Bad Kudowa, Kudowa-Zdrój

map

This map shows the position or outline of the object. Have you found an error? Then we would be happy about a message.

GOV id http://gov.genealogy.net/object_1266547
name
  • Bad Kudowa (deu)
  • Kudowa-Zdrój (deu) (1993-11-15 -) Source Dekanat Kudowa-Zdrój
type
  • deanery (1993-11-15 -) Source Dekanat Kudowa-Zdrój
denomination
  • rk (1993-11-15 -) Source Dekanat Kudowa-Zdrój
web page
Article about this place in the genealogy.net wiki
Geographic Position
  • 50.4124°N 16.3061°E calculated center position of the place
  • Number of the German 1:25,000 map sheet: 5563

Superordinate objects

Caption

 political administration
 ecclesiastical
 judical
 settlement
 geographic
 transportation

Superordinate objects

Superordinate objects

name Timespan type Source
Breslau, Archidiecezja wrocławska, Wrocław (1993-11-15 - 2004-02-23) diocese archbishopric Source Dekanat Kudowa-Zdrój
Schweidnitz, Dioecesis Suidniciensis, Diecezja świdnicka (2004-02-24 -) diocese Source Dekanat Kudowa-Zdrój

Subordinate objects

name type GOV-Id Timespan
Lewin (St. Michael), Lewin Kłodzki (św. Michała Archanioła) parish object_1266665 (1993-11-15 -)
Bad Reinerz (Hl. Peter u. Paul), Reinerz (St. Petrus und Paulus), Duszniki-Zdrój (Świętych Apostołów Piotra i Pawła) parish object_1266850 (2020)
Bad Reinerz, Duszniki-Zdrój (św. Franciszka i św. Leonarda) parish object_1266549 (1972 -)
Sackisch (St. Katharina), Zakrze (św. Katarzyny), Kudowa Zdrój (św. Katarzyny), Kudowa-Zdrój (św. Katarzyny) parish object_1266933 (2020)
Tscherbeney (St. Bartholomäus), Czermna (św. Bartłomieja), Kudowa-Czermna (św. Bartłomieja), Kudowa-Zdroju (św. Bartłomieja) parish object_1266936 (2020)

Images in the GenWiki


Quicktext

object_1266547
	has URL  https://pl.wikipedia.org/wiki/Dekanat_Kudowa-Zdrój,
	has from 1993-11-15 denomination rk says source_299844 (Dekanat Kudowa-Zdrój),
	has from 1993-11-15 name (in deu) Kudowa-Zdrój says source_299844 (Dekanat Kudowa-Zdrój),
	has name (in deu) Bad Kudowa,
	is from 1993-11-15 (in deu) Dekanat says source_299844 (Dekanat Kudowa-Zdrój),
	is from 1993-11-15 until 2004-02-23 part of object_278495 says source_299844 (Dekanat Kudowa-Zdrój),
	is from 2004-02-24 part of object_1163942 says source_299844 (Dekanat Kudowa-Zdrój);
RDF
Quick Search