Województwo konińskie

map

This map shows the position or outline of the object. Have you found an error? Then we would be happy about a message.

GOV id http://gov.genealogy.net/object_214128
name
  • Województwo konińskie (pol)
type
  • voivodship
population
  • 480800 (1998)
web page
Number of households
  • 5139.0 (1998)
Article about this place in the genealogy.net wiki
Geographic Position
  • 52.3771°N 18.1667°E calculated center position of the place
  • Number of the German 1:25,000 map sheet: 3675

Superordinate objects

Caption

 political administration
 ecclesiastical
 judical
 settlement
 geographic
 transportation

Superordinate objects

Superordinate objects

name Timespan type Source
Poland - People's Republic, Польская Народная Республика, Polen, La Pologne - République populaire, República Popular de Polonia, Lenkijos Liaudies Respublika, Polen, Rzeczpospolita Polska, Polska Rzeczpospolita Ludowa (1975 - 1988) republic people's republic Source
Poland (Third Republic), Polen, Polaca - Tercera República, Третья Речь Посполитая, Polen (Dritte Republik), La Pologne - IIIe République, Polska - III Rzeczpospolita (1989 - 1998) republic Source

Subordinate objects

name type GOV-Id Timespan
Gertauen, Gradowo Nowe village GERUENJO92HL
Borowiec place BORIECJO92AJ
Oscislow place OSCLOWJO92DK
Jozwin Vorwerk JOZWINJO92CI
Kamien Vorwerk KAMIENJO92AG
Lenzin place LENZINJO92DH
Lisawa place LISAWAJO92DI
Slawoszewek place SLAWEKJO92CJ
Mlynek place MLYNEKJO92AJ
Obrona place OBRONAJO92CI
Wilcza Gora, K. Wilcza Gora (Jesianki) place WILORAJO92CK
Laszowa, Kol. Wola Laszowa place LASOWAJO92CG
Bielawy, Kol. Bielawy, Bielawy place BIEAWYJO92CG
Gory, Góry place GORORYJO92CK
Wielke place WIELKEJO92AK
Wturek place WTUREKJO92CL
Slabotudz place SLAUDZJO92BJ
Vorwerk Gorki, Gorki place GORRKIJO82XG
Budy, Budy place BUDUDYJO92AK
Michalow place MICLOWJO92AJ
Michalow place MICLOWJO92CJ
Milejew place MILJEWJO92AH
Goszinczyk place GOSZYKJO92AK
Rembowo place REMOWOJO92CH
Nowy Swiat (Kosiary) place NOWIATJO92BL
Jozwin, Kol. Jozwin, Jóźwin place JOZWINJO92CH
Sulanki, Vorwerk Sulanki place SULNKIJO92DG
Goslawice place GOSICEJO92DG
Sarnowo, Vorwerk Sarnowo place SAROWOJO92DJ
Wierzchy place WIECHYJO92AH
Wydartowo (Dembowiec,K.) place WYDOWOJO92BK
Koscieszki place KOSZKIJO92CL
Suche (Suchary) place SUCCHEJO92BK
Rostoka place ROSOKAJO92CJ
Jesianki (Wilcza Gora,K.) place JESNKIJO92CK
Gut Radwanczew, Radwanczew place RADZEWJO92DL
Budzislaw-Koscielny, Koscielny place KOSLNYJO92AK
Brzezniak, Brzeźniak place BRZIAKJO92BG
Szyszlow place SZYLOWJO92AI
Duze Holendry Pontnow, Pontnow place PONNOWJO92DH
Vorw. Wola Splawiecka, Splawiecka place SPLCKAJO92CK
Kazimierz place KAZERZJO92CH
Kord. Radwanczew, Radwanczew place RADZE2JO92DL
Kwiatkow place KWIKOWJO92CK
Jablonka place JABNKAJO92BI
Skrzynka-Mala place MALALAJO92AK
Boleslawow place BOLWOWJO92CK
Slawencin place SLACINJO92DI
Pole, Vorwerk Wielke Pole place POLOLEJO92CJ
Paniejewo, Vorwerk Paniejewo place PANEWOJO92DL
Tomaszew place TOMZEWJO92AJ
Stara Gorzelnia Vorwerk GORNIAJO92DG
Cegielnia place CEGNIAJO92BL
Cegielnia place CEGNIAJO92CI
Gut Dankow, Dankow, Danków place DANKOWJO92BJ
Jakubowo Vorwerk JAKOWOJO92AJ
Slesin, zu Slesin place SLESINJO92DJ
Gut Kaliska, Kaliska, Kaliska place KALSKAJO92CK
Kol. Kamionka, Kamionka, Kamionka place KAMNKAJO92AK
Sarnowo place SAROW2JO92DJ
Genowefa, Kol. Genowefa place GENEFAJO92CI
Vorwerk Splawce, Splawce place SPLWCEJO92BK
Mala Dombrowa place DOMOW2JO92DI
Przeclaw Vorwerk PRZLAWJO92AI
Czartowo, Czartowo Vorwerk CZAOWOJO92DK
Wladzimirowo place WLAOWOJO92CG
Mala-Klopotowo place KLOOWOJO92AK
Waclawowo, Kol. Waclawowo place WACOWOJO92BL
Polwiosek, Nowy Polwiosek place POLSE2JO92DI
Cienin, Kol. Cienin place CIENINJO92AG
Nieborzynska, Kol. Nieborzynska place NIESKAJO92BK
Solectwo, zu Kowalewo-Solectwo place SOLTWOJO82XG
Buszkowo, Buszkowo place BUSOWOJO92DL
Swiat, Nowy (Kosiary) Swiat place SWIIATJO92BL
Kol. Trzybudy, Trzybudy place TRZUD2JO92DH
Kol. Konstantinow, Konstantinow place KONNOWJO92DK
Holendry Wonsosz, Wonsosz place WONOSZJO92DI
Wiktorowo, Vorwerk Wiktorowo place WIKOWOJO92AJ
Nieswiastow, Nieświastów place NIETOWJO92BH
Kol. Lubiecz, Lubiecz, Lubiecz place LUBECZJO92AG
Doly place DOLOLYJO92AI
Czonstkow place CZOKOWJO92AH
Biela place BIEELAJO92DI
Gorny place GORRNYJO92BK
Janow place JANNOWJO92AJ
Kol. Lubomysle, Lubomysle, Lubomyśle place LUBSLEJO92DI
Wladislawowo place WLAOWOJO92CI
Nowe Tremby, Tremby place TREMB2JO92AK
Makarowo place MAKOWOJO92DH
Maksymow Vorwerk MAKMOWJO92AG
Gut Wonsosz, Wonsosz place WONOSZJO92DH
Jozefow place JOZFOWJO92BJ
Stara Gogolina place GOGINAJO92CK
Pempocin place PEMCINJO92AG
Miendzylesie place MIESIEJO92DG
zu Pempocin, Pempocin place PEMCINJO92AH
Vorwerk Wonsesze, Wonsesze place WONSZEJO92DH
Wieruszew, Kol. Wieruszew place WIEZEWJO92CG
Polwiosek Lubstowski, Lubstowski place LUBSKIJO92DI
Kolonie Adamow, Adamów place ADAMOWJO92AG
Kamienica, Kamienica place KAMICAJO92CH
Czartowek place CZAWEKJO92DK
Kopydlow place KOPLOWJO92CK
Dembowiec, Vorwerk Dembowiec place DEMIECJO92BL
Kol. Engelmanowo, Engelmanowo place ENGOWOJO92BG
Dzierzyslaw Vorwerk DZILAWJO92DL
Popielew place POPLEWJO92DK
Karpaty Vorwerk KARATYJO92AH
Ostrowons place OSTONSJO92CK
Kosiary (Nowy Swiat) place KOSARYJO92BL
Anielow place ANILOWJO92DG
Aniolow place ANILOWJO92AH
Stare Olszina, Olszina place OLSINAJO92AH
Pole, Vorwerk Ruze Pole place POLOLEJO92DI
Duza Dombrowa place DOMOWAJO92DI
Grzybkow Vorwerk GRZKOWJO92AH
Dembowka place DEMWKAJO92AH
Dobrosolowo place DOBOWOJO92AH
Wilczyn, Wilczyn place WILZYNJO92CL
Siergiejewo place SIEEWOJO82XG
Bialobrond Vorwerk BIAONDJO92CI
Popielewo, Popielewo place POPEWOJO92DK
Kleczew village KLEZEWJO92CI
Marjanowo place MAROWOJO92DK
Komorow place KOMROWJO92BH
Kompiel place KOMIELJO92AI
Zaborze place ZABRZEJO92AH
Osowa Gora Vorwerk GOROR2JO92CL
Stefanow, Vorwerk Stefanow place STENOWJO92BI
Kol. Holendry Pontnow, Pontnow place PONNOWJO92CH
zu Zlotkow, Zlotkow place ZLOKO2JO92BJ
Pontnow place PONNO3JO92DH
Mniszki, Kol. Mniszki, Mniszki place MNIZKIJO92DM
Kol. Bochlewo, Bochlewo, Bochlewo place BOCEW2JO92BH
Stare Tremby, Tremby place TREMBYJO92AK
Szyszyn, Szyszyn place SZYZYNJO92DJ
Szyszlowske, Holendry Szyszlowske place SZYSKEJO92AH
Kozarzew, Kozarzew place KOZZEWJO92BH
Siernicze place SIECZEJO92AK
Przytuki, Przytuki place PRZUKIJO92AI
Zlotkow place ZLOKOWJO92BJ
Male Holendry Pontnow, Pontnow place PONNO2JO92DH
Vorwerk Skiby, Skiby place SKIIBYJO92CI
Kol. Wturek, Wturek place WTURE2JO92CL
Swientne, Kol. Swientne place SWITNEJO92DL
Brzescie, Vorwerk Brzescie place BRZCIEJO92CL
Cienin Koszielny, Koszielny place KOSLNYJO92AG
Vorwerk Pempocin, Pempocin place PEMCI2JO92AG
Rakowo, Rakowo place RAKOWOJO92DL
Stara Gorzelnia, Vorw. Stara Gorzelnia place STANIAJO92DG
Wilcza Gora place GORORAJO92CL
Chrzanowo place CHROWOJO92AI
Bochlewo place BOCEWOJO92BH
Benignow place BENNOWJO92AH
Glodowo Vorwerk GLOOWOJO92BG
K.Wilcza(Jesianki) Gora, Gora place GORORAJO92CK
Zgl./Vorwerk Rudzica, Rudzica, Rudzica place RUDICAJO92DG
Pilichy, Pilich place PILCHYJO92DM
Brzesko place BRZSKOJO92DJ
Maslaki, Maślaki place MASAKIJO92BK
Kol Dembowiec (Wydartowo), Dembowiec place DEMIECJO92BK
Slawensinek place SLANEKJO92CI
Polwiosek, Stary Polwiosek place POLSEKJO92DI
Gut Biela, Biela place BIEELAJO92CK
Kobilanki place KOBNKIJO92DK
Bylewo, Kol. Bylewo place BYLEWOJO92CG
Adamow place ADAMOWJO92BG
Gogolina place GOGIN2JO92CK
Dobromysl place DOBYSLJO92BJ
Stogi, Stogi place STOOGIJO92CJ
Slawoszewo place SLAEWOJO92CJ
Slesin, Ślesin place SLESINJO92DI
Szyszynskie place SZYKIEJO92DJ
Trzybudy place TRZUDYJO92DH
Goston place GOSTONJO92AI

Images in the GenWiki


Quicktext

object_214128
	has 1998 area 5139.0,
	has 1998 population 480800,
	has URL  http://de.wikipedia.org/wiki/Woiwodschaft_Konin,
	has name (in pol) Województwo konińskie,
	is (in deu) Wojewodschaft,
	is from 1975 until 1988 part of object_1071561 says source_299844,
	is from 1989 until 1998 part of object_190086 says source_299844;
RDF
Quick Search