Neusohl, okres Banská Bystrica, Beszterczebánya

map

This map shows the position or outline of the object. Have you found an error? Then we would be happy about a message.

GOV id http://gov.genealogy.net/object_395576
name
  • Neusohl (deu)
  • okres Banská Bystrica (slo)
  • Beszterczebánya (hun) Source page 88
type
  • Bezirk
population
Article about this place in the genealogy.net wiki
Geographic Position
  • 48.7736°N 19.3595°E calculated center position of the place
  • Number of the German 1:25,000 map sheet: 7282

Superordinate objects

Caption

 political administration
 ecclesiastical
 judical
 settlement
 geographic
 transportation

Superordinate objects

Superordinate objects

name Timespan type Source
Stredoslovenský kraj (1960-07-01 - 1990-12-18) Landesbezirk
Banská Bystrica, Banskobystrický kraj (1996-07-24 -) Landesbezirk
Slovakia, slovaquie, Slowakei, Slovensko, Slowakije, Slovenská krajina, Slovenský štát, Slovenská republika, Slovenská socialistická republika, Slovenská republika (1930-07-01 - 1939-07-31) state country republic state union republic republic
Slovakia, slovaquie, Slowakei, Slovensko, Slowakije, Slovenská krajina, Slovenský štát, Slovenská republika, Slovenská socialistická republika, Slovenská republika (1945-04-07 - 1948) state country republic state union republic republic
Banskobystrický kraj (1949-01-01 - 1960-06-30) Landesbezirk
Slovakia, slovaquie, Slowakei, Slovensko, Slowakije, Slovenská krajina, Slovenský štát, Slovenská republika, Slovenská socialistická republika, Slovenská republika (1990-12-19 - 1996-07-23) state country republic state union republic republic
Pohronská župa (1939-08-01 - 1945-04-06) comitatus
Župa XVIII. (Zvolen) (1923-01-01 - 1930-06-30) comitatus
Sohl, Zólyom, Zvolenská župa (- 1922) comitatus Source S.88

Subordinate objects

name type GOV-Id Timespan
Lom nad Rimavicou, Forgácsfalva place LOMCOUJN98TP (1960-07-01 - 1996-07-23)
Breznóbánya, Brezno Stadt mit geordnetem Magistrate object_1263781 (1960-07-01 - 1996-07-23)
Dúbravica, Dubravicza place DBRICAJN98PQ
Drábsko, Darabos place DRBSKOJN98TP (1960-07-01 - 1996-07-23)
Poniky municipality object_1266531
Moštenica, Mosód place MOTICAJN98PT
Svätý Jakub, Szentjakabfalva, Jakub place SVAKUBJN98NS (- 1970)
Radvaň place RADDVAJN98NR (- 1964)
Priechod, Perhát place PRIHODJN98OS
Majer, Majorfalva place MAJJERJN98OR (- 1966)
Horné Pršany, Felsőperesény place HORANYJN98MQ
Povrazník, Póráz place POVZNKJN98QR
Dolná Lehota, Alsószabadi place DOLOTAJN98SU (1960-07-01 - 1996-07-23)
Predajná, Garampéteri place PREAJNJN98RT (1960-07-01 - 1996-07-23)
Michalová, Mihálytelek place MICLOVJN98VS (1960-07-01 - 1996-07-23)
Rakytovce, Rakolcz municipality object_1266532 (- 1970)
Harmanec, Hermaneczi papírgyár place HARNECJN98MT (1957 -)
Svätý Ondrej, Svätý Ondrej nad Hronom municipality object_1266530 (1941-03-19 - 1960)
Zámostie, Garamhidvég place ZMOTIEJN98RT (1960-07-01 - 1976)
Badín, Erdőbádony place BADADNJN98NP
Mýto pod Ďumbierom municipality object_1266766 (1960-07-01 - 1996-07-23)
Oravce, Orócz place ORAVCEJN98PQ
Môlča, Zólyommócsa municipality object_1266529
Slovenská Ľupča, Zólyomlipcse municipality object_1266534
Ponická Huta, Pónikkohó place PONUTAJN98PQ (- 1943)
Šalková, Garamsálfalva place ALKKOVJN98OR (- 1970)
Bacúch, Vaczok place BACCCHJN98VU (1960-07-01 - 1996-07-23)
Jasenie, Jeczenye place JASNIEJN98RU (1960-07-01 - 1996-07-23)
Kremnička, Keremcse place KREIKAJN98NQ (- 1970)
Kynceľová, Gönczölfalva place KYNOVAJN98OR (- 1970)
Kynceľová, Gönczölfalva place KYNOVAJN98OR (1990 -)
Donovaly, Dóval place DONALYJN98OV (1928-07-01 -)
Donovaly, Dóval place DONALYJN98OV (- 1922)
Valaská, Garamolaszka place VALASKJN98ST (1960-07-01 - 1996-07-23)
Horná Mičiná, Felsőmicsinye place HORIINJN98OQ
Nemecká municipality object_1266767 (1960-07-01 - 1996-07-23)
Dolná Mičiná, Alsómicsinye place DOLIINJN98OQ
Staré Hory municipality object_1266535
Sebedín-Bečov municipality object_1266533 (1964 -)
Bystrá, Sebesér place BYSSTRJN98TU (1990 - 1996-07-23)
Malachov, Malakóperesény place MALHOVJN98NR (- 1970)
Malachov, Malakóperesény place MALHOVJN98NR (1992 -)
Dolný Harmanec, Hermánd, Harmanec, Dolný Harmanec municipality object_1266528
Heľpa, Helpa place HEPEPAJN98XU (1960-07-01 - 1996-07-23)
Bečov, Becsó place BEOEOVJN98OP (- 1964)
Hronec, Kisgaram place HRONECJN98ST (1960-07-01 - 1996-07-23)
Hiadeľ, Hédel place HIAADEJN98PT
Sebedín, Szebedény place SEBEDNJN98OP (1923 - 1964)
Bukovec, Bukócz, Pohronský Bukovec place BUKVECJN98QT (1953 -)
Selce, Szelcse place SELLCEJN98OS
Ľupčianska Ulica, Lipcseutcza place UPIICAJN98PS (- 1944)
Vlkanová, Farkaspetőfalva place VLKNOVJN98NQ
Riečka, Récske place RIEEKAJN98MS
Lučatín, Luczatő place LUAATNJN98PS
Beňuš municipality object_1266764 (1960-07-01 - 1996-07-23)
Tajov municipality object_1266536
Uľanka, Olmányfalva place UANNKAJN98NS (- 1979)
Čerín municipality object_1266527
Rudlová, Rudló place RUDLOVJN98NS (- 1966)
Vaľkovňa municipality object_1266787 (1960-07-01 - 1996-07-23)
Braväcovo, Baraczka place BRAAOVJN98UU (1960-07-01 - 1996-07-23)
Baláže, Bláže, Baláže municipality object_1266525
Osrblie, Cserpatak place OSRLIEJN98SS (1960-07-01 - 1996-07-23)
Turecká municipality object_1266537 (1990 -)
Jabríková, Imréd place JABKOVJN98MR (- 1944)
Kalište, Kallós place abandoned place KALITEJN98OU (- 1949)
Dubová, Garamszentmiklós place DUBBOVJN98RT (1960-07-01 - 1961)
Sásová, Zólyomszászfalu place SSOSOVJN98NS (- 1966)
Králiky, Királyka place KRLIKYJN98MR
Brusno, Hronov, Brusno municipality object_1266526 (1941-03-19 -)
Horná Lehota, Felsőszabadi place HOROTAJN98ST (1960-07-01 - 1996-07-23)
Závadka nad Hronom, Ágostonlak place ZVANOMJN98WU (1960-07-01 - 1996-07-23)
Hronsek, Garamszeg place HROSEKJN98NP
Podbrezová municipality object_1266768 (1960-07-01 - 1996-07-23)
Ľubietová, Libetbánya place UBITOVJN98QR
Sihla, Szikla place SIHHLAJN98TP (1960-07-01 - 1996-07-23)
Pohronská Polhora, Erdőköz place POHORAJN98VS (1960-07-01 - 1996-07-23)
Podkonice, Padkócz place PODICEJN98PT
Telgárt, Garamfő place TELGRTKN08CU (1960-07-01 - 1996-07-23)
Polomka, Garamszécs place POLMKAJN98WU (1960-07-01 - 1996-07-23)
Kostiviarska, Kisélesd place KOSSKAJN98NS (- 1970)
Jarabá, Jarabó place JARRABJN98UV (1960-07-01 - 1996-07-23)
Medzibrod, Mezőköz place MEDRODJN98QT (1941-03-19 -)
Banská Bystrica, Beszterczebánya Stadt mit geordnetem Magistrate Stadt object_1263779 (1923 -)
Motyčky, Martalja place MOTYKYJN98OU
Ráztoka, Rásztó place RZTOKAJN98QT (1960-07-01 - 1996-07-23)
Šumiac municipality object_1266769 (1960-07-01 - 1996-07-23)
Podlavice, Pallós place PODICEJN98NR (- 1960)
Hrochoť, Horhát place HROCHOJN98PP (1923 -)
Lukavica, Lukócza place LUKICAJN98OP (- 1948)
Čierny Balog municipality object_1266771 (1960-07-01 - 1996-07-23)
Senica, Szénás place SENICAJN98OR (- 1970)
Skubín, Szakbény place SKUUBNJN98NR (- 1960)
Čačín, Csécsény place ANANANJN98PQ (- 1976)
Kordíky, Kordéháza place KORDKYJN98MS
Špania Dolina, Úrvölgy place PANINAJN98NT
Zvolenské Nemce, Zólyomnémeti, Nemce place ZVOMCEJN98OS (- 1970)
Zvolenské Nemce, Zólyomnémeti, Nemce place ZVOMCEJN98OS (1990 -)
Radvaň-Kráľová municipality object_1264487 (1964 - 1966)
Laskomerské municipality object_1266524 (1960 - 1966)
Pohorelá, Koháryháza place POHRELKN08AU (1960-07-01 - 1996-07-23)
Strelníky, Sebő place STRNKYJN98QR

Images in the GenWiki


Quicktext

object_395576
	has 1910 population 33324 says source_1263348 (S.88),
	has name (in deu) Neusohl,
	has name (in hun) Beszterczebánya says source_1263348 (p. 88),
	has name (in slo) okres Banská Bystrica,
	is (in deu) Bezirk (Österreich),
	is from 1923-01-01 until 1930-06-30 part of object_1262913,
	is from 1930-07-01 until 1939-07-31 part of adm_368372,
	is from 1939-08-01 until 1945-04-06 part of object_1262936,
	is from 1945-04-07 until 1948 part of adm_368372,
	is from 1949-01-01 until 1960-06-30 part of object_1262938,
	is from 1960-07-01 until 1990-12-18 part of object_1262944,
	is from 1990-12-19 until 1996-07-23 part of adm_368372,
	is from 1996-07-24 part of object_395575,
	is until 1922 part of object_315765 says source_1263348 (S.88);
RDF
Quick Search