Mehedinţi

map

This map shows the position or outline of the object. Have you found an error? Then we would be happy about a message.

GOV id http://gov.genealogy.net/object_255478
name
  • Mehedinţi (rum)
type
  • Judet
Article about this place in the genealogy.net wiki
Geographic Position
  • 44.6455°N 22.8393°E calculated center position of the place

Superordinate objects

Caption

 political administration
 ecclesiastical
 judical
 settlement
 geographic
 transportation

Superordinate objects

Superordinate objects

name Timespan type Source
Romania, Rumania, Rumunsko, România, Roemenië, Roumanie, Rumänien republic people's republic republic

Subordinate objects

name type GOV-Id Timespan
Hinova municipality object_1229091
Borseşti place BORETIKN14KT
Oprăneşti place OPRETIKN14JP
Dănceu place DNCCEUKN14II
Ilovăt municipality object_1229159
Izimşa place IZIIMAKN14LE
Eibenthal place EIBHALKN14BN
Dumbrava municipality object_1228768
Stângăceaua municipality object_1230354
Livezi place LIVEZIKN14LS
Gornenţi place GORENIKN14GV
Voloiac municipality object_1230824
Mileni place MILENIKN14HK
Celnata place CELATAKN14JQ
Cerneţi place CERNEIKN14IP
Păltinişu place PLTNIUKN14KQ
Vlădaia municipality object_1230801
Halânga place HALNGAKN14IQ
Orbeni part of place ORBENIKN14MS
Vrancea place VRACEAKN14HN
Orşova place OROOVAKN14FQ
Orşova Munizipium object_1229662
Obârşia-Cloşani municipality object_1229610
Padina municipality object_1229681
Petriş place PETTRIKN14KM
Podeni municipality object_1229810
Poiana place POIANAKN14LQ
Prejna place PREJNAKN14HW
Racova place RACOVAKN14JT
Rogova municipality object_1230002
Rudina place RUDINAKN14JV
Tisoviţa place TISVIAKN14CM
Salcia municipality object_1230083
Sfodea place SFODEAKN14HU
Scăpău place SCPCPUKN14IL
Simian municipality object_1230260
Suharu place SUHARUKN14KR
Ostrovul Gârla Mare island OSTAREKN14JE
Magheru place MAGERUKN14HP
Suşiţa place SUIUIAKN14HR
Malovãţ municipality object_1229363
Malovăţ place MALLOVKN14IQ
Marmanu place MARANUKN14JP
Dârvari municipality object_1228649
Traian place TRAIANKN14KL
Ostrovu Corbului place OSTLUIKN14IM
Cănicea place CNICEAKN14HX
Samarineşti place SAMETIKN14GU
Corcova municipality object_1228496
Zegaia place ZEGAIAKN14JP
Crivina place CRIINAKN14GM
Brezniţa-Motru municipality object_1228141
Igiroasa place IGIASAKN14LN
Iablaniţa place IABNIAKN14ML
Mijarca place MIJRCAKN14KN
Burila Mare municipality object_1228203
Burila Mică place BURMICKN14HK
Peştenuţa place PETNUAKN14KU
Izvorălu place IZVRLUKN14LM
Ostrovul Chichinete island OSTETEKN14KD
Orşova, Orsova, Orschowa place ORSOWAKN14ER
Baloteşti place BALETIKN14HR
Poroiniţa place PORNIAKN14KL
Plavişeviţa place PLAVIAKN14CN
Bunoaica place BUNICAKN14GT
Prejneni place PREENIKN14IS
Cujmiru Mic place CUJMICKN14LE
Cearângu place CEANGUKN14LG
Ghigulani place GHIANIKN14KT
Borcăneşti part of place BORETIKN14JT
Valea Ursului place VALLUIKN14IX
Devesel municipality object_1228668
Roşiori place ROIORIKN14LG
Mălărişca place MLRICAKN14GV
Sovarna de Sus place SOVSUSKN14JU
Pătulele municipality object_1229721
Păuneşti place PUNETIKN14HS
Fântâna Mare place FNTAREKN14LL
Linia de Sus place LINSUSKN14HU
Gura Văii place GURVIIKN14GQ
Cocorova place COCOVAKN14JR
Negruşa place NEGRUAKN14GT
Prunişor municipality object_1229893
Valea Coşuştei place VALTEIKN14KQ
Iloviţa municipality object_1229160
Bâlvăneşti municipality object_1227892
Valea Alunului place VALLUIKN14LQ
Drincea place DRICEAKN14MH
Izvoru Bârzii municipality object_1229202
Izvoru Bârzii place IZVZIIKN14IQ
Izvoru Frumos place IZVMOSKN14MK
Obârşia-Câmp place OBRCMPKN14LE
Balta Verde place BALRDEKN14HI
Dunărea Mică place DUNMICKN14IM
Ogradena Nouă place OGRNOUKN14DQ
Căzăneşti municipality object_1228311
Ponoarele municipality object_1229851
Colibaşi place COLBAIKN14IR
Schitu-Topolniţei place SCHIEIKN14HS
Brânzeni place BRNENIKN14JW
Copăcioasa place COPASAKN14KS
Gârla Mare municipality object_1228912
Sirinia place SIRNIAKN14AO
Gârla-Mare place GRLAREKN14JF
Siseşti municipality object_1230285
Isverna municipality object_1229188
Sărdăneşti place SRDETIKN14KV
Coramnic place CORNICKN14ER
Moiseşti place MOIETIKN14GT
Corlăţel municipality object_1228498
Costeşti place COSETIKN14GW
Sovarna municipality object_1230337
Brativoeşti place BRAETIKN14KW
Izvoarele place IZVELEKN14HH
Baia Nouă place BAINOUKN14BN
Douăzeci şi Trei August place DOUUSTKN14JR
Jidoştiţa place JIDTIAKN14HR
Dudaşu Schelei part of place DUDLEIKN14HP
Călineştii de Jos place CLIJOSKN14IT
Călineştii de Sus place CLISUSKN14HT
Pitulaşi place PITLAIKN14IR
Sviniţa municipality object_1230433
Nicolae Bălcescu place NICSCUKN14KI
Jupalnic place JUPNICKN14ER
Călniceni place CLNENIKN14KT
Hotărani place HOTANIKN14JK
Valea Anilor place VALLORKN14LI
Câmpu Mare place CMPAREKN14KU
Schupanek, Zsupanek, Jupalnic/Jupâneşti place SCHNEKKN14ER
Padina Mică place PADMICKN14LK
Bala municipality object_1227854
Lazu place LAZAZUKN14JR
Manu place MANANUKN14LN
Peri place PERERIKN14KP
Jupâneşti place JUPETIKN14GU
Jignita place JIGITAKN14KR
Bahna place BAHHNAKN14GS
Balta municipality object_1227882
Cozia place COZZIAKN14IF
Ercea place ERCCEAKN14LQ
Bârda part of place BRDRDAKN14IR
Greci municipality object_1229025
Gruia municipality object_1229039
Dâlma place DLMLMAKN14IV
Dâlma place DLMLMAKN14GS
Ilovu place ILOOVUKN14KR
Oreviţa Mare place OREAREKN14LK
Iupca place IUPPCAKN14KU
Oreviţa Mică place OREMICKN14KK
Jiana municipality object_1229209
Marga place MARRGAKN14GT
Ohaba place OHAABAKN14KU
Recea place RECCEAKN14KH
Roşia place ROIOIAKN14KQ
Viaşu place VIAIAUKN14JI
Vrata municipality object_1230833
Tâmna municipality object_1230445
Poroina Mare municipality object_1229861
Bâltanele place BLTELEKN14LN
Bâlvăneştii de Jos place BLVJOSKN14IT
Cerna-Vârf place CERVRFKN14IW
Bălăciţa municipality object_1227860
Valea Petrii place VALRIIKN14KQ
Ţigănaşi place IGNNAIKN14GK
Oprişor municipality object_1229648
Zegujani place ZEGANIKN14LT
Budăneşti place BUDETIKN14IS
Comăneşti place COMETIKN14KW
Grozeşti municipality object_1229037
Husnicioara municipality object_1229126
Cerveniţa place CERNIAKN14LP
Broşteni municipality object_1228147
Lupşa de Jos place LUPJOSKN14MR
Lupşa de Sus place LUPSUSKN14LR
Bala de Sus place BALSUSKN14JV
Turtaba place TURABAKN14IX
Olteanca place OLTNCAKN14LK
Jiana Mare place JIAAREKN14IJ
Cracu Muntelui place CRALUIKN14JX
Piatra Albă place PIAALBKN14IP
Ostrovu Mare place OSTAREKN14GJ
Izvoru Aneştilor place IZVLORKN14KN
Gârniţa place GRNNIAKN14KO
Ergheviţa place ERGVIAKN14JO
Eşelniţa municipality object_1228789
Negoeşti place NEGETIKN14KX
Negreşti place NEGETIKN14JQ
Poiana Gruii place POIUIIKN14JG
Baia de Arama place BAIAMAKN15JA
Noapteşa place NOATEAKN14KT
Severineşti place SEVETIKN14LQ
Baia De Aramã Stadt object_1227837
Bistreţu place BISREUKN14HK
Bistriţa place BISRIAKN14JO
Gârbovăţu de Sus place GRBSUSKN14JR
Păpeşti place PPEETIKN14KU
Vânju Mare Stadt object_1230724
Braniştea municipality object_1228116
Braniştea place BRATEAKN14IJ
Vânju-Mare place VNJAREKN14KK
Gârdoaia place GRDAIAKN14LS
Crăgueşti place CRGETIKN14JS
Valea Izvorului place VALLUIKN14JN
Giurgeni place GIUENIKN14GX
Giureşti place GIUETIKN14KU
Pristol municipality object_1229885
Securicea place SECCEAKN14IL
Izvorălu de Jos place IZVJOSKN14LM
Cioroboreni place CIOENIKN14JJ
Jiana Veche place JIACHEKN14IJ
Pârlagele place PRLELEKN14IS
Ogradena Veche place OGRCHEKN14DQ
Cremenea de Sus place CRESUSKN14LO
Livezile municipality object_1229285
Drobeta-Turnu Severin place DRORINKN34HP
Drobeta-Turnu Severin Munizipium object_1228759
Vânjuleţ municipality object_1230725
Şiroca place IROOCAKN14HT
Ghelmegioaia place GHEAIAKN14JO
Stigniţa place STINIAKN14ML
Nadanova place NADOVAKN14IW
Runcuşoru place RUNORUKN14IV
Vânători municipality object_1230719
Puţinei place PUINEIKN14IQ
Punghina municipality object_1229902
Vârciorova place VRCOVAKN14FR
Bobaiţa place BOBAIAKN14IS
Ciovârnăşani place CIOANIKN14KS
Dedoviţa Veche place DEDCHEKN14JP
Brezniţa Ocol municipality object_1228140
Ostrovul Şimian island OSTIANKN14IO
Crainici place CRAICIKN14KV
Obârşia De Câmp municipality object_1229609
Schinteieşti place SCHETIKN14HQ
Strehaia Stadt object_1230392
Dedoviţa Nouă place DEDNOUKN14IP
Godeanu municipality object_1228982
Stroeşti place STRETIKN14KT
Butoieşti municipality object_1228211
Buseşti place BUSETIKN14IW
Albina part of place ALBINAKN14LP
Aurora place AURORAKN14LE
Batoţi place BATTOIKN14IM
Bucura place BUCURAKN14KJ
Cărămidaru place CRMARUKN14KS
Camena place CAMENAKN14GV
Chilia place CHILIAKN14HL
Cireşu municipality object_1228410
Cujmir municipality object_1228600
Şişcu-Roşu part of place ICUROUKN14IS
Măgurele place MGUELEKN14LG
Dubova municipality object_1228760
Dudaşu place DUDDAUKN14IP
Sărdăneştii de Sus part of place SRDSUSKN14KV
Floreşti municipality object_1228844
Bâcleş municipality object_1227831
Firizu place FIRIZUKN14IU
Cârjei place CRJJEIKN14JM
Goanţa place GOAANAKN14LF
Gogoşu municipality object_1228986

Images in the GenWiki


Quicktext

object_255478
	has name (in rum) Mehedinţi,
	is (in deu) Judet,
	is part of object_255450;
RDF
Quick Search