatelke place AMOVCEJN98WG (- 1938-11-01)
Lénártfalva, Linhartovce, Sajólénártfalva, Lenartovce place LENVCEKN08DH (1918-10-28 - 1938-11-01)
Lénártfalva, Linhartovce, Sajólénártfalva, Lenartovce place LENVCEKN08DH (1945-03-06 - 1951-12-31)
Ivanice, Iványi, Balogiványi place IVAICEKN08CH (- 1938-11-01)
Ivanice, Iványi, Balogiványi place IVAICEKN08CH (1945-03-06 - 1951-12-31)
Orávka municipality object_1267133 (1926 - 1938-11-01)
Gemerské Dechtáre, Détér place GEMAREKN08AF (1945-03-06 - 1951-12-31)
Gemerské Dechtáre, Détér place GEMAREKN08AF (- 1938-11-01)
Belina, Béna place BELINAJN98WF (- 1922)
Hostišovce, Gesztes place HOSVCEKN08BL (- 1938-11-01)
Rokytník, Rakottyás, Rakytník place ROKTNKKN08CJ (- 1938-11-01)
Rokytník, Rakottyás, Rakytník place ROKTNKKN08CJ (1945-03-06 - 1948)
Tachty, Tajti place TACHTYJN98XD (- 1938-11-01)
Tachty, Tajti place TACHTYJN98XD (1945-03-06 - 1951-12-31)
Šurice, Sőreg place URIICEJN98WF (- 1938-11-01)
Šurice, Sőreg place URIICEJN98WF (1945-03-06 - 1951-12-31)
Bátka, Alsó-Bátka és Felső-Bátka, Bátka place BTKTKAKN08CJ (- 1938-11-01)
Bátka, Alsó-Bátka és Felső-Bátka, Bátka place BTKTKAKN08CJ (1945-03-06 - 1948)
Vámos-Balog, hießt auf (hun) Vámosbalog, Veľký Blh municipality VEKBLHKN08BK (1945-03-06 - 1948)
Jestice, Jeszte place JESICEKN08AF (- 1938-11-01)
Jestice, Jeszte place JESICEKN08AF (1945-03-06 - 1951-12-31)
Hostice, Gesztete place HOSICEKN08AF (- 1938-11-01)
Hostice, Gesztete place HOSICEKN08AF (1945-03-06 - 1951-12-31)
Janice, Jéne place JANICEKN08CG (- 1938-11-01)
Janice, Jéne place JANICEKN08CG (1945-03-06 - 1951-12-31)
Gortva, Gortva-Kisfalud, Gortvakisfalud place GORTVAJN98XF (1945-03-06 - 1951-12-31)
Gortva, Gortva-Kisfalud, Gortvakisfalud place GORTVAJN98XF (- 1938-11-01)
Šimonovce, Simonyi, Rimasimonyi place IMOVCEKN08BG (1945-03-06 - 1951-12-31)
Šimonovce, Simonyi, Rimasimonyi place IMOVCEKN08BG (- 1938-11-01)
Radnovce, Radnót, Nemesradnót place RADVCEKN08CI (1945-03-06 - 1951-12-31)
Radnovce, Radnót, Nemesradnót place RADVCEKN08CI (- 1938-11-01)
Dulovo, Dúlháza place DULOVOKN08CI (- 1938-11-01)
Dulovo, Dúlháza place DULOVOKN08CI (1945-03-06 - 1948)
Hodejov, Várgede municipality object_1267127 (1945-03-06 - 1951-12-31)
Hodejov, Várgede municipality object_1267127 (- 1938-11-01)
Dubovec, Dobócza municipality object_1267125 (- 1938-11-01)
Dubovec, Dobócza municipality object_1267125 (1945-03-06 - 1951-12-31)
Martinová, Martonfala, Nemesmartonfala place MARNOVKN08CH (1945-03-06 - 1951-12-31)
Martinová, Martonfala, Nemesmartonfala place MARNOVKN08CH (- 1938-11-01)
Dubno, Dobfenek place DUBBNOKN08AE (1945-03-06 - 1951-12-31)
Dubno, Dobfenek place DUBBNOKN08AE (- 1938-11-01)
Harmac, Harmacz, Chrámec place CHRMECKN08CG (1945-03-06 - 1951-12-31)
Harmac, Harmacz, Chrámec place CHRMECKN08CG (- 1938-11-01)
Gemerský Jablonec, Almágy place GEMNECJN98XE (- 1938-11-01)
Gemerský Jablonec, Almágy place GEMNECJN98XE (1945-03-06 - 1951-12-31)
Cakov, Czakó place CAKKOVKN08CI (- 1938-11-01)
Cakov, Czakó place CAKKOVKN08CI (1945-03-06 - 1951-12-31)
Vyšný Blh, Felső-Balog, Felsőbalog place VYNBLHKN08BK (- 1938-11-01)
Mojín, Majom, Mezőtelkes place MOJOJNJN98XI (1945-03-06 - 1948)
Mojín, Majom, Mezőtelkes place MOJOJNJN98XI (- 1938-11-01)
Studená, Hidegkút, Medveshidegkút place STUDENJN98XD (1945-03-06 - 1951-12-31)
Studená, Hidegkút, Medveshidegkút place STUDENJN98XD (1923 - 1938-11-01)
Egyházas-Bást, Nová Bašta, Egyházasbást, Gemerská Bašta place KOSATAJN98XE (1945-03-06 - 1951-12-31)
Egyházas-Bást, Nová Bašta, Egyházasbást, Gemerská Bašta place KOSATAJN98XE (- 1938-11-01)
Melecheď, Meleghegy, Teplý Vrch place TEPRCHKN08BL (- 1938-11-01)
Tomášovce, Tamási, Balogtamási place TOMVCEKN08BJ (- 1938-11-01)
Tomášovce, Tamási, Balogtamási place TOMVCEKN08BJ (1945-03-06 - 1948)
Petrovce, Péterfala, Gömörpéterfala municipality object_1267184 (- 1938-11-01)
Petrovce, Péterfala, Gömörpéterfala municipality object_1267184 (1945-03-06 - 1951-12-31)
Rimavské Janovce, Jánosi place RIMVCEKN08AI (- 1938-11-01)
Rimavské Janovce, Jánosi place RIMVCEKN08AI (1945-03-06 - 1951-12-31)
Darňa, Darnya, Drňa place DRADRAKN08BG (1945-03-06 - 1951-12-31)
Darňa, Darnya, Drňa place DRADRAKN08BG (- 1938-11-01)
Drienčany, Derencsény municipality object_1267124 (- 1938-11-01)
Vlkyňa, Velkenye place VLKKYAKN08DG (1918-10-28 - 1938-11-01)
Vlkyňa, Velkenye place VLKKYAKN08DG (1945-03-06 - 1951-12-31)
Rimavská Seč municipality object_1267136 (- 1938-11-01)
Rimavská Seč municipality object_1267136 (1945-03-06 - 1951-12-31)
Šíd, Gömörsid place DDDDDDJN98WG (1945-03-06 - 1951-12-31)
Šíd, Gömörsid place DDDDDDJN98WG (- 1938-11-01)
Belín, Bellény place BELELNKN08BI (1945-03-06 - 1951-12-31)
Belín, Bellény place BELELNKN08BI (- 1938-11-01)
Feledince, Feled, Veladín, Jesenské place JESNSKKN08AH (- 1938-11-01)
Feledince, Feled, Veladín, Jesenské place JESNSKKN08AH (1945-03-06 - 1951-12-31)
Hajnáčka, Ajnácskő place HAJNKAJN98XF (- 1938-11-01)
Hajnáčka, Ajnácskő place HAJNKAJN98XF (1945-03-06 - 1951-12-31)
Padarovce, Pádár, Balogpádár place PADVCEKN08AK (1945-03-06 - 1951-12-31)
Padarovce, Pádár, Balogpádár place PADVCEKN08AK (- 1938-11-01)
Dražice, Perjése place DRAICEKN08AK (1945-03-06 - 1948)
Dražice, Perjése place DRAICEKN08AK (- 1938-11-01)
Nižný Blh, Alsó-Balog, Alsóbalog place NINBLHKN08BK (- 1938-11-01)
Žíp, Zsip place PPPPPPKN08CI (1945-03-06 - 1948)
Žíp, Zsip place PPPPPPKN08CI (- 1938-11-01)
Hodejovec, Kerekgede place HODVECKN08AG (1945-03-06 - 1951-12-31)
Hodejovec, Kerekgede place HODVECKN08AG (- 1938-11-01)
Stará Bašta, Ó-Bást, Óbást place STAATAJN98XE (1945-03-06 - 1951-12-31)
Stará Bašta, Ó-Bást, Óbást place STAATAJN98XE (1923 - 1938-11-01)
Korlát, Korlát, Korláti, Konrádovce place KONVCEJN98WH (1923 - 1938-11-01)
Korlát, Korlát, Korláti, Konrádovce place KONVCEJN98WH (1945-03-06 - 1951-12-31)
Gemerček, Kis-Gömöri, Kisgömöri place GEMREKJN98XH (- 1938-11-01)
Gemerček, Kis-Gömöri, Kisgömöri place GEMREKJN98XH (1938-11-02 - 1951-12-31)
Sútor, Szútor place STOTORKN08BI (- 1938-11-01)
Sútor, Szútor place STOTORKN08BI (1945-03-06 - 1951-12-31)
Číz, Csíz, Číž place object_1065686 (1918-10-28 - 1938-11-01)
Číz, Csíz, Číž place object_1065686 (1945-03-06 - 1951-12-31)
Zádor, Zádorháza place ZDODORKN08CH (- 1938-11-01)
Zádor, Zádorháza place ZDODORKN08CH (1945-03-06 - 1951-12-31)
Bottovo, Gernyőpuszta place BOTOVOKN08BH (1926 - 1938-11-01)
Dúžava, Dúsa place DAVAVAJN98XI (1945-03-06 - 1948)
Dúžava, Dúsa place DAVAVAJN98XI (- 1938-11-01)
Pavlovce, Pálfala, Rimapálfala place PAVVCEKN08AH (- 1938-11-01)
Pavlovce, Pálfala, Rimapálfala place PAVVCEKN08AH (1945-03-06 - 1951-12-31)
Vieska nad Blhom, Ujfalu, Balogújfalu place VIEHOMKN08CI (1945-03-06 - 1948)
Vieska nad Blhom, Ujfalu, Balogújfalu place VIEHOMKN08CI (- 1938-11-01)
Uzovská Panica, Uza-Panyit, Uzapanyit municipality object_1267140 (1945-03-06 - 1948)
Uzovská Panica, Uza-Panyit, Uzapanyit municipality object_1267140 (- 1938-11-01)
Uhorské Zahorany, Magyar-Hegymeg, Magyarhegymeg, Dolné Zahorany place DOLANYJN98WI (1945-03-06 - 1948)
Uhorské Zahorany, Magyar-Hegymeg, Magyarhegymeg, Dolné Zahorany place DOLANYJN98WI (1923 - 1938-11-01)
Budikovany, Bugyikfala place BUDANYKN08BL (- 1938-11-01)
Širkovce, Serke place IRKVCEKN08BG (- 1938-11-01)
Širkovce, Serke place IRKVCEKN08BG (1945-03-06 - 1951-12-31)
Husiná, Guszona place HUSSINJN98WI (- 1938-11-01)
Husiná, Guszona place HUSSINJN98WI (1945-03-06 - 1948)
Blhovce, Balogfala place BLHVCEJN98XG (1945-03-06 - 1951-12-31)
Blhovce, Balogfala place BLHVCEJN98XG (- 1938-11-01)
Chanava, Hanva place CHAAVAKN08DI (1945-03-06 - 1951-12-31)
Chanava, Hanva place CHAAVAKN08DI (1918-10-28 - 1938-11-01)

Images in the GenWiki


Quicktext

object_1263635
	has 1910 population 32389 says source_1263348 (S.121),
	has from 1913 name (in hun) Feled says source_1266363 (J 1912 No 51 S 437 https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/BelugyiKozlony_1912/?pg=472&layout=s),
	has from 1948 until 1950 name (in slo) okres Jesenské,
	has until 1912 name (in hun) Rimaszécs says source_1263348 (p. 121),
	has until 1948 name (in slo) okres Feledince,
	is from 1923-01-01 until 1930-06-30 part of object_1262913,
	is from 1930-07-01 until 1938-11-01 part of adm_368372,
	is from 1945-03-06 until 1948 part of adm_368372,
	is from 1945-03-06 until 1950 (in deu) Bezirk (Österreich),
	is from 1949-01-01 until 1950 part of object_1262938,
	is until 1922 part of object_316289 says source_1263348 (S.121),
	is until 1938-11-01 (in deu) Bezirk (Österreich);
RDF
Quick Search